Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları > Dil Ve Anlatım Dersi 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİL VE ANLATIM 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (6) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI

DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…………………… NU:…. PUAN:…

 

1. Kelimelerin ön sesleri bakımından aşağıdakilerden hangileri Türkçe kökenli olamaz?

A)  taş,dal,kabak

B)  raf,zafer,leblebi

C)  parlak,demir,su

D)  yağmur,çamur,balık

E)  çiçek, parlak, tarak

 

2. “Ömrümce mutluluğun peşinde koştum.” diyordu.

Cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)   Ünsüz yumuşaması

B)   Ünsüz benzeşmesi

C)   Ünlü düşmesi

D)   Ulama

E)   Ünlü daralması

 

3. Gözlüyor ufkumuzdan giden küçücük rüyaları.

Cümlesinde hangi ses olayları görülmektedir?

A) Yalnızca ünlü düşmesi

B) Ünlü düşmesi, ünlü daralması

C) Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumu¬şaması

D) Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumu¬şaması, ünsüz düşmesi

E) Ünlü daralması, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi

 

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Birden kapıyı çarpıp evi terketmesine bir anlam veremedim.

B) Geçen yıldan kalan kar payını yeni yıla devretmemizi ister misin?

C) Davranışlarımdan sinirli olduğumu hissedince fazla üzerime gelmedi.

D) Bunca sorunun arasında dert ettiğin şeye bak.

E) Beş on kuruş vererek çocukları başından sevk etti.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A)

Gece oldu mu bir seviniyorum ki

Duvarlara gölgeniz düşüyor

B)

Bileceksin ki geçmiş sevgilerdir

Her akşam güneşle beraber batan

C)

Zuhal halkası mıdır boynunuzda ki

Kim bilir kaç milyar ışık yılı uzaktasınız

D)

Nice insanlar gördüm ki ben

Dudaklarında en bayağı şarkılar

E)

Tut ki bütün renkler senin mavi kırmızı

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)  Konuyu inceliyerek bize aktaracakmış.

B)  Eteğin kıvırımlarını iyice ütülemelisin.

C)  Gel; sende katıl bize.

D)  Birden onunla gözgöze geldik.

E)  Bazıları, “yalnız” kelimesini yanlış yazıyor.

 

7. Kısaltmalara getirilen ekler, kısaltmanın okunuşuna göre yazılır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir durum söz konusudur?

A)  TV’deki haberleri izleyelim.

B)  PTT’nin hizmetleri ağır aksak sürüyor.

C)  ÖYS’deki başarımız oldukça yüksek.

D)  ABD’nin yapmak istediği hâlâ anlaşılamadı.

E)  Babası THY’nın şube müdürü olmuş.

 

8. Kimseyle konuşmadım (  ) hemen kendi daireme çekildim  ( ) ancak susmak bilmeyen telefon beni canımdan bezdirdi adeta (  )

Bu cümlede parantezli yerlere hangi noktalama işareti gelir?

A) ( , ) ( , ) (…)                  B)  ( ; ) ( ; ) (…)        C)  ( , ) ( ; ) ( . )

D)   ( ; ) ( ; ) ( . )                 E)  ( : ) ( ; ) ( . )

 

9. “Biz (I) romanın trende (II) vapurda (III) hoş vakit geçirebilmek için okunabileceğini (IV) şiir okumanın taze balık yemek(V) süt içmek gibi bir ihtiyaçtan olduğunu kavrayamadık.”

Yukarıda numaralandırılmış yerlerden hangisinde virgül ( , ) konulmasına gerek yoktur?

A) I            B) II              C) III           D) IV            E)V

 

10.Gerçi tiyatro (  ) krizi atlatıp yeniden dolu salonlara açıyor perdesini (  ) ama bu kez bir başka krizle karşı karşıya (  )

Yukarıdaki cümlede ( ) içine hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( ; ) ( ; ) ( . )          B) ( , ) ( ;)  (…)         C) ( , ) ( . ) ( . )

D) ( ! ) ( ; ) ( ! )          E) ( , ) ( . ) ( ! )

 

11. Ah ( ) insan kısmı böyledir ( ) Başkalarının deneyimlerine güvenmez ( ) Halbuki denenmiş şeyler ( ) her zaman daha güvenlidir.

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( . )( : )(...)( , )                           B) ( ! )( . )(...)( ; )        C) ( ! )( . )( . )( , )

D) ( ; ) ( . ) ( : ) ( , )                        E) ( ! ) ( . ) ( . ) ( ; )

 

12.   İçimizde yaşça en büyüğümüz oydu.

Bu cümlede “yaşça” sözcüğüne –ça ekinin kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

A)   Kapıyı yavaşça açıp odaya girdim.

B)   Sonunda gönlünce bir ev bulabildi.

C)   Onu iyice şişmanlamış buldum.

D)   Kendisini ötekilerden bilgice üstün görüyordu.

E)   Ondan aylarca bir haber alamamıştım.

 

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A)   Aralarında sıkı bir dostluk vardı.

B)   Dalgalı denizde yüzmek tehlikelidir.

C)   Kapıda bir yabancı vardı.

D)   Dün sokaklar çok kalabalıktı.

E)   İnatçılar çevrelerinde pek sevilmezler.

 

14. Birleşik sözcüklerin oluşumunda sözcükler ses düşmesi veya türemesi varsa bitişik, yoksa ayrı yazılır.

Buna göre aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

A)   Geç farkettim taşın sert olduğunu

B)   Kayboldum zamanın tozu dumanı arasında

C)   Yaşlı adam, duyduğu haberden kahrolmuş; yıkılmıştı.

D)   Öyle bir vakitte gel ki, reddetmek mümkün olmasın.

E)   Bulutlara hükmetmekten kolay ne vardı?

 

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)   Bursa’da bakırcılar çarşısını çok beğendim.

B)   Çaycı getir ilaç kokulu çaydan.

C)   Yalnız arabacının dudağında bir ıslık

D)   Çocukluğumda izci kamplarına katılmıştım.

E)   Fakir çalgıcıyı görür görmez tanıdım.

 

16.  Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?

A) Kaptıkaçtı, dolmuş kültürünün ilk örneklerinden biriydi.

B) İnsanların arasını açan dedikodudur.

C)  Vurdumduymaz insanlardan hiç hoşlanmam.

D) Biçerdöverlerin gelişinden sonra harman kültürü azaldı.

E) Büyük şehirlerin çevresini gecekondular sardı.

 

17.

Seni seven âşık neylesin malı

Yumdukça gözünden döker mercanı

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare               B) Mecaz-ı Mürsel             C) Telmih

D) Teşhis             E) Teşbih

 

18.

Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare               B) Mecaz-ı Mürsel             C) Telmih

D) Teşhis             E) Nida

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz-ı mürsel (ad aktarması) yoktur?

A) Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı’nda boynu büküktü.

B) Bu olaylara kasaba hemen tepki gösterdi.

C) Adresi bir de şu eve soralım.

D) Hırçın deniz akşama doğru sakinleşti.

E) Dün akşam Mehmet Akif okudum.

 

20.

Bir yetim görünce döktür dişini

Bozmaya çabala halkın işini

Günde yüz adam vur, kır dişini

Bir yarayı sarmak için yeltenme

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih             B) Tariz                                 C) Kinaye

D) Teşhis             E) İstiare

 

21. “Dağılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)   Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlar.

B)   Çok pişen patatesler iyice dağılmıştı.

C)   Pencere açılınca masadaki kağıtlar dağıldı.

D)   Kardeşlerin her biri ayrı bir şehre dağıldı.

E)   İlk golü yiyince bizim takım dağıldı.

 

22. “Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “anlamak, farkına varmak” anlamında kullanılmıştır?

A)   Kadınlar iş dönüşü çocuk bakıyor, yemek hazırlıyorlar.

B)   Baktım ki laf anlayacağı yok, konuşmaktan vazgeçtim.

C)   Onun söylediğine bakma, kendi bildiğini yap.

D)   Bak, bak neler olmuş da haberimiz yok!

E)   Yemeğin tadına bir de siz bakar mısınız?

 

23. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça işlenmiş bir konudur.

B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış.

C) Emeklilik (bilgi yelpazesi. com) için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş?

D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.

E)  Güllerin arasındaki otları yol ki bahçemiz daha da güzel görünsün.

 

24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A)   Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi

B)   Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur.

C)   Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş

D)   Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.

E)   Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur

 

25. Hakkı Devrim: “Ahmet Altan çok laf kaldırır konuları sever.” demiş.

Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakkında çok şey söylenebilecek

B) Yaşamın gerçeklerini anlatan

C) Okuyucuya ilginç gelen

D) Hayallerle süslenebilecek

E) Toplumsal ilişkileri yansıtan

 

NOT: Her soru 4 puandır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: