Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 11. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (9)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..………..… OKULU 11/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:….. PUAN:….

 

1- Yüce Allah’ın  sonsuz ilmi ile bilip takdir ettiği her şeyin zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ne denir?

a)Kader                b)Kaza       c)Tevekkül

d)Ücret                  e) İrade

 

2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a)Bütün varlıklar, değişmez yasalarla yaratılmıştır.

b)Hayat, Allah’ın kurduğu düzen içinde sürmektedir.

c) Kadere iman, iman esaslarındandır

d) Evrendeki fiziksel yasalar, Allah’ın çizdiği kaderdir

e) Evren, tesadüfen  oluşmuştur

 

3-Hangisi ibadetin toplumsal faydalarından değildir?

a)Güzel ahlakı geliştirir.

b)Toplumsal kaynaşmayı artırır.

c)Toplumda bireyler öne çıkar.

d)Sosyal dayanışmayı artırır.

e) Sosyal bütünlüğü artırır.

 

4- Kader kavramı, Allah’ın hangi sıfatları ile yakından ilgilidir?

a) Vücut- Kıdem                         b)Semi- Vahdaniyet

c) İlim-İrade                                 d)Tekvin- Beka Yüce

e) Basar- Semi

5- İnsanın, elinden geleni yaptıktan sonra işin sonunu Allah’a havale etmesine ne denir?

a) Tevekkül    b) Kader     c) Kaza    d) İrade  e) İman

 

6- Allâh’ın, canlılara yiyip, içmek ve yararlanmak için verdiği her türlü nîmete ne ad verilir?

a) Ömür      b) Rızık   c)Ecel    d) Tevekkül   e) Emek

 

7-“Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.”(Bakara,286) ayetinde vurgulanan nedir?

a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.

b) Herkes ağırlığına göre yük taşır.

c)Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.

d)Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirilebileceğinden fazla değildir.

e) İnsan sorumlu bir varlıktır.

 

8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Kaderde yazılan gerçekleşir, insanın sorumluluğu olmaz.

b)İrade sahibi insan, her yaptığından sorumludur.

c)Allah’ın tasarrufunda olan kaderden insan sorumlu değildir.

d)Kaderde olanların gerçekleşmesine ‘kaza’ denir.

e) İnsanın iradesine cüz-i irade denir.

 

9-Allah’ın sınırsız ve mutlak iradesine ve insanın sınırlı iradesine ne isimler verilir?

a) Mutlak irade-sınırlı irade

b) Külli irade-cüzi irade

c) Allah iradesi-insan iradesi

d) Geniş irade-Küllirade

e) Geniş-dar irade

 

10- Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) İbadetler Allah rızası için yapılır.

b) İbadet kulluk vazifesidir.

c) İbadet isteği insanın doğasında vardır.

d) İbadetler, insana manevi huzur verir.

e) İbadetler, dünyadaki işlerimizin iyi gitmesi için yapılır.

 

11. ‘Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. ’

Ayeti aşağıdaki yargılardan hangisini ortaya çıkarmaz?

A) İnsan yaptıkları eylemlerde sorumludur.

B) İnsanın özgür iradesi vardır.

C) İnsanın başına gelenler kaderden kaynaklanmaktadır.

D) Kötülükleri, yanlışı seçen insandır. Ama Allah yine de çoğu kere bu belayı bize vermez, affeder.

E) İnsan kendi kazdığı kuyuya kendi düşer.

 

12. Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortak koşardı.” “İnsana iyilik ve kötülük yapma yeteneği ve sorumluluk verilmiştir.” “İnsan ancak çalışmasının karşılığını bulacaktır.”

Yukarıdaki ayetler ışığında aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkmaz?

A) İnsan, özgürdür. Kendi yanlışlıklarımızın suçunu Allah’a atamayız.

B) Herkes yaptığının karşılığını görecektir.

C) İnsanı hayvandan ayıran fark aklıdır, iradesidir. Suçu başkasına atamayız.

D) Kaderde her şey yazılıdır. Seçme özgürlüğümüz yoktur.

E) İnsanlar yaptıklarından sorumludur.

 

13. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize kaderi anlatmaz?

A) “Şüphesiz ki biz, her şeyi bir kader (ölçü) ile yarattık.”

B) “Allah her şeyi yaratmış ve her birine belirli bir nizam vererek, onun kaderini tayin ve takdir etmiştir.”

C) “Yeryüzünde ve sizin başınıza gelen her hangi bir olay yoktur ki, biz onu yaratmadan önce o, kitapta bulunmasın. Doğrusu bunu bilmek Allah'a kolaydır.”

D) “Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.”

E) Yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır

 

14-Boşluk bırakılmış yerlere uygun ifadeleri yazınız 6p

Davranışlarımızın ve yapmış olduğumuz   fiillerin  sorumlulukları …………………….……….  aittir.

Allah’ın varlıklar için belirlediği hayat süresine………………………………. denir

Dünyada  var olan Allah’ın kanunlarına (fiziksel ,biyolojik,toplumsal yasalara) …….…….………...  denir

İbadetleri yapmamızdaki asıl gaye ……………………………………….. olmalıdır.

İki nimet vardır ki insanlar bunların kıymetini bilmezler: Sağlık ve ………………………………… tır.

 

15-Aşağıda yargı bildiren cümlelerin başına doğru ise ‘D’ yanlış ise ’Y’ yazınız.5p

(     )  Allah’ın iradesine cüz-i sınırlı irade denir.

(     )  Kulun Allahcc’a en (bilgi yelpazesi. com) yakın  olduğu  an secde  anıdır.

(     )  Bizim Kader anlayışımız ; biz  geçmişe  kader,  geleceğe irade  nazarı  ile  bakarız.

(     ) İhlaslı olma ibadetin temel ilkelerinden biridir

(     )  Canlıların doğumu  ve  ölümü  fiziksel  yasalardan biridir.

 

16- Kader ve kaza nedir? Örnekler vererek genişçe açıklayınız?10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-Kendiniz, İşlediğimiz 1.üniteden kaliteli bir klasik soru yazınız ve soruyu cevaplayınız?10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-1.Üniteden işlediğimiz konulardan 3 Tane ayet meali yazınız?(Bu sınav kâğıdında olmayan )10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-Bu ayetleri yorumlayınız?10p. Bakara 281.ayetinde:Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının.İnsan suresi 3.ayetinde : Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster inanır, ister inkâr eder. Şura 30 da da: Başınıza gelen her musîbet, işlediğiniz günahlar (ihmal ve kusurlarınız) sebebiyledir, hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-Aşağıdaki kavramları açıklayınız?10p

 

Ömür:

 

 

Şer:

 

 

Afet:

 

 

Rızık:

 

 

Tevekkül:

 

 

 

Ecel:

 

 

İnsan İradesi:

 

 

 

Başarı:

 

 

Hayır:

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: site harika sağ olun . çok işime yaradı :) :)
->Yazan: sıla.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):