Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (24) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 8/… SINIFI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..……

NU:….

 

“Kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısı olur.” (İbni Mace/ 1. cilt/ syf.389)

1. Bu hadiste hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

A) İbadet etme

B) Birey ve toplum arasındaki iletişim

C) Dünya ve ahiret ilişkisi

D) Yardımlaşma ve dayanışma

 

Mısır yetiştiren bir çiftçi, her yıl en kaliteli mısır yetiştirme ödülünü kazanırmış. Ödül aldığı mısırların tohumlarını da ekmeleri için komşu çiftçilere dağıtırmış. Kendisi ile röportaj yapmak için çiftliğe gelen gazeteci sormuş: -Seninle her yıl aynı yarışmaya katılan komşularına kaliteli tohumlardan vermeyi nasıl göze alabiliyorsun? Çiftçi şöyle cevap vermiş: -Rüzgâr olgunlaşan mısırların polenlerini alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse çapraz tozlaşma sonucu her geçen yıl ürettiğim mısırların kalitesi düşer.

2. Yukarıdaki olaydan hangi sonuca ulaşılır?

A) Yoksulluğun sebebi paylaşmayı unutmaktır.

B) En büyük zenginlik yetinmektir.

C) Paylaşmak bir ihtiyaçtır.

D) Zenginlik, fakirin sırtından geçinmektir.

 

“Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o; yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.” (Ma’ûn suresi, 1-7. ayetler)

3. Aşağıdakilerden hangisi bu sureden çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Yetim hakları korunmalıdır.

B) Fakirlere yardım edilmelidir.

C) Ölçü ve tartıda hile yapmaktan kaçınılmalıdır.

D) İbadetler sadece Allah rızası gözetilerek yapılmalıdır.

 

4. Hz. Muhammed’in (sav.) “Sağ elin verdiğini, sol el görmesin.” sözü ile aşağıdaki ayetlerden hangisi anlamca örtüşür?

A) “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.” (Duhâ suresi, 9-11. ayetler)

B) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz...” (Âl-i İmrân, 92. ayet)

C) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın…” (Bakara suresi, 267.ayet)

D) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır…” (Bakara suresi, 271. ayet)

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) , her konuda olduğu gibi yardımlaşma konusunda da en güzel örnektir. O, yardımın türünün veya büyüklüğünün değil, yardımı yapanın niyetinin ve samimiyetinin önemli olduğunu öğretmiştir. Peygamberimiz, bir tebessümle de olsa yardımlaşmaya teşvik etmiştir.

5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi "maddi yardımlaşmaya" örnek bir davranıştır?

A) Hasta birisini ziyaret etmek.

B) İhtiyacı olan birisine, yemek vermek.

C) Taziye ziyaretine gitmek.

D) Arkadaşımızın başarısını kutlamak.

 

Hayri Bey, yardımlaşma ve paylaşmayı daha da yaygın hale getirmek için “Gönlümden Kardeşime…” isimli bir vakıf kurmuş ve vakfın internet sitesinden aşağıdaki ayet meallerini paylaşmıştır.

I. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, yoksulların gönüllerini kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara, 262. Ayet)

II. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” (Âl-i İmran suresi, 92. Ayet)

III. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır.”(Bakara suresi, 267. Ayet)

6. Hayri Bey’in internet sitesinden paylaştığı bu ayetlerden hangileri, yardım yaparken insan onurunun korunması ile ilgilidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I – II ve III.

 

Zekat oranı 1/40 olarak hesaplanan malların yer aldığı kutucuklar kırmızıya boyanacaktır.

7. Buna göre tablodaki kaç tane kutucuğu kırmızıya boyamamız gerekir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen, "Zekat Kimlere Verilir?" ve "Zekat Kimlere Verilmez?" konularını işledikten sonra, öğrencilerinin bilgileri pekiştirmek amacıyla "evet-hayır" etkinliği yapmaya karar vermiştir. Bu etkinliğe göre öğrenciler; öğretmenin sorduğu kişilere zekat veriliyorsa "evet", verilmiyorsa "hayır" cevabı vermeleri gerekmektedir. Öğretmen, etkinlik için ilk olarak tahtaya Hilal'i çıkarmış ve ona şu kişileri sormuştur:

*Anne-baba *Borçlular *Kardeş *Anneanne *Köleler *Hala *Müellef-i kulub *Torun

8. Hilal bütün soruları doğru cevaplandırdığına göre, toplamda kaç kez "evet", kaç kez "hayır" demiştir?

A) 3 evet - 5 hayır

B) 4 evet - 4 hayır

C) 6 evet - 2 hayır

D) 5 evet - 3 hayır

 

“Osmanlı döneminde, orta halli bir esnaf, padişahların yaptırdığı selâtin camilerini görüp imrenmiş ve kendisi de bir cami yaptırmak istemiş. Cami yaptırma niyeti kalbinde öyle güçlenmiş ki, bir tutku halini almış. Ama ne hali, ne de maddî durumu cami yaptırmaya müsaitmiş. Her zaman olduğu gibi çevresindeki insanlar yolundan çevirip, ümidini kırmak için seferber olmuşlar. “Gel vazgeç bu sevdadan, boyundan büyük işlere kalkışma…” deseler de o yolundan dönmemiş ve “işten artmaz dişten artar” düsturuyla azmetmiş, nefsinin arzularını dizginleyerek para biriktirmeye karar vermiş. Ne zaman ki canı bir şey istese, “Sanki yedim!” deyip, parasını bir kenara koymuş. Bu şekilde 20 yıl boyunca biriktirdiği paralar küçük bir cami yaptıracak miktara ulaşmış ve Fatih’teki Zeyrek semtinde kendisine gösterilen yere hayalindeki camiyi yaptırmış.”

9. Yukarıda anlatılan örnek olay aşağıdaki kavramların hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

A) Zekât

B) Sadaka-i Cariye

C) Sadaka

D) Fıtır Sadakası

 

"Türkiye’de 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türk halkı arasındaki dayanışma dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar buradaki depremzedelere yardım eli uzattılar. Bunlar arasında dikkat çeken bir isim de 6 yaşındaki Feyza’ydı. Feyza, kendisine karne hediyesi olarak verilen paralarla erzak aldığını belirterek, karne parasını Elazığlı vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyledi."

10. Bu metinde verilen konu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturmaktadır?

A) Zekat

B) Fitre

C) Sadaka

D) Fidye

 

Surenin son dört ayetinde ibadetlerine riya karıştıranlar, iyiliğe engel olanlar veya yoksullardan ihtiyaç duydukları şeyleri esirgeyenler kınanmıştır. İbn Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre 5. âyette, yalnız kaldıklarında namazı terk edip başkalarıyla birlikte iken namaz kılan münafıklar kastedilmiştir (Taberî, XXX, 201; Kurtubî, XX, 212) . Bu âyette namazı ciddiye almayan, eğlence kabilinden namaz kılan kimselere dikkat çekildiği şeklinde de yorumlar mevcuttur (Taberî, XXX, 201-202) .

11. TDV’nin İslam Ansiklopedisi internet sitesinden alınan yukarıda açıklama aşağıdaki surelerden hangisi için yapılmıştır?

A) Fil sûresi

B) Maun sûresi

C) Asr sûresi

D) Kureyş sûresi

 

İclal: Etkili, akıcı ve güzel konuşmasıyla bilinir.

Yusuf: Firavun ve kavmine tevhid inancını anlatması için görevlendirilmiştir.

Nalan: Kavminden bazıları, altın bir buzağı yaparak tapmıştır.

Erdem: Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir.

12. Yukarıda yer alan konuşma metninde hangi öğrencilerin sözleri Hz. Şuayb (a.s.) ile ilgilidir?

A) İclal ve Yusuf

B) Nalan ve Erdem

C) Yusuf ve Nalan

D) İclal ve Erdem

 

İslam dininde insanların ibadetlerini gösteriş için yapmaları kınanmıştır. Başkaları görsün diye ikiyüzlülükle yapılan ibadetlerin boşa çıkacağı, yerine getiren kişiye hiçbir faydasının olmayacağı belirtilmiştir. Nitekim Maun suresinde, ‘’Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, namazlarında gösteriş içindedirler.’’ buyrularak bu konuya Müslümanların dikkati çekilmiştir.

13. Verilen paragrafa göre İslam dininde yapılan ibadetlerin boşa çıkmasına sebep olan ve yerilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamahkârlık

B) Diğerkâmlık

C) Riyakârlık

D) Umursamazlık

 

(I) Zekât, sözlükte temizlenme, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir. (II) Dinen zengin sayılan sağlıklı Müslümanlara farzdır. (III) Ramazan ayında verilmelidir. (IV) Altın, para ve ticaret eşyalarının zekâtı %2,5’tur. (V) Toprak ürünlerinin zekâtı ise 1/10’dur ve buna öşür denir.

14. Yunus, zekât konusu anlatılırken okula gelmeyen arkadaşı Emre’ye öğretmenin anlattıklarını aktarmaktadır.

Buna göre verdiği bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I – IV – V

B) I – III – IV – V

C) I – II – III – IV

D) I – II – III – IV – V

 

15. Hangisi zekât ve sadakanın bireysel faydalarından değildir?

A) Verieln nimetlerin şükrüne vesile olduğu için Allah’n sevgisini kazandırması.

B) Malın, içinde hakkı bulunan ihtiyaç sahiplerinin hakkı ödendiği için temizlenip bereketlenmesi.

C) Kişide bencillik, cimrilik, hırs gibi kötü duyguların temizlenmesine sebep olması.

D) Zenginden fakire karşı merhamet, fakirden zengine karşı hürmet duygularını geliştirerek bütünlük sağlaması.

 

Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan peygamberlerden biri de Hz. Şuayb'dır. (I) Medyen halkına gönderilen Hz. Şuayb, halkını sadece Allah’a iman ve ibadet etmeye davet etmiştir. (II) Büyük çoğunluğu ticaretle uğraşan Medyen halkının inkârcıları ise Hz. Şuayb’ı yalancılıkla suçlamıştır. (III) Kavmi, daha fazla zengin olmak için her türlü hileye başvurmuş ve Hz. Şuayb’a, “Bizi sık sık uyarıp durduğun azap gelsin de görelim.” diyerek meydan okumuştur. (IV) Bunun üzerine Yüce Allah, Medyen halkının inkarcılarını korkunç, uğultulu bir sesle helak etmiştir.

16. Hz. Şuayb (a.s) ile ilgili verilen paragraftaki numa-ralandırılmış bilgiler hakkında hangisi söylenemez?

A) IV numaralı cümle, ilahi mesajlara kulak tıkayıp inkar edenlerin hazin sonuna bir örnektir.

B) II numaralı cümle, bütün peygamberlerin tebliğ faaliyetlerinde karşılaştıkları ortak bir durumu anlatmaktadır.

C) I numaralı cümle, peygamberlerin tebliğ görevi ile ilgilidir.

D) III numaralı cümle, Allah’ın azabından çekinmenin bir yansımasıdır.

 

Toplumumuzda leyleklerin ayrı bir değeri vardır. Sıcak ülkelerden ülkemize göç eden leylekler kutsal topraklardan geliyormuşçasına sevilmişlerdir. Bazı köylerde leyleklere ‘’Hacı baba’ ismi bu yüzden verilmiştir. Onların yuvaları bozulmaz, bahar aylarında eski yuvalarına gelmeleri dört gözle beklenirdi. 1800’lü yıllarda Osmanlılar döneminde Bursa’da ‘’Guraba-hane-i Laklakân’’ isminde (bilgi yelpazesi com) bir hastane kurulmuştur. Bu hastane; bahar döneminde ülkemize gelip kış döneminde ülkelerine göç eden göçmen kuşların ve özellikle leyleklerin göç sırasında hastalanan ve sakat kalanlarını tedavi etmek amacıyla kurulmuştur. Bu ince davranış bize atalarımızın sadaka kavramını ne kadar doğru anladığını ve yardımlaşma konusunda ne kadar ileride olduğumuzu göstermektedir.

17. Yukarıda verilenlere göre hangisini söyleyemeyiz?

A) Atalarımız, dinimizin her can taşıyan varlığa iyilik sadakadır şiarıyla hareket etmiştir.

B) Ülkemizde çok eskiden hayvan hastanesi kurulmuştur.

C) Hayvanlara yapacağımız iyilikler sadaka kapsamındadır.

D) İhtiyaç sahibi insanlar dururken hayvanlara yardım etmek akıl kârı değildir.

 

"Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, O’ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddî bakımdan iyi bir durumda görüyorum; ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin. Eğer müminseniz Allah’ın bıraktığı (meşru) kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim." (Hud Suresi, 84-86.ayetler)

18. Yukarıda verilen ayetlere göre Hz. Şuayb (a.s.) , Medyen halkını hangi davranıştan dolayı uyarmamıştır?

A) Hırsızlık

B) Bozgunculuk

C) Kibir

D) Hile

 

Ali: İnsan dünya sahnesinde kendine kaderi tarafından biçilmiş rolü oynayan oyuncu gibidir.

Fatma: Allah (c.c) , insana ancak taşıyabileceği kadar sorumluluk yüklemiştir.

Cihan: İnsanın sorumlu olduğu davranışları olduğu gibi sorumlu olmayacağı davranışları da olabilir.

Ayşe: Derslerde başarılı olmak için öncelikle üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

19. İnsanın sorumluluğu konusunu tartışan öğrencilerden hangilerinin söylediği doğru olarak kabul edilemez?

A) Ali

B) Ali ve Ayşe

C) Fatma ve Cihan

D) Ayşe

 

Hz. Şuayb, Allah’ın (c.c.) emirlerini kavmine tebliğindeki tatlı üslubu ve güzel anlatımından dolayı ‘’Hatibü’l-Enbiya’’ (Peygamberlerin en güzel konuşanı) olarak adlandırılmıştır. Fakat ölçü ve tartıda haksızlık yapmakla öne çıkan Medyen halkı, Hz. Şuayb'ın tüm uyarılarına rağmen inkarlarını devam ettirerek ona ‘’…Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin.’’ (Hud suresi, 91. ayet) diye cevap verdiler.

20. Buna göre;

I. Medyen halkı ölçü ve tartıda haksızlık yapmakla öne çıkmaktaydı.

II. Medyen halkı korkunç bir sesle yok edildi.

III. Hz. Şuayb, diksiyonu ve hitabeti çok düzgün olan bir peygamberdi.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I - II

B) I – III

C) II - III

D) I - II ve III

 

Hz. Musa, kendisine inananları Firavun’un zulmünden kurtarmak için Allah’tan (c.c) aldığı vahiy ve çevresindekilerle yaptığı istişareler doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine “Hayır, korkmayın! Eminim ki Rabb’im benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.” dedi.

21. Hz. Musa’nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Takva

B) Tövbe

C) Tevekkül

D) Şükür

 

I. 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu.

II. Vatanını ve milletini çok seven bir şairdir.

III. Halkalı Baytar Mektebi’nden birincilikle mezun oldu.

IV. Yazmış olduğu İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.

22. Mehmet Akif Ersoy’la ilgili numaralanmış cümlelerden hangisi cüzî irade kapsamında değerlendirilmez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)

23. Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir?

A) Tevhit inancı

B) İslam’ın şartları

C) Evrensel ahlak yasaları

D) İbadetlerin temel ilkeleri

 

Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” diye yakınır.

24. Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.

II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.

III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

 

25.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

CEVAP ANAHTARI

 

1D 2C 3C 4D 5B 6B 7D

8D 9B 10C 11B 12D 13C 14A 15D

16D 17D 18C 19A 20B 21C

22A 23A 24D 25A

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: