Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (9) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………………… NU:…. PUAN:…

 

1.

Yukarıdaki haritada işlendiği yerleri gösterilen madenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

2. Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Mississippi  Nehri üzerinde büyük zararlara yol açan sel ve taşkınların yaşanmasında en fazla etkiye sahip olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nehir kenarındaki bitki örtüsünün tahrip edilmesi

B)Bölgeye düşen yağışların artması

C)Nehir yatağının setlerle daraltılması

D)Nehir taşımacılığının yaygınlaştırılması

E)Bölgede görülen iklimin değişmesi

 

3.

- Çığ

- Sel ve Taşkın

- Orman Yangınları.

Verilen bu doğal afetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aynı mevsimde oluşmaları

B)Aynı bölgelerde görülmeleri

C)Oluşumlarında iklim koşullarını etkili olması

D)Oluşum sürelerinin kısa olması

E)Oluşum zamanlarının önceden tesbit edilememeleri

 

4. Aşağıdaki termik santrallerden hangisi,diğerlerine göre farklı bir enerji kaynağı ile çalışır?

A)Yatağan(Muğla)

B)Çayırhan(Ankara)

C)Seyitömer(Kütahya)

D)Hamitabat(Kırklareli)

E)Afşin-Elbistan(Kahramanmaraş)

 

5. Aşağıdakilerden hangisi,GAP’ın etkisiyle ekim alanı ile üretim miktarı artacak ürünlerdendir?

A)Zeytin               B)Pamuk                   C)Turunçgiller

D)Buğday            E)Mercimek

 

6. Japonya'nın özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dağlık alanlar ülke yüzölçümünün yaklaşık %70’ini kaplar

B) Fay hatları ve aktif volkanlar fazladır

C) Yer altı kaynakları bakımından zengindir

D) Ülkede ulaşım ağı çok gelişmiştir.

E) Dünya’da nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerden biridir

 

7. Fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla aşağıdaki kirlenme türlerinden hangisi meydana gelir?

A)Los Angeles tipi hava kirlenmesi

B)Radyoaktif Kirlenme

C)Su Kirlenmesi

D)Toprak Kirlenmesi

E)Londra tipi hava kirlenmesi

 

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi elektrik enerjisi üretiminin yarıdan fazlasını nükleer enerjiden karşılamaktadır?

A)Japonya  B)İngiltere  C)Fransa D)Hindistan  E)ABD

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi(somut) unsurlardandır?

A)  Örf ve adetler           B)  Dil                          C)  Ahlak kuralları

D)Dünya görüşü            E)Simgeler

 

10.  İklim turizm faaliyetleri üzerinde etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi iklimin turizm faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

A)Trabzon’da deniz turizminin gelişememesi

B) Antalya’da turizm mevsiminin erken başlaması

C) Uludağ’da kış turizminin gelişmesi

D) Kaş’ta plajların az olması

E) Fethiye’de turizm sezonunun geç bitmesi

 

11. Düşük nüfus artışı politikası izleyen ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Endonezya      B)Çin                  C)Türkiye

D)İngiltere            E)Japonya

 

12.

I.Taşkömürü

II.Hidroelektrik

III.Petrol

IV.Rüzgar

Verilen enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?

A)I ve II  B)II ve III   C)I ve IV  D)II ve IV E)III ve IV

 

13. Herhangi bir tarım bölgesinde sulama olanaklarının artırılması,öncelikle aşağıdakilerden hangisinin azalmasına neden olur?

A)Yıldan yıla görülen üretim düşüklüklerinin

B)Tarım yapılan alanların

C)Ürünlerin iç piyasa değerlerinin

D)Tarım ürünleri dış satım miktarının

E)Sanayi bitkilerinin ekim alanlarının

 

14. Aşağıdakilerden hangisi termik santrallerin çevreye etkileri arasında gösterilemez?

A)Havaya karışan gazların yağmurlarla yere düşmesi

B)Termik santrallerden çıkan kükürt dioksit gazının atmosfere karışması

C)Santrallerde kullanılan sıcaklık derecesi yüksek suların çevreye bırakılması

D)Santrallerden çıkan küllerin toprak yüzeyini kaplaması

E)Radyoaktif kirlenmeye neden olmaları

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi Nil Nehri üzerinde kurulan Aswan Barajı’nın Nil deltasında meydana getirdiği sorunlardan biri değildir?

A)Su kirliliğinin yaşanması

B)Tarımsal üretimin yetersiz kalması

C)Gübre kullanımının artması

D)Erozyon ve tuz birikiminin artması

E)Bazı hastalıklarda artış görülmesi

 

16. Türkiye’de ekili dikili alanların bölge alanlarına oranı, yüzey şekilleri ve sulama şartlarına bağlıdır.

Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde sulama şartları elverişli hale getirilse bile ekili-dikili alan oranı diğerlerinden daha az olur?

A)İç Anadolu       B)Doğu Anadolu                 C)Marmara

D)Ege                   E)Güneydoğu Anadolu

 

17.

Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı olarak gösterilen alanlarda aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilmektedir?

A)  Pamuk            B)  Zeytin                  C)  Şekerpancarı

D)  Çay                 E)  Turunçgiller

 

18. İnsanların aşağıdaki madenlerden hangisini kullanmaları diğerlerine göre daha öncedir?

A)Bakır      B)Bor             C)Krom          D)Tunç          E)Altın

 

19. Enerji kaynaklarının bazılarının neden olduğu çevre sorunlarının önemli bir kısmı tüketim aşamasında ortaya çıkan atıklardan kaynaklanır.

Buna göre,aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin atığının çevre kirliliğine neden olduğu söylenemez?

A)Petrol  B)Kömür  C)Biyokütle  D)Jeotermal  E)Güneş

 

20. Devlet bazı tarım ürünlerinde kaliteyi korumak ve dış pazarlarda alıcı bulmayı sağlamak için ürünlerin yetiştirileceği alanları belirler ve kontrol eder.

Türkiye’de yetiştirilen aşağıdaki  tarım ürünlerinden hangisinde böyle bir uygulama vardır?

A) Muz                  B) İncir                      C) Tütün

D) Çeltik               E) Üzüm

 

21. Hindistan Dünya pirinç üretiminde ikinci, merci¬mek üretiminde ise ilk sırada yer almaktadır. Bu¬na rağmen, Hindistan'ın ithal ettiği ürünler arasın¬da pirinç ve mercimek de yer almaktadır.

Hindistan'ın pirinç ve mercimek ithal etmesin¬de, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Buğday tüketiminin azalmasının

B) Üretimin ülke ihtiyacını karşılayamamasının

C) Pirinç ve mercimeğin kullanım alanının geniş olmasının

D) Ülkede yetiştirilen pirinç ve mercimeğin kali¬tesinin düşük olmasının

E) Ülkede meydana gelen sel ve taşkınlarda pi¬rinç ve

mercimek tarlalarının zarar görmesinin.

 

22. Türkiye’de nadas uygulamasını azaltmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapılmalıdır?

A)Sulama imkanları artırılmalı

B)Gübre kullanımı artırılmalı

C)Nöbetleşe ekim yapılmalı

D)Tohum ıslahı yapılmalı

E)Destekleme alımı yapılmalı

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, Türk kültüründe doğal ortam özelliklerinin etkisine örnek olarak verilebilir?

A)Geniş alanlara yayılmış olması

B) Köklü bir geçmişe sahip olması

C) İnsan (bilgi yelpazesi. com) sevgisini esas almış olması

D) Diğer kültürlerden daha önce yerleşik  hayata geçmeleri

E) Düşünce tarzı ile örf ve geleneklerinde bozkırın izlerinin görülmesi

 

24. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde bakır madeni çıkarılmaz?

A)  Artvin(Murgul)           B)  Rize(Çayeli)

C)  Elazığ(Maden)          D)  Kastamonu(Küre)

E)  Muğla(Fethiye)

 

25.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde, iç kesimlerde sanayinin yoğunlaştığı yerlerden değildir?

A)   Ankara           B)  İskenderun                     C) Kayseri

D)  Konya             E)  Eskişehir

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

......

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok iyi bence çok teşekkür ederim
->Yazan: Kader


2. **Yorum**
->Yorumu: Çok sağolun iyiki var bu site hiç uğraşmıyorum sınav sorularına 
->Yazan: Hasan Şaş


1. **Yorum**
->Yorumu: Vallaha superdi yapanlardan allah razi olsun 94aldi tesekurler 
->Yazan: meryem pektas
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):