Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (9) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..………..… OKULU 12/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………………… NU:….. PUAN:…

 

1. Deneme ve eleştiri konusunda usta bir isimdir. Özellikle deneme alanında yetkin bir kişidir. Kendi tabiriyle, “Deneme, benin ülkesidir.”  deyip denemenin tanımını yapmıştır. Ayrıca yazar kendini “Günde 24 saat edebiyatçı olan” ifadesiyle tanımlamaktadır. En tanınmış deneme yazıları, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Karalama Defteri adlı deneme yazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

 

 

2. Aşağıdaki metin hangi şiir anlayışını bize yansıtmaktadır, en az 5 özellikle açıklayınız. 15P

OLVİDO

Hoyrattır bu akşam üzerleri daima!

Gün saltanatıyla gitti mi bir defa

Yalnızlığımızla doldurup her yeri

Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,

Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan

Lavanta çiçeği kokan kederleri;

Hoyrattır bu akşam üstüleri daima!

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar

Unutuşun o tunç kapısını zorlar

Ve ruh atılan oklarla delik deşik.

İşte doğduğun eski evdesin birden,

Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven

Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik

Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar...

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki şiirin kafiye, redif, ölçüsünü bulunuz. 15P

ANADOLU TOPRAĞI

Bu bakımsız, en kuytu bir bucağın

Bence İrem Bağı gibi güzeldir.

Bir yıkılmış evin, harâb ocağın,

Şu heybetli saraylara bedeldir.

 

 

 

4. Aşağıdakileri uygun şekilde eşleştiriniz. 15P

1) Saatleri Ayarlama Enstitüsü          (    )  Vasfi Mahir Kocatürk

2) Çile                                                      (    ) A. Hamdi tanpınar

3) Gün eksilmesin Penceremden       (    ) Orhan Seyfi Orhon

4) Kareler Aklar                                      (    ) N. Fazıl Kısakürek

5) Sebil ve Güvercinler                         (    ) Cahit Sıtkı

.                                                                 (    ) Fazıl Hüsnü Dağlarca

.                                                                 (    ) Behçet Necatigil

.                                                                 (    ) Ziya Osman Saba

 

5. Aşağıdakilerden hangileri Yedi Meşaleciler gurubu yazar ve şairlerinden değildir? 10P

İsmail Habib Sevük, Salah Birsel, Muammer Lütfi Bahşi, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan hulusi Koray, Abdülhak Şinasi Hisar, Ziya Osman Saba, Orhan Seyfi Orhon

 

 

6.  Aşağıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi dergilerinden değildir? 10P

Genç Kalemler, Yaprak, Muharrir, Çınaraltı, Yağmur, Ağaç, Pazar Postası, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Markopaşa

 

 

7. Kahveler Kitabı, Sergüzeşt-i Nono Bey, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Elmas Boğaziçi, İstanbul-Paris adlı eserlerin sahibi kimdir? 10P

 

 

8. Aşağıdaki şiirde geçen söz sanatlarını (edebi sanatlar) bulup açıklayınız.15P

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli

ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!

 

 

 

 

9. Şu ana kadar gördüğümüz Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları çerçevesinde düşündüğümüzde hangi edebi akımların etkili olduğunu görürüz, yazınız. 10P

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. Deneme ve eleştiri konusunda usta bir isimdir. Özellikle deneme alanında yetkin bir kişidir. Kendi tabiriyle, “Deneme, benin ülkesidir.”  deyip denemenin tanımını yapmıştır. Ayrıca yazar kendini “Günde 24 saat edebiyatçı olan” ifadesiyle tanımlamaktadır. En tanınmış deneme yazıları, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Karalama Defteri adlı deneme yazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

NURULLAH ATAÇ

 

2. Aşağıdaki metin hangi şiir anlayışını bize yansıtmaktadır, en az 5 özellikle açıklayınız. 15P

OLVİDO

Hoyrattır bu akşam üzerleri daima!

Gün saltanatıyla gitti mi bir defa

Yalnızlığımızla doldurup her yeri

Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,

Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan

Lavanta çiçeği kokan kederleri;

Hoyrattır bu akşam üstüleri daima!

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar

Unutuşun o tunç kapısını zorlar

Ve ruh atılan oklarla delik deşik.

İşte doğduğun eski evdesin birden,

Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven

Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik

Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar...

Saf öz şiir anlayışını sürdüren şiirdir. Bu şiir anlayışında sadece sanat amaçlanır. Yani sanat için sanat anlayışı hakimdir. Sembolizm ve parnasizm edebi akımlarının etkisi görülür. Şiirde kapalı bir anlatım (bilgi yelpazesi. com) hakimdir. Kelimelerin çağrışım gücü yüksektir. Ahmet Haşim’in deyimiyle ; “şiir sözden ziyade musikiye yakın bir şeydir.” İfadesine uygun şiirler yazılır. Bireysel konular işlenir. Şiirde şekil özellikleri kuvvetlidir. Bu akımın şairleri Necip fazıl, Tanpınar, cahit sıtkı, Behçet necatigil, yahya kemal, fazıl hüsnü, ziya Osman saba gibi isimlerdir.

 

3. Aşağıdaki şiirin kafiye, redif, ölçüsünü bulunuz. 15P

ANADOLU TOPRAĞI

Bu bakımsız, en kuytu bir bucağın

Bence İrem Bağı gibi güzeldir.

Bir yıkılmış evin, harâb ocağın,

Şu heybetli saraylara bedeldir.

Kafiye : -va tam kafiye  ; -ez tam kafiye

redif : -nda , -erim         öçü : 11’li hece ölçüsü

 

4. Aşağıdakileri uygun şekilde eşleştiriniz. 15P

1) Saatleri Ayarlama Enstitüsü          (    )  Vasfi Mahir Kocatürk

2) Çile                                                      (  1  ) A. Hamdi tanpınar

3) Gün eksilmesin Penceremden       (    ) Orhan Seyfi Orhon

4) Kareler Aklar                                      (  2  ) N. Fazıl Kısakürek

5) Sebil ve Güvercinler                         (  3  ) Cahit Sıtkı

.                                                                 (    ) Fazıl Hüsnü Dağlarca

.                                                                 (  4  ) Behçet Necatigil

.                                                                 (  5  ) Ziya Osman Saba

 

5. Aşağıdakilerden hangileri Yedi Meşaleciler gurubu yazar ve şairlerinden değildir? 10P

İsmail Habib Sevük, Salah Birsel, Muammer Lütfi Bahşi, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan hulusi Koray, Abdülhak Şinasi Hisar, Ziya Osman Saba, Orhan Seyfi Orhon

 

6.  Aşağıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi dergilerinden değildir? 10P

Genç Kalemler, Yaprak, Muharrir, Çınaraltı, Yağmur, Ağaç, Pazar Postası, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Markopaşa

 

7. Kahveler Kitabı, Sergüzeşt-i Nono Bey, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Elmas Boğaziçi, İstanbul-Paris adlı eserlerin sahibi kimdir? 10P

Salah Birsel

 

8. Aşağıdaki şiirde geçen söz sanatlarını (edebi sanatlar) bulup açıklayınız.15P

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli

ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!

Teşbih sanatı vardır. Memleketi orta asyadan hızlıca koşup gelen bir ata benzetmiştir. Halıyı toprağa, memleketi her şeyiyle cennet ve cehenneme benzetmiştir. Yaşamayