Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (25)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 6/… SINIFI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10 puan)

1. (....) Peygamberler çok ibadet ederek, çok çalışarak ve gayret göstererek bu makamı elde etmiştir.

2. (....) Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin ismi geçmektedir.

3. (....) Yüce Allah her topluma ve millete bir peygamber göndermiştir.

4. (....) Gönderilen peygamber sayısı hakkında Kur’an’da net bir bilgi yoktur.

5. (....) Bütün kutsal kitaplar günümüze kadar hiç bozulmadan, değiştirilmeden (tahrif edilmeden) gelebilmiştir.

6. (....) Peygamber efendimizin en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir.

7. (....) İlahî kitaplardan Tevrat Hz. Davut peygambere indirilmiştir.

8. (....) Hz. Âdem, Hz. Şit, Hz. İdris, Hz. İbrahim kendisine “suhuf” indirilen peygamberlerdir.

9. (....) Kur’an-ı Kerim’de, peygamber sözcüğünün karşılığı olarak resul ve nebi kavramları kullanılmaktadır.

10. (....) Bütün peygamberlere ilahi kitap gönderilmiştir.

 

B) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (20 puan)

*mucize *vahiy *Kur’an-ı Kerim *zebur *nebi *Muhammedü’l Emin *Hz. Ebu Bekir *resul *İncil *Tevrat

1- Son indirilen kitap  ……………… dir.

2- Hristiyanların kutsal kitabı  ……………… dir.

3- Hz. Muhammed’e güvenilir olduğu için  ……………… denilmiştir.

4- Peygamberlerin peygamberliklerini kanıtlamak için ortaya koydukları olağanüstü olaylara  ……………… denir.

5- Kur’an-ı Kerim  ……………… zamanında kitap haline getirilmiştir.

6- İlk indirilen kutsal kitap ……………… tır.

7-  ……………… hacim bakımından en küçük kitaptır.

8- Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği emir ve yasaklardan oluşan ilahi mesajlara ……………… denir.

9- Kendisine kitap gönderilen peygamberlere ……………… kendisine kitap gönderilmeyip kendisinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devem ettiren peygamberlere ……………… denir.

 

C) Peygamberlerde bulunması zorunlu olan sıfatları doğru bir şekilde eşleştiriniz. (10 puan)

1. Tebliğ

2. Fetanet

3. Sıdk

4. İsmet

5. Emanet

(....) Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları

(....) Peygamberlerin doğru sözlü olmaları

(....) Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi olduğu gibi insanlara aktarmaları

(....) Peygamberlerin günah işlemekten korunmuş olmaları

(....) Peygamberlerin güvenilir kimseler olmaları

 

D) Kunut dualarında boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10 puan)

*netübü ileyk *na’büdü *bilküffari *nestehdik *rahmeteke *nekfürük *nescüdü *neşküruke *nesteînüke *netrükü

Allahümme inna  ……………… ve nestağfiruke ve  ……………… Ve nü’minübike ve  ……………… Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsni aleykel hayra küllehü ……………… ve la  ……………… Ve nahleu ve  ……………… men yefcürük.

Allahümme iyyake  ……………… ve leke nüsalli ve  ……………… ve ileyke nes’â ve nahfidü nercu  ……………… ve nahşa azabeke inne azabeke  ……………… mülhik.

 

E) Aşağıdaki soruların doğru olan şıkkını işaretleyiniz. ( 10 x 5= 50 puan)

 

1- Bir Müslümanın iman etmesi gereken altı inanç esasından biri de peygamberlere inanmaktır. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerden bazılarının adı belirtilmekte, bir kısım peygamberlerin ise hayat hikâyeleri (kıssa) ve tevhit mücadeleleri hakkında bilgi verilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da ismi geçen bir peygamber değildir?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. İsmail

D) Hz. Ebu Bekir

 

2- Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın (c.c.) insanlara vahiy göndermesinin sebepleri arasında gösterilemez?

A) Sadece kendisine ibadet edileceğini öğretmek.

B) İnsanların uzun ömür sürmesini sağlamak.

C) Ölümden sonraki hayat hakkında insanları bilgilendirmek.

D) Kullarına kendini tanıtmak.

 

3- “Ant olsun senden öncede peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimselerde var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var.”

Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bazı peygamberler hakkında Kuran da bilgi verilmiştir.

B) Kuran da ismi geçen peygamberlerin dışında da peygamberler vardır.

C) Peygamberimizden önce de peygamber gelmiştir.

D) Bütün peygamberlerin isimleri Kuran da yazılmıştır.

 

4- “Eğer peygamberler insan değil de olağanüstü güçleri olan varlıklar olsaydı, gaybı(geleceği) bilselerdi, ölümsüz olsaydı veya melek olsalardı ………… ”

Yukarıdaki ifade en uygun şekilde nasıl tamamlanmalıdır?

A) Bizim için daha iyi olurdu.

B) İnsanlar örnek alamazdı.

C) Geleceği bilebilirdik.

D) Melekleri görebilirdik.

 

5- “And olsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın adı sık sık anılmalıdır.

B) Ahiret gününe iman edilmelidir.

C) Allah’ın elçisi örnek alınmalıdır.

D) Allah’ın adına yemin edilmelidir.

 

6-İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve birliğini anlayıp bulabilirler. Fakat ona nasıl kulluk (bilgi yelpazesi com) edeceklerini, emir ve yasaklarının neler olduğunu bilemezlerdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır?

A) Meleklere

B) Peygamberlere

C) Öğretmenlere

D) Cinlere

 

7-Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitaplar için söylenemez?

A) Kutsal kitaplar Allah’ın sözlerinden oluşur.

B) Kutsal kitaplar dinin kaynağının Allah olduğunu bildirir.

C) Kutsal kitaplarda peygamberimizin de sözleri vardır.

D) Kutsal kitaplar adaleti, iyiliği ve güzelliği tavsiye eder.

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’de isimleri geçmekle birlikte peygamber olduğuna dair kesin bilgiye sahip olmadığımız üç kişinin ismidir?

A) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn

B) Âdem, İsa, Musa

C) Zülkifl, Elyesa, İlyas

D) Şuayb, Harun, İshak

 

9-“Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik.” demeyesiniz yahut “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi.” (En’âm suresi, 156-157. Ayetler.)

Bu ayete göre Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlara sevap kazandırmak

B) Bilimsel konularla ilgili formülleri vermek

C) Önemli tarihi olayları açıklamak

D) İnsanların bahaneler üretmesine engel olmak

 

10- “Hz. Muhammed’e peygamberlik geldiğinde Mekkeliler ona hakaret ettiler, büyücü dediler, iftira attılar fakat hiçbir zaman şahsını yalancılıkla suçlayamadılar...”

Hz. Muhammed hakkında verilen bu bilgiler peygamberlere ait hangi ortak sıfata işaret etmektedir?

A) Sıdk

B) Tebliğ

C) Fetanet

D) İsmet

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: