Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (8) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1-Evreni ve evrendeki bütün canlıları Yüce Allah yaratmıştır. Onu yarattığı her şey dengeli, düzenli ve ölçülüdür. Mesela dünyayı saran atmosfer tabakası olmasa dünyamızda yaşam olmazdı. Biraz kalın ya da ince olsa bile yaşam çok farklı ya da imkânsız olurdu.

Yukarıda verilen parçadan yola çıkarsak aşağıdakilerden hangisi bu konuyu Kur’an-ı Kerim’de dile getiren ayetlerden biri değildir?

A) “Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.”

B) “Göğü Allah yükselti ve mizanı Bozmayın.”

C) “O, (Allah) her şeyi bir ölçüye yapıp ona yolunu göstermiştir.”

D)“Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyametin kopacağını bilseniz dahi yine de onu dikin.”

 

2-Hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hac ibadeti günahların bağışlanmasına vesile olur.

B) Hac ibadeti Ramazan ayında yapılır.

C) Hacca gidemeyenler yerlerine bir başkasını gönderebilir.

D) Hac ibadeti Müslümanlara ömründe bir kez farz kılınmıştır.

 

3-Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Turgut, “Anadolu Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın izniyle ” diye cevap veriyordu. Turgut’un bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A)  Tefekkür   B)Tevekkül    C)Teessür       D)Teşekkür

 

4-Hac İslam’ın şartlarından biridir. Bu ibadet yılın belirli aylarında yapılır. Umre ise hac mevsimi dışında yapılan bir ibadettir.

Aşağıdakilerden hangisi umre ile hac ara-sındaki farklardan biri değildir?

A) Umrede sadece ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve Sa'y yapılır

B) Umre'de vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

C) Umre sadece Hac mevsiminde ya da Ramazan ayında  yapılır.

D) Hac farz, umre ise sünnettir.

 

”Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.” Ayeti, yaratılmış olan tüm varlıkların bir ömürleri olduğunu vurgular.

5-Yaşamın sonlu olduğu bilincinde olan bir mümin yaşamını doğru değerlendirirken hangisini yapmaz?

A) Çevresine ve topluma karşı görevlerini yerine getirir.

B) Vaktinin kıymetini bilir.

C) Gününü gün eder. Ölümlü biri olarak her istediğini yaşamak için uğraşır.

D) İbadetlerini titizlikle yerine getirir.

 

6-“Zekâtlar Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri İslâm’a  ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir. Allah bilendir, Hakimdir"

Bu paragrafa göre; aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek kimseler arasında yer almaz?

A)  Düşkünler   B)  Öğrencilere     C)  Borçlular        D) Yolda kalmışlar

 

I Arafatta vakfe yapmak.   II . İhram.  III. Kurban kesmek.

7-Yukarıdakilerin yapılış sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) II-I-III           B) I-II-III       C) III-I-II                D) II-III-I

 

8- İslam tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir?

A) Mescid-i Nebi                    B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Aksa                             D)Mescid-i Kuba

 

Allah, evrenin düzeni ve işleyişini bir takım yasalara bağlamıştır. Bu şaşmaz prensiplere evrenin yasaları denir.

9-Hangisi evrenin fiziksel yasalarına açıklama getiren bir ayettir?

A) “Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir.  Her biri bir yörüngede yüzerler.”

B) O, (Allah), insanı alaktan yarattı.

C) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı?”

D) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”

 

10-Kader; Yüce Allah’ın olacak şeyleri önceden bilip takdir etmesi, kaza ise Allah’ın belirlediği şeylerin zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir.

Yukarıda verilen bilgi ışığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kader yaşantımızın bir planı, programı gibidir.

B) Kaza, önceden belirlenen bir planın uygulanmasına benzer.

C) Kadere inanmak  dinimizin temel inanç esaslarındandır.

D)Madem kaderimiz önceden belirlenmiş yaşantımıza yön vermek için çaba göstermemizin hiçbir gereği yoktur.

 

11-“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu  gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah’ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir.” (Bakara Suresi, 261)

Bu ayetten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır.?

A)Allah yolunda yapılan harcamaları,  Allah’ın misliyle ödüllendireceğini.

B)Müslümanların zengin olması gerektiğini

C)Mal kazanmanın önemini anlatır.

D)Allah dilediğine mal verir.

 

Zekât verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır.

12-Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?

A) Zekât gizli bir şekilde ve gösteriş yapılmadan verilmelidir

B) Zekât malın iyisinden verilmelidir

C) Zekât verecek olduğumuz kişinin ihtiyacı olup olmadığını araştırmalıyız

D) Zekât verdiğimiz kişiden karşılık beklemeliyiz.

 

1- Bir yaşını doldurmuş bütün hayvanlar kurban edilebilir.

2- Kurbana eziyet edilmemelidir.

3- Kurban eti üçe bölünür ve bir kısmı yoksullara verilir.

4- Kurban kıbleye yatırılır ve ‘Bismillahi Allahu Ekber’ denilerek kesilir.

13-Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1               B) 2                C) 3                D) 4

 

I . “O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı”  (Alak, 2)

II. “Güneş kendisi için belirlenen yerde akar (döner)” (Yasin,38)

III. “Her toplumun belirlenmiş eceli vardır” (A’raf, 34)

14-Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasaları ile ilgilidir?

A) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal    B) Toplumsal – Biyolojik – Fiziksel

C) Fiziksel – Biyolojik – Toplumsal     D) Biyolojik – Toplumsal – Fiziksel

 

15-İbadetlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Hac, kardeşlik duygusunu geliştirir.

B)  Oruç, sabırlı (bilgi yelpazesi. com) olmayı öğretir.

C)  Kurban, farz olan bir ibadettir.

D)  Zekât, dayanışma ve yardımlaşmayı artırır.

 

16-Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilir?

a) Oturulan evin        b) Kullanılan arabanın

c) Evdeki eşyaların    d) Ekilen tarlanın

 

17-Aşağıdakilerden hangisi Hacc’ın farzlarından değildir?

a) Şeytan taşlamak             b) İhram’a girmek

c) Kabe’yi tavaf etmek        d) Arafat’ta vakfe

 

18- Aşağıdaki hangi kurbanın etinden, onu kesen ve ailesi yiyemez?

A) Şükür Kurbanı           B) Akika Kurbanı     C)Adak Kurbanı     D)Hepsi

 

19-Hacla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Şavt – Tavaf                                             B) Müzdelife – Vakfe

C) Arafat – Şeytan Taşlama                      D) Mina – Kurban

 

Allah her şeyi bilir, görür ve işitir. O, sınırsız irade ve sonsuz güç sahibidir.

20-Metinde Allah’ın kaç tane sıfatı geçmektedir?

A) 3                B) 4                  C) 5                         D) 6

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: harika bir sınav sjsjsjsjsjsjsj 
->Yazan: ssüüüüüüüüüüüüüppppppppppppppeeeeeeeeeeerrrrrrrr..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):