Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (13) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:… PUAN:…

 

1. Kaza neye  denir?

A. Allah’ın   her  şeyi  bir  ölçü   plan  ve  düzen  içinde  yaratmış   olmasıdır.

B. Allah’ın  önceden  planlayıp  takdir  ettiği  şeylerin  yeri  ve  zamanı  geldiği   zaman   meydana   gelmesidir.,

C. Bir  işi  yaparken  elinden  gelen gayreti  göstermekle  birlikte  kalben Allah’a bağlanıp  ona   güvenip , sonucu  ondan  beklemektir.

D. Bir  şeyi  yapıp  yapmamaya  karar  verme  gücüdür.

 

2. Aşağıda  verilenlerden   hangisi  yanlıştır?

A. Evrendeki   yıldız  ve  gezegenlerin  pek  çoğu  şans  eseriş  olmuştur.

B. Allah’ın  yarattığı  hiçbir  şeyde  düzensizlik  ve  dengesizlik  görülmez.

C. Allah, kainatta  bulunan  her  şeyi  bir plan ve ölçü  içerisinde   yaşatmıştır.

D. Allah’ın  evrende  koyduğu  düzene kader  denir.

 

3. Aşağıdakilerden   hangisi  zekatın  toplumsal  faydası  ile  ilgilidir?

A. İnsana  görevini  yapmış  olmasın huzurunu  yaşatması

B. İnsanı  Allah’a  yaklaştırması

C. Zenginlerde  fakirleri  birbirine  yakınlaştırması

D. Kişiyi  mutlu  etmesi

 

4. Arefe  günü , Arafat  Dağı’nın  eteklerinde  bir süre  beklemek şeklinde  yapılan  ibadete ………….. denir.

Bu  cümlede  boş  bırakılan  yere  aşağıdakilerden  hangisi   getirilmelidir?

A. Şavt  B. Mikat  C. Sa’y   D. Vakfe

 

5. “….. Verdiğin   sözü  yerine   getirin. Çünkü  verilen  söz, sorumluluk  gerektirir.” ( İsra  süresi, 34. Ayet)

Bu  ayette   aşağıdaki  davranışlardan   hangisi  tavsiye  edilmiştir?

A. Yardımseverlik B. Dürüstlük  C. Çalışkanlık D. Tutumluluk

 

6. “ Yolları  ve gölgelikleri  kirletmekten  sakının.” (  Müslim)

Hz. Muhammed’in  bu  hadisini  ilke  edinen  bir  kişinin  aşağıdakilerden   hangisini   yapması   doğru  olamaz?

A. Yollarda  bulunan  çöp  kutularının sayısını  azaltması.

B. Piknik  yaptıktan  sonra  kendi atıklarını   toplaması

C. Geri  dönüşüme  önem  vermesi

D. Deniz  ve   akarsuların  korunmasını  sağlaması

 

7.  Aşağıdakilerden  hangisi  İslam  dininin akla  önem  verdiğini   gösterir?

A. Bazı  ibadetlerin  yapılmasında  kadın- erkek ayırmaması

B. İnanmayan  toplumları  peygamberler  ile  uyarması

C. Kur’an’da   sıklıkla “ Ey  akıl sahipleri” ifadesinin  kullanması

D. Bazı  sorumlulukları  yalnızca  zenginlere  vermesi

 

8. Allah,  yapılmasını  istediği her ibadette  insanların farklı  bir yönünü  geliştirmeyi  ve o konuda   bir  bilinç  oluşturmayı  amaçlamıştır.

Buna  göre “ Bütün  Müslümanlarda  paylaşma  ve yardımlaşma  ruhunun  olması  gerekir.”   Düşüncesini    daha  çok  fark  ettiren  ibadet  aşağıdakilerden   hangisidir?

A. Hac   B. Zekat  C. Oruç    D. Namaz

 

9.

- İki  kimsenin  arasını  bulup  barıştırmak ………………….

- …………………………. İslam’ın  köprüsüdür.

- …………………… ramazan ayında  bayramdan önce  verilmesi  gereken  bir sadakadır.

Boş  bırakılan  yerlere  sırasıyla  aşağıdakilerden  hangileri  gelmelidir?

A. sadakadır – Fitre- Zekat

B. Zekattır – Sadaka  -Fitre

C. sadakadır – Zekat –Fitre

D. Fitredir-   Sadaka   - Fitre

 

10. Akıl, Allah’ın (c.c)  insana  verdiği  en  büyük  nimetlerden  biridir.İslam’a  göre akıl sağlığı  yerinde  olan ve ergenlik çağına girmiş herkes  dinin buyruklarından  sorumludur. Aklı  olmayan  kişi dini anlayamaz.

Buna  göre  aşağıdakilerden  hangisi   yaptıklarından  sorumludur?

A. İki aylık bebek

B. Üniversite  öğrencisi

C. İlkokul 2. Sınıf öğrencisi

D. Akıl   hastaları

 

11. Aşağıdakilerden   hangisi  kötü  alışkınlıklara  başlama  nedenlerinden  biri  değildir?

A. Kötü  arkadaş  çevresi

B. Aile  içi geçimsizlik

C. Merak  ve  özenti

D. Sinemaya   gitmek

 

12.  Ahmet, Zeki  ve  Murat üç  arkadaştılar. Bir gün bir  yerde buluşmak  için randevulaştılar. Yolda trafik   kazası  olduğundan Murat   geç  kalmıştı. Zeki , Murat’ın geç  kalma  nedenini  bilmeden  onun hakkında” kesin randevuyu  unutmuştur..”  diyerek  Ahmet’e  söyleniyordu ki, Murat’ın telefonla  arayıp durumu   bildirmesi  üzerine  söylediğinden  utanmış  ve arkadaşlarından  özür  dilemişti.

Zeki’nin  Murat’tan  özür  dilemesine  neden  olan yanlış  davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sevgisizlik  B . Ön yargı  C. Kıskançlık  D. İnat

 

13.  Kumaş fabrikası olan Ahmet Bey, işlerin kötü  gitmesinden  dolayı  bütün  fabrika  çalışanları  ile  bir toplantı  yaparak, üretimi  ve  kazancı  artırma  adına  neler yapılabileceği  konusunda  onların  görüşlerini almıştır.

Ahmet   Bey  bu  davranışlarıyla  Peygamberimizin  hangi  üstün  özelliğini  örnek  almıştır?

A. Affedici olmasını

B. Hakkı  gözetmesi

C. Danışarak iş yapması

D. Bilgiye  önem   vermesini

 

14. Aşağıdakilerden   hangileri   hac  ibadetinin  yapılış  amaçlarından   biridir?

A. Allah’ın verdiği  sağlık  ve  zenginlik   nimetinden   dolayı  ona  şükretmek

B. Akraba dost  ve komşulara  gösterip  yapmak

C. Yakınlara  hediyeler   getirmek

D. Ticari  bağlantılar   kurmak

 

15-    Hazreti  Muhammed( sav)’ın  “ Aldatan  bizden  değildir.”

Sözü  O’nun  hangi  özelliğini ön plana   çıkarmaktadır?

A. Güvenilir  B. Hoşgörü   C. Adaletli    D. Merhametli

 

16.  Bir  insanın  yüzüne   karşı   söylendiğinde  hoşlanmayacağı  bir şeyi arkasından   söylemek ………………………….. dir.

Boş   bırakılan  yere   aşağıdakilerden   hangisi   gelmesidir?

A. Haset    B. İftira  C. Hile D. Gıybet

 

17. İslam  inancına  göre  bütün  insanlar  kıyametin  kopuşundan  sonra   ahirette  yeniden dirilecektir. Mahşer (bilgi yelpazesi. com)  denilen yerde  toplanacak,  dünyada   yaptıklarından  sorguya  çekilecektir.

Bu  bilgilere   göre  aşağıdaki yargılardan   hangisine   ulaşılabilir?

A. Hayatın   ölümden   sonra  da    devam  ettiğine

B. Allah’ın  bağlayıcı  olduğunda

C. Mahşer  yerinde  sadece  Müslümanların  toplanacağı

D. Ahiret  inancının  sadece  Müslümanlarda  olduğuna

 

18.

I.     Allah’a  inanmayı   öğütlemek

II.    Toplumlar  arasında   barışı desteklemek

III.   Kendilerine   vahyedileni   insanlara   aktarmak

IV.  Devletler   arasında  savaşları  sona   erdirmek

Yukarıda  verilenlerden  hangisi    peygamberlerin  görevleri  arasında    gösterilemez?

A. I     B. II   C. III   D. IV

 

19. Din   insanların   huzur  ve mutluluğunu  hedefler. Bu  hedeflerin  gerçekleşmesi  için   insana  bir  takım   sorumluluklar   yükler. Sorumlulukların   farkına  varmak  ise  ancak …………………….. sayesinde  olur. Bu  nedenle …………………………… dini  sorumluluğun  ön   şarttır.

Parçada  boş   bırakılan   yerlere   aşağıdakilerden    hangisi gelmelidir?

A. Vicdan  B. İrade  C. Düşünce   D. Akıl

 

20.  Mahmut  Amca  yaşlı  olmasına  rağmen  el arabasıyla, el feneri , tırnak  makası , cüzdan , makas  gibi  küçük  ev  aletleri  satarak  geçimini  sağlıyor   aynı   zamanda  olan  oğluna   bakıyordu.

Mahmut  Amcanın  çalışmasına  bakarak  aşağıdakilerden  hangisi   söylenebilir?

A. Zorluklara  karşı  her   zaman  sabretmeliyiz.

B. İnsan  ne  olursa olsun  çalışarak, rızkını, helal  yollardan  kazanmalıdır.

C. İnsan  çalışmadan  da  para  kazanmasını  bilmelidir.

D. Bizim  vazifemiz  ibadet etmektir. Rızkı  veren Allah’tır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B  2A  3C  4D  5B  6A

 

7C  8B  9C  10B  11D  12B  13C  14A  15C

 

16D  17A  18D  19D  20B

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

 

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: