Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Biyoloji Yazılı Soruları > Biyoloji 12. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

BİYOLOJİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 12/… SINIFI

BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………………… NU:…. PUAN:…

 

1. Kloroplastın granalarında, aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez?

A) Suyun ışık etkisi ile proton (H+), elektron (e-) ve oksijene parçalanması

B) E.T.S'de serbestlenen enerji ile ATP sentezlenmesi

C) NADP+nin, suyun hidrojen iyonlarını alarak indirgenmesi

D) Organik besindeki kimyasal bağ enerjisinin ATP ye aktarılması

E) Tepkimelerin ışığın etkisi ile gerçekleşmesi

 

2. Fotosentezin "karbon tutma tepkimeleri" için aşağıdakilerden hangisi geçersizdir?

A) Işık evresinden gelen ATP ve NADPH2 ler kullanılır.

B) Kloroplastın stromasında gerçekleşen enzimatik tepkimelerdir.

C) Sudan gelen hidrojenlerle karbondioksit moleküllerinin birleşmesiyle organik madde sentezlenir.

D) Sıcaklık değişimi tepkimelerin hızını etkiler.

E) Sadece glikoz sentezi gerçekleşir.

 

3. Kloroplastın stromasında gerçekleşen "karbon tutma" tepkimelerinde 30 molekül CO2 indirgenirse;

a.Sentezlenen glikoz molekülü sayısı

b. Harcanan ATP miktarı

c. Yükseltgenen NADPH2 miktarı

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

.   a             b          c

A) 1            18       12

B) 3            54       36

C) 5           90       60

D) 3           36       54

E) 4            72       48

 

4. Çift çenekli bitki yaprağında;

I. Epidermis

II. Palizat parankiması

III. Sünger parankiması

IV. Stoma

hücrelerinden hangileri fotosentez yapar?

A) Yalnız I                        B) Yalnız III   C) I ve II

D) I ve IV              E) II, III ve IV

 

5.

Yukarıdaki şekilde olduğu gibi, dört ayrı düzenek hazırlanıyor; her düzeneğin I. kaplarına farklı bitkisel yapı, II. kaplarına Ca(OH)2 çözeltisi konarak aşağıda koşulları verilen deney setleri oluşturuluyor:

I.     düzenek aydınlık ortamda, I. kaba şapkalı mantar

II.    düzenek aydınlık ortamda, I. kaba kaktüs bitkisi

III.   düzenek aydınlık ortamda, I. kaba fasulye tohumları

IV.  düzenek aydınlık ortamda, I. kaba yeşil yapraklı saksı bitkisi

Işık ve diğer koşulların optimum olduğu yukarıdaki dört ayrı deney setinden, hangi ikisindeki Ca(OH)2 çözeltisinin bulanıklaşması, diğer ikisine göre daha hızlı olur? (Ca(OH)2, karbondioksit ayıracıdır.)

A) I ve II                 B) I ve III        C) II ve III

D) II ve IV              E) III ve IV

 

 

7.  15 glikozit bağından oluşmuş bir nişasta dizisi kullanılarak gerçekleşen oksijenli solunumda net ATP kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 608      B) 570      C) 600    D) 440       E) 640

 

8.    Etil alkol fermentasyonunda;

I. CO2 nin oluşması

II. ATP sentezlenmesi

III. Glikozun aktifleştirilmesi

olaylarının gerçekleşmesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) I, II, III                B) I, III, II         C) II, III, I

D) III, I, II                E) III, II, I

 

9.    insanın kas hücrelerinde gerçekleşebilen laktik asit fermentasyonu ile O2 li solunumun bazı özellikleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır.

Hangi sütunda verilen özellik yanlıştır?

 

10.  Hidrojen atomları işaretli glikoz molekülü çizgili kas hücrelerinde yıkıldığında, bu hücrelerde oluşan;

I. H2O

II. Laktik asit

III. Pirüvat

gibi moleküllerden hangilerinde işaretli hidrojen atomlarına rastlanabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

11.  Hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapan bir hücreye, O2 girişi engellenirse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Glikozun pirüvik asite yıkımı

B) Pirüvatın asetil CoAya dönüşümü

C) Asetil CoA nın katılımı ile gerçekleşen sitrik asit döngüsü

D) ETS deki indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri

E) FAD nin indirgenmesi

 

12.  Birer molekül glikoz;

I. X bakterisi etil alkol fermentasyonu

II. Y bakterisi laktik asit fermentasyonu

III. Z bakterisi oksijenli solunum

olaylarında kullanıldığında, tepkimeler sonucu oluşan molekül sayılarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III

B) II, III, I

C) II, I, III

D) III, I, II

E) III, II, I

 

13.  Fotosentez ve oksijenli solunumla ilgili, aşağıda karşılaştırılan özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

14.

