Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. Aşağıdakilerden hangisi dindeki farklı anlayışların olumlu kazanımlarından biri olamaz?

A-İslam dininin farklı coğrafyalarda farklı milletler tarafından benimsenmesini sağlamıştır.

B-Çok kültürlü yaşamı engellemiştir.

C-Düşünsel/fikri zenginlik sağlamıştır.

D-Toplumda hoşgörü kültürünü yerleştirmiştir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi fıkhı yorumlardan biri değildir?

A-Caferilik       B-Hanefilik   C-Mevlevilik    D-Şafiilik

 

 

3. Aşağıdaki hadislerden hangisi verdiği öğüt bakımından diğerlerinden farklıdır?

A-İlim Çin'de bile olsa gidip alınız.

B-İlim öğrenmek kadın, erkek her Müslüman’a farzdır.

C-Sana zulmedeni affet. Sana küsene git; sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle.

D-Mahşer günü âlimin mürekkebi, şehidin kanından daha kıymetlidir.

 

4. Toplumsal düzen, bir takım sözleşmeler ve anlaşmalarla kurulmuştur. Bu düzenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, anlaşmaların sağlamlığına ve güvenilirliğine dayanır. Verilen sözlere ve yapılan anlaşmalara uymak hukuki bir kural olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur aynı zamanda.''

Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A-Vefa ve doğruluk     B-Alçakgönüllülük

C-Edep ve hayâ         D-Dostluk ve arkadaşlık

 

5. Aşağıdakilerden hangileri haccın insan davranışları üzerindeki etkilerindendir?

a)İnsana ahiret gününü hatırlatır.

b)Hacda “ben”, “sen” duygusunun yerini “biz” duygusu alır.

c)Farklı ırk, dil ve kültürden insanlar bir araya gelerek kaynaşırlar.

d)Hepsi

 

6. Hz. Muhammed (sas.)’in “Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sırtınızı dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz." hadisinden aşağıdaki yargılardan hangisini çıkaramayız?

A-Kıskanmak, kin tutmak; kardeşlik ilkesiyle bağdaşmaz

B-Düşüncelerimizi paylaşmayan insanlarla yollarımızı ayırmalıyız.

C-Çirkin söz insanı alçaltır.

D-Birisini arkadan çekiştirmemiz yeterince dürüst olamadığımızı gösterir.

 

7. “Rabb’in sadece kendisine kulluk etmenizi, anne ve babanıza da iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, (bilgi yelpazesi.net) kendilerine “öf!” bile deme; onları azarlama. Her ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek üzerlerine kanat ger ve “Rabb’im, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara öyle rahmet et.” diyerek dua et.”(İsra suresi, 23–24) ayetinden aşağıdaki yargılardan hangisini çıkaramayız?

A-Anne-babamız yaşlandığında, onlara çok iyi bakacak bir huzur evine götürmeliyiz.

B-Anne-babamıza en ufak bir kızgınlık tepkisi vermekten bile kaçınmalıyız.

C-Anne-babamız için dua etmeliyiz.

D-Yüce Allah’ı hoşnut etmek, Anne-babamızı hoşnut etmemize bağlıdır.

 

8.

“Bizi aldatan bizden değildir ”

“Gerçek Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir”

Hz. Muhammed ( sas. )’in yukarıdaki hadislerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A- Müslüman başkalarını çekiştirmez.

B- Müslüman başkalarına sıkıntı ve eziyet verecek davranışlarda bulunmaz.

C- Müslüman çalışkan olur.

D- Müslüman her işinde dürüsttür.

 

9. ”İnananlar ancak kardeştirler; öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin…”(Hucurat suresi,10) ayetinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A-İslam, kardeşlik duygularını esas alır; renk, ırk, dil, cinsiyet ayrımını reddeder.

B-Barış ve uzlaşma en iyidir.”(Nisa suresi,128)

C-Kavga edenleri ayırmak, akılsızlıktır.

D-Barışın olmadığı yerde huzur da olmaz.

 

10. “Bir topluluğa, bir millete olan kininiz sizi ……… davranmaktan alıkoymasın.” (Maide suresi, 8) ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi uygun olur?

A-ilkeli           B-adaletli              C-hoşgörülü        D-basiretli

 

11. Bir insana yapılan her türlü maddi ve manevi haksızlığa kul hakkı denir. Allah her suçu affedebilir fakat kul hakkına karışmaz. Üzerinde kul hakkı bulunan bir kimsenin, hakkını aldığı kimselerle helalleşmesi gerekir. Kul hakkını bireysel ve toplumsal içerikli kul hakkı olarak ikiye ayırabiliriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireysel içerikli bir kul hakkı değildir?

A-Sevmediğimiz bir insanı arkasından çekiştirmek

B-Bir milleti ya da inanç grubunu aşağılamak

C-Bir insanın kusurlarını eğlence konusu yapmak

D-İzinsiz bir arkadaşımızın eşyasını almak

 

12. Yüce Allah, tarih boyunca Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar pek çok peygamber göndermiştir. Bu peygamberler, insanları evrenin yaratıcısı olan Allah'ın varlığına, birliğine; ahiret hayatına inanmaya çağırmışlardır. İnsanın yaptığı davranışlardan sorumlu olduğunu bildirmişlerdir. Peygamberlerin bildirdiği ve hemen hemen her dinde var olan bu genel ilkeler, zaman içerisinde insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Her topluluk, bunları kendi kültürel özelliklerine uygun (bilgi yelpazesi.net) hâle getirmiştir. Böylece farklı dinler ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A-Din evrensel bir gerçeklik midir?

B-Dünya hayatının anlamı nedir?

C-Niçin birden çok din vardır?

D-Dinlerin kaynağı nedir?

 

13. Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Tripitaka    B-Upanişadlar     C-Çıkış                  D-Vedalar

 

14. Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir din değildir?

A-Şintoizm    B-Yahudilik           C-Konfüçyanizm  D-Budizm

 

15. Yom Kipur ve Roş Haşana hangi dinin kutsal günleridir?

A-Yahudilik   B-Budizm              C-Hıristiyanlık      D-Hinduizm

 

16. Katedral-kilise-şapel hangi dinin ibadet yerleridir?

A- Yahudilik    B-Budizm            C- Hıristiyanlık     D-Hinduizm

 

17. Hıristiyanlığa girebilmek için kilisede din adamı tarafından çocuğu suya daldırarak ya da üzerine su serpilerek yapılan törene ne ad verilir?

A-Şabat         B-Vesak                C-Vaftiz                  D- Evharistiya

 

18. Hinduizm ve Budizm’de; bir insanın tüm dünyevi arzularından sıyrılıp, Dünya Ruhu olarak nitelendirilen Brahman’ın ruhuna dönmesi, Brahman ile birleşmesine ne ad verilir?

A-Reenkarnasyon      B-Çakra                C-Kast                   D-Nirvana’ya ulaşma

 

19. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrılı bir din değildir?

A-Yahudilik                   B-Hıristiyanlık      C-Hinduizm          D-Hiçbiri

 

20. Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak bir yönü olamaz?

A-İnançla ilgili konular               B-Ahlakla ilgili öğütler

C-İbadet ve ayinler                     D-Aynı tanrıya inanma

 

Not Baremi: Her soru 5 puandır.

Başarılar dilerim.


“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):