Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (14) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..…

NU: ….

 

Din, tarihin bütün dönemlerinde, hemen her toplumdavar olan evrensel bir olgudur. İnsanın olduğu her dönemde, her yerde inanç ve din de var olmuştur. Yüce Allah, ilk insandan itibaren peygamberler ve kitaplar göndermiştir.

1. Bu tespit aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

A) Din olgusu, insanın yaratılışından çok sonraları ortaya çıkmıştır.

B) İlahi kaynaklı olsun ya da olmasın din evrensel bir gerçekliktir.

C) Her din ilahi kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır.

D) Herhangi bir dinin olmadığı tarihi dönem olmuştur.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi dinlerin temel amacından biri değildir?

A) Dünyaya insanların hâkim olmasını sağlamak

B) Kötülükleri engellemek

C) İyiliği ve güzelliği yaymak

D) İnsanı yücelterek mükemmel bir hale getirmek

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ilahi kaynaklı din değildir?

A) Hristiyanlık

B) Hinduizm

C) Yahudilik

D) İslamiyet

 

Eski yerleşim alanlarında yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dini sembollere rastlanmıştır.

4. Bu arkeolojik tespit aşağıdakilerin hangisine kanıttır?

A) Din olgusunun var olmadığı dönemlerin olabileceği

B) Dinin ilahi kaynaklı olduğuna

C) Din olgusunun yalnızca geçmiş zamanda var olduğuna

D) Din olgusunun çok eskilere dayandığına

 

“Dünyayı dolaşınız, duvarsız edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat mabetsiz ve mabutsuz bir şehir bulamayacaksınız.” (Plutarkhos)

5. Bu sözden çıkarılacak en kapsamlı sonuç nedir?

A) Dünyanın bazı şehirlerinde kanunsuzluk olmuştur.

B) Din evrensel bir gerçekliktir.

C) Bütün şehirlerde ibadet edilen bir mekân vardır.

D) Edebiyat her toplumda gelişmemiştir.

 

6. Hıristiyanlıkla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Matta, Luka, Yuhanna ve Markos en meşhur İncil’lerdir.

B) Haftalık ibadetleri Pazar günü kilisede yapılır.

C) Hristiyanlar, meleklere, kadere ve tekrar dirilmeye inanırlar.

D) Hz. Muhammed’le birlikte tüm peygamberleri kabul ederler.

 

“(Rasulüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur…” (Rum sure-si, 30. ayet)

7. Bu ayette çıkarılacak en kapsamlı sonuç nedir?

A) İnsanı Allah yaratmıştır.

B) Allah, insana din duygusunu doğuştan vermiştir.

C) İnsanın fıtratına dönmesi emredilmiştir.

D) Allah’ın yaratmasında değişme olmayacaktır.

 

- Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan’da Sidharta tarafından kurulmuştur.

- En önemli inanışlarından biri Nirvana anlayışıdır.

- Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılır.

8. Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisinindir?

A) Hıristiyanlık

B) Hinduizm

C) Şintoizm

D) Budizm

 

Budizm’de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği, saf-temiz bir hale ulaşmasına …………………. denir.

9. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Nirvana

B) Brahma

C) Tenasüh

D) Karma

 

10. Aşağıda verilenlerden hangisi ilahi kaynaklı dinler ile ilgili yanlış bir bilgi içerir?

A) Kaynağı itibariyle vahye dayanırlar.

B) Bazıları belirli bir zaman sonra değiştirilmiştir.

C) Her peygambere verilmiş bir kitap vardır.

D) İndiği gibi korunan din yalnızca İslam’dır.

 

- Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir.

- MÖ 1500 yılından itibaren ortaya çıkmıştır.

- En belirgin özelliği toplumu kastlara ayırmasıdır.

- Karma denilen neden-sonuç yasası vardır

11. Özellikleri verilen bu din verilenlerden hangisidir?

A) Yahudilik

B) Budizm

C) Hinduizm

D) Şintoizm

 

Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara suresi, 136. ayet)

12. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberler aynı inanç esaslarını tebliğ etmişlerdir.

B) Ayette, Allah’ın seçtiği peygamberlerden bazıları bil-dirilmiştir.

C) Bazı peygamberler bazılarından üstün tutulmuştur.

D) Peygamberlere, Allah’ın vahiy verdiği belirtilmiştir.

 

13.

Bu tabloda din ve bu dinin ibadet mekânı eşleştirmelerden kaç tanesi yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

14. Aşağıdakilerden hangisi kastta yer almaz?

A) Tiripitakalar

B) Sudralar

C) Kşatriyalar

D) Brahmanlar

 

Hinduizm’de ruhun ölümsüz olduğuna, bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır.

15. Bu aşağıdaki kavramların hangisinin açıklamasıdır?

A) Kast B) Nirvana C) Tenasüh D) Sangha

 

16. Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ruh göçü

B) Meditasyon

C) Reankarnasyon

D)Tenasüh

 

İlk insan aynı zamanda peygamberdir. Zamanla insanlar Allah’ın gönderdiği ilkelerden uzaklaşarak (bilgi yelpazesi. com) çeşitli varlıkları kutsal kabul etmişler ve bunlara tapmıştır.

17. Buna göre Allah’ın gönderdiği ilkelerden sapmamış olan din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahudilik B) Hristiyanlık C) Budizm D) İslam

 

Tarihlerini Hz. İbrahim ile başlatırlar. Hz. İbrahim ve Hz. Musa’yı en önemli peygamberleri olarak anarlar. Hz. Süleyman ve Hz. Davut dönemlerini en görkemli dönem olarak kabul ederler.

18. Bu bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Yahudilik B) Hinduizm C) İslam D) Hristiyanlık

 

Hıristiyanlığa göre bütün insanlar günahkâr olarak doğarlar. Bu nedenle bütün doğan çocuklar kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır.

19.Hakkında bilgi verilen bu ayin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Noel B) Şükran günüC) Vaftiz D) Paskalya

 

Hıristiyanlıkta zamanla farklı anlayışlar meydana gelmiş, bunun sonucunda da birçok mezhep ortaya çıkmıştır.

20. Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

A) Ortodoksluk

B) Protestanlık

C) Katoliklik

D) Havarilik

 

- Kendin put yapıp onlara tapmayacaksın.

- Yahova’nın adını boş yere ağza almayacaksın.

- Anne babana saygı göstereceksin.

- İnsan öldürmeyeceksin.

21.Yahudiliğin temelini oluşturan ve Tevrat’ta yer alan bu emirlere verilen ad nedir?

A) On Emir

B) Beş Emir

C) Yedi Emir

D) Altı Emir

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin kutsal saydığı sembollerden biri değildir?

A) Yedi kollu şamdan

B) Ağlama Duvarı

C) Çarmıh

D) Davut’un mührü

 

23. Yahudilikle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yahudiler, Yahova adını verdikleri tek tanrıya inanırlar.

B) Topluca yapılan ibadetlere genellikle kadınlar katılamaz.

C) Yahudilerin kutsal günü cumartesidir.

D) Yahudilikte, ahiret inancı yoktur.

 

24. Hristiyanlıkta inanç esaslarının temelini oluşturan, “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh”unsurlarından meydana gelen üçlü tanrı inancına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karma

B) Teslis

C) Nirvana

D) Menora

 

25. Allah’ın bütün peygamberlere vahyettiği temel inanca verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevhit

B) Teslis

C) Yahova

D) Tenasüh

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: