Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 12/… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI:…..……

NU:….

 S.1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını karşılarına yazınız. (gerçek, mecaz vb.)      (10 puan: 4+3+3)

A) O akşam orada soğuk havalar, hepimizi kırmıştı. (                                            )

B) Çok dikkatli olmadığı için elinden düşürdüğü su sürahisini kırdı. (                                    )

C) Boş gözlerle etrafına anlamlı anlamlı bakıyordu. (                                            )

 

S.2. Aşağıdaki seçeneklerde geçen terim anlamlı sözcükleri ilgili boşluklara yazınız. (10 puan: 2+2+2+2+2)

Dize, bir nazım birimidir. (                        )

Tarlayı bu yıl da nadasa bırakmayı tercih etti. (                         )

Güreşte köprü kurmayı öğrenince dereceler peş peşe geldi. (                         )

Türkçede kök kavramlarını çok geç kavradım. (                         )

İki nokta arasında sadece tek doğru geçer. (                         )

S.3. Aşağıdaki metinde hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır? Kısaca açıklayınız. (10 puan)

Orada beklediğimiz sırada uzun boylu, siyah saçlı, tombul bir genç içeri girdi. Çantasından mavi, kırmızı renkli bir alet çıkardı. Eskimiş, paslanmış, solmuş kutusunu sınıfın eski kapısının yanındaki çöpe hemencecik attı. Sınıf öğretmeni de o siyah, eskimiş çantasının yarı yırtılmış cebinden beyaz bir alet çıkardı. Sonra zil çaldı.

 

 

 

S.4. Aşağıdaki eserlerin kimlere ait olduklarını karşılarına yazınız. (10 Puan: 5+5)

A) Kamus-ı Türkî:

B) Muhakemet’ül Lügateyn:

S.5. Yazarın psikolojisinin eser üzerindeki etkisini kısaca açıklayınız. (10 puan)

 

S.6. Füruzan’ın ‘’Parasız Yatılı’’ adlı eserinde yer ve zamanı kısaca belirtiniz. (10 puan: 5+5)

 

S.7. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 puan: 5+5)

A) Sevinç Çokum’un ‘’Yeniden Bahar Olsa’’ adlı hikayesinin teması………………………………………..’dır.

B) Füruzan………………………………………..adlı hikayesinde kocası ölen bir kadının sekiz yaşındaki kız çocuğu ile hayatta yalnız kalışı anlatılır.

S.8. Küçürek hikâye nedir? Kısaca açıklayınız. (10 puan)

 

S.9. ‘’Kıssadan Hikâye’’ adlı metinde küçürek hikâyelerin hangi özellikleri belirtilmiştir? Kısaca açıklayınız. (10 puan)

 

S.10. Sevinç Çokum’un ‘’Yeniden Bahar Olsa’’ eserinin konusunu kısaca belirtiniz. (10 puan: 5+5)
 

 

NOT: Her soru 10 (on) puandır. Değerlendirmeye noktalama işaretleri ve yazım kuralları dâhildir.   

                                                                          

BAŞARILAR DİLERİM...


 

 

CEVAP ANAHTARI:

S.1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını karşılarına yazınız. (gerçek, mecaz vb.) (10 puan: 4+3+3)

A) O akşam orada soğuk havalar, hepimizi kırmıştı. (Gerçek anlam)

B) Çok dikkatli olmadığı için elinden düşürdüğü su sürahisini kırdı. (Gerçek anlam)

C) Boş gözlerle etrafına anlamlı anlamlı bakıyordu. (Mecaz anlam)

S.2. Aşağıdaki seçeneklerde geçen terim anlamlı sözcükleri ilgili boşluklara yazınız. (10 puan: 2+2+2+2+2)

Dize, bir nazım birimidir. (       Dize      )

Tarlayı bu yıl da nadasa bırakmayı tercih etti. (         Nadas        )

Güreşte köprü kurmayı öğrenince dereceler peş peşe geldi. (      Köprü      )

Türkçede kök kavramlarını çok geç kavradım. (         Kök       )

İki nokta arasında sadece tek doğru geçer. (         Doğru      )

S.3. Aşağıdaki metinde hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır? Kısaca açıklayınız. (10 puan)

Orada beklediğimiz sırada uzun boylu, siyah saçlı, tombul bir genç içeri girdi. Çantasından mavi, kırmızı renkli bir alet çıkardı. Eskimiş, paslanmış, solmuş kutusunu sınıfın eski kapısının yanındaki çöpe hemencecik attı. Sınıf öğretmeni de o siyah, eskimiş çantasının yarı yırtılmış cebinden beyaz bir alet çıkardı. Sonra zil çaldı.

Cevap: Yukarıdaki dizelerde betimleme anlatım tekniği vardır. Betimleme, yazarın bir varlık, durum ya da görüntüyü okuyucunun gözünde canlandıracak biçimde anlatmasıdır. Başka bir deyişle betimleme, sözcüklerle resim yapmak demektir. Betimlemede varlıkların ayırt edici özellikleri ön plandadır. "Fotoğraf" sözcüğü tek başına betimlemeyi açıklamak için yeterlidir. Bu parçada geçen altı çizili sözcükler de sıfat olduğundan bu teknik kullanılmıştır.

S.4. Aşağıdaki eserlerin kimlere ait olduklarını karşılarına yazınız. (10 Puan: 5+5)

A) Kamus-ı Türkî: Şemseddin Sâmî

B) Muhakemet’ül Lügateyn: Ali Şir Nevai

S.5. Yazarın psikolojisinin eser üzerindeki etkisini kısaca açıklayınız. (10 puan)

Cevap: Psikoloji, insan zihnini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Edebiyat eserinin, edebi metnin oluşturucusu da yazardır. Yazarın kişisel deneyimleri, duygu ve düşünceleri, dünya görüşü, eserlerinde kendine yer bulur. Dolayısıyla yazarın psikolojisi, eserlerinin anlaşılması için önemli bir kaynak olarak ön plana çıkar. Psikoloji aynı zamanda edebiyat eserlerini psikolojinin yöntemleriyle inceleyen bir disiplin olduğu için eser üzerinde etkilidir.

S.6. Füruzan’ın ‘’Parasız Yatılı’’ adlı eserinde yer ve zamanı kısaca belirtiniz. (10 puan: 5+5)

Cevap: Öykü, İstanbul’da geçmektedir. Annenin çalıştığı hastane, Mısır Çarşısı, Cağaloğlu, yaşadıkları ev, öykünün geçtiği yerlerdir. ‘’Parasız Yatılı’’ eserinde belirli bir zaman yoktur. ‘’Parasız Yatılı’’ durum (kesit) öyküsü olduğu için bu tür öykülerde olay, zaman akışına göre değil, hayatın çeşitli anları şeklinde verilir.

S.7. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 puan: 5+5)

A) Sevinç Çokum’un ‘’Yeniden Bahar Olsa’’ adlı hikayesinin teması……yaşam sevinci……..’dır.

B) Füruzan………Parasız Yatılı……..adlı hikayesinde kocası ölen bir kadının sekiz yaşındaki kız çocuğu ile hayatta yalnız kalışı anlatılır.

S.8. Küçürek hikâye nedir? Kısaca açıklayınız. (10 puan)

Cevap: Küçürek hikâye minimal hikâye olarak da adlandırılır. Bu hikâye türüyle çeşitli kaynaklar üzerinden araştırma yapmak söz konusudur. Bu tür hikâyeler 750 sözcükten az olan hikâyelerdir. Küçürek hikâyelerde tek cümlelik hikâyeler bile vardır. Küçürek hikâyede hacminden dolayı hikâyenin ana unsurlarıyla ilgili çok fazla ayrıntı yer almaz. Yazım şekli ve özellikleriyle diğer türlerden ayrılır.

S.9. ‘’Kıssadan Hikâye’’ adlı metinde küçürek hikâyelerin hangi özellikleri belirtilmiştir? Kısaca açıklayınız. (10 puan)

Cevap: Az sözle yoğun bir anlatımın olması, betimlemenin fazla yer almaması, serim, düğüm, çözüm bölümünün olmaması, kahramanların, zaman ve mekanın detaylı olarak yer almaması, okuyucunun hikayeye dahil edilmesi, çatışmanın olmaması ‘’Kıssadan Hikaye’’ adlı metinde küçürek hikayenin özellikleri olarak belirtilmiştir.

S.10. Sevinç Çokum’un ‘’Yeniden Bahar Olsa’’ eserinin konusunu kısaca belirtiniz. (10 puan: 5+5)

Cevap: Sevinç Çokum “Yeniden Bahar Olsa” adlı hikâyesinde, zamanı anlatının ana merkezine yerleştirmiştir. Onu da “yaşlı kadın” şeklinde niteleyen yazar, asıl olarak zaman tasarımı üzerinde yoğunlaşır. Bu zaman kesitlerinde insan yaşamındaki çeşitli duygular ve gelişmeler birbirine karışır.Bu da eserin konusunu oluşturur.

 

“TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

10. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok iyi öğretmenlerim bu sayfayı kullaniyor
->Yazan: Beren

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: