Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 11. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (16)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..… OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11/… SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

A. AŞAĞIDAKİ BULMACAYI VERİLEN BİLGİLERDEN YARARLANARAK ÇÖZÜNÜZ? ( 5X3=15 PUAN )

1. Dünya hayatını sona erdirecek olay.

2. İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yer.

3. Hataların ve sevapların tartılacağı İlahi adalet terazisi.

4. İnsanların mahşer meydanında diriltilmesi.

5. Kabirde insanları hesaba çekmekle görevli melekler.

6. Mü’minlerin ahirette ebedi kalacakları mükafat yeri.

 

B. AŞAĞIDAKİ VERİLEN KELİMELERLE BOŞLUKLARI UYGUN BİR ŞEKİLDE DOLDURUNUZ? ( 5X3= 15 PUAN )

*Berzah *Amel Defteri *Sırat *Ba’s *Kiramen Katibin *İsrafil *Halk

İnsanların üzerinde bulunan yazıcı meleklere …………………….  denir.

Cennetle cehennem arasında uzatılmış yola ………………… denir.

Dünya ile ahiret arası, ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yere ……………….. denir.

İnsanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin sözlerin kayıt edildiği yere …………….…… denir.

Öldükten sonra tekrar dirilmeye ……………….. denir.

 

C. AŞAĞIDAKİ İFADELERİN DOĞRU OLANLARINI D, YANLIŞ OLANLARI Y İLE İŞARETLEYİNİZ. ( 10 PUAN )

(....) Ahiretin varlığı konusunda sahip olunan bilgiler Kur’an , sünnet ve akla dayanır.

(....) Vefat eden müslümanın ardından Kur’an okumanın ve hayır yapmanın ölmüş kişiye bir faydası yoktur.

(....) Kur’an-ı Kerim’de cehennem için “Hâviye, Cahîm, Nâr, Sakar, Saîr, Lezâ ve Hutame” gibi isimler kullanılır.

(....) Ahiret hayatına inanan bir kişi bencillikten, aşırılıktan, hırstan ve de ümitsizlikten kurtulur.

(....) Kur’an-ı Kerim’de cennet için “me’vâ, adn, firdevs, naîm, huld, karâr, dârusselâm ve dârulmukame” gibi isimler kullanılır.

 

D. DÜNYA VE AHİRET HAYATININ AŞAMALARINI DOĞRU BİR ŞEKİLDE SIRALAYINIZ? (10X1= 10 PUAN)

(...) Ba’s

(...) Sırat

(...) I. Sura Üfleme

(...) Ecel

(...) Berzah

(...) II. Sura Üfleme

(...) Haşr/ Mahşer

(...) Hesap/ Mizan

(...) Amel Defteri

(...) Cennet veya Cehennem

 

E. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ? ( 10 X 5 = 50 PUAN )

 

1. “Müslümanın, Müslüman üstündeki hakkı beştir. ………….., hasta iken ziyaretine gitmek, ……………….., davetine icabet etmek, aksırdığında Allah’tan rahmet dilemek.”Hadis

Hadisi şerifi okuyan Recep, iki hususu hatırlayamamıştır. Recebin hatırlayamadığı iki hak aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Borç vermek – Nasihat etmek

B) Barıştırmak – Hatasında uyarmak

C) Selamını almak – Cenazesine katılmak

D) Hediyesini almak – Hayırla anmak

E) Kusurlarını örtmek – Hoşgörülü davranmak

 

2.

“Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık...” Sâd suresi, 27. ayet

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi, 56. ayet

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır…” Mülk suresi, 2. ayet.

Yukarıdaki ayetler dikkate alındığında

I- Evrende yaratılmış olan her varlığın bir görevinin olduğu

II- Dünyanın imtihan yeri olduğu

III- Yaratılmış bütün canlıların mutlaka hesaba çekileceği

Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) I – II – III

B) I- III

C) II- III

D) III

E) I - II

 

3.

I. “… ‘Oku kitabını! Bugün hesap görücü olarak sana nefsin yeter.’ denilecektir.” İsrâ suresi, 14. ayet.

II. “Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde vardır.” Mü’minûn suresi, 100. ayet.

III. “İnkâr edenler, öldükten sonra tekrar dirilmeyeceklerini ileri sürerler. De ki: ‘Hayır! (Zannettiğiniz gibi değil.) Rabbime ant olsun ki siz, mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah için kolaydır.’” Teğâbun suresi, 7. ayet.

Yukarıda verilen ayet mealleri ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Mizan

B) Amel Defteri

C) Ba’s

D) Kıyamet

E) Berzah

 

4.

I- Hükmü Farz-ı kifayedir.

II- Başkası adına kıldığımız tek namazdır.

III- Sübhaneke duasına ‘’ve celle senaük’’ eklenerek okunur.

IV- Topluca yapılan dua niteliğindedir.

V- Tek rekatlık bir namazdır.

VI- Sadece Müslüman olanların cenaze namazı kılınır.

Cenaze namazı ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

 

5. “Ölümü en çok hatırlayanlar ve ölüm sonrası için en güzel şekilde hazırlananlar Müminlerin en akıllı olanlarıdır.”Hadis

Aşağıdaki davranışlardan hangisi hadisi şerif ile çelişir?

A) Hasta ziyaretinde bulunmak

B) Yemekleri israf etmemek

C) Toplumsal sorunlara hoş görülü bakmak

D) Darda kalan komşumuza destek olmak

E) Faydasız olan bilgiden uzak durmak

 

6. Techîz, sözlükte “hazırlamak, donatmak” anlamlarına gelir. Dinî kavram olarak vefat eden kişinin yıkanmasından kabre defnedilinceye kadar yapılması gerekenlerin tamamını ifade eder. Ölünün yıkanması (……..), kefenlenmesi (…..), tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından (bilgi yelpazesi. com) sonra da kabristana taşınması (…….) ve kabre konması (…………) techîz içinde yer almaktadır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?

A) gasil – tekfin – defin - teşyi

B) tekfin – gasil – teşyi – defin

C) teşyi – tekfin – defin - gasil

D) defin – tekfin – teşyi - gasil

E) gasil – tekfin – teşyi - defin

 

7.

I- Ölüm yok oluş değil, ebedi olan hayatın başlangıcıdır.

II- Her mü’min hesaba çekileceğinin bilincinde olmalı, salih ameller işlemeye gayret etmelidir.

III- Dünya hayatı fanidir, hiçbir ehemmiyeti yoktur. Asıl olan sonsuz ahiret hayatıdır.

Ahrete iman ile ilgili maddelerden hangileri doğru değildir?

A) I B) II C) III D) I – II E) I- II- III

 

8. “Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve …….. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, …………. (kendisiyle) kalır.” Hadis

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Acıları

B) Emelleri

C) Ümitleri

D) Korkuları

E) Amelleri

 

9.

NOT: Her doğru işaretleme 10 Puandır.

Öğretmenin sorduğu sorulara yukarıdaki gibi cevap veren Eminalp kaç puan almıştır?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

 

10. Aşağıdaki ayetler, konularına göre gruplandırıldığında hangisi ayet dışarıda kalır?

A) “İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edeceği günde onlara çok büyük bir azap vardır.” Nûr suresi, 24

B) “O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.” Kâf suresi, 42. ayet.

C) “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi, 56. ayet

D) “…Alın kitabımı okuyun, doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum…” Hâkka suresi, 19-20. ayetler.

E) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır…” Mülk suresi, 2. ayet.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.......

11. **Yorum**
->Yorumu: Çok iyi sınavda işime yaradı çok güzel olmuş
->Yazan: Filiz

10. **Yorum**
->Yorumu: Hocam çok saolunnnnnnn allah razý olsuuuuuuun
->Yazan: Kerem

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: