Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları > Dil Ve Anlatım Dersi 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (2) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI

DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.

I . Bu bizim için  en iyi örnektir.

II. Bunu dun sana söylemedim mi?

III. Gereğinden fazla kaynatılmış su.

IV. Niçin yapmıyorsunuz bu genellemeyi?

V. Söyledikleri tümüyle yalandı.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri isim cümlesidir?

A) III. ve V                                    B) I. ye III. C) I. ye II.

D)II ve IV.                                     E)   I. ye V.

 

2. Sonunda ‘ç , k, p, t’ ünsüzleri bulunan sözcüklere ünlüyle başlayan ekler gelirse, bu ünsüzler yumuşayarak ”c, g ,b, d’ olur.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bu açıklamayı örneklemez?

A) Çocuk, sokağın sonuna kadar yürüdü.

B) Dalgıcın elinde büyük bir zıpkın vardı.

C) Sepetin içinde yirmi yumurta kalmıştı.

D) Arabanın lastiği iyice yarılmıştı.

E) Adam, kağıdın üstüne adresi yazdı.

 

3. “ Dünyanın ortak değerlerine kendi yaratıcılığını katmayan bir sanatçı tasarlanabilir mi hiç ! ”

cümlesi için aşağıda söylenenlerin hangisi doğrudur?

A) Olumlu  , devrik  ,   fiil cümlesidir.

B) Biçimce olumlu   , anlamca olumsuz fiil cümlesidir

C) Olumsuz   , kurallı soru cümlesi

D) Kurallı   , olumsuz isim cümlesi

E) Devrik , olumsuz isim cümlesidir

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çiziIi sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?

A) Acı haberi duyan kadın kendi kendine dövündü,

B) Yol üzerindeki eskimiş reklam panolarını boyuyorlardı

C) Sepetteki  çürümüş domatesleri tek tek  çıkarıyordu.

D) İşaret ettiği adamın sırtında eski püskü   bir ceket vardı.

E) Dere boyunca yürüyerek, renk renk çiçek topladı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü darlaşması ” yoktur?

A) Yiyecekleri yanında götürmeyi unutmuştu.

B) Deniz kenarında kayalıklarda oturuyordu.

C) Arkadaşlarına sınavda başarılar diliyordu.

D) “Benim” diyen insan bence bunu yapamazdı.

E)   Onu sık sık gördüğünü söylüyordu.

 

6. Yeni sinemalarda gösterime giren bu filmin hasılat rekoru kırması bekleniyor.

Bu cümledeki  anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “rekoru” sözcüğü cümleden çıkarılarak.

B) “bu filmin” yerine “filmin” sözcüğü getirilerek.

C) ‘gösterim” yerine “gösteri” sözcüğü getirilerek.

D) “ hasılat “  sözcüğü (bilgi yelpazesi.net)   cümleden çıkarılarak.

E) “ yeni” sözcüğü  ile   “sinemalarda” sözcüğünün yeri değiştirilerek.

 

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aItı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması olmamıştır?

A)Saçlarını düzeltmek için tarağı arıyor?

B) Bu yıl dedemden kalan bağı sattık.

C) Bebeği hastaneye ulaştırmak için neler çekti!

D)Binanın beton kalıbı sağlam olmuştur.

E) Dolabın kapısını acınca, bir de ne görsün!

 

8. Aşağıdakilerden hangisi basit bir cümledir?

A) Kaldığımız otelin tüm odaları deniz görüyordu.

B) Bahçenin bir köşesinde top oynayan çocuklar vardı.

C) Dışarıdan, insanı coşturan, yaşama bağlayan sesler geliyordu.

D) Yol boyunca sıralanan ağaçlar insanı rahatlatıyordu.

E) Bir bıçak gibi girdi aramıza ayrılık.

 

9. Arabanı bu daracık sokağa niçin bıraktın?

Cümlesinde hangi ses olayı yoktur?

A)Kaynaştırma harfi.                 B)Benzeşme                       C)Ünlü düşmesi

D)Yumuşama                             E)Ünlü türemesi

 

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?

A) En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.

B) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.

C) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.

D) Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.

E) Son yıllarda beni en çok korkutan film buydu.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz?

A) Yazar, anlatıcıyı üçüncü tekil kişi ağzından konuşturmuş romanda

B) Nota bilgisi olmadan beste yapabileceğini düşünenler bile var

C) kaleci kurtarışları kadar başarılı penaltı  vuruşlarıyla da tanınıyor

D) Kostümleri özenle seçilmemiş bir oyundan başarı beklenemez.

E) Şiirlerinde yaptığı keskin eleştirilerde ölçüyü biraz kaçırmış.

 

12.Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?

A)Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.

B)Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.

C)Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.

D)Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.

E)Mehmet Bey irili ufaklı bir çok sorunla boğuşuyordu

 

13.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça işlenmiş bir konudur.

B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış.

C) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş?

D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.

E)  Güllerin arasındaki otları yol ki bahçemiz daha da güzel görünsün.

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde abartma yoktur?

A) Sesini duymasam birden çölleşirdi dünyam.

B) Sevdamın ateşi güneşi bile yakar, kül eder.

C) Sizin için tuttum beş gül getirdim, sevgili!

D) Susunca dağlar yarılır, ırmaklar kururdu.

E) Senin için denizleri getiririm, işte yeter.

 

15.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?

A)İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım.

B)Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı.

C)Kurulu bir düzenini bozup göçmek istemiyordu.

D)Dizili masalar, şamdanlarıyla güzel görünüyordu.

E)Sürülü tarlalara bu yıl ürün ekilmeyecekti.

 

16.Soğuk iklimlerin insanları açık tenlidir.

I

Yalnız geçirdiği günlerin acısını hissetti.

II

Beni yanlış anlamayın sakın, hayıflanıyorum işte.

III

Susuz bir yazdı, çiftçiler yine üzüldü.

IV

Gitme, diyorum; oralar tehlikeli.

V

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basittir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

17.Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ötekilerden farklı yapıdadır?

A) O günlerde hava oldukça sıcaktı.

B) Yavrucak hastalıktan ufaldı.

C) Tavuk kuytu bir köşede yumurtlamış.

D) Ağaç, fırtına kopunca devrildi.

E) Çocuk koşup ata binecek kadar büyüdü.

 

18.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ünlü kaybına uğramamıştır?

A)Kıvrılıyor yollarda hasta bit tren inleye inleye.

B)Kâğıtlar, poşetler ve yapaklar savruluyor fırtınada.

C)Araba il sınırına varmadan yoldan çevriliyor.

D)Devriliyor bir dev, tarihin durmaz akışında.

E)Evi yıkılan insanlara birer çadır veriliyor.

 

19 .

I.   Kim ne derse desin ödüller yazarları nitelikli eserler ortaya koymaya sevk ediyor.

II.  Ödüller bir yazar için hiçbir şeydir bence; ödül kurumları da gereksiz.

III. Ödüllerin kitapların satışını olumlu etkilediğini hiç kimse inkâr edemez

IV. Ödüller birçok eseri kitapçı vitrinlerinden okur kitaplıklarına taşıyor.

V. Ben ödüller için olsa da olur olmasa da diye düşünmüşümdür her zaman.

Yukarıda cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından birbirine en yakındır?

A-I ve III                                        B-II ve V                                C-III ve IV

D-IV ve III                                     E - IV ve V

 

20. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir?

A) Ne dersi dinleyip not aldın nede öğrenmek için okuyup yazdın.

B) Yirmi birinci yüzyıla adım attığımız bu zamanda böyle öyküler yazılır mı?

C) Tekrar toplanılmayacak değildi, anlaşmaya varılamayan bazı konularda.

D)Yirmi yıldır kesintisiz yayımlanan dergi bu ay gazete bayilerine gelmedi.

E)Yazarımızın rahatsızlığından dolayı bu sayıda ona yer veremiyoruz.

 

Başarılar Dilerim…


“DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: