Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazarların Şairlerin Hayatı Kitapları Eserleri

ARİF NİHAT ASYA’NIN HAYATI, ESERLERİ / KİTAPLARI, EDEBİ KİŞİLİĞİ (YAZARLARIN VE ŞAİRLERİN HAYATI)

 

7 Şubat 1904'te İstanbul Çatalca’da doğdu, 5 Ocak 1975'te Ankara’da yaşamını yitirdi. İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs'taki liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950-1954 arasında Seyhan (Adana) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu.

 

Milletvekilliğinden sonra tekrar öğretmenliğe döndü. Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1962'de emekliye ayrıldı. İstanbul'a döndü. Yeni İstanbul ve Babıali’de Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Aruzla başladığı şiirde rubailer, (bilgi yelpazesi.net) gazeller yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayınladı. Daha sonra hece vezniyle ve serbest vezinli şiirler de yazdı. Ulusçu şiirleriyle dikkat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir.

 Edebiyatımızda Bayrak şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya, Bayrak şiirini Adana´nın kurtuluş günü olan bir 5 Ocak´ın heyecanı ile yazdı. Bir çok dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Şiirlerinde hece, arûz ve serbest vezinleri kullanan Arif Nihat Asya, nazmın her tür ve şekliyle eserler vermiştir. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir. Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını meydana getirmiştir.

 

Eserleri, Kitapları

 

Şiir:

Heykeltıraş (1924)

Yastığımın Rüyası (1930)

Ayetler (1936)

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946)

Kubbe-i Hadrâ (Mevlana üzerine, 1956)

Kökler ve Dallar (1964)

Emzikler (1964)

Dualar ve Aminler (1967)

Aynalarda Kalan (1969)

Bütün Eserleri (1975-1977)

Rubaiyyat-ı Ârif (rubailer, 1956)

Kıbrıs Rubaileri (rubailer, 1964, 1967)

Nisan (rubailer, 1964)

Kova Burcu (rubailer, 1967)

Avrupa’dan Rubailer (1969)

Şiirler (Ahmet Kabaklı derledi, 1971)

Bütün Eserleri (1975-1977, Ötüken Yayınları)

 

Düzyazı:

Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler, 1946)

Enikli Kapı (makaleleri, 1964)

 

ARİF NİHAT ASYA'NIN SEVİLEN BEĞENİLEN POPÜLER ŞİİRLERİNDEN BİR DEMET

 

BAYRAK ŞİİRİ (ARİF NİHAT ASYA ŞİİRİ ŞİİRLERİ)

 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

 

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selâmlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün

Gölgene sığındık.

 

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin dibinde öleceğim.

 

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

Yer yüzünde yer beğen!

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!

 

Arif Nihat Asya

 

 

 

 

 

ANNE ŞİİRİ (ARİF NİHAT ASYA ŞİİRİ ŞİİRLERİ)

 

İlk kundağın

Ben oldum, yavrum;

İlk oyuncağın

Ben oldum.

 

Acı nedir

Tatlı nedir... bilmezdin

Dilin damağın

Ben oldum.

Elinin ermediği

Dilinin dönmediği

Çağlarda, yavrum

Kolun kanadın

Ben oldum

Dilin dudağın

Ben oldum.

 

Belki kıskanırlar diye

Gördüklerini

Sakladım gözlerden

Gülücüklerini...

Tülün duvağın

Ben oldum!

 

Artık isterlerse adımı

Söylemesinler bana

'Onun Annesi' diyorlar...

Bu yeter sevgilim bu yeter bana!

 

Bir dediğini

İki etmiyeyim diye

Öyle çırpındım ki

Ve seni öyle sevdim sana

O kadar ısındım ki

Usanmadım, yorulmadım, çekinmedim

Gün oldu kırdın...

İncinmedim;

İlk oyuncağın

Ben oldum.. Yavrum

Son oyuncağın

Ben oldum...

 

Layık değildim

Layık gördüler

Annen oldum yavrum

Annen oldum!

 

Arif Nihat Asya

 

 

 

BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR (ARİF NİHAT ASYA ŞİİRİ ŞİİRLERİ)

 

Şehitler tepesi boş değil,

Biri var bekliyor.

Ve bir göğüs, nefes almak için;

Rüzgar bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye?

 

Destanını yapmış, kasideye kanmış.

Bir el ki; ahretten uzanmış,

Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!

Öpelim temizse dudaklarımız,

Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.

Rüzgarını kesmesin gövdeler

Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.

 

Geri gitsin alkışlar geri,

Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!

Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,

Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!

Söyledi söyleyenler demin,

Gel süngülü yiğit alkışlasınlar

Şimdi sen söyle, söz senin.

 

Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor!

Ve bir bayrak dalgalanmak için;

Rüzgar bekliyor!

Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye? ...

 

Arif Nihat Asya

 

 

 

 

 

DUA ŞİİRİ (ARİF NİHAT ASYA ŞİİRİ ŞİİRLERİ)

 

Biz,kısık sesleriz...minareleri,

Sen,ezansız bırakma Allahım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma Allahım!

Mahyasızdır minareler...göğü de,

Kehkeşansız bırakma Allahım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allahım!

Bize güç ver...cihad meydanını,

Pehlivansız bırakma Allahım!

Kahraman bekleyen yığınlarını,

Kahramansız bırakma Allah'ım!

Bilelim hasma karşı koymasını,

Bizi cansız bırakma Allah'ım!

Yarının yollarında yılları da,

Ramazansız bırakma Allah'ım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,

Ya çobansız bırakma Allah'ım!

Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız;

Ve vatansız bırakma Allah'ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allah'ım!

 

Arif Nihat Asya

 

 

 

 

FETİH MARŞI (ARİF NİHAT ASYA ŞİİRİ ŞİİRLERİ)

 

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;

Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek;

Kerpetenlerle sûrun dişleri sökülecek!

 

Yürü; hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?

Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

 

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden

Senin de destanını okuyalım ezberden

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden

 

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın

Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

 

Yüzüne çarpmak gerek zamânenin fendini!

Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini!

Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini!

 

Şu kırık âbideyi yükseltecek taştasın;

Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın

 

Bu kitaplar Fâtih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır;

Şu mihrab Sinânüddin, şu minâre Sinân'dır;

Haydi, artık uyuyan destanını uyandır!

 

Bilmem, neden gündelik işlerle telâştasın

Kızım, sen de Fâtihler doğuracak yaştasın!

 

Delikanlım! işaret aldığın gün atandan!

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan'dan!

 

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;

Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

 

Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!

Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!

Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın

 

Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın?

Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

 

Arif Nihat Asya

 

 

 

 

 

NAAT (ARİF NİHAT ASYA ŞİİRİ ŞİİRLERİ)

 

Seccaden kumlardı..

................................

................................

Devirlerden, diyarlardan

Gelip, göklerde buluşan

Ezanların vardı! .

 

Mescit mümin, minber mümin...

Taşardı kubbelerden tekbir,

Dolardı kubbelere “amin”..

 

Ve mübarek geceler dualarımız;

Geri gelmeyen dualardı...

Geceler ki pırıl pırıl

Kandillerin yanardı..

Kapına gelenler ya Muhammed,

- uzaktan, yakından –

Mümin döndüler kapından...

 

Besmele, ekmeğimizin bereketiydi,

İki dünyada aziz ümmet;

Muhammed ümmetiydi.

 

Konsun –yine- pervazlara güvercinler,

“Hû hû”lara karışsın âminler...

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!

 

Şimdi seni ananlar,

Anıyor ağlar gibi...

Ey yetimler yetimi,

Ey garipler garibi;

Düşkünlerin kanadıydın,

Yoksulların sahibi...

Nerde kaldın ey Resûl,

Nerde kaldın ey Nebi?

 

Günler, ne günlerdi, yâ Muhammed,

Çağlar ne çağlardı:

Daha dünyaya gelmeden

Mü’minlerin vardı...

Ve bir gün, ki gaflet

Çöller kadardı,

Halîme’nin kucağında

Abdullah’ın yetimi

Âmine’nin emaneti ağlardı.

Hatice’nin goncası,

Aişe’nin gülüydün.

Ümmetinin gözbebeği

Göklerin resûlüydün...

 

Elçi geldin, elçiler gönderdin...

Ruhunu Allah’a,

Elini ümmetine verdin.

Beşiğin, yurdun, yuvan

Mekke’de bunalırsan

Medine’ye göçerdin.

Biz bu dünyadan nereye

Göçelim, yâ Muhammed?

 

Yeryüzünde riyâ, inkâr, hıyanet

Altın devrini yaşıyor...

Diller, sayfalar, satırlar

“Ebu Leheb öldü” diyorlar.

Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed

Ebû Cehil kıt’alar dolaşıyor!

 

Neler duydu şu dünyada

Mevlidine hayran kulaklarımız;

Ne adlar ezberledi, ey Nebî,

Adına alışkın dudaklarımız!

Artık, yolunu bilmiyor;

Artık, yolunu unuttu

Ayaklarımız!

Kâbe’ne siyahlar

Yakışmamıştır, yâ Muhammed

Bugünkü kadar!

 

Hased gururla savaşta;

Gurur, Kafdağı’nda derebeyi...

Onu da yaralarlar kanadından,

Gelse bir şefkat meleği...

İyiliğin türbesine

Türbedâr oldu iyi.

 

Vicdanlar sakat

Çıkmadan yarına,

İyilikler getir, güzellikler getir

Âdem oğullarına!

 

Şu gördüğün duvarlar ki

Kimi Tâif’tir, kimi Hayber’dir...

Fethedemedik, yâ Muhammed,

Senelerdir.

 

Ne doğruluk, ne doğru;

Ne iyilik, ne iyi...

Bahçende en güzel dal,

Unuttu yemiş vermeyi...

Günahın kursağında

Haramların peteği!

 

Bayram yaptı yapanlar;

Semâve’yi boşaltıp

Sâve’yi dolduranlar...

Atını hendeklerden -bir atlayışta-

Aşırdı aşıranlar...

Ağlasın Yesrib,

Ağlasın Selman’lar!

 

Gözleri perdeleyen toprak,

Yüzlere serptiğin topraktı...

Yere dökülmeyecekti, ey Nebî,

Yabanların gözünde kalacaktı!

 

Konsun -yine- pervazlara güvercinler,

“Hû hû”lara karışsın âminler...

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!

 

Yüreklerden taşsın

Yine, imanlar!

Itrî, bestelesin Tekbîr’ini;

Evliyâ, okusun Kur’ân’lar!

Ve Kur’ân-ı göz nûruyla çoğaltsın

Kayışzâde Osman’lar

Na’tını Galip yazsın,

Mevlid’ini Süleyman’lar!

Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle

Geri gelsin Sinan’lar!

Çarpılsın, hakikat niyetine

Cenaze namazı kıldıranlar!

 

Gel, ey Muhammed, bahardır...

Dudaklar ardında saklı

Âminlerimiz vardır...

Hacdan döner gibi gel;

Mi’râc’dan iner gibi gel;

Bekliyoruz yıllardır!

 

Bulutlar kanat, rüzgâr kanat;

Hızır kanad, Cibril kanad;

Nisan kanad, bahar kanad;

Âyetlerini ezber bilen

Yapraklar kanad...

Açılsın göklerin kapıları,

Açılsın perdeler, kat kat!

Çöllere dökülsün yıldızlar;

Dizilsin yollarına

Yetimler, günahsızlar!

Çöl gecelerinden, yanık

Türküler yapan kızlar

Sancağını saçlarıyla dokusun;

Bilâl-i Habeşî sustuysa

Ezânlarını Dâvûd okusun!

 

Konsun –yine- pervazlara güvercinler,

“Hû hû”lara karışsın âminler...

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!

 

Arif Nihat Asya

 
“YAZARLARIN ŞAİRLERİN HAYATI KİTAPLARI ESERLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİTAP ÖZETLERİ ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Bu Yazı İçin Yapılan Son "50+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

....
..

60. **Yorum**
->Yorumu: Bir bayrak rüzgar bekliyor ve anne şiirine bayıldım
->Yazan: Zeynep......

59. **Yorum**
->Yorumu: Mükemmel şiirler çok beyendim 
->Yazan: dilara

58. **Yorum**
->Yorumu: arif nihat asya nın şiirleri çok güzel ve ilgi çekici size çok teşekkür ederim derslerimde çok yardımcı oldu... 
->Yazan: bahar ayşe güzel...

57. **Yorum**
->Yorumu: öyle güzel şiirleri var harika bayıldım. 
->Yazan: yasin

56. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bayıldım müthiş 
->Yazan: yasin.....

55. **Yorum**
->Yorumu: En çok Bayrak ve Anne şiirini sevdim. 
->Yazan: BİLİNMEYEN

54. **Yorum**
->Yorumu: Çok mu sey istiyorum ; sevgi sevkat Çok mu sey istiyorum ; beni ben olarak sev Çok mu sey istiyorum ; omur boyu sev beni 
->Yazan: Sehercan

53. **Yorum**
->Yorumu: Ben Arif Niyat Asya nın özellikle anne ve bayrak şiirini çok beğendim 
->Yazan: Reyyan

52. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten destan yazmış bu kadarda olmaz özellikle fetih şiiri çok güzel 
->Yazan: gizem...

51. **Yorum**
->Yorumu: Şimdiye kadarki en iyi şair. 
->Yazan: volkan

50. **Yorum**
->Yorumu: BENCE COK GUZEL BAYILDIM AYNEN BENDE ARASTIRAMADIM AMA YİNEDE BAYILDIM 
->Yazan: HAZAL

49. **Yorum**
->Yorumu: İhtiyacımı iyi bir sekilde giderdi
->Yazan: Zeze

48. **Yorum**
->Yorumu: abi adamın muhteşem şiirleri var;en çok beğendiklerim BAYRAK VE BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYO! KISACASI ADAM MÜTHİŞ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
->Yazan: gökay.......

47. **Yorum**
->Yorumu: Ne güzel yazmış içlerinden en güzeli anne şiiri 
->Yazan: Selin

46. **Yorum**
->Yorumu: Adam destan yazmis be
->Yazan: Yorum

45. **Yorum**
->Yorumu: Sağolun yapanın eline sağlık 
->Yazan: çok telekkürler...

44. **Yorum**
->Yorumu: vay be adamın eserleri bitmedi la 
->Yazan: MeRt

43. **Yorum**
->Yorumu: ne adammis be bi arastiramadim
->Yazan: ayça

42. **Yorum**
->Yorumu: çok iyimiş elinize sağlık
->Yazan: batuhan....

41. **Yorum**
->Yorumu: çokkk güzel yaa alayacaktım neredese
->Yazan: berfin turan emekevler ortaokulu 6b sınıfı kepez antalya

40. **Yorum**
->Yorumu: "Cok guzel siirleri var. Bazilari cok huzunlu begendim
->Yazan: birgul

39. **Yorum**
->Yorumu: Cok tesekurlerr anne siiri cok duygusaldi 
->Yazan: 

38. **Yorum**
->Yorumu: Ben en çok 'ANNE' şiirini beğendim çok güzel hepsi güze ama 'ANNE' ŞİİRİNİ OKUYUNCA GÖZLERİMDEN BİR İKİ DAMLA yaş geldi.-_- -_- -_- -_-
->Yazan: sevilay 

37. **Yorum**
->Yorumu: Teşekkür ederim Türkçe odevimi yaptım odevimde çok yardımcı oldunuz
->Yazan: azra.........

36. **Yorum**
->Yorumu: Muhteşem muhteşem ve muhteşem baska bi söz bulamıyorum
->Yazan: Emine

35. **Yorum**
->Yorumu: Merhaba ben de arif nihat asya eserlerini takdir ediyorum
->Yazan: RÜYA

34. **Yorum**
->Yorumu: yaa adamın resmen şiir kütüphanesi var of işin yoksa hepsini bul
->Yazan: RÜYA

33. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkür ederim türkçe ödevimi sayenızde tamamladım
->Yazan: lela

32. **Yorum**
->Yorumu: şiirler çok güzel en güzelide anne şiiri teşk edrm
->Yazan: hasan

31. **Yorum**
->Yorumu: Teşekkür ediyorum ev mi bitti 
->Yazan: .......

30. **Yorum**
->Yorumu: ben çok beğendim teşekkür ediyorum ...
->Yazan: farklı

29. **Yorum**
->Yorumu: Şiirlerin hepsi çok güzel
->Yazan: Büket

28. **Yorum**
->Yorumu: çok duygusal bir şiir anne şiiri
->Yazan: Zeynep 

27. **Yorum**
->Yorumu: Nihat arif asya ya çok teşekkur ederim ödevimi bitirdim ama onunda yapmadigi yok 
->Yazan: Hamit dilmec

26. **Yorum**
->Yorumu: Bayrak şiirini ve dua şiirini çok seviyorum.
->Yazan: Kevser

25. **Yorum**
->Yorumu: Cok guzel cok basarili ve uzun
->Yazan: Zümra 

24. **Yorum**
->Yorumu: Ödev olmasaydı hayatta araştırmazdım 
->Yazan: Bilinmeyen kişi

23. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bilgiler verdiniz teşekürler ;););):/
->Yazan: şahin

22. **Yorum**
->Yorumu: Çooook beğendim şiirleri çok hoşuma gitti 
->Yazan: sümeye..

21. **Yorum**
->Yorumu: Tsk cok hos eserleri var okurken duygulandim harika
->Yazan: mine.

20. **Yorum**
->Yorumu: Arif nihat asyaya teşekürlerimi sunarım
->Yazan: sidar..

19. **Yorum**
->Yorumu: çok beğendim ödevime katkıda bulundu 
->Yazan: elif.

18. **Yorum**
->Yorumu: Adam milletvekili bile olmuş :):).....
->Yazan: gamze.

17. **Yorum**
->Yorumu: Ödevimi yapmam için gerekliydi tsk
->Yazan: sema nur.

16. **Yorum**
->Yorumu: Arif NİHAT ASYA ve siteye çok ama çook teşekkür ederim 
->Yazan: Çağla.

15. **Yorum**
->Yorumu: Ayy çok işime yaradı buda olmasa
->Yazan: sen ve ben.

14. **Yorum**
->Yorumu: işime çok yaradi aferim size adi bana eyvalah
->Yazan: Gülbahar.
->Yazan : hazal
->Yorumu: çok iyi olmuş gerçekten elinize kolunuza sağılık siteye ve arif nihat asyaya teşekürler.
->Yazan : erva
->Yorumu: e adam büyük adam vede akıllı yazar tabi.
->Yazan : sevcan
->Yorumu: ben eserlerini ariyordum ve buldum tsk.
->Yazan : begum ilayda
->Yorumu: nihat arif asyaya cok tesekur ediyorum arkasinda da bu kadar bilgi verdigi icin.
->Yazan : mete
->Yorumu: hepinizde kisa istiyorsunuz tabiii isinize geliyor ben uzun istiyorum vede buldum.
->Yazan : gizem
->Yorumu: masallah yapmadigi sey yok.sayi bu adam ne yapmadi.....
->Yazan : émré
->Yorumu: ÇoK GüZeL BiLgIlEr vErDiGIniZ BIlGiLer IçIN TeSeKKüRleR :)....
->Yazan : cenda
->Yorumu: çok hosuma gittii :) çok tesekkürler emeginize saglikkk..
->Yazan : SABIR
->Yorumu: bn daha kisa bisi aramistim ama bulamadim yazanlara yine de tesk ediyorm :))..
>Yazan: büsra
>Yorum: ne adammis be bi arastiramadim.
>Yazan: hilal
>Yorum: bn daha kisa bisi aramistim ama bulamadim yazanlara yine de tesk ediyorm :))

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: