Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (6) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. Necip Fazıl Kısakürek aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

A) Anı

B) Şiir

C) Tiyatro

D) Makale

E) Roman

 

2. Grubun şiire en sadık şahsiyeti oldu. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman adlı kitaplarında şiirlerini toplayan sanatçı, hikâyeler de yazmıştır.

Yukarıda adı geçen sanatçı kimdir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Muammer Lütfi Bahşi

D) Cevdet Kudret Solok

E) Ziya Osman Saba

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

C) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve sübjektiftir.

D) 1930″a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.

E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

 

4. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?

A)

Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir

Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at

B)

Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden

Lâlin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana

C)

Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir

Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir

D)

Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna

Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan

E)

Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım

Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir

 

5. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait değildir?

A) Sahnenin Dışındakiler

B) Yaz Yağmuru

C) Şiir Üzerine Düşünceler

D) Beş Şehir

E) Yahya Kemal

 

6. Milli mücadeleye destek veren önemli yazarlardandır. “İzmir’e Doğru” ve “Açıksöz” gazetelerinde başyazarlık yapmıştır. Türk edebiyatı tarihi, anı, gezi yazısı gibi türlerde eserler vermiştir.

Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suut Kemal Yetkin

B) Cemil Meriç

C) Sabahattin Eyüboğlu

D) İsmail Habib Sevük

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

7. Türk Edebiyatında öz şiir (saf şiir) eğilimi aşağıdaki sanatçıların hangisiyle başlar?

A) Yahya Kemal

B) Ahmet Haşim

C) Cenap Şahabettin

D) A. Hamdi Tanpınar

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

8. Yedi Meşaleciler’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Edebiyatta taklitten kaçınılmalı, daima yenilik, içtenlik, canlılık aranmalıdır.

B) Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, geleneksel temalar yerine yeni temalar bulunmalıdır.

C) Şiirde konu zenginliği sağlamak için hayalden yararlanılmalıdır.

D) Çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştirdikleri şiirleri, ustalıkla yapılmış birer tablo değeri taşır.

E) Romantizm’in etkisinde kalmışlardır.

 

9. Yedi Meşaleciler grubunun tek hikâyecisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kenan Hulusi Koray

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Muammer Lütfi Bahşi

D) Cevdet Kudret Solok

E) Ziya Osman Saba

 

10. Verilen eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir sanatçıya aittir?

A) Edebiyat Üzerine

B) Karalama Defteri

C) Sözden Söze

D) Ararken

E) Söz Arasında

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinin bir özelliği değildir?

A) Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış; metnin yapısı dil ve anlatımı, kullanılan motifler bu amaçlara göre belirlenmiştir.

B) Kurtuluş Savaşı’dan yeni çıkmış olan ülkenin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda büyük bir kalkınmaya girişmesi sonucunda millete ve milletin kültürüne yönelinmiş, Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir.

C) Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler değil, süslü bir dil kullanılır.

D) Yazarlar, öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar.

E) Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi “Öz Şiir”in özelliklerinden biri değildir?

A) Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.

B) Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.

C) Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.

D) En değerli (bilgi yelpazesi.net) şey dizedir.

E) Şiirin sanat için değil toplum için olduğunu iddia ederler.

 

13. Verilen eserlerden hanisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Bir Adam Yaratmak

B) Sonrası

C) Künye

D) Gölgeler

E) O Böyle İstemezdi

 

14. Birinci Perde adlı kitabında şiirlerini topladı. Roman ve tiyatro türlerinde de eser veren sanatçı, okul kitapları ve edebiyat tarihimizle ilgili ciddi eserler yazdı.

Yukarıda adı geçen sanatçı kimdir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Muammer Lütfi Bahşi

D) Cevdet Kudret Solok

E) Ziya Osman Saba

 

15. “Beş Şehir” adlı eserde aşağıdaki şehirlerden hangisi anlatılmamıştır?

A) Ankara

B) Bursa

C) Edirne

D) Erzurum

E) Konya

 

16. Ahmet Hamdi Tanpınar aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

A) Hikaye

B) Şiir

C) Tiyatro

D) Makale

E) Roman

 

17. Verilen eserlerden hanisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Odalar ve Sofalar

B) Geçen Zaman

C) Onar Mısra

D) Birinci Perde

E) Osmanoflar

 

18. Aşağıda verilen dergi ve çıkaranı yanlış eşleştirilmiştir?

A) Ağaç – Necip Fazıl Kısakürek

B) Yapak – Orhan Veli Kanık

C) Varlık – Sabri Esat Siyavuşgil

D) Mavi – Attila İlan

E) Kültür Haftası – Türk Dil Kurumu

 

19. Verilen eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir sanatçıya aittir?

A) Günlerin Götürdüğü

B) Edebiyat Konuşmaları

C) Düşün Payı

D) Yokuşa Doğru

E) Sanat Üzerine Denemeler

 

20. Cahit Sıtkı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Yusuf Ziya Ortaç’a yazdığı “Ziya’ya Mektuplar” eseri önemlidir.

B) Şiirlerinin çoğunda ölüm konusunu işlemiştir.

C) Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir.

D) Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de vardır.

E) Şiirde biçime, kafiyeye ve ahenge önem vermiştir.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1D         2E         3C         4D         5C

 

6D         7B         8E         9A         10A         11C         12E

 

13B         14D         15C         16C         17E

 

18C         19E         20A


  


“TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):