Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI Soru Bankası

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (13) (GENEL TEKRAR SORULARI) (TÜM TÜRKÇE KONULARI) (TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. “Başkalarını kimi zaman ne yapmak gerektiğini, kimi zaman da ne yapmamak gerektiğini öğrenmek için izleriz.”

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

a) İnsanlar, başkalarının hatalarını izleyerek de ders alabilirler.

b) Bir insanın davranışlarını izlemek onu mutlaka örnek alacağımız anlamına gelmez.

c) Çocuklar kişilik gelişiminde başkalarını örnek alarak doğru yola ulaşırlar.

d) Başkalarının hatlarını görmek doğruyu anlamamız için bize rehberlik eder.

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?

a) Havuzun buz gibi soğuk suyu bizi kendimize getirdi.

b) Daha çok kazanmak için daha çok çalışmalıyız.

c) Toplantıda yumuşak davranışlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

d) Adana insanların evinden olmasına öyle çok üzüldü ki.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır?

a) Okulun duvarlarını büyük bir zevkle boyadık.

b) Güzelliğin resmini ben bu ovalarda gördüm.

c) Onun düşüncelerini anlamak için iyi dinlememiz gerekir.

d) Bebeğin resmini koltuğun altına saklamışlar.

4-Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir görüş belirtiyor

a)Başkentimiz olan Ankara’yı çok beğeniyorum.

b)Şiir okumayı herkes beceremez.

c)’Yaprak Dökümü’ adlı roman Reşat Nuri Güntekin’in romanıdır.

d)Romanlar şiirlere göre daha zor yazılırlar.

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

a)Doğanın her tarafında \ bir mucize \ vardır.

b)Eski arkadaşlarım \ beni \ okulda \ aramışlar.

c)İnsanlığı \ yüceltecek olan \ ilimdir.

d)Soruyu nasıl çözdüğümü \ hatırlamıyorum.

6- Hangi sözcük çifti karşıt  anlamlı  değildir?

a) Sevgi-nefret

b) Acı-tatlı

c) Şair-ozan

d) Sönük-yanık

7-Aşağıdaki   cümlelerin  hangisi    özne  ve  yüklemden  oluşmaktadır?

a) Çocuk  babasını  çok  özlemişti.

b) Bu keskin  tavrınla  kendine   zarar  verirsin.

c) Bu  ağır  sözler  onu  üzdü.

d) Sınıfını  geçemeyen  öğrenci  ağladı

8-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmuştur?

a)Bilim, insanların geleceğini etkiler.

b)İnsanın en tehlikelisi, en cahil olanıdır.

c)Cahil insandan her kötülük beklenir.

d)Halkı aydınlatmalı; ama ona gerçekleri öğretmeliyiz.

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?

a)Dün okula arabayla Orhan geldi.

b)Orhan dün okula arabayla geldi.

c)Orhan arabayla okula dün geldi.

d)Arabayla Orhan dün okula geldi.

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a)Büyükbabası yaşlandıkça yeni huylar ediniyor.

b)Topladığı özdeyişleri ayrı fişlere yazıyordu.

c)Titreyen elleriyle kahve fincanına uzandı.

d)Onun çiğ davranışlarından rahatsız oluyorduk.

11-) "Bitirdi" kelimesi, hangi cümlede "yormak, güçsüz duruma düşürmek" anlamında kullanılmıştır?

A)Üniversite tahsilini bitirdi.

B)Temizliği biraz önce bitirdi.

C)Bu zor yolculuğu da bitirdi.

D)Bu işlerde beni bitirdi.

12.)

Sana vereyim bir öğüt;

Ununu kendin öğüt.

Yukarıdaki altı çizili kelimelerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş anlam

B) Zıt anlam

C) Eş ses

D) Terim anlam

13-) “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Yemeklerin çok sıcak olduğundan şikâyet etti.

B) Bu yıl havaların normalden sıcak olacağı söyleniyor.

C) Dün ziyaretine gittiğimiz aile bizi çok sıcak karşıladı.

D) Sıcaktan başı dönmeye başladı.

14-)

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ve redifleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)

–mandan: Zengin Kafiye

-ol: Tam Kafiye

B)

–dan :Redif

-ol:Redif

C)

–mandan:Redif

-ol:Tam Kafiye

D)

-dan:Redif

-man:Zengin Kafiye

-ol:Tam Kafiye

15) “Çevre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

a) İyi bir çevrede yetişen insan, başarılı olur.

b) Bu şiir, edebiyat çevresinde büyük yankı uyandıracak.

c) Çevremizdeki insanlarla daima iyi geçinmeliyiz.

d) Okulda kendisine iyi bir çevre edinmiş.

16) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A)Hemen her gün yaptığımız işlerden biri de dinlenmektir.

B)Evde anne ve babamızı ;okulda öğretmenimizi dinleriz.

C)Radyoyu açar, haberleri bizi ilgilendiren konuşmaları dinleriz.

D)Hiç olmazsa günde üç dört saatimizi buna ayırırız

17-)

1 Dik açılar doksan derecedir.

2 Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş.

3 Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim.

4 Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum

Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A)1

B)2

C)3

D)4

18.”Aydınlanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.

a) Panjurları (bilgi yelpazesi.net)açınca oda aydınlandı.

b) Sokakların aydınlığı elektrikler kesinlince kayboldu.

c) Öğretmenlerin asıl görevi yeni nesilleri aydınlatmaktır.

d) Gün artık erken aydınlanıyor.

19-)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin  nesnesi isim tamlamasıdır.

a) Ali, Türkçe kitabını kaybetmiş.

b) Okulumuzu mavi renge boyamışlar.

c) Kitap okumayı oldum alası çok sevmişimdir.

d) Sabah erken İstanbul’a gideceğiz.

20-)Atatürk, yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık, saygı ve korku verecek insanüstü bir iradeyle çalışmıştır. Savaş sonrasında, kendisine “Mutlu musunuz?” diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir: “Evet, mutluyum, çünkü başardım.”

Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mutluluğun Önemi

b) Atatürk’ün Başarısı

c) Çalışma ve Başarı

d) Çalışmanın Yöntemi

21-) “Çevre” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a)Bu çevrede ev kiraları çok yüksek.

b)Güzel motifler işlenmiş çevreleri sergilemişler.

c)Çevre kirliliği dünyanın en önemli sorunlarındandır.

d)Yıllarca aynı yerde kalmasına rağmen bir çevre edinememiş.

22-)“O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır?

A) O ev çok uzakta kaldı.

B) O gün seninle görüşemedik.

C) O çok iyi bir insandı.

D )O iş ile ilgili konuşmak istemiyorum.

23-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A)Çantam sandığımdan daha da ağır oldu.

B)Alev’in kitabı Gönül’ünkinden güzel

C)Bazı arkadaşlarımla olmaktan mutluyum.

D)Bazıları benimle görüşmek istemiyor.

24-) Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla düşünülebilecek bir söz grubu vardır?

A) Kadının canı burnundaydı.

B) Elindeki gazeteye bir iki dakika göz attı.

C) Adamın gözlerini kan bürümüştü.

D) Gözüme batan kirpiği çıkarmaya çalışıyordum.

25-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Dil, sanat, edebiyat, bilim, bunların hepsi seçkinler içindir.

B) Aydının görevi halka gitmek değil, topluma yüksek bir kültür sağlamaktır.

C) Herkesin beni anlayacağını sanıyordum, ama bu konuda yanılmışım.

D) Bu öğrencilerin sözleri sizi şaşırtmasın, çalışkanların birçoğu böyle konuşur.

CEVAP ANAHTARI

 

1C                     11D                     21D

 

2D                     12C                     22C

 

3C                     13C                     23C

 

4C                     14D                     24C

 

5C                     15C                     25A

 

6C                     16D

 

7D                     17D

 

8B                     18C

 

9A                     19A

 

10D                   20B

 

  


“TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):