Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (10) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..…..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…………… NU:….. PUAN:…

 

1.

I.Bazı bitkiler yetiştirilmiş ve bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir.

II.Bakır ve demir gibi madenler keşfedilmiş ve saban icat edilmiştir.

III.Kesici aletler ve taşlar icat edilmiştir.

Yukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla hangi dönemde görülmektedir?

a)Paleolitik-Mezolitik Neolitik-Kalkolitik

b)Mezolitik Neolitik-Kalkolitik-Paleolitik

c)Kalkolitik-Paleolitik-Mezolitik Neolitik

d)Mezolitik Neolitik-Paleolitik-Kalkolitik

e)Kalkolitik-Mezolitik Neolitik-Paleolitik

 

2.

I.Elektrik elde etmek

II.Sel ve taşkınlardan bölgeyi korumak

III.Tarım alanlarını sulamak

Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde kurulan Atatürk Barajı’nın kurulma nedenlerinden birisidir?

A)Yalnız I          B)Yalnız II          C)I ve III

D)II ve III           E)I, II ve III

 

3. Japonya'nın nüfus özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfus artış hızı fazladır.

B) Nüfusun % 79'u kentlerde yaşar.

C) Dünya'nın en yoğun nüfuslu bölgeleri arasın¬da yer alır.

D) Ülkenin tamamında nüfus özellikleri birbirine benzemektedir.

E) Nüfusun ortalama yaşam süresi Dünya orta¬lamasının üzerindedir

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da Nil Nehri üzerinde kurulan Aswan Barajı’nın çevreye yarattığı sorunlardan biri değildir?

A)Nil deltası şiddetli erozyon ve tuzlanmaya maruz kalmıştır.

B)Tarım alanlarında gübre kullanımı artmıştır.

C)Nil deltasında yeni açılan tarım alanları sulanmaya başlanmıştır.

D)Tarımsal üretimde azalma meydana gelmiştir.

E)Akdeniz kıyılarında bazı canlı türleri yok olmuştur.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın kıyı kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Düz arazinin sınırlı olduğu ülkede dolgu yoluyla yeni alanlar oluşturulmuştur.

B)Kıyının doldurulması sırasında bazı canlıların yaşam alanı olan bataklıklar kurutulmuştur.

C)Kıyının doldurulmasıyla elde edilen alanların tümü sanayi ve liman faaliyetlerine ayrılmıştır.

D)Ülkede kıyının doldurulması sonucunda uluslar arası havalimanı oluşturulmuştur.

E)Kıyının doldurulmasıyla elde edilen alanlar ülkede depremden en az etkilenen alanlar durumundadır.

 

6. Ülkenin sanayi ve teknolojideki gelişmişliği sahip oldukları doğal kaynakların değerini belirlemektedir.

Haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde doğal kaynakların kullanım alanlarının çeşitliliği daha fazladır?

A)II ve III           B)I ve IV         C)IV ve V

D)I, II ve III        E)III ve V

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Aral Gölü’nde meydana gelen olumsuzluklardan birisi değildir?

A)Gölün alanının ve hacminin azalması

B)Tuzlanma sonucu tarım alanlarının kullanılmaz hale gelmesi

C)Gölde değişik canlı türlerinin ortaya çıkması

D)Bölgede kış mevsiminin daha sert geçmesi

E)Gölde bulunan liman ve tersanelerin yok olması

 

8. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal kaynak kullanımından doğan çevre sorunlarına daha fazla rastlanılır?

A)Kanada              B)İsveç             C)Japonya

D)Cezayir              E)Fransa

 

9. Hindistan'da yaz mevsimlerinin yağışlı kış mevsimlerinin kurak geçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Dağların denize paralel uzanmasıyla

B) Ortalama yükseltisinin fazla olmasıyla

C) Yaz aylarında sıcaklık ortalamalarının artma¬sıyla

D) Ülkenin güney kuzey yönünde geniş yer kap¬lamasıyla

E) Yaz musonlarının yağış bırakırken kış muson¬larının yağış bırakmamasıyla

 

10. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangileri insan yaşamındaki vazgeçilmez önemini ilkçağlardan günümüze kadar korumaktadır?

a)Kömür-Taş                   b)Rüzgar-Petrol             c)Toprak-Su

d)Turizm-Taş                 e)Petrol-Maden

 

11. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangileri yakın dönemde önem kazanmıştır?

a)Petrol ve doğalgaz      b)Su ve kömür            c)Maden ve taş

d)Orman ve petrol          d)Rüzgar ve su

 

12.

I.Buhar makinesinin icadı ile

II.Gemi yapımının yaygınlaşmasıyla

II.Hayvanların evcilleştirilmesiyle

Yukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla hangi doğal kaynakların önemini artırmıştır?

a)Toprak-Akarsu-Ormanlar

b)Kömür demir-Ormanlar-Meralar

c)Su-Kömür demir-Meralar

d)Tarım toprağı-Akarsular-Madenler

e)Kömür demir-Akarsu-Meralar

 

13.

I.Doğal kaynakların potansiyeli

II.İnsanların ihtiyaçları

III.Kullanılan yöntem ve teknolojiler

IV.Coğrafi (bilgi yelpazesi. com) Konum

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörlerden biri değildir?

a)Yalnız II              b)Yalnız IV           c)I, II ve III

d)III ve IV               e)I ve II

 

14.

I.Gelişmişlik düzeyleri

II.Gelenek ve görenekleri

III.Kültürel yapıları

Yukarıdakilerden hangileri ülke ve bölge ölçeğinde doğal kaynakların kullanımındaki farklı uygulamaların nedenleri arasında sayılabilir?

a)Yalnız I           b)Yalnız II               c)II ve III

d)I, II ve III         e)I ve III

 

15.

I.Doğal kaynaklar yeryüzüne dengeli bir şekilde dağılmıştır.

II.Doğal kaynakların verimi her yerde aynı değildir.

III. Rezerv doğal kaynakların kullanımını etkileyen önemli bir faktördür.

Yukarıda doğal kaynaklar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

a)Yalnız II            b)I ve II               c)II ve III

d)I ve III               e)I, II ve III

 

16. Taş ocakları, taş çıkarmak için yerkabuğunun yüzeyinde açılan ocaklardır. Ocaktan çıkarılan taş veya bloklar inşaatlarda, sanayide, dolgu malzemesi olarak… kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi taş ocaklarının çevreye olan olumsuz etkilerinden biri değildir?

A)Bitki örtüsünün zarar görmesi

B)Tarım alanlarında verimin azalması

C)Yerleşim alanlarında meskenlerin temellerinde çatlamalar görülmesi

D)Karayollarında meydana gelen bozulmalar

E)Taş ocağının açıldığı bölgede kuraklığa neden olması

 

17.  Aşağıdaki akarsulardan hangisi Hindistan’dadır?

A) Yamuna          B) Amazon    C) Tuna

D) Tone                E) Maas

 

18.  Hollanda’da denizden elde edilen dolgu alanlarına ne denir?

a) Waal                 b) Polder                  c) Nederland

d) Limburg           e) Harlem

 

19.  Aşağıdaki icatlardan hangisi en son gerçekleşmiştir?

A)Pulluk            B) Dinamo                           C) Patlamalı Motor

D) Saban          E) İçten Yanmalı Motor

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi planlaması yapılacak bölgede göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden değildir?

A) Doğal Kaynaklar       B) Toprak Kabiliyeti

C) İklim Özellikleri          D) Jeolojik Durum

E) Nüfus Yapısı

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):