Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (2)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A-    Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız. (2x5=10 Puan)

 

1.    (     ) Modern tarım uygulanan Hollanda’da insan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır.

 

2.    (     ) Japonya dağlık bir ülke olduğundan ulaşım ağı gelişmemiştir.

 

3.    (     ) Hindistan’ın dağlık ve engebeli arazi yapısı tarım alanlarının sınırlı olmasına sebep olmuştur.

 

4.    (     ) Dünya’nın ilk sanayi kentleri Manchester ve Liverpol’dur.

 

5.    (     ) Dünya’nın en yağışlı bölgesi Hindistan’da yer alan Çerapunçi’dir

 

 

B-    Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelime veya kelime grupları ile doldurunuz. (5x5=25 Puan)

 

1.    Hindistan’da yaygın olarak görülen iklim türü …………………………………………………….

 

2.    Dünya’da kurulan (bilgi yelpazesi.net) ilk ulusal park ……………………………………………………

 

3.    Hollanda’da denizin doldurulması ile kazanılan tarım alanlarına ………………………………………………… denir.

 

4.    Türkiye’de heyelan olayları en fazla …………………………………… Bölgesinde görülür.

 

5.    İnsanların gezip görmek, eğlenmek, dinlenmek, spor yapmak vb. amaçlarla bulundukları yerden başka bir yere yaptıkları kısa süreli seyahatlere ……………………………..….. denir.

 

 

C-    Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını şıklar üzerinde işaretleyiniz. (5x5=25 Puan)

 

1.    Tarımsal verimlilik ülkelerin ekonomik kalkınmışlıkları ile yakından alakalıdır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde birim alandan alınan verim diğerlerine göre daha yüksektir?

A)      Brezilya                               B) Hollanda                         C) Almanya

D)    Hindistan                             E) Çin

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Hollanda hakkında verilmiş yanlış bir bilgidir?

A) Ekstansif tarım yaygındır

B) Topraklarının %25’i denizden kazanılmıştır.

C) Nüfusun % 90’ı kentlerde yaşar

D) Seracılıkta dünya birincisidir

E) Önemli gölleri Ren, Schalde, Maas ve Waal’dir

 

3.    Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde Ege Bölgesi ilk sırada yer alır?

A)    Balıkçılık                              B) Turizm                              C) Seracılık

D)   Zeytin yetiştiriciliği               E) Pamuk üreticiliği

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait olan simgeler arasında yer almaz?

A)    Ebru Sanatı                          B) Cirit Oyunu                      C) Heykel

D)  Lale                                         E) Tezhip Sanatı

 

5.    Ülkemizde çıkarılan aşağıdaki madenlerimizden hangisinin üretim sahası diğerlerine göre daha dardır?

A)    Bakır                                      B) Demir                               C) Linyit

D)   Taşkömürü                          E) Mermer

 

D-    Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (8x5=40 Puan)

 

1.    Japonya’da nüfus genellikle kıyı kesimlerde toplanmıştır. Neden?

 

2.    Dış ticaret dengesi ne (bilgi yelpazesi.net) demektir? Örnek vererek kısaca açıklayınız.

 

3.    Ekstansif tarım metodu ile İntansif tarım metodunu karşılaştırınız.

 

4.    Ülkemizde kurulan petrol arıtma tesislerinin kurulduğu kentleri ve isimlerini yazınız.

 

5.    Türk kültürünü oluşturan manevi (soyut) unsurlar nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

 

Sınav süresi 40 dakikadır.                      BAŞARILAR DİLERİM.


“COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürler çok yardımcı oldu. 
->Yazan: melisa
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: