Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (8) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………………… NU:….. PUAN:…

 

1. Annesinin isminden esinlenerek “Server Bedii”  takma adıyla yazılar yazan ve birçok roman, makale, denemesi olan ve ekmeğini kalemiyle kazanan ender yazarlardan biridir. En tanınmış romanları ise “ Matmazel Norelyanın Koltuğu, fatih Harbiye, Sözde kızlar” olarak söylenebilir. Ayrıca Türk edebiyatında ilk otobiyografik romanın da yazarıdır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

 

 

2. Aşağıdaki metin hangi şiir anlayışını bize yansıtmaktadır, en az 5 özellikle açıklayınız. 15P

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli

ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki şiirin kafiye, redif, ölçüsünü bulunuz. 15P

ANADOLU TOPRAĞI

Bu bakımsız, en kuytu bir bucağın

Bence İrem Bağı gibi güzeldir.

Bir yıkılmış evin, harâb ocağın,

Şu heybetli saraylara bedeldir.

 

 

 

4. Aşağıdakileri uygun şekilde eşleştiriniz. 15P

1. 835 Satır                                  (    ) Salah Birsel

2. Ben Sana Mecburum                       (    ) Yaşar Nabi Naır

3. Huzur                                       (    ) N.Hikmet Ran

4. Kaldırımlar                               (     ) Behçet Necatigil

5. Boğaziçi Şıngır Mıngır         (     ) A. Hamdi Tanpınar

.                                                     (     )  Attila İlhan

.                                                     (     ) N. Fazıl Kısakürek

.                                                     (     ) A. Muhip Dıranas

 

5. Yedi Meşaleciler hakkında en az 4 özellik yazınız. 10P

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi dergilerindendir? 10P

Varlık, Türk Dili, Genç Kalemler, Koza, Papirüs, Tercüman, Büyük Doğu, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Hisar

 

7. Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Beş Şehir, Huzur, Yaz Yağmuru adlı eserlerin sahibi kimdir? 10P

 

 

8. Aşağıdaki şiirde geçen söz sanatlarını (edebi sanatlar) bulup açıklayınız.15P

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli

ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!

 

 

 

 

9. Şu ana kadar gördüğümüz Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları çerçevesinde düşündüğümüzde hangi edebi akımların etkili olduğunu görürüz, yazınız. 10P

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. Annesinin isminden esinlenerek “Server Bedii”  takma adıyla yazılar yazan ve birçok roman, makale, denemesi olan ve ekmeğini kalemiyle kazanan ender yazarlardan biridir. En tanınmış (bilgi yelpazesi. com) romanları ise “ Matmazel Norelyanın Koltuğu, fatih Harbiye, Sözde kızlar” olarak söylenebilir. Ayrıca Türk edebiyatında ilk otobiyografik romanın da yazarıdır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P          PEYAMİ SAFA

 

2. Aşağıdaki metin hangi şiir anlayışını bize yansıtmaktadır, en az 5 özellikle açıklayınız. 15P

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli

ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!

Serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışıyla yazılmıştır. Kırıklı dize yapısı şiire hakimdir. Şiirde ölçü, kafiye ve redif uyumu, ahenk gibi unsurlar dikkate alınmamıştır. Tema olarak daha önceki şiir anlayışlarından farklı olarak özgürlük kardeşlik, barış, insan sevgisi gibi evrensel temalar işlenmiştir. Bu akımın cumhuriyet dönemindeki en önemli temsilcisi Nazım Hikmet’tir. Bu şiir anlayışında edebi akım olarak fütürizm akımının etkileri görülür. Gelecekçilik anlayışına göre makineleşme, sanayileşme, hız önemlidir. Bu şiir anlayışına göre önemli olan işçi ve köylü sınıfının sıkıntı ve dertlerini dile getirmek esastır.

 

3. Aşağıdaki şiirin kafiye, redif, ölçüsünü bulunuz. 15P

ANADOLU TOPRAĞI

Bu bakımsız, en kuytu bir bucağın

Bence İrem Bağı gibi güzeldir.

Bir yıkılmış evin, harâb ocağın,

Şu heybetli saraylara bedeldir.

Kafiye : -cak : zengin kafiye, -el: tam kafiye

redif : -ın,  -dir            ölçü: 11’li hece ölçüsü

 

 

4. Aşağıdakileri uygun şekilde eşleştiriniz. 15P

1. 835 Satır                                  (  5   ) Salah Birsel

2. Ben Sana Mecburum                       (    ) Yaşar Nabi Naır

3. Huzur                                       (  1  ) N.Hikmet Ran

4. Kaldırımlar                               (     ) Behçet Necatigil

5. Boğaziçi Şıngır Mıngır         ( 3  ) A. Hamdi Tanpınar

.                                                     ( 2  )  Attila İlhan

.                                                     (  4  ) N. Fazıl Kısakürek

.                                                     (    ) A. Muhip Dıranas

 

5. Yedi Meşaleciler hakkında en az 4 özellik yazınız. 10P

Cumhuriyet döneminin ilk topluluğudur. Kısa süren bir topluluk olmuştur. Sanat için sanat anlayışına sahiptirler. Beş Hececiler grubunun şiir anlayışını çok sade bulup Ayşe Fatma edebiyatı olarak eleştirmişler ve şiire yeni bir soluk getirmek istemişelerdir.7 kişiden oluşan bir edebi topluluktur.. Grubun bir de yazdıklarını yayımlamak amacıyla çıkardıkları Yedi Meşale adında ir dergileri vardır. Bu dergi sadece 8 saı çıkabilmiştir. Daha sonra grup dağılınca devam etmemiştir. Bu grupta Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok gibi isimler vardır.

 

6. Aşağıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi dergilerindendir? 10P

Varlık, Türk Dili, Genç Kalemler, Koza, Papirüs, Tercüman, Büyük Doğu, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Hisar

 

7. Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Beş Şehir, Huzur, Yaz Yağmuru adlı eserlerin sahibi kimdir? 10P

Ahmet Hamdi Tanpınar

 

8. Aşağıdaki şiirde geçen söz sanatlarını (edebi sanatlar) bulup açıklayınız.15P

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli

ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!

Teşbih sanatı vardır. Memleketi orta asyadan hızlıca koşup gelen bir ata benzetmiştir. Halıyı toprağa, memleketi her şeyiyle cennet ve cehenneme benzetmiştir. Yaşamayı  da tek bir ağaç gibi hür ve kardeşçe yaşayan bir ormana benzetmiştir.

 

9. Şu ana kadar gördüğümüz Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları çerçevesinde düşündüğümüzde hangi edebi akımların etkili olduğunu görürüz, yazınız. 10P

Parnasizim, sembolizim, fütürizm

 

BAŞARILAR DİLERİM…

  


“TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):