Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazarların Şairlerin Hayatı Kitapları Eserleri

YAŞAR KEMAL’İN HAYATI, ESERLERİ / KİTAPLARI, EDEBİ KİŞİLİĞİ (YAZARLARIN VE ŞAİRLERİN HAYATI)

 

(1922-2015)

 

1922’de Osmaniye’nin Hemite köyünde doğdu. Asıl ismi "Kemal Sadık Göğceli". 5 yaşında kan davası yüzünden babasını yitirdi. Bir kaza sonucu sağ gözünü kaybetti. İlköğrenimini Adana Kadirli’de yaptı. Yazmaya ortaokul sıralarında şiirle başladı. Şiirleri Adana Halkevi’nin yayını olan "Görüşler Dergisi"nde yayınlandı. Ortaokul son sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Irgatlık, amelebaşılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane memurluğu yaptı. Şiirleri, Ülke, Kovan, Millet, Beşpınar gibi dergilerde yayınlandı. 1950’de komünizm propagandası suçlamasıyla tutuklandı. 1951’de cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Cumhuriyet Gazetesi’nde fıkra-röportaj yazarlığı yapmaya başladı. 1962’de Türkiye İşçi Partisi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

 

1963’ten sonra gazeteciliği bırakıp kendini tümüyle kitaplarına verdi. 1973’te Türkiye Yazarlar Sendikası’nın kuruluşuna katıldı, 1973-1974’te genel (bilgi yelpazesi.net) başkanlığını yaptı. 1952’de ilk kitabı "Sarı Sıcak" yayınlandı. Bu bir öykü kitabıydı. İlk romanı "İnce Memed" 1955’te yayınlandı.

 

 

1955-1984 arasında öykü, roman, röportaj ve makalelerden oluşan 33 kitabı çıktı. Bunlardan sırasıyla, Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır ve Ölmez Otu "Dağın Öte Yüzü" üçlemesidir. Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf ve Hüyükteki Nar Ağacı ise "Akçasaz’ın Ağaları" ismiyle bir dizidir.

 

Yumurcuk Kuşu ve Kale Kapısı da "Kimsecik" isimli bir dizidir. Bu iki kitapta bir bakıma kendi yaşam öyküsünü anlatır. Yapıtlarında Torosları, Çukurova’yı, Çukurova insanının acı yaşamını, ezilişini, sömürülüşünü, kan davasını, ağalık ile toprak sorununu çarpıcı bir biçimde ortaya koyar.

 

 

Yurt içinde kendi oyunlaştırdığı “Teneke” ile 1966’da İlhan İskender ve Ankara Sanatseverler Derneği ödüllerini aldı; 1984’te TÜYAP Edebiyat Halk Ödülü’nü, 1985’te Sedat Simavi Vakfı Ödülü’nü kazandı. 1992’de Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü ve TÜYAP Onur Ödülü’nü aldı. 1993’te Paris’te oluşturulan Dünya Kültürleri Akademisi’nin kurucu üyeliğine seçildi.

 

Yapıtları yabancı dillere en çok çevrilen Türk yazarları arasında yer alan Yaşar Kemal’in Yer Demir Gök Bakır romanı Fransız Eleştirmenler Birliği’nce 1977 yılının en iyi yabancı romanı seçildi. Dağın Öte Yüzü üçlemesi (Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Fransa’da yılın en iyi kitabı ödülünü aldı. Yaşar Kemal’e 1982’de gene aynı ülkede Uluslararası Del Duca Ödülü, 1984’te Legion d’honneur nişanı verildi. Çeşitli kuruluşlarca Nobel Edebitat Ödülü’ne aday gösterildi.

 

Yaşar Kemal’in Kişisel Özellikleri, Kişilik Özellikleri:

 

Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerini kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle Yaşar Kemal’in kişisel özellikleri, kişilik özellikleri olarak sayılabilir.

 

Yapıtlarının / Eserlerinin Özellikleri:

 

Yaşar Kemal, ilk yapıtları Teneke(1955) ve İnce Memed’le(1955) bir Çukurova yöresi romancısı olarak tanındı. Feodal ilişkilerin egemen olduğu bu yörede, iktisadi yapının giderek kapitalist yapıya doğru evrimleşmesini, birbirini bütünleyen romanlarının temel sorunsalı olarak işledi.

 

 

Çukurova’nın yarım yüzyıllık görüngüsünü betimledi. İnce Memed’de ağalık kurumunu ve eşkıyalık temasını, ağa-köylü çelişkisi çerçevesi içinde ele alırken, doğa-insan ilişkisini destansı ve şiirli bir dille verdi. İnce Memed’in 2. ve 3. ciltlerinde bu konuyu sürdüren Yaşar Kemal, Dağın Öte Yüzü genel başlığı altında topladığı Orta Direk(1960), Yer Demir Gök Bakır(1963) ve Ölmez Otu(1969) romanlarında dağ köylülerinin mevsimlik ırgat olarak Çukurova’ya gelişlerindeki çileyi işledi.

 

Yerleşik köylü ile mevsimlik ırgatlık yapan dağ köylülerinin feodal düzenle çelişkisini verdikten sonra Yaşar Kemal, Akçasaz’ın Ağaları genel başlığıyla yayımladığı Demirciler Çarşısı Cinayeti(1974) ve Yusufçuk Yusuf’ta(1975), bu çelişkinin keskinleşerek, köylünün birleşmesinden korkan ağaların, köylüyü birbirine düşürmesini, eski ağalık düzeninin evrimleşerek, sanayiye yönelen yeni bir tip ağanın ve yeni bir ağalık düzeninin ortaya çıkışını öyküledi. Yılanı Öldürseler’de(1976) gene aynı yöreye, töreler ve bu törelerin bir kız kaçırma olayı nedeniyle çıkan çatışmalardaki etkisi açısından yaklaştı. Van’dan Çukurova’ya göçen bir ailenin çektiği acıları Kimsecik 1(Yağmurcuk Kuşu, 1980) ve Kimsecik 2(Kale Kapısı, 1985) romanlarında öyküledi.

 

 

Yaşar Kemal, Al Gözüm Seyreyle Salih (1976), Deniz Küstü(1978) ve Kuşlar da Gitti(1978) romanlarında odak olarak denizi, deniz insanlarını ve doğanın kirlenme nedeniyle giderek yok oluşunu konu edindi. Hüyükteki Nar Ağacı’ndaysa (1982) traktör kullanımı nedeniyle işsiz kalan dört köylünün kutsallığına inandıkları nar ağacını arayışlarını öyküledi. Üç Anadolu Efsanesi(1967), Ağrı Dağı Efsanesi(1970), Binboğalar Efsanesi(1971) ve Çakırcalı Efe (1972) adlı yapıtlarında, halk öykülerini ve söylenceleri roman yapısıyla yeniden yazdı. Filler Sultanı ile Kırmızı Skallı Topal Karınca’da da(1977) mecazlı bir üslup kullandı.

 

Yaşar Kemal, bütün romanlarında, insanın, insanla, çevreyle ve toplumsal kurumlarla ilişkisini öykülerken, insansal değerleri ikinci plana atmayarak, insanı bir roman malzemesi olmaktan çok bir karakter olarak ele aldı. Bunu sağlayan en önemli öğe, kullandığı, kendine özgü gözlem gücü ve şiirsel üslubudur.

 

Çukurova’yı işlediği romanlarında yörenin doğasıyla bütünleşen kahramanları, bu şiirsel üslupla boyut kazanarak, Yaşar Kemal’in sağlamak istediği gerçeklik duygusunu, kimi zaman katılıktan uzak bir biçimde yarattı. Çukurova insanlarının dilini, kimi yerde sözlü edebiyatın kıvraklığıyla kullandı. Halk dilindeki betimlemeleri, deyimleri, yöresel sözcükleri, ağıtları, ilençleri(beddua), vb’ni çağdaş bir romancı yeteneğiyle yeniden yoğurarak, dil ve üslup bakımından ödün bir bireşime ulaştı.

 

Öykülerinde de benzer bir üslupla, Çukurova insanının acılarını işleyen Yaşar Kemal’in biçok yapıtı sinemaya ve tiyatroya da uyarlandı.

 

 

BÜTÜN ESERLERİ / KİTAPLARI

 

Hikayeleri:

- Sıra Sıcak (1952)

- Sarı Sıcak- Bütün Hikayeler (1967)

 

Romanları:

- İnce Memed I (1955)

- Teneke (1955)

- Ortadirek (1960)

- Yer Demir Gök Bakır (1963)

- Üç Anadolu Efsanesi (1967)

- Ölmez Otu (1968)

- İnce Memed II (1969)

- Ağrı Dağı Efsanesi (1970)

- Binboğalar Efsanesi (1971)

- Çakırcalı Efe (1972)

- Demirciler Çarşısı Cinayeti (1973)

- Yılanı öldürseler (1976)

- Al Gözün Seyreyle Salih (1976)

- Filler Sultanı Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977)

- Kuşlar da Gitti (1978)

- Deniz Küstü (1978)

- Yağmurcuk Kuşu (1980)

- Hüyükteki Nar Ağacı (1982)

- İnce Memed III (1984)

- Kale Kapısı (1985)

- İnce Memed IV (1987)

- Kanın Sesi (1991)

 

Röportajları

- Yanan Ormanlarda Elli Gün (1955)

- Çukurova Yana Yana (1955)

- Peri Bacaları (1971)

- Bu Diyar Baştan Başa (1971)

- Bir Bulut Kanıyor (1974)

- Allah’ın Askerleri (1978)

- Bu Diyar Baştan Başa 1, 2, 3, 4.

 

Yazıları

- Taş Çatlasa (1961)

- Baldaki Tuz (1974)

- Ağacın Çürüğü (1980)

 

Derlemeleri

- Ağıtlar (1943)

- Gökyüzü Mavi Kaldı (1978)

 

Konuşmaları

- Alain Bosquet ile Konuşmalar (1992)

“YAZARLARIN ŞAİRLERİN HAYATI KİTAPLARI ESERLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİTAP ÖZETLERİ ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..........

50. **Yorum**
->Yorumu: edebi yönü hat safhada bir adam .yazdığı kitaplar az sayıda yazarın ulaşabileceği bir üstünlükte.
->Yazan: meryem

49. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel olmuş teşekkür ederim
->Yazan: Jessika

48. **Yorum**
->Yorumu: Çok uzundu ama teşekkür ederim .
->Yazan:

47. **Yorum**
->Yorumu: Abi sizin sayenizde ptoje ödevimi yapabiliyorum Teşekkür ederim başarılarının devamını dilerim
->Yazan: Azizcan Torun..

46. **Yorum**
->Yorumu: adımın yabancı olduğuna bakmayın annem yabancı bu yüzden adım yabancı ama babam türk bu nedenle yaşar kemalin tüm kitaplarını okudum özetledim allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın böyle bir yazar dünyaya bir kez gelip gider
->Yazan: jessica..

45. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun çok teşekkürler.
->Yazan: ilknur

44. **Yorum**
->Yorumu: cook fazlasıyla sağolun o kadar isime yaradı ki çok tsk sağolun
->Yazan: mutluluk dünyası

43. **Yorum**
->Yorumu: çok sağolun ödevime yararlı oldu.
->Yazan: hatice

42. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel araştırmama yardımcı ama biraz uzundu çok teşekkürler
->Yazan: beril....

41. **Yorum**
->Yorumu: yaşar kemalin kitapları çok güzel
->Yazan: zelal aladağ

40. **Yorum**
->Yorumu: babamda da yaşar kemalin bütün kitapları var 17 18 yaşına gelince bende hepsini okuyacagım
->Yazan: zelal aladağ.
.....

39. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten yaşar kemalin en güzel kitaplarından biri ağrıdağı efsanesi süperrrr tavsiye ederim 
->Yazan: ceylan

38. **Yorum**
->Yorumu: Yaşar kemalin kitaplari şiirleri okudum guzeldi
->Yazan:

37. **Yorum**
->Yorumu: İnşallah gelecek neslimizde bu yüce insanı unutmaz 
->Yazan: Bilmem

35. **Yorum**
->Yorumu: süper olmuş çok teşekkür ediyorum ... 
->Yazan: tugana

34. **Yorum**
->Yorumu: yasar kemal hep yasaaarr!!(kalbimizdesin)
->Yazan: ç.a.........

33. **Yorum**
->Yorumu: Adam Türkiye nin gururu helal olsun ...
->Yazan: dfdfer

32. **Yorum**
->Yorumu: İnce memed çok guzel mutlaka okuyun
->Yazan: yazan

31. **Yorum**
->Yorumu: kitapları çok güzel yaşar kemal'in
->Yazan: nursima

30. **Yorum**
->Yorumu: çok beğeniyorum nur içinde yatsın sevgilerimi iletiyorum 
->Yazan: selma

29. **Yorum**
->Yorumu: HARİKA BİRİ ONUN KİTAPLARINI HEP OKUYORUM NUR İÇİNDE YATSIN 
->Yazan: ece

28. **Yorum**
->Yorumu: Valla Nasıl Teşekkür Ederim bilmiyorum çok sağolunn
->Yazan: Arda

27. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel eserleri var ben ince memedi okudum süper yaa okumanızı tavsiye ederim 
->Yazan: samira

26. **Yorum**
->Yorumu: orjinal bir kitap yazarıdır söyleyecek hiçbirşey bulamıyorum .mükemmel
->Yazan: (sır)

25. **Yorum**
->Yorumu: Bence çok güzel olmuş 
->Yazan: zeynep

24. **Yorum**
->Yorumu: Cok guzel olmus sagolun
->Yazan: ozge demir 66....

23. **Yorum**
->Yorumu: Bencede güzel olmuş kitaptan bakmaya uğraşmıyo insan ah bi de şu lys geçse ne iyi olur ya
->Yazan: deniz

22. **Yorum**
->Yorumu: Bnc gzl olms bn bgndm tbrklr bide hocalar boyle performan odewi wermese daha ii olur yaa
->Yazan: ferihan

21. **Yorum**
->Yorumu: yaa çok sağolun bu bilgiler gerçekten de çok işime yaradı teşekkürler... :) <3 
->Yazan: melike.

20. **Yorum**
->Yorumu: ÇOOK GÜZEL OLMUŞ ÇOK GÜZEL BİR KİTAP
->Yazan: YETER AKSU.

19. **Yorum**
->Yorumu: bence çok güzel hikayeleri var onun hikayeleri bende var hepsini okudum hepsi çok güzel 
->Yazan: hasan..

18. **Yorum**
->Yorumu: arştırma ödevim olduğu için böyle bir yazarla karşılaştı 
->Yazan: .

17. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkürler projeme yardımcı oldunuz 
->Yazan: helin .

16. **Yorum**
->Yorumu: helal olsun ne güzel kitaplar yazmış yasar kemal olse bile o yaşar adı ustunde yasar kemalll................ 
->Yazan: ayşegül.

15. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel kitaplar yazmış.okulda yazdığı kitapları okudum
->Yazan: meltem.

14. **Yorum**
->Yorumu: adamın harika eserlerı var 
->Yazan: seda.

13. **Yorum**
->Yorumu: ben sarı sıcağı okumadım ama herkes okumuş 
->Yazan: irem..

12. **Yorum**
->Yorumu: bence bana göre yeterli bilgi verdiğinizi düşünüyorum süperrrrrr tek kelimeyle harika
->Yazan: ilayda..

11. **Yorum**
->Yorumu: harika eserleri var ödevim için yadımcı olucana inanıyorum
->Yazan: pınar.

10. **Yorum**
->Yorumu: hoca çok beğenecek teşekkür ederim.
->Yazan: yağmur rabia.

9. **Yorum**
->Yorumu: mekanın cennet olsun eserleriniz insanın canını açıyo bb.
->Yazan: yeşim

8. **Yorum**
->Yorumu: vaaay be yaşar kemal neymiş 
->Yazan: öyaz.

7. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site çok teşekkür ederim böyle büyük ustaların hayatını bizlere sunduğunuz için başımız sağoldun.
->Yazan: Merve.

6. **Yorum**
->Yorumu: bence ince memed ck güzel bir kitap
->Yazan: cemre.
->Yazan : mutlu avan
->Yorumu: slm ben yasar kemal amcayi sahsen tanimam ama benim özmü öz nenemin amcasinin ogludur ona saygi ve sevgilerimi yolluyorum aslen van ercisli dir nenenim ismi fatma sahsen taniyordur inssallah su üçgünlük dünyada bi tanisma kismeti olur.

->Yazan : sevda
->Yorumu: merhaba bana teyerli bilgi verdiginiz için tesekürler insallah 100 alirim.
->Yazan : beste
->Yorumu: Bence çok güzel eserler çikarmis tüm hepsini okudum harikalar hepsi...:).
->Yazan : melisa
->Yorumu: bence çok harika eserleri ben sari sicagi çok begendim bütüb eserleriniz harika.
>Yazan: masallah bakis mus
>Yorum: yasar kemal dünyanin sayili türkiyeninse kesinlikle birnumarasi statükocu zülfü livaneliye büyükustayi elestirmek seninnehaddine demekgerktigini düsünüyoru

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: