Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (8)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………………… NU:…. PUAN:…

 

A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız(Her sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)

 

1- Turizmin görünmeyen ihracat olarak değerlendirilmesinin nedenini açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Paleolitik (Kabataş) Çağ’da önem kazanan doğal kaynaklar nelerdir? Bu doğal kaynakların önem kazanmasının nedeni nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Neolitik Çağ’da toprağın önem kazanmasının ana nedeni nedir?

 

 

 

 

 

 

4- Doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörlerden biri de doğal kaynağın potansiyelidir. Bir doğal kaynağın potansiyelini hangi özellikleri belirler?

 

 

 

 

 

 

 

5- Doğal kaynaklara olan talebin zaman içinde değişmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

B- Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz(Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)

1- Günümüzde uluslar arası ticarete ……………………………… denmektedir.

2- Mekke, Medine, Kudüs gibi şehirler ………………...… turizmi merkezleridir.

3- Japonya hammadde kaynaklarından yoksun olduğu halde …………………… gelişen ülkelerden biridir.

4- İngiltere’nin ...................... ve ......................  iklim özelliklerine sahip olması geniş otlakların oluşmasına neden olmuştur.

5- Hindistan ekonomisinin temelini ............................. oluşturur.

6- Hollanda’nın başkenti............................ ‘dır.

7- Madenlerin keşfi ile maden yataklarının ve maden işlenirken kullanılan ………………… önemi artmıştır.

8- Demir cevheri üretimi ve demir-çelik sanayindeki gelişmeler ……………………….. üretimini de teşvik etmektedir.

9- Kömürün demir-çelik sanayinde kullanılması ile ilgili ilk yüksek fırın 1745 yılında ……………………. ‘de kurulmuştur.

10- İnsanların değişen .................................... yararlanılan doğal kaynakları da değiştirmiştir.

 

C- Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyunuz.(Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)

1- Ormanlık alanlar daha çok tedavi ve sağlık amacıyla ziyaret edilmektedir. (      )

2- Dünyada milli parkların en fazla olduğu ülke Rusya’dır. (      )

3- Japonya önemli bir madenler ve enerji kaynakları üretim alanıdır.  (      )

4- Hindistan yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. (      )

5- Hollanda’da tarım sektöründe çalışan nüfus miktarı fazladır. (       )

6- Maden Çağ’ından Sanayi Çağı’na kadar ormanlar maden eritmede kullanılmıştır. (       )

7- Su ve rüzgâr ilk kez değirmenlerde enerji kaynağı olarak kullanılmıştır. (       )

8- Buhar makineleri ilk olarak kâğıt fabrikalarında kullanılmıştır. (       )

9- İlk petrol kuyusu Rusya’nın Petersburg kentinde açılmıştır. (      )

10- Barajlar ilk yatırım maliyetinden sonra sadece bakım maliyeti olması nedeniyle ucuz bir enerji kaynağıdır. (      )

 

D-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız.(Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)

 

1- Aşağıdakilerden hangisi, küresel veya bölgesel ölçekte ticaretin gelişmesine katkı sağlayan faktörlerden biri değildir?

A- Nüfusun artması

B- Doğal kaynakların çeşidinin azalması

C- Ulaşım olanaklarının artması

D- Yeni teknolojilerin ortaya çıkması

E- Sermaye birikiminin artması

 

2- Yeryüzünde yer altı kaynaklarının dengeli olarak dağılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin farklı olması

B- Kara ve denizlerin oranının farklı olması

C- Dünyanın şeklinin geoit olması

D-Yerkabuğunun yapısı ve jeolojik süreçlerin etkisi

E- Değişik iklimlerin görülmesinin etkisi

 

3-

I. Yaz turizmi

II. Kış turizmi

III. Tarihi Eserler turizmi

Yukarıdaki turizm etkinliklerinin en çok geliştiği ülkeler sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.      I                  II                        III

A-   İsviçre     İspanya         Hollanda

B-   İspanya      İsviçre         Mısır

C-   İtalya     Finlandiya      Cezayir

D-   İsviçre       İtalya             Pakistan

E-   Türkiye     Fransa          Mısır

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Çağı’nda yaşanan gelişmelerden değildir?

A- Buhar makinesinin icadı ile kömür ve demir önem kazanmıştır

B- Pulluğun ve traktörün icadı ile tarımda büyük bir gelişme yaşanmıştır

C- Turizm önem kazanmış ve döviz kazandıran bir sektör olmuştur

D- Dinamonun icadı ile akarsulardan yararlanılarak elektrik üretilmiştir

E- Seramik yapımına başlanmıştır.

 

5- Çok önemli bir doğal kaynak olan suyun kıt olması çölleşmeye, fazlası da sel ve taşkınlara neden olur.

Bu durumun ana nedeni nedir?

A- Suyun hatalı kullanımı

B- Suyun enerji kaynağı olarak kullanılması

C- Suyun temizlik aracı olarak kullanılması

D- Suyun tükenebilir bir kaynak olması

E- Suyun maden işlemede önemli bir değer olması

 

6- Toprak, ilk çağlardan günümüze kadar önemini kaybetmeyen doğal bir kaynaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin toprağın öneminin artmasında etkili olduğu söylenemez?

A- Sabanın icadı

B- Traktör ve pulluğun icadı

C- Tarımsal faaliyetlerin başlaması

D- Gemicilik faaliyetlerinin gelişmesi

E- Çömlek üretiminde kilin kullanılması

 

7-Barajlar sulama ve enerji üretmede yararlanılan önemli değerlerdir. Ancak , çevre şartları dikkate alınmadan inşa edildiklerinde bir takım sorunlar ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan bu sorunlardan değildir?

A-Tarihi yerlerin sular altında kalması

B-Bazı bitki türlerinin ortadan kalkması

C-Yılın her mevsiminde suyun kullanılması

D-Çevrede salgın hastalıkların baş göstermesi

E-Göçebe balıkların hareketinin engellenmesi

 

8-

Yukarıdaki Dünya haritasında taralı alan deniz kıyısında olmasına rağmen deniz turizminin yeterince gelişmemesi en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A- Deniz suyu sıcaklığının düşük olması

B- Kıyı derinliğinin fazla olması

C- Yaz yağışlarının varlığı

D- Deniz suyunun tuzlu olması

E- Nüfus yoğunluğunun fazla olması

 

9-

I.  Dünya nüfusunun artması

II. Üretimde kullanılan teknolojilerin gelişmesi

III. Çevre (bilgi yelpazesi. com) kirliliğinin artması

IV. Ekolojik dengenin bozulması

Yukarıda verilenlerden hangileri, doğal kaynakların zaman içinde kullanımının ve değerinin değişmesinde etkili olmuştur?

A- I ve II                 B- I ve III                 C- I ve IV

D- II ve III               E- II ve IV

 

10- Aynı tür ve miktardaki doğal kaynaklardan elde edilen verimin gelişmiş ülkelerde yüksek, az gelişmiş ülkelerde düşük olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A-Doğal kaynakların ülke içinde dengeli dağılmamasıyla

B-Doğal kaynakların değerinin ülkeler arasında farklılık göstermesiyle

C-Gelişmiş ülkelerin bazı doğal kaynakları ithalat yoluyla karşılamasıyla

D-Az gelişmiş ülkelerin doğal kaynaklara daha fazla ihtiyaç duymasıyla

E-Doğal kaynağı işlemede kullanılan yöntem ve teknolojilerin farklı olmasıyla

 

Not:A Bölümü 40 Puan, B , C  ve D Bölümleri 20’şer Puan

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel olmuş ellerine sağlık 
->Yazan: onurgzl1526
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):