Havası boşaltılmış fanuslarda, eşit sayıda tek hücreli X ve Y canlıları bulunmaktadır. Deney süresince, X ve Y canlılarının (bilgi yelpazesi. com) sayıca arttığı, I. fanustaki kireç suyunun bulandığı, II. fanustaki kireç suyunun bulanmadığı gözlenmiştir (Kireç suyu CO2 yi tutar).

Bu duruma göre,

I.     X canlısının bulunduğu kapta etil alkol miktarı artabilir.

II.    Y canlısının bulunduğu kapta, laktik asit miktarı artabilir.

III.   Deney süresince X canlısı, Y canlısından daha fazla besin tüketir.

IV.X ve Y canlıların bulunduğu kaplarda sıcaklık artışı olur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I                        B) Yalnız III               C) I ve III

D) II ve III              E) I, II ve IV

 

15. Ökaryot hayvansal bir hücrede;

I. Tüketilen O2 miktarı

II.    Dışarı verilen CO2 miktarı

III.   Tüketilen glikoz miktarı

gibi niceliklerinden hangileriyle solunum hızı belirlenemez?

A) Yalnız I                        B) Yalnız II                C) Yalnız III

D) I ve II                E) II ve III

 

16.  Fotosentez tepkimelerinde hammadde olarak kullanılan su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Atmosfer için oksijen kaynağıdır.

B) NADP+ için hidrojen kaynağıdır.

C) Klorofil-b için elektron kaynağıdır.

D) Glikoz için hidrojen kaynağıdır.

E) Klorofil-a için hidrojen kaynağıdır.

 

 

18. İki molekül maltoz oksijensiz solunumda kullanılmaktadır.

Buna göre hücrenin sentezlediği ATP miktarı ne kadar olur?

A) 2     B) 4       C) 8     D) 16     E) 32

 

19. Yeşil bitkilerde gerçekleşen fotosentez tepkimelerinde,

I.   ATP üretilmesi

II.  Glikoz sentezi

III. NADP in indirgenmesi

IV. NADPH in yükseltgenmesi

V. O2 ni açığa çıkması

Olaylarından kloroplastın granalarında ve stromasında gerçekleşen reaksiyonlar hangileridir?

.   Stroma                        Grana

A) I, IV ve V                      II ve III

B) II ve IV                         I, II ve V

C) II ve III                          I, IV ve V

D) I,II ve IV          III ve V

E) I, II ve III                       IV ve V

 

20. Bir bitkide fotosentez hızını etkileyen;

I. Klorofil miktarı

II. Sitoplazmadaki enzim miktarı

III. Yaprak düzeyinin genişliği

IV. Işık şiddeti

V. CO2 konsantrasyonu

gibi faktörlerden hangileri genetik, hangileri çevresel faktörlerdir?

.  Genetik               Çevresel

A) I ve II                III, IV ve V

B) II ve III              I, IV ve V

C) IV ve V             I, II ve III

D) I, IV ve V         II ve III

E) I, II ve III          IV ve V

 

21.Bir hücrede oksijenli solunumda 80 ATP, fermantasyonda  net 30 ATP olmak üzere toplam 120 ATP kazanılmışsa , bu hücrede yakılan glikoz molekülü sayısı kaçtır?

A) 17    B) 15      C)8      D) 4     E) 2

 

22.  Oksijenli solunum reaksiyonları sırasında;

I. Substrat düzeyinde fosforilasyon,

II. NAD’nin indirgenmesi

III. Oksidatif fosforilasyon.

IV. CO2 in açığa çıkması

Olaylarından hangileri hem mitokondri hem de    sitoplazmada gerçekleşir?

A) Yalnız II

B)  I, II ve III

C) III ve IV

D) I ve II

E) I, II ve IV

 

 

Eşit hacimlerdeki fanuslarda bulunan farelerin yaşam süresi kısadan uzuna doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) II-III-I

B) I-II-III

C) I-III-II

D) III-I-II

E) III-II-I

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1D

2E

3C

4E

5B

6E

7A

8E

9E

10E

11A

12D

13C

14E

15C

16E

17C

18D

19B

20E

21A

22D

23B

24E

25E

 

“BİYOLOJİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“BİYOLOJİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“BİYOLOJİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“BİYOLOJİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):