Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (13)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A- AŞAĞIDAKİ BULMACAYI ANAHTAR HARFLERDEN YARARLANARAK SORULARA GÖRE TAMAMLAYINIZ. (10PUAN)

1.    Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesi.

2.    Dört büyük kutsal kitaplardan ikincisi.

3.    “………………. dinin direğidir”

4.    Müslümanların kutsal kitabı.

5.    Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de yasakladığı şeyler.

6.    Namazda Kur’an’dan bir bölüm okumak.

7.    Kur’an-ı Kerim’de adı geçen fakat peygamberliği kesin

olmayan kişilerden biri.

8.    Kendisine kutsal kitap gönderilen peygamberlerden biri.

9.    Kendisine kutsal kitap gönderilmemiş Peygambere denir.

10. Su bulunmadığı zamanlarda alınan abdest.

 

 

B-AŞAĞIDAKİ KISA CEVAPLI SORULARI YANITLAYINIZ.  (10 PUAN)

 

Kur ’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve tarihî olaylara ne denir?

 

 

Allah’ın izni ve yardımıyla peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara ne ad verilir?

 

 

Peygamberlerin akıllı ve zeki olma sıfatı?

 

 

Manevi temizlik olup, abdest, boy abdesti ve teyemmüm abdestini içine alan namazın dış hazırlık şartlarından biri?

 

 

Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesine ne ad verilir?

 

 

 

C- AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA ( D),  YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA ( Y) YAZINIZ. (10 PUAN)

 

(   ) İlk peygamberin adı Kur’an-ı Kerim’de geçmez.

 

(   ) Kur ’an-ı Kerim, insanlara yol gösterici olarak gönderilen ilahî bir kitaptır.

 

(   ) Melekler arasından da peygamberler gelmiştir.

 

(   ) Değişik peygamberlere gönderilmiş olan Suhuflar toplam olarak 100 sayfadır.

 

(   ) Hz. Meryem de bir peygamberdir.

 

 

D- ASR SURESİNİ VE ANLAMINI YAZINIZ.   (5 PUAN)

 

Bismillahirrahmanirrahim

Vel Asr.

 

 

 

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

Asra yemin olsun ki

 

 

E-ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR? EN AZ 5 SATIRLIK PARAGRAF (5PUAN)

 

 

 

 

 

 

F. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ. HER SORU 3 PUANDIR. (TOPLAM 60 PUAN)

 

“Allah (c.c.) insanlara, emir ve yasaklarını elçileri aracılığı ile bildirmiştir.”

1- Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir?

a) Peygamber      b) Veli                  c) Nebi     d) Resul

 

2- Kendisine yeni bir kitap verilen ve yeni bir din kurmakla görevlendirilen Peygamberlere ne denir?

a) Resul          b) Nebi         c) Evliya           d) Şeyh

 

3-Kur’an’ı Kerim’in içeriğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Namaz, oruç, zekât vb ibadetlerden bahsedilir

B)İnsanın bazı yaptıklarından sorumlu olmadığı açıklanır

C)İyilik, doğruluk vb. ahlaki değerler vardır.

D)İnsanın dünyada imtihan olduğu vurgulanır

 

4-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde namazla ilgili farklı bir şart bulunmaktadır?

a)setr-i  avret   b)vakit    c)Kıraat         d)İstikbali kıble

 

5-Peygamberimize “Muhammedü’l-Emin” lakabı hangi özelliği dolayısı ile verilmiştir?

a) Yetim olması                           b) Günah İşlememesi

c) Zeki Olması                             d) Güvenilir olması

 

“Eğer, yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten Peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra 95)

6-Yukarıdaki ayete göre; Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir?

a) İnsanın meleklere yakın olması

b)İnsanlara örnek ve rehber olması

c) İnsanın melekten üstün olması

d)Cinlere Peygamberlik yapmaları için

 

“İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir.  İnsanın söylediğini yapması, verdiği sözde durmasıdır. Bütün Peygamberler bunu ilke edinmiştir.”

7-Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir?

a)  Sıdk                 b) Emanet     c) Ismet        d) Tebliğ

 

“Peygamberlerin hepsi, aynı hedeflere ulaşmak, aynı amaçları gerçekleştirmek için çaba göstermişlerdir.”

8-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin bildirdiği ortak ilkelerden birisi değildir?

a) Allah’ın bir olduğu                   b) Ahiretin varlığı

c) Dürüst olmak                            d) insanlara teselli vermek

 

“İlahi Kitaplar, sadece Yüce Rabbimizin sözlerinden oluşur. Onda, Peygamberin ya da bir başkasının sözü yer almaz. Eğer (bilgi yelpazesi. com) alıyorsa o, ilahi kitap olma özelliğini kaybetmiştir.  “

9-Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak aşağıdaki ilahi kitaplardan hangisinin aslı değiştirilmemiştir?

a) İncil                   b) Kur’an       c) Tevrat        d) Zebur

 

“Yüce Allah, dört büyük kitabın dışında bazı peygamberlerine de ‘Suhuf’ adı verilen sayfalar göndermiştir.”

10- Aşağıdaki Peygamberlerden hangisine suhuf gönderilmemiştir?

a) Hz. Nuh           b) Hz. Adem     c) Hz. Şit   d) Hz. İdris.

 

11-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan birisi değildir?

a) Sakız çiğnemek         b) Uyumak    c) Bayılmak   d) Kan çıkması

 

“Dilini şerden, dudaklarını da hile ile söylemekten uzak tut!” Mezmurlar, Bap, 34/13

12- “Zebur” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Zeburun kelime anlamı, mektup demektir.

b) Hz. Davud’a gönderilmiştir.

c) İlahiler, güzel dualar, öğütler bulunur.

d) Hacim bakımından en büyük ilahi kitaptır.

