Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI Soru Bankası

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (36) (GENEL TEKRAR SORULARI) (TÜM TÜRKÇE KONULARI) (TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

676)Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi düşünceye dayalıdır?

a)roman

b)deneme

c)öykü

d)masal

677

Beni duvar boyunca

Bir kum gibi ufalar

Odam uyku dolunca

Uyumayan sofalar.

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki kelime çeşitlerinden hangisi yoktur?

A)zamir

B)fiil

C)edat

D)bağlaç

678Uçurumun kenarına yaklaşmıştım. Rüzgar saçlarımı ılık ılık okşuyordu. Aşağıya baktım. Kuşlar, ağaçlar, böcekler neşe içinde şarkı söylüyordu. Bütün yaşadıklarım gözümün önünden bir bir geçti. Anladım ki yaşamak güzel şey!

Paragrafta aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmemiştir?

A) Rüzgar

B) saçlar

C) Kuşlar

D) Ağaçlar

679) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış sözcük vardır?

A) Yolun sonu görünüyor.

B) Olanlar karşısında çok üzüldü.

C) Sana her şeyi açıkladım.

D) Bunun da hesabı sorulacak.

680) Zaten var olan ve herkesin işine yarayıp görevini yapan bir şeyin yanına, aynı işi görmek üzere bir de daha zayıfını eklemek, boşuna yorulmaktır.

Yukarıdaki açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş bilenin, kılıç kuşananın.

B) Görünen köy kılavuz istemez.

C) Irmak kenarına çeşme yapılmaz

D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

681)

Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

İçimi seninle ısıtıyorum.

(Atilla İLHAN)

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz  Sertleşmesi

B) Ünsüz Yumuşaması

C) Ses Düşmesi

D) Ünlü Daralması

682) Ne gariptir ki şairlerimiz şiir yargılamasını, yorumlamasını bilenlerimizden çok daha fazla. Şiiri oluşturmak, şiiri anlamaktan daha kolaydır. Şiirin orta hallisi sanat bilgisiyle yargılanabilir ama şiirin iyisi aklın üstündedir. Onun güzelliğini fark eden, ona varmasını bileni saran coşkunluk şiiri dinleyen başkasını da etkiler. Tiyatrolarda daha açık görülür ki şairi öfkeye, yasaya, kine kaptıran esin gücü şairden oyuncuya, oyuncudan da bütün halka geçer.

Yukarıdaki paragrafa bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Şairlerimizin çoğunda şiir yorumlama noktasında eksiklik vardır.

B)Şiiri yorumlamak şiir yazmaktan daha kolaydır.

C)Sanat bilgisiyle orta halli bir şiir yorumlanabilir.

D)Şairin esin gücü kendini en çok tiyatro sahnesinde gösterir.

683) “Yürütmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a)Arabayı bir türlü yürütemedik

b)Esirleri beş saat yürüttüler

c)Komşunun tavuklarını yürütmüşler

d)Hastayı bahçede bir süre yürüttüler

684) Aşağıdakilerin hangisinde insana özgü nitelik doğa varlıklarına aktarılmıştır?

a)Kuşlar güneye doğru gidiyordu

b)Arılar telaşla peteklerini örmeye çalışıyordu

c)Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döker

d)Bulutlar dağın üzerine birikiyordu.

685) Aşağıdakilerin hangisinde “-den (-dan)” hal eki  farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Pencereden hafif bir ışık sızıyordu.

B) Giyecekleri bu mağazadan aldık.

C)Tahtadan evler yağmur şiddetine dayanamadı.

D)Hastaneden arabayla eve geldik.

686) ( 1) Dil deyince şunu hatırdan çıkarmamak gerekir.( 2) Dil insanın ve hayatın en canlı parçasıdır. (3) Sözcük ile hayat arasında canlı bir ilgi vardır. (4) Sanatçı dünyayı farklı gören insandır. (5) Duygu ve düşüncelerimizi ancak dille anlatabiliriz.

Paragrafta akışı bozan cümle hangisidir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 4

687).Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

a.)Çeşme

b.) Meydan

c.)Yorgun

d.)Melek

687)Kitaptan uzaklaştırılan, düşünceden uzaklaştırılır. Düşünceden uzaklaştırılan, olup biteni sorgulama yeteneğini kaybeder;kendinden uzaklaşır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Kitap okumayan kişiler düşünmekten de uzaklaşır.

B)Düşünmeyen insanlar olayları doğru sorgulayamaz

C) Kitap okuyan kişiler, başkalarınca eleştirilir.

D)Kitap okuma insana yorumlama yeteneği kazandırır.

688)Kitabeler sadece tarih bilgisi vermekle kalmıyor.Adına dikildikleri kişinin, toplumun  veye zümrenin hakim değer yargılarını, edebi zevklerini ve dünya görüşlerini aksettirmek bakımından da değer taşıyor.

Aşağıdakilerden hangisi kitabelerin içerdiği bilgiler arasında sayılmamıştır?

A)Dönemin değer yargıları

B)Toplumun sanat zevki

C)Coğrafi özellikleri

D)Dünya görüşü

689) ‘O mağazada bana göre elbise bulamadım.’ cümlesinde ‘bana göre elbise’ sıfat tamlaması nasıl bir kelime grubu ile oluşturulmuştur?

A) Tekrar grubu

B)Sıfat-fiil grubu

C)Aitlik grubu

D)Edat grubu

690)Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ‘deyim’ değildir?

A)İstanbul ağzıyla konuşmaya özen gösteriyordu.

B)Bir kenara çekip ağzını yoklamaya başladı.

C)Sıkıştırılınca ağız değiştirmeye başladı.

D)Çocuğunu dövdüğü için komşusuna ağza alınmaz sözler söyledi.

691Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zarflardan hangisi cümleye kattığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Bu durumu arkadaşlarınıza böylece bildirin.

B)Sabahtan beri telefonunu bekliyordum.

C)Çok önceleri yemyeşildi buralar.

D)Bu sabah her yerde sis var.

692)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümlede asıl vurgulanan öğedir?

A)Konuşmadan önce uzun uzun düşünürdü.

B)Tekneye çarpa çarpa ağlar toplanıyordu.

C)Yanına gider gitmez ayağının hareketi durdu.

D)Kaşlarını hafifçe kaldırarak beni dinliyordu.

693)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması  DOLAYLI TÜMLEÇ görevindedir?

A)Mavi gömlekli çocuk annesinin elini bırakmıyordu.

B)Öğrenmek ömür boyu süren bir yolculuktur

C)Çocukluğu bu güzel kasabada geçmiş.

D)Yıllardır memleketin toprağına hasretti.

694).Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisi sıfat tamlaması biçiminde oluşmuştu?

A)Pınarbaşı

B)Kuşburnu

C)Dalgakıran

D)Çukurova

695)Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?

A.Bu geçen de kim?

B.Ölüm insanı nerede yakalar?

C.Gözü yaşlı kaç tane anne var?

D.Bu duvarı kim yıkmış?

696)

- Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti.

- Sünger bütün suyu çekti.

- Ekini tarladan çektiklerini söyledi.

- İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi.

- Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.

‘‘Çekmek’’ sözcüğü Yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A. 2               B. 3               C. 4               D. 5

697) (I) Aklını kontrol eden insan hareket ve davranışlarından etkilenmez. (II) Böyle durumlara düşmemek için her şeyden önce ruhsal bakımdan dayanıklı olmamız gerekir. ( III ) Hepimiz yaşam için zaman (bilgi yelpazesi.net)zaman savaş vermek zorundayız. (IV) ruhsal sağlığa sahip olmanın yolu da aklımızı kontrol etmekten geçer. 8 V ) bu savaşlar için gerekli silahlara sahip değilsek olaylar bizi dizlerimizin üzerine getirebilir.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturan doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A.IV – I – III – II - V

B.V – II – IV – I - III

C.III - V – II – IV – I

D.I – IV –  III – V – II

698)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?

a. Size de mi bu olayı anlattı.

b. O bakkaldan değil, başka yerden al.

c. Onunla gideli aylar oldu.

d. Bu elbise ötekinden daha mı güzel.

699) “Aynı ırmağa iki kez giremezsiniz.”

Bu cümlede, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Görecelik

B) Değişim

C)Geçersizlik

D) Aynılık

700)“- cik, -ceğiz” ekleri adlara “şefkat” ve “acıma” anlamı katabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?

A)Kadıncağız çok hastalanmış.

B)Bu odacık bana yeter.

C)Adamcağız iki gündür açmış.

D)Kedicik, sobanın yanında uyuyor.

CEVAP ANAHTARI

 

676B                686C                696D

 

677D                687C                697C

 

678B                688C                698D

 

679C                689D                699B

 

680C                690A                700B

 

681D                691A

 

682B                692A

 

683C                693C

 

684B                694D

 

685C                695C

 

  


“TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):