Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (7) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım “ demiştir.

Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?

a) Görgülü olduğunu                 b) Alçak gönüllü olduğunu

c) Sözünde durmasını                               d) Yemek seçmediğini

 

2- Peygamberimiz, “ Kişi, şu beş şeyin hesabını vermeden kıyamet günü Allah’ın huzurundan ayrılamayacak “  buyurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu beş şeyden birisi değildir?

a) Gençliğini nerede ve nasıl geçirdin?

b) Malını nerden ve nasıl kazandın?

c) Hacca niye gitmedin?

d) İlmin ile amel ettin mi?

 

3- Peygamberimizin Mekke’den varını yoğunu bırakarak Medine’ye göç eden Müslümanlar arasında gerçekleştirmiş olduğu sosyal dayanışma, İslam dininin en çok hangi özelliği ile ilgilidir?

a) İslam’ın komşuya verdiği önem

b) İslam’ın kardeşliğe verdiği önem

c) İslam’ın ahlaka verdiği önem

d) İslam’ın demokrasiye verdiği önem

 

4- Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak ve bu kişilerle aynı toplum içinde barış içersinde yaşamaya ne denir?

a) Doğruluk                                 b) Yardımseverlik

c) Hoşgörü                                  d) Kardeşlik

 

5- “ İyilikle kötülük asla bir olmaz.  O halde sen kötülüğü en güzel şekilde uzaklaştır. O zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kimse candan, sıcacık bir dost oluvermiştir. “ ( Fussilet Suresi 34 )

Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenene temel mesaj nedir?

a) Kardeşlik                                b) Hoşgörü ve bağışlama

c) İyilikte bulunmak                    d) Tevazu

 

6- Aşağıdakilerden hangisi görgülü bir Müslüman’ın yapması gereken davranışlardan birisi değildir?

a) Tanımadığı kimselere selam vermemesi

b) yüksek sesle müzik dinlememek

c) Yerleri temiz tutmak

d) Hasta ziyaretini kısa tutmak

 

7- Kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisinde vardır?

a) Budizm                                    b) Hinduizm

c) Hristiyanlık                              d) Yahudilik

 

8- Yehova, haham, sinagog, ağlama duvarı..."gibi kavramlar hangi dine aittir?

a) Hıristiyanlık                             b) İslamiyet

c) Musevilik                                  d) Budizm

 

9- Peygamberimiz “ Irmak veya deniz kenarında bile abdest alsanız, suyu israf etmeyiniz. “ buyurmuştur.

Yukarıdaki Hadis – i Şerif’te peygamberimiz bizlere neyi tavsiye etmektedir?

a) Abdestin her yerde alınabileceğini

b) Deniz suyunun içilemeyeceğini

c) Savurgan olmamamızı

d) Abdestsin namaz olmayacağını

 

10- Peygamberimiz inananları şöyle uyarmıştır: “ İki özellik vardır ki bunlar Müslüman’da huy halline gelemez. Bunlar  ______________  ve _________________ dır. “

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yalan – Hıyanet                      b) Zina – Kumar

c) İçki – Hırsızlık                          d) Şirk - Kumar

 

11- Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Mütevazı” bir Müslüman’dan beklenemez?

a) Kendisini başkalarından üstün görmeyi reddeder.

b) Kendi aleyhine de olsa hakikati kabul eder.

c) Kendi ırkının daha üstün olduğuna inanır.

d) Yapmacık davranışlardan uzak durur.

 

12- Allahu Teâlâ tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir?

a) Evrensel Dinler                      b) İlahi Dinler

c) Milli Dinler                                               d) Geleneksel Dinler

 

13- İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?

a)Budizm                                     b) Hinduizm

c) Şintoizm                                   d) Taoizm

 

14- Yahudilik ve Hıristiyanlığın İbadet günleri sırasıyla Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Cuma – Cumartesi                               b) Cumartesi – Pazar

c) Pazar – Cumartesi                d) Pazartesi – Salı

 

15- Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısı ve öğrencisinden her biridir. Sayılarının ise 12 olduğu (bilgi yelpazesi.net) bilinmektedir.”

Burada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mesih                       b) Teslis                               c)Havari                 d) Kutsal Ruh

 

16- Hz. Süleyman zamanında yapılan, çeşitli istilalar sonucunda yıkılan ve günümüzde sadece Batı tarafı ayakta kalan Yahudilerin ibadet amacıyla önüne gidip dua ettikleri yer neresidir?

a) Mescid-i Aksa                         b) Kudüs

c) Ağlama Duvarı                        d) Kâbe

 

17- Yahudilerde erkeklerin ibadet ederken başını örttükleri şeye verilen isim nedir?

a) Talmut                      b) Kippa                                c) Tora                   d) Sebt

 

18- Yahudilik inancına göre Hz. Musa'nın Filistin'e girene kadar dolaşmış olduğu toprakların bir gün Yahudi milletinin kontrolüne gireceği inancı vardır. Bu topraklara ne isim verilir?

a) Yehova                     b) Arz-ı Mev’ud     c) On emir            d) Kipa

 

19- Mensupları tarafından milli bir din haline getirilen hak din aşağıdakilerden hangisidir.

a) Hıristiyanlık                             b) Musevilik

c) islam Dini                                                d) Hinduizim

 

20- Hıristiyanlığın tanrı inancı teslise dayanır. Buna göre teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir. Aşağıdakilerden hangisi teslisin (üçlemenin) unsurlarından biri değildir?

a) Baba Allah                               b) Oğul Allah

c) Kutsal Ruh                              d) Brahma

 

21- İsrail lakabıyla da bilinen Peygamber hangisidir?

a) Hz.Musa   b) Hz.İsa              c) Hz.Yakup    d) Hz.Nuh

 

22- “Yahudi inancına göre Cuma akşamı yıldızların çıkışından Cumartesi akşamüstü tekrar yıldızların çıkışına kadarki güne denir. Tanrı’nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. günde dinlenmesini hatırlamak ve o günü kutsamak içindir. Yahudiler için dinlenme günü olduğundan ateş yakmak, paraya dokunmak, arabaya binmek gibi işler o gün yasaktır.”

Yukarıda anlatılan Yahudi Bayramı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Roşaşana                               b) Çardak             c) YomKipur         d)Şabat

 

23- Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir?

a) Allah tarafından gönderilirler.

b) Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.

c) İlahi bir kitaba dayanırlar.

d) Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.

 

24- İhtiyarlıktan, ölümden, ıstıraptan, arzu ve ihtiraslardan kurtulup yüceliğe ve huzura ermek anlamına gelen “Nirvana” hangi dinin öğretisinde yer almaktadır?

a) Hıristiyanlık                             b) Hinduizm

c) Yahudilik                                  d) Budizm

 

25- Aşağıdakilerden hangisi dört İncil’den biri değildir?

a) Matta                 b) Markos            c) Luka           d) Yoşa


“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (1)

.

>Yazan: fyz
>Yorum:
iyi hos çok yardimci oldu .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):