Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları > Dil Ve Anlatım Dersi 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİL VE ANLATIM 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (10) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 9/… SINIFI

DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:… PUAN:…

 

“Genç Karagöz Bursa sokaklarında elinde bir demet ısırgan otuyla hızlı adımlarla yürürken, Hacivat'la karşılaşır.

Hacivat: Hayrola Karagözüm, bu ne acele? Sanki peşinden köpek kovalıyor.

Karagöz: Sus Hacivat! Köpek beni niye kovalasın? O ancak senin gibileri kovalar.

Hacivat:  Hemen kızma Karagözüm, lafın gelişi öyle dedim. Hızlı hızlı nereye böyle?

Karagöz: Hı !..

Hacivat: Hızlı hızlı nereye böyle? Yani nereye yetişeceksin?

Karagöz: Şey, yavuklumla buluşacağım da.”

S.1. Yukarıdaki metne  göre aşağıda istenen bilgileri yazınız. 10p

Bağlam:

Kanal:

Gönderici:

Alıcı:

Dönüt:

İleti:

 

“İhtiyar ocağa doğru yürüdü. Magda kapıyı itti. Ve ocağa koştu. Odun attı, tutuşturmaya başladı. İhtiyar, çubuğunu dolduruyordu. Magda ateşi yaktıktan sonra ortada, kaba ve kalın ayaklı masanın yanındaki bir sandalyeye oturdu. Dirseklerini dayadı. Başını ellerinin içine aldı. İşte yarım saat oluyordu. Boris henüz gelmemişti. Niçin bu kadar gecikmişti? Kalbi burkuluyor ve avazı çıktığı kadar haykırarak ağlamak, kendisini yerlere atmak, koşarak Melina'nın evine gitmek, Boris'i bulmak, onun kolları içine atılmak istiyordu. Baba İstoyan, kamburunu çıkarmış, sakin ve abûs  (somurtkan) çubuğunu çekiyor ve sol elinin orta parmağı ile burnunu karıştırıyordu. Harap ve eski saat, durmuş da sanki yeniden kendi kendine işlemeye başlamış gibi, hazin tik-taklarını tekrar işittiriyor, tutuşan odunlar yine odanın içine kırmızı gölgeler, kırmızı hayaller dolduruyor, soğuk rüzgar daha vahşi, daha hain haykırıyor, pencerenin kapağını daha ziyâde sarsıyordu. Magda, Boris'i düşünüyor ve gizli gizli hıçkırıyordu. Kalbi şişiyor, göğsünü acıtıyordu. Dışarıdan uzak köpek sesleri işitildi. Bunlar mutlaka komşunun köpekleriydi. Birden başını kaldırdı. İşte Boris çıkmış olacaktı. Köpekler havlıyordu. Dinledi. Oh, Boris geliyordu. Birkaç dakika kımıldamadı, öyle kaldı.” ( Bomba, Ö. Seyfettin)

S.2.Yukarıdaki metinden alıntı yaparak aşağıda istenen ses olaylarına birer örnek  yazınız ve ses olayının nasıl geçekleştiğini  gösteriniz.10p

* Ünsüz yumuşaması:  ……

* Ünsüz benzeşmesi:  ……..

* Ünlü türemesi:  ………………

* Ünlü düşmesi:  ……………….

* Ünlü daralması:  …………….

 

S.3. Yukarıdaki metinden alıntı yaparak aşağıda istenen kelime gruplarına (sözcük öbeklerine) birer örnek yazınız.10p

Sıfat tamlaması:  ………………….

Belirtili ad ( isim) tamlaması:   ……….

Edat (ilgeç) grubu:  …………………….

İsim fiil grubu:  …………………………

Belirtisiz ad (isim) tamlaması:  ………….

 

S.4.  “ gül-“    fiilini  aşağıda istenilen şekillerde çekimleyiniz. 10p

Şimdiki  zamanın rivayeti, olumlu, 1. Tekil kişi: ……

Gereklilik kipi, olumsuz soru, 1. Çoğul kişi:  …………

İstek kipi olumlu soru 3. Tekil kişi: ……..

Görülen geçmiş zaman, olumsuz,  2.tekil kişi : ……

Emir kipi, olumsuz soru,  3. Çoğul kişi :  ………

 

S.5. Aşağıdaki cümlelerde görülen anlam ilişkilerini ilgili boşluklara yazınız.

( Örnek: Amaç-sonuç) (10P)

a) Ona haber vermedim diye bana kızmış.

(……………………………………)

b) Geziye sizi de götürürüm ama beni üzmeyeceksiniz.

(……………………………………)

c) Çocuk ailesinin ilgisizliğinden bu hale geldi.

(……………………………………)

d) Karadenizliler hamsiyi çok severler.

(……………………………………)

e) Hayata olumlu baktıkça mutlu olursun.

(……………………………………)

 

S.6. Aşağıdaki ifadelerde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangilerinin örneklendiğini ilgili boşluklara yazınız. 10p

*Ot bitmeyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü.

(…………………………..)

*Türkiye 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri  arasında bulunur.

(…………………………………..)

*Ege kıyıları Karadeniz kıyılarına göre daha girintili ve çıkıntılıdır.

(   ……………………………..)

*Annem pazardan meyve olarak elma, erik, portakal; sebze olarak da marul, lahana ve domates almış

(……………………………)

*Mısra sonlarında yazılışları aynı;  görevleri veya anlamları farklı ses benzerliklerine uyak denir.

(………………………)

 

S.7.

Bu örneklerde  şekil bakımından  düz yazı, tat bakımından şiir özelliği vardır.  (…)

Yakup Kadri’nin yazdığı Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan adlı eserler bu türün en güzel örneklerindendir.  (…)

Mensur şiirler, bu arayışların sonucu ortaya çıkan bir türdür.  (…)

Sanatçılar şiirin ve düzyazının sınırlarını zorlayarak yeni  biçimlerin peşine düşmüşlerdir. (…)

Şair,  ahengi sağlamak için  iç uyaklara, asonans ve aliterasyonlara yer vermiştir. (…)

a) Yukarıda  sırası karışık verilen cümleleri,  parantez içlerine   1,2,3,4,5  yazarak,  anlamlı bir paragraf haline getiriniz.

Uyarı: Tam doğru olması halinde puan verilir: 5p

 

Andre Gide bir yazısında şöyle der: “Sanatçının konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.” Bu söze

katılıyorum. Çünkü yaşananlarla düşler iç içedir. Sanatçı, yazar ozan da insan yaşamını, insan düşlerini bir yapıtta gerçeğe dönüştürendir.

Başkasına, geleceğe bakandır. Kendi yaşadıklarına, düşlerine herkesi ortak edendir.

b) Bu parçada yazarın, Andre Gide’den bir alıntı yapmış olmasının nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir? 5p

A) Anlatımına akıcılık kazandırma

B) Yaşamla sanat arasındaki ilişkiyi kanıtlama

C) Sanatçı konusundaki görüşlerini inandırıcı kılma

D) Karşıtlıklardan yararlanarak düşüncesini geliştirme

E) Okuyucunun ilgisini çekme

 

S.8. Don Kişot ve Don Kişotluk üstüne şimdiye değin ciltler dolusu yazı yazıldı ve hâlâ yazılıyor. Ünlü bir filozof, “İnsan bu yapıtı hayatında üç kez okumalıdır: Duyguların hemen kolaylıkla harekete geçtiği gençlikte, mantığın egemen olmaya başladığı orta yaşta, her şeye felsefe açısından bakıldığı yaşlılıkta.” diyor. Bu sözleriyle yapıtın klasik bir yapısının olduğunu belirtiyor.

a) Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?5p

A) Roman türünün ilk ve temel örneği olduğu

B) Tadına, eleştirel bir okumayla varılabileceği

C) İnsanoğlunun değişik hâllerini yansıttığı

D) Düş dünyası geniş okurlara seslendiği

E) Yaşamın farklı dönemlerine özgü bakış açılarıyla okunmasının gerekliliği

 

(I) Kararlarınızı oturup kendiniz alın. (II) Büyüklerinizle, yaşıtlarınızla, kendinizden küçüklerle konuşun, tartışın. (III) Kararları yalnız aldığınız zaman, eziyetler de güçlükler de sonuçta bütünüyle size aittir artık. (IV) Karar alırken sorumluluk almayı da bilin. (V) işte bu büyümek ve olgunlaşmaktır. (VI) Özgür insan olma yolunda atılan ilk adımdır.

b) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?5p

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

 

S.9. (I) Çocukluğunuzdan bir kez ayrıldınız mı, ömrünüzün kalan bölümü gurbettir artık. (II) Sıla özlemi çeker gibi çocukluğunuzun özlemini çekersiniz. (III) Bu nedenle de çocukluk dönemi birçok sanatçıyı, yazarı, şairi derinden etkilemiş, ürünlerine yansımıştır. (IV) Ben, kendi deneyimime dayanarak, çocukluğun insanın en mutlu dönemi olduğu fikrine katılmıyorum. (V) Tam tersine bence çocukluk, her şey bir yana, tamamen büyüklerin yönetiminde olduğu, korkularla dolu geçtiği için yaşamımızın en güvensiz bölümüdür. (VI) Ve bütün bunlar insanda hiç silinmeyecek izler bırakır.

a) Yukarıdaki paragraf iki parçaya bölünmek gerekirse, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?5p

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

 

Rahat koltuklar, modern bir perde, süslü bir bahçe açıkça görülüyordu fotoğrafta. Tüm bu güzelliklere karşın düş (bilgi yelpazesi. com) kırıklığı ile isyan ettim kendi kendime. Bu değildi benim yazlık bahçe sinemalarım. Yaşlı birisine makyaj yapmışlardı, güzelleşsin diye ama unutmuşlardı…

b) Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?5p

A) yaşlılığın da bir güzellik olduğunu

B) yaşlılığın da kendine özgü bir güzelliğinin olduğunu

C) yaşlılığın makyajla örtülemeyecek yönlerinin olduğunu

D) yaşlılığın kendine özgü büyüsünün kaybolacağını

E) yaşlıların eskisinden daha çirkin olacağını

 

10. Divan Edebiyatını tanıtan  en az beş cümleden oluşan bir açıklama paragrafı  yazınız.

Uyarı: Paragraf planına uyunuz, doğru bilgi veriniz ve düşünceyi geliştirme yöntemlerinden en az birini uygulayınız.  10p

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

S.1. Yukarıdaki metne  göre aşağıda istenen bilgileri yazınız. 10p

Bağlam:    Bursa sokakları

Kanal:       Sözlü dil

Gönderici:            Hacivat

Alıcı:          Karagöz

Dönüt:       Karagöz’ün yavuklusuyla buluşmaya gittiğini söylemesi

İleti:            Hacivat’ın Karagöz’e acele acele nereye gittiğini sorması

 

S.2.Yukarıdaki metinden alıntı yaparak aşağıda istenen ses olaylarına birer örnek  yazınız ve ses olayının nasıl geçekleştiğini  gösteriniz.10p

* Ünsüz yumuşaması:  ……ocak-ocağa, parmak-parmağı, kapak-kapağını……

* Ünsüz benzeşmesi:  …it-ti  ( t-t-),     karış-tırıyordu   (ş-t), olacak-tı (k-t) …..

* Ünlü türemesi:  ………hıçkır-ı-yordu, burkul-u-yordu, şiş-i-yordu……

* Ünlü düşmesi:  ……göğüs- göğsünü …burun-burnunu ……….

* Ünlü daralması:  ……havla-yordu- havlı-yordu……

 

S.3. Yukarıdaki metinden alıntı yaparak aşağıda istenen kelime gruplarına (sözcük öbeklerine) birer örnek yazınız.10p

Sıfat tamlaması:  ……harap ve eski saat, tutuşan odun, sol el, kaba ve kalın ayaklı masa……….

Belirtili ad ( isim) tamlaması:   ……ellerinin içi, sol elinin orta parmağı, Melina’nın evi, odanın içi…….

Edat (ilgeç) grubu:  ……eve doğru, avazı çıktığı kadar, sol elinin orta parmağı ile, ….

İsim fiil grubu:  …haykırarak ağlamak,  Melina’nın evine gitmek,  kendisini yerlere atmak, Boris’i bulmak………

Belirtisiz ad (isim) tamlaması:  .köpek sesleri,

 

S.4.  “ gül-“    fiilini  aşağıda istenilen şekillerde çekimleyiniz. 10p

Şimdiki  zamanın rivayeti, olumlu, 1. Tekil kişi: …gül-ü-yor-du-m……

Gereklilik kipi, olumsuz soru, 1. Çoğul kişi:  …………gül-me-meli mi-y-iz…………

İstek kipi olumlu soru 3. Tekil kişi: ………gül-e mi?… …………..

Görülen geçmiş zaman, olumsuz,  2.tekil kişi : ……… gül-me-di-n ………

Emir kipi, olumsuz soru,  3. Çoğul kişi :  ……gül-me-sin-ler mi?……

 

S.5. Aşağıdaki cümlelerde görülen anlam ilişkilerini ilgili boşluklara yazınız.( Örnek: Amaç-sonuç) (10P)

a) Ona haber vermedim diye bana kızmış.  (… Neden- Sonuç ……)

b) Geziye sizi de götürürüm ama beni üzmeyeceksiniz.  (…… Koşul ……)

c) Çocuk ailesinin ilgisizliğinden bu hale geldi.   (… Neden- Sonuç ………)

d) Karadenizliler hamsiyi çok severler. (…Genelleme ………)

e) Hayata olumlu baktıkça mutlu olursun.  (……Amaç- Sonuç …)

 

S.6. Aşağıdaki ifadelerde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangilerinin örneklendiğini ilgili boşluklara yazınız. 10p

*Ot bitmeyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü.

(………Benzetme……..)

*Türkiye 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri  arasında bulunur.

(………Sayısal veri…..)

*Ege kıyıları Karadeniz kıyılarına göre daha girintili ve çıkıntılıdır.

(   ……Karşılaştırma…..)

*Annem pazardan meyve olarak elma, erik, portakal; sebze olarak da marul, lahana ve domates almış

(……Örnekleme…)

*Mısra sonlarında yazılışları aynı;  görevleri veya anlamları farklı ses benzerliklerine uyak denir.

(…Tanımlama……)

 

S.7.

Bu örneklerde  şekil bakımından  düz yazı, tat bakımından şiir özelliği vardır.  (4)

Yakup Kadri’nin yazdığı Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan adlı eserler bu türün en güzel örneklerindendir.  (3 )

Mensur şiirler, bu arayışların sonucu ortaya çıkan bir türdür.  (2)

Sanatçılar şiirin ve düzyazının sınırlarını zorlayarak yeni  biçimlerin peşine düşmüşlerdir. (1)

Şair,  ahengi sağlamak için  iç uyaklara, asonans ve aliterasyonlara yer vermiştir. (5)

 

a) Yukarıda  sırası karışık verilen cümleleri,  parantez içlerine   1,2,3,4,5  yazarak,  anlamlı bir paragraf haline getiriniz.

Uyarı: Tam doğru olması halinde puan verilir: 5p

b) C

 

8

a) E

b) A

 

9

a) C

b) E

 

10. Divan Edebiyatıyla ilgili düşüncelerinizi en az beş cümleden oluşan bir açıklama paragrafı  halinde yazınız.

Uyarı: Paragraf planına uyunuz, doğru bilgi veriniz ve düşünceyi geliştirme yöntemlerinden en az birini uygulayınız.  10p

Cümle sayısına uyma: 2p

Giriş    :      Konu cümlesi belirleme:  2p

Gelişme:     Doğru bilgilere yer verme.2p

Düşünceyi geliştirme yöntemi uygulama. 2p

Sonuç :      Ana düşünceyi söyleme.2p

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

 

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: