Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (7) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S1.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

S2.Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?

A)

Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir

Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at

B)

Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden

Lâlin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana

C)

Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir

Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir

D)

Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna

Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan

E)

Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım

Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir

 

S3.Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı Atay’ın anı türünde yazılmış ve Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar olan hayatı,harp zamanında düşmana ve Cumhuriyet zamanında yaptığı inkilaplarla gericilere karşı verdiği savaşı anlatmaktadır.

A)Atatürk'ün Bana Anlattıkları

B)Çankaya

C)Atatürk Ne İdi

D)Denizaşırı

E)Bizim Akdeniz

 

S4. Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı, ilk oyunlarından son¬ra epik tiyatro örneği olarak "Keşanlı Ali Destanı"nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuru¬luşuna öncülük etti.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner

B)Recep Bilginer

C)Necati Cumalı

D)Refik Erduran

E) Turan Oflazoğlu

 

S5.Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve is¬patlama amaçlı oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?

A) Deneme

B)Anı

C)Eleştiri

D)Röportaj

E)Makale

 

S6.Nurullah Ataçla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur.

B)Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.

C)Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

D) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

E)Öykü alanında da ürünler vermiştir.

 

S7 “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?

Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)Mektup

B)Fıkra

C)Deneme

D) Makale

E) Anı

 

S8.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B)Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.

C)Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D)1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir

E)Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

 

S9.Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet döneminde eser vermemiştir?

A)Cemal SÜREYA

B)Tevfik FİKRET

C)Reşat Nuri GÜNTEKİN

D)Necip Fazıl

E)Peyami SAFA

 

S10.Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bu dönemin en başta dikkati çeken özelliği şiir geleneğimize yönelinmiş olması ve halk şiirinin ve halkbilimin öncelikle ele alınmasıdır.

B)Türk insanı eserlerde başarıyla işlenmiş, Türk köylüsü, işçisi belli sorunlarıyla konu edilmiştir.

C)Türkçenin sadeleşmesi sadece edebiyatçıların çalışmalarıyla değil Türk Dil Kurumu gibi resmi bir kurumla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

D)Cumhuriyet öncesinde sanatçılar daha çok İstanbul’dan çıkarken, 1923 sonrasında bu durum tersine dönmüş, Anadolu’dan yetişen yazarlar çoğalmıştır.

E)Bu dönemde belli edebiyat toplulukları oluşmamış, sanatçılar edebi çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştür.

 

S11.Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’nın eserlerinden biri değildir?

A)Matmazel Noralya’nın Koltuğu

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Sözde Kızlar

D) Cingöz Recai

E) Edebi Yeniliğimiz

 

S12.Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası oluşan edebi topluluklardan değildir?

A)Yedi Meşaleciler

B)İkinci Yeniciler

C)Hisarcılar

D)Garipciler

E)Mavi Gurubu

 

S13.Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki yazarla eşleştirilemez?

A)Yalnızız:Peyami Safa

B)Günlerin Getirdiği:Nurullah Ataç

C)Zeytindağı:İsmail Habip Sevük

D)Anadolu Notları:Reşat Nuri Güntekin

E)Çankaya:Falih Rıfkı Atay

 

S14. “Yazar, bu romanında öncekilerden farklı bir yol izlemiştir.”

Yukarıdaki cümleye göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)Özlülük

B)Özgünlük

C)Açıklık

D)Akıcılık

E)Tutarlılık

 

S15.Aşağıdaki eserlerden hangisi öğretici metin değildir?

A)Şimşek

B)Sözden Söze

C)Zeytindağı

D)Şehir Mektupları

E)Defter-i Amal

 

S16.Aşağıdaki yazarlardan hangisinin deneme yazdığı söylenemez?

A)Montaigne

B)Nurullah Ataç

C)Suut Kemal Yetkin

D)Ahmet Haşim

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

S17.Aşağıdaki şairlerden hangisi Toplumsal-Gerçekçi şiir anlayışına bağlıdır?

A)ilhan Berk

B)Orhan Veli Kanık

C)Nihal Atsız

D)Nazım Hikmet

E)Seza Karakoç

 

S18. Aşağıdakilerden hangisi1923-1940 yılına kadar Türk edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)Milli Mücadele ruhu eselere yansımıştır.

B)Serbest ölçü veya hece ölçüsü kullanılmıştır

C)Romanlarda Türk tarihi ve insan psikolojisi de işlenmiştir.

D)Çeviri ve uyarlama tiyatrolar yerine sadece milli eserler sahnelenmiştir.

E)Eserlerde sade bir dil tercih edilmiştir.

 

S19.Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası edebiyatımız için söylenemez?

A)2. Dünya Savaşı edebiyatımızı etkilemiştir.B)Bu dönem tiyatrolarında Osmanlı tarihi ile ilgili konular da işlenmiştir.

C)Bu dönemde pek çok şair ölçü ve uyak kurallarına uymamıştır.

D)Edebi eserler yalın (bilgi yelpazesi.net) bir dille kaleme alınmıştır.

E)Bu dönem romanlarında bireysel konulara ağırlıkverilmiştir.

 

S20.Sanatçıların öne çıkan özellikleri dikkate alındığında,aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlış olur?

A)Deneme ve eleştiri=Nurullah Ataç

B)Psikolojik roman=Peyami Safa

C)Edebiyat tarihi=İsmail Habip Sevük

D) Ahmet Rasim=tiyatro

E)Tiyatro ve hikaye = Haldun Taner

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

......

11. **Yorum**
->Yorumu: Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı soruları (7)'nin 14. Sorusunda " Yazar bu romanında öncekilerden farklı bir konu işlemiştir" yazıyor ve bu özgünlüğe bağlanıyor fakat bence özgünlüğün konuyla değil daha çok biçemle ifade edilmesi daha güzel olurdu. Çünkü insanların tarzını özgün olduklarında uslubundan anlarız. Yazdığı konudan değil diye düşünüyorum.
->Yazan: Anka

10. **Yorum**
->Yorumu: Adımı kullanmayın fazla telif atarım Sınava giren öğrencilerin geçmişimi Aklına değil gözüne sokarım Dikkatli olun gençler bb
->Yazan: Salah Birsel

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):