 

“Şüphesiz bu Kur’an en doğru yola iletir…” İsra  9. Ayet

13- “Kur’an-ı Kerim” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kur’an’da toplam 114 sure vardır.

b) Kur’an-ı Kerim bir defada, toplu şekilde indirildi.

c) Kuranı Kerimin ilk suresi Fatiha Suresidir.

d) En son Suresi, Nas Suresidir.

 

“Namazın anahtarı, temizliktir.” Hadis

14- Aşağıdakilerden hangisi Abdestin Farzlarından birisi değildir?

a) Ağzımıza su vermek                       b) Yüzü yıkamak

c) Ayakları yıkamak                           d) Başı meshetmek

 

“Elbiselerin, vucudun ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. “

15- Yukarıda anlatılan ‘namazın şartlarından’ hangisidir?

a) Hadesten Taharet      b) Necasetten Taharet

c) Setr-i Avret                  d) iftitah Tekbiri

 

16-Aşağıdakilerden hangisi ‘namazın iç şartlarından’ birisi değildir?

a) Kıyam               b) Kıraat                    c) Niyet                  d) Rûku

 

17-Kur’an-ı Kerim’le ilgili yukarıdakilerden kaçı doğrudur?

A) 3                    B) 4                 C) 5                     D) 6

 

Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk" deyin

18-Yukarıdaki meali verilen ayete göre çıkarılabilecek en genel sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı peygamberlerin torunları da peygamberdir

B) İnananlar, peygamberler arasında ayırım yapmaz

C) Hz.Musa'ya İsa'dan önce kitap verilmiştir

D) Peygamberlere kutsal kitaplar verilmiştir

 

19-Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerindendir?

A)Yüzü yıkamak               B)Başı meshetmek

C)Niyet etmek                 D)Ayakları yıkamak

 

1     Ağza Su vermek

2     Burna su vermek

3     Bütün bedeni yıkamak

20-Yukarıda farzları verilen abdest aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teyemmüm abdesti                         B) Boy abdesti

C)Namaz abdesti                                 D) Pos abdesti

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..
..

29. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkür ederim. Bu sitede tamda öğretmenlerin soracağı sorular çıkıyor
->Yazan: Fatma.....

28. **Yorum**
->Yorumu: cok guzel kim yaptıysa ellerine saglık 100 aldım cok kolay tsekkurleeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
->Yazan: hasret

27. **Yorum**
->Yorumu: cokiyi sınavdan 100 aldım
->Yazan: toprak......

26. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel teşekkür ederim herkese başarılar
->Yazan: mç

25. **Yorum**
->Yorumu: çok çok güzel yarın sınavım var dua edin iyi geçsin
->Yazan: aslı

24. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten hep bu siteden bakıyorum.Ve benzeri ya da aynı sorular çıkıyor çok teşekkürler.!!!
->Yazan: Gizli misafir

23. **Yorum**
->Yorumu: sorula güzel inşallah yarın sınavda 100 alırım 
->Yazan: 3.yorum 

22. **Yorum**
->Yorumu: hoca aynısından sordu inşallah 100 alırım
->Yazan: hjy

21. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürler gerçekten hoş ve güzel bir site gerçekten çok teşekkür ediyorum
->Yazan: nedibe.....

20. **Yorum**
->Yorumu: çok tesekür ederim işalah din sınavından 100 alırım dua edin arkadaşlar 
->Yazan: mizgin

19. **Yorum**
->Yorumu: işime çokk yaradı yaa 
->Yazan: sarı

18. **Yorum**
->Yorumu: iyimiş beğendim yardımcı oldu bana
->Yazan: Furkan

17. **Yorum**
->Yorumu: oh be süper çok teşekür 
->Yazan: emir 

16. **Yorum**
->Yorumu: hep düşük alıyordum ama şimdi 100 aldım süper bir şey 
->Yazan: dilara.......

15. **Yorum**
->Yorumu: inşallah herkez sınavdan yüz alır
->Yazan: rukiye

14. **Yorum**
->Yorumu: Teşekkür ederim bu site çok işime yaradı ilginiz için TESEKKÜRLER.
->Yazan: ÖZLEM 

13. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK YARDIMCI OLDU 
->Yazan: özlem

12. **Yorum**
->Yorumu: Allahım sınavda yardımcı ol bizlere
->Yazan: hamit

11. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürler okuldaki konularla aynı çok işime yaradı
->Yazan: hatice.....

10. **Yorum**
->Yorumu: kopya niyetine işime yarar
->Yazan: Asamet

9. **Yorum**
->Yorumu: ç çççççççççççççççççççoooooooooooook teşekürler aşırı yardımcı oldunuz 
->Yazan: deniz

8. **Yorum**
->Yorumu: çoook teşekkürler müthiş yararlı bir testti
->Yazan: asdfg...

7. **Yorum**
->Yorumu: çok iyi sınavda 100 aldım ooooooooooh çok güzel 
->Yazan: melis

6. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkür ederim çok güzel çok beğendim 
->Yazan: sıla ...

5. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkür ederim çok güzelmiş 
->Yazan: sıla 

4. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten bu bana çok yararlı oldu tşk... 
->Yazan: boşver

3. **Yorum**
->Yorumu: tşk ederim işime yardı saolun
->Yazan: ecem...

2. **Yorum**
->Yorumu: GERÇEKTEN ÇOK YARARLI VE GÜZEL ÇOK İŞİME YARADI İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.
->Yazan: aslı

1. **Yorum**
->Yorumu: alahım sınav kopyası aynı bizdede var
->Yazan: gülnur

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):