Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI Soru Bankası

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (TARAMA TESTİ) (KARIŞIK KONULAR) (9) (TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI SORU BANKASI)

 

1-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ,insana özgü bir özelliğin,cansız bir varlığa aktarılmasına örnek olabilir?

A) Rüzgar,görmüş geçirmiş denizin koynuna saklandı.

B) Dedesinden kalan kırık çini vazosuna son bir kez baktı.

C) Sabahın erken bir saatinde köhne bir sandalla denize açıldık.

D) Evden çıkarken açık kapıyı ayak ucuyla itti.

2- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?

A) Çocuk, yanımdakinin kulağına bir şeyler fısıldıyor.

B) O günlerde tren yolunun yakınında oturuyoruz.

C) Görevliler yıl sonunda teftişe geliyorlar.

D) Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzeyen ve benzetilen de somut bir kavramdır?

A) Yolunu yitirmiş bir gezegen gibiydi umut.

B) Şimdi kadife bir balıktır hüzün.

C) Yokluğun cehennemin öbür adıdır.

D) Yüzünde bir nehir taşıyorsun şelale gibi saçlarınla.

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) sözcük yer almıştır?

A) Başından yaralanan çocuk bizi üzdü.

B) Bizim gelin,bu tarafa gelin,diyordu.

C) Bu konu başlı başına bir problem.

D) Mavi bir kapla kitapları kapladı.

5- Aşağıdaki dizelerin hangisi, yüklemi türü bakımından "En sevdiği mevsim ilkbahardı." cümlesi ile özdeştir?

A) Gözlerinden göğüme sayısız yıldızlar akar

B) Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi

C) Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden

D) Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın

6-Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir fiildir?

A) Çözülen bir demetten indiler, birer birer

B) Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler

C) Beyaz boyunlarını uzattılar taslara

D) Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer

7- “Hıçkırıklara boğulmuş ağlıyordu aşk,onu bunca unutuşumuza.”

Bu dizede  görülen mecazlı anlatımın benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Değerini anlamadan yaşadığım her günün hüznünü içimde taşırım.

B) Karlı sabahlarda bu manzarayı gördüğüm için mutlu olurum.

C) Bana küsmüştü güneş,neşeyle doğmuyor artık sabahlarıma.

D) İnsan üzülür de sevinir de yeter ki gözleri güneşi her gün görsün.

8-  Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşullu birleşik cümle  değildir?

A) Seninle gelirim yalnız annemden izin al.

B) Otobüsü yakalayabilirsek zamanında yetişebiliriz.

C) Oyuncaklarla oynamayı bırak artık.

D) Derdini anlatırsan bir şeyler yapabilirim.

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla yargı vardır?

A) Unutulmuş birer anıydın  göz yaşlarımda sen.

B) Annem,gülmek ağlamanın kardeşidir,der her zaman.

C) Erken öten horozun başı kesilir.

D) Müze Anadolu’nun ilk çağlarını hatırlatan yeşil bir bahçe midir?

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Onlar, 1994’de mezun oldular.

B) Maç izlemeye arkadaşım da gelecek.

C) Kayıktakileri tanımıyorum.

D) Ahmet de onu tanımıyor.

11- “Karşısında kim olursa olsun ayak diremeyi sever.Daha sonra da herkese değer verdiğini söyler,dalgınlığı ve savrukluğu herkesçe bilinir.Her zaman haklının yanındadır.Kendisini her konuda yetiştirdiği için bu yönünü hep öne çıkarmaya çalışır.”

Aşağıdaki niteliklerden hangisi,tümüyle bu parçada tanıtılan kişiyle ilgilidir?

A) akılcı-sabırlı-azimli

B) saygılı-alıngan-çıkarcı

C) İnatçı-dikkatsiz-bilgili

D) dalgın-fedakar-dikkatli

12- “Doğu ve Güneydoğu deyince,buraların fakirliğini,ekonomik geri kalmışlığını ileri sürenlerin aklına şaşırıyorum.Doğusu,batısı,kuzeyi,güneyi var mı?Fakirlik varsa her yerde var.Niye sadece Doğu ve Güneydoğu fakir geri kalmış?Ülkenin her yanı çok mu ileri gitmiş sanki?Çankırı’nın ilçelerine bak!Haritada İç Anadolu’da görünüyor.Ekonomik gücüne bak,Hakkari’den de Kars’tan da ötede.Bak Yapraklı’ya,Kızılırmak’a;Arapçay’dan Yüksekova’dan neyi fazla ki..”

Parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu ve Güneydoğu’da pek çok yer ekonomik bakımdan geri kalmıştır.

B) Doğu ve Güneydoğu için özel bir kalkınma planı hazırlanmalıdır.

C) Çankırı ekonomik yönden Kars ve Hakkari’den geridir.

D) Ülkemizde pek çok yerleşim merkezi ekonomik gelişmişlik bakımından aynı düzeydedir.

13-Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde açıklama verilen deyime uygun değildir?

A) Yapılacak bir işin tüm sorumluluğunu üzerine almak: Çorbada tuzu bulunmak.

B) Çok tehlikeli bir işin üstüne gitmek: Ateşle oynamak.

C) Yapma gücü ya da yeteneğini kendinde bulamamak: Gözü yememek.

D) Yapılacak en uygun zamanı seçmek:Tavına getirmek.

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna, soru işareti konmaz?

A) Buralardan niçin yok oldular.

B) Düşmanları mı çoğaldı.

C) Herkes susardı öğretmen geldi mi.

D) Hepsi mi sizinle birlikte gelecek.

15-

Ey şehitler tepesi, andımız olsun,

Bu gömülen şehitler üstüne

Seni elden bırakmayacağız haşre dek

Düşmedikçe birer birer üstüne

Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik

B) Dramatik

C) Epik

D) Didaktik

16- Sanat ve edebiyatla yakından ilgilenmeyen bir tek “büyük adam” tanımıyorum. Sanayici, politikacı, asker, bilgin, teknisyen…Meslekleri ne olursa olsun,doruklara yerleşenlerin hepsinde de sanat ve edebiyat ilgisi gördüm.Bu ilginin (bilgi yelpazesi.net) nedeni büyük oluşları değildir.Tam aksine…….”

Paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi uygun değildir?

A) sanat ve edebiyatta büyük başarılar kazanmalarıdır.

B) Sanat ve edebiyat sayesinde alanlarında kalıcı eserler vermişlerdir.

C) bu ilgiyle birlikte büyümeleridir.

D) beğenilen kişiliklerine bu ilgiyle erişmişlerdir.

17-Sağlıklı yaşamanın sırları şunlardır ( ) Dengeli beslenme ( ) spor yapma ( ) düzenli yaşama ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (…)

B) (;) (,) (,) (.)

C) (:) (,) (,) (…)

D) (:) (,) (,) (!)

18. "Akıllı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir tamlamada görev almıştır?

A) Akıllı insan gelecek günleri düşünendir.

B) Akıllının işi akılsıza örnek olmaz.

C) Köyün akıllısı delisinden daha az.

D) Akıllının yaptığı işi deli beğenmez.

19-Aşağıdaki edebi türlerden hangisi diğerleriyle işlediği konu yönünden farklıdır?

A) Söyleşi

B) makale

C) köşe yazısı

D) deneme

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisi  varsayım anlatır?

A) Dersine iyi çalıştığı için yüksek not aldı.

B) Onun bu yaptıklarını anlamak mümkün değil.

C) Sensiz ders çalışmaya başlamaz sanırım.

D) Beklediğin paranın bugün de gelmediğini düşün.

21-Ortak öğesi bulunan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya örnek gösterilebilir?

A)Bahar geldi,havalar ısındı.

B) Ben onlara bir şeyler anlatıyorum;onlar beni dinlemiyorlar.

C)Çocuklar koştu;arabanın önünü kestiler.

D) Bahar gelince toprak canlandı,hayvanlar yuvalarından çıktı.

22-“Gülmenin de zamanı var, ağlamanın da sevmeni de ayrılmanın da çalışmanın da eğlenmenin de mücadele etmenin de başarının tadına varmanın da…İşte sanırım mutluluk tüm bunların farkına varabilmek,bilincinde olmak ve o anları yaşayabilmek.Tıpkı dürbünümdeki birbirinden güzel renkleri,biçimleri ve pırıltıları izlemek gibi.”

Bu paragrafın anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutluluğun sürekli değişime uğrayan olaylara uyum gösterebilme olduğu

B) İnsanoğlunun değişmesinin mutluluğu da değiştirdiği

C) Mutluluğun her insanın uyması gereken belirli kurallarının olduğu

D) İnsanların mutlu olayım derken bazı değerleri unuttuğu ve mutsuz olduğu.

23- (1) Saçlarımı hafif,tatlı bir rüzgar uçuruyordu. (2)Sahile vuran dalgaların sesi,şarkımı mırıldanıyordu. (3)Kentin uğultusu azalmıştı artık (4)Martıların yırtıcı çığlığı da yoktu.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde farklı bir duyudan yararlanılmıştır?

A)1

B)2

C)3

D)4

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları birlikte verilmiştir?

A) Bu kadar sakin,uysal yapıda bir insan kolay kolay bulunmaz.

B) Geçen hafta hava nasıldı,şimdi nasıl?

C) Az önce sıkıntıyla otururken telefonun çalmasıyla yüzünde güller açtı.

D) Güle oynaya yanıma gelip,şimdi ne yapmak istersin,dedi.

25- “Hayat başlangıcı ve sonu bilinmeyen,uzun göründüğü halde çabuk biten bir yolculuktur.Yalnız geçilecek yollar çok zahmetlidir.İnişli,yokuşlu,dolambaçlıdır;dereler,tepeler,dikenli çitler aşılmadıkça düz ovaya varılamaz.”

Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Yaşamın güzelliğine yoğun uğraşlar sonucu ulaşılabilir.

B) Yaşam uzundur;ancak nasıl geçtiği anlaşılamayacak kadar da kısadır.

C) Yaşam ,bir çok engelle dolu,aşılması zor bir yoldur.

D) Yaşama sıkı sıkıya tutunmazsak hiçbir işte başarılı olamayız.

CEVAP ANAHTARI

 

1.    A

2.    A

3.    D

4.    B

5.    D

6.    D

7.    C

8.    C

9.    B

10.  A

11.  C

12.  D

13.  A

14.  C

15.  C

16.  A

17.  C

18.  A

19.  B

20.  D

21.  C

22.  A

23.  A

24.  C

25.  D

 

  


“TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):