Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (20)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 8/… SINIFI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:

NU:

 

1- İkbal Hoca derste evrendeki yasaları detaylarıyla anlatmıştır.

Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölümlere sırasıyla aşağıdakilerden yasalardan hangileri getirilmelidir?

A) Biyolojik yasalar – Toplumsal yasalar

B) Fiziksel yasalar – Biyolojik yasalar

C) Fiziksel yasalar - Toplumsal yasalar

D) Toplumsal yasalar – Biyolojik yasalar

 

2-İkbal Hoca, irade konusunu anlatırkeniradenin bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü olduğunu söylemiştir. İnsan iradesinin sınırlı, Yüce Allah’ın iradesininise sonsuz ve sınırsız olduğunu ifade etmiştir.

Buna göre İkbal Hoca Allah’ın sonsuz ve sınırsız olan iradesini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmiştir?

A)Cüzî irade

B)Tevekkül

C)Küllî irade

D)Dayanışma

 

3-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.

(Ayet el-Kürsi, Sünnetullah, Zararlı Şeylerde, Riyakâr)

A)Allah’ın (c.c.) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara ....................... denir.

B)Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete  ....................... denir.

C)İslam dini insana ve topluma faydalı olan hususlarda yardımlaşmayı emrederken  ....................... yardımlaşmayı yasaklamıştır.

D)Amellerini gösteriş için yapan kimselere ....................... denir.

 

4-“Kelime anlamı olarak yol, usul, ceza ve boyun eğme anlamlarına gelen ve terim olarak ise akıl sahibi insanların kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya ulaşmalarını sağlayan ilâh-i kurallar bütününe” aşağıdakilerden hangisi denir?

A) Ahlak

B) Din

C) Zekât

D) Sadaka

 

5-

I. Ramazan ayında bayram namazından önce verilmesi gerekir.

II. Halk arasında bu sadaka türüne “fitre” de denir.

III. Nisab miktarı malı olan her Müslümanın fitre vermesi gerekir.

IV. Sahip olduğumuz malların kırkta biri oranında verilir.

İkbal Hoca, fıtır sadakasının özelliklerini sıralamış ve gereken bilgileri derste vermiştir. Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I-II

B) II-III

C) III-IV

D) Yalnız III

 

6-İkbal Hoca derste kader konusunu açıklarken kaderin, Allah’ın her şeyi belli bir düzen, uyum ve ahenk çerçevesinde planlayıp programlaması olduğunu kazanın ise planlanan bu şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesi olduğunu ifade etmiştir.

Bu metne göre aşağıdaki örneklerden hangisi kaza kapsamındadır?

A)Geçen yıl olimpiyatlar Almanya’da yapıldı.

B)Yaz tatilinde Brezilya’daki amcama gideceğiz.

C)Bu yıl kurbanımızı fakirlere dağıtacağız.

D)Gazi Ortaokulu olarak sınavda başarılı olacağız.

 

7-İkbal Hoca’nın bir arkadaşı, kendisinin zekât veremeyeceğini İkbal Hoca’ya bildirmiştir. İkbal Hoca nedenini sorduğunda arkadaşı şu cevapları vermiştir…

Verilen konuşma aşağıdakilerden hangisi ile devam ederse İkbal Hoca’nın arkadaşı zekât verebilir?

A)Elimdeki malım bir yıldan fazladır benim elimdedir.

B)Nisap miktarına ulaşan bir malım yok.

C)Temel ihtiyaçlarımı henüz karşılamadım.

D)Aaaaa! Zekât için hesapladığım mala evimi de katmışım.

 

8-

İkbal Hoca’nın derste anlattıklarını hatırlayarak verilen diyagramda boş bırakılan yere gelecek kavramı yazınız? ……………………

 

9- İkbal Hoca derste aşağıdaki ayeti okumuş ve ayet ile ilgili bilgi vermiştir.

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Size verilse alamayacağınız kötü şeyleri iyilik olarak vermeyin ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır.” Bakara, 267. Ayet.

Buna göre İkbal Hoca’nın okuduğu ayet, aşağıdaki hangi sorunun cevabıdır?

A) Zekât ve sadaka arasındaki farklar nelerdir?

B) Zekât ne zaman verilmelidir?

C) Zekât verilirken nelere dikkat edilmelidir?

D) Helal ve haram olan şeyler nelerdir?

 

10- Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve özellikle insanlara dürüst olmaları, ibadetlerde gösterişten kaçınmayı ve yetimi koruyup kollamayı emreden Maûn suresi ile ilgili bilgi veriniz?

1-

2-

3-

 

11- İkbal Hoca, yakında okulumuzda Artvin ilindeki bir ortaokulun yapımı için yardım kampanyasının düzenleneceğini ifade etti. Devamında “hangimiz bu dünyadan göçüp gittiğimizde ardımızda bize sevap kazandıracak bir iyilik yapmak istemez ki” dedi.

İkbal Hoca’nın üzerinde durduğu iyilik aşağıdaki ibadetlerden hangisine girer?

A) Sadaka-i Cariye

B) Fitre

C) Fidye

D) Zekât

 

12- İkbal Hoca, derste Hz. Şuayb peygamber ile ilgili bilgi verirken;

I. Hz. Şuayb’ın helal yoldan alın teriyle rızkın kazanılmasını öğütlemiştir.

II. Hz. Şuayb, Mekke ve Medyen halkına peygamber olarak gönderilmiştir.

III. Hz. Şuayb’ın gönderildiği toplumun tartı ve ölçüde hile yaptığını ifade etmiştir.

IV. Hz. Şuayb’ın hitabetinin güzel ve dilinin tatlı olduğunu ifade etmiştir.

Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangilerini söylemiş olamaz?

A) I-II

B) Yalnız I

C) III-IV

D) Yalnız II

 

13-İkbal Hoca, sadaka konusunu anlatırken dinimizce yapılan her türlü iyiliğin sadaka kapsamında olduğunu ve sadakanın çok geniş kapsamlı bir ibadet olduğunu ifade etmiştir.

Örneğin insanlara güler yüzle yaklaşmak ve onları rahatsız edici davranışlardan kaçınmak bile sadaka olduğunu ifade eden İkbal Hoca’nın bu söylediklerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Sadaka verebilmek için nisap miktarı mala sahip olmak gerekir.

B) Sadaka, miktarı ve zamanı belli olmayan bir ibadettir.

C) Sadaka sadece maddi yollarla değil manevi yollardan da verilir.

D) Sadaka, insanlar arasındaki sevgi bağını güçlendirir.

 

14- İkbal Hoca , yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili örnekler verirken; Peygamberimiz ile ilgili şöyle bir olayı anlatmıştır. “Bir gün Peygamberimizin arkadaşlarından birkaçı, ellerinde bir sepet hurma getirip O’nun yemesini istemişler. Peygamberimiz ise hurmanın henüz olgunlaşıp olgunlaşmadığını sorduğunda arkadaşları: Hayır henüz olgunlaşmadı ama bizim bahçemiz sıcak (bilgi yelpazesi. com) bir yerde olduğu için hurmalar erken olgunlaşır. Biz de ilk hurmaların sizin tarafınızdan yenmesini istediğimiz için size getirdik.” Bunun üzerine Peygamberimiz, uzakta oynayan çocukları gösterip “Götürün bu turfanda(erken yetişen) hurmaları şu oynayan çocuklara verin onlar yesin. Ben komşularımın yemediğini yemem. Ne zaman komşularımız da hurma yemeye başlarsa işte o zaman ben de gönül rahatlığı içinde yiyebilirim.” Dedi.

Yukarıda İkbal Hoca’nın anlattığı metinde Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Paylaşma ve yardımlaşmayı çok severdi.

B) Çocuklara ve komşularına çok değer verirdi.

C) Kendisini kimseden üstün görmeyi hoş karşılamazdı.

D) Kendisine ayrıcalık tanındığında hoşuna giderdi.

 

15- İkbal Hoca, İslam’a göre zekât verebilecek maddi güce kavuştuğunu ve zekât vereceğini sınıfta ifade etti. Bunun üzerine kime zekât vereceksiniz diye soran bir öğrencisine:

“Torunuma, babama, anneme ve kardeşime vereceğim.” diye cevap verdi.

Verilen metne göre İkbal Hoca aşağıdakilerden hangisine zekât verirse zekât şartlarını yerine getirmiş olur?

A) Torunu

B) Babası

C) Annesi

D) Kardeşi

 

Not Baremi: 1. Soru 10 puan, 3. Soru 15 Puan, 8.Soru 8 puan, 10. Soru 12 puan diğer sorular ise 5’er puandır.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

......
..

14. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bu siteyi çok sevdim yazýlýlar için çok iyi
->Yazan: Emine

13. **Yorum**
->Yorumu: Vallahi çok iyi oldu cok tesekkurler yarınki din sinavimda iyi not alacagima inanıyorum
->Yazan: Yigit..

12. **Yorum**
->Yorumu: İnşAllah güzel bir not alırım burdan çalışıyorum sınavıma, notum açıklanınca buraya yazıcam..
->Yazan: Alperen

11. **Yorum**
->Yorumu: çok işime yaradı çok teşekkür ederim
->Yazan:

10. **Yorum**
->Yorumu: Abi siz cok guzel yapiyonuz size hayranim yavvvvv
->Yazan: Abi

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: