Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (15) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..……………

NU: ….

 

SORULAR HER SORU 4 PUAN (20x4.80 PUAN)

1. Fakir bir ailenin çocuğu olan Muhammed Ali boks antrenmanlarına gide gele iyice boksa kaptırdı. Hatta idmana koşarak gittiği günlerde otobüsle yarışmayı bile denedi.18 yaşında katıldığı Roma Olimpiyatları’nda finale kaldı.

Yukarıdaki Hikaye anlatılan Muhammed Ali’nin bokstaki başarısının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Emek B. Zaman C. Rızk D. Zengin olma

 

2. Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur. SADİ ŞİRAZİ

Yukarıdaki söz aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A. Güç B. RızıkC. Ecel D. Zorbalık

 

3. Her canlı dünyaya gelir, belli bir süre yaşadıktan sonra ölür. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle geçmektedir.

“ Her canlı bir gün ölümü tadacaktır.”

Buna göre yukarıdaki bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kaza B. Kader C. ÖmürD. Ecel

 

4. Halide Hanım temizlik yapıyordu. Perdeleri yıkadıktan sonra asmak için bir ayağı kırık olan sandalyeye içinden bir şey olmaz diyerek çıktı. Perdeleri takmaya çalışırken sandalye kırıldı ve Hailde Hanım düştü. Kalça kemiği kırıldı.

Halide Hanımın yaşadığı olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek uygun olur?

A. Tedbirsiz davranması yanlış tevekkül anlayışıdır.

B. Perdeleri tek başına takması yanlış bir davranıştır.

C. Allaha güvenerek risk alması doğru bir harekettir.

D. Evinde kırık sandalye olduğu halde tamir ettirmemesi perdeleri takmasını engellemiştir.

 

5. Paylaşma ve yardımlaşma aşağıdaki kötü duygu ve davranışlardan hangisini ortadan kaldırdığı söylenemez?

A. Bencilliği B. Aç gözlülüğü C. Yalan söylemeyi D. Cimriliği

 

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi paylaşma ve yardımlaşma ile ilgilidir?

A. Sakla samanı, gelir zamanı

B. Ak akçe kara gün içindir.

C. Ne ekersen onu biçersin

D. Bir elin nesi var , iki elin sesi var.

 

7. Ayşe: “ Yüce Allah’ın olacak şeyleri önceden bilip takdir etmesidir.”

Ayşe’nin cevabına aferin evladım diyen öğretmenin sorduğu soru aşağıdakilerden hangisidir?

A Kader ne demektedir?

B. Kıyamet nedir?

C. İnsan iradesi neyi kapsamaz?

D. Tevekkülü açıklar mısın.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumu değildir?

A) Yeşilay

B) Kızılay

C) Milli Eğitim Vakfı

D) Aşevi

 

9. - Öğretmen: Çocuklar! Sadaka-i cariye; herkesin yararlanacağı hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların (bilgi yelpazesi. com) yapımına katkıda bulunmaktır. Bu tür sadakaların sevapları kişi ölse de devam eder. Şimdi buna örnek verelim:

Aşağıdaki öğrencilerin verdiği örneklerin hangisi, öğretmenin açıklamasına uygundur?

A) Elif: Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak

B) Maide: Bayramda huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etmek

C) Ceylan: Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek

D) Can: Yoksul ve kimsesiz çocukların barınacağı yurtlar yapmak

 

10.-“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.”

Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

A. Şavt – Sa’y – Vakfe

B. Şavt – Tavaf – Sa’y

C. Şavt – Vakfe – Tavaf

D. Vakfe–Tavaf–Şavt

 

11. Hac ibadetinin farzı 3 tür: 1-İhrama girmek,2-Tavaf , 3-Vakfe

Yukarıda belirtilen ve haccın farzlarından biri olan ‘VAKFE’ aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılır?

A)Uhud dağında

B)Kabe’nin etrafında

C)Arafat dağında

D)Safa tepesinde

 

12. -‘Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın (lutfu) geniştir.(O) bilendir.’(Bakara 261)

Yukarıdaki ayette, zekat ve sadakanın özellikle hangi yönü anlatılmaktadır?

A)Zekat ve sadakanın toplumu kaynaştırdığı

B)Zekat ve sadakanın farz olduğu

C)Zekat ve sadakanın malı bereketlendirdiği

D)Zekat ve sadakanın gizli verilmesinin önemi

 

13. Paylaşma ve yardımlaşmanın olmadığı toplumlarda ………………………. daha fazla görülür?

Verilen bilgilerden boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış olur?

A)Dostluklar

B)Kin ve nefret

C)Kıskaçlıklar

D)Cimrilik

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Haccın toplumsal faydası ile ilgili bir yargıdır?

A) İnananların kardeş olduğu düşüncesini verir.

B) Kişi kulluk görevini yerine getirmiş olur.

C) Allah’a şükür ifadelerinden biridir.

D) Allah’a bağlılığın göstergelerindendir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insanlık için önemli sayılabilecek özelliklerinden biri değildir?

A) Örnek bir insan olması

B) Yetim olması

C) Yalan söylememesi

D) Kimsesiz ve öksüzleri ziyaret etmesi

 

16. Evrende var olan her şeyi Allah yaratmıştır. Bunlardan saygıya en layık olanı da ……… dır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Melek B) İblis C) İnsan D) Cin

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’e dürüst ve güvenilir olmasından dolayı verilen bir isimdir?

A) Hatemü’n-Nebiyyin

B) Ebu’l-Kasım

C) Rasulü’n-Kerim

D) Muhammed’ül-Emin

 

18. Durumu iyi olanların, aile içindeki fertlerin sayısı kadar yılda bir kez Ramazan ayında verdikleri paraya ne denir?

A. Zekat

B. Fitre

C. Sadaka-i Cariye

D. Sadaka

 

19. Hangisi hem bedenhem mal ile yapılan bir ibadettir?

A. Namaz B. HacC. OruçD. Zekat

 

20. Bir Müslüman’ın Hac ibadetini yerine getirebilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez?

A) Akıllı olmak

B) Müslüman olmak

C) Zengin olmak

D. Erkek olmak

 

AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN ALTINA YANITLARINI YAZINIZ? 6 PUAN

*TAVAF *SA’Y *TEVEKKÜL *İHRAM *ŞAVT *ZEKAT *ADAK *ÜMRE *MİNA

1.Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmek.

(……………………..)

2. Hacda ibadet süresince giyilen giysi.

(……………………..)

3. Bir işin ve isteğin olması halinde kesilen kurban.

(……………………..)

4. Sadece mal ile yapılan farz bir ibadet.

(……………………..)

5. Elden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra, Allah’a güvenmek, dayanmak

(……………………..)

6. Hacerü’l Esved taşının bulunduğu yerden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmektir.

(……………………..)

 

AŞAĞIDA VERİLEN KELİMELERİ, AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLELERLE EŞLEŞTİRİNİZ? 5 PUAN

1 ARAFAT

2 CÜZ-İ İRADE

3 ÖMÜR

4 MİNA

5 ECEL

(   ) Sembolik olarak şeytan taşlamanın yapıldığı yer.

(   ) Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.

(   ) İnsanın sınırlı olan seçme özgürlüğüne denir.

(   ) Haccın farzlarından biri olan vakfenin yapıldığı yer.

(   ) İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine denir.

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARA “D” YANLIŞ OLANLARA “Y” HARFİ KOYUNUZ 5 PUAN

(   ) Hac ibadeti hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.

(   ) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

(   ) İman, insanı insan eder.

(   ) Zekât vermek toplumdaki dayanışmayı bozar.

(   ) İnsanlara güler yüz göstermek sadakadır.

 

Aşağıdaki soruyu Cevaplayınız? 5 puan

Zekat ve sadakanın toplumsal yararları nelerdir.

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN ÖNÜNE YANITLARINI YAZINIZ? 6 PUAN

1.Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmek. (…SAY…)

2. Hacda ibadet süresince giyilen giysi.(…İHRAM….)

3. Bir işin ve isteğin olması halinde kesilen kurban.(…ADAK…)

4. Sadece mal ile yapılan farz bir ibadet.(…ZEKAT…)

5. Elden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra, Allah’a güvenmek, dayanmak ( …TEVEKKKÜL…)

6. Hacerü’l Esved taşının bulunduğu yerden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmektir.(…TAVAF)

 

AŞAĞIDA VERİLEN KELİMELERİ, AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLELERLE EŞLEŞTİRİNİZ? 5 PUAN

4 Sembolik olarak şeytan taşlamanın yapıldığı yer.

5 Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.

2 İnsanın sınırlı olan seçme özgürlüğüne denir.

1 Haccın farzlarından biri olan vakfenin yapıldığı yer.

3 İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine denir.

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARA “D” YANLIŞ OLANLARA “Y” HARFİ KOYUNUZ 5 PUAN

D Hac ibadeti hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.

D Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

D İman, insanı insan eder.

Y Zekât vermek toplumdaki dayanışmayı bozar.

D İnsanlara güler yüz göstermek sadakadır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.....

10. **Yorum**
->Yorumu: erllerinize kollarınıza sağlık sayenizde sınavdan ful çektim ALLAH sizden razı olsun (sınav soruları bunlardı)
->Yazan: fatih

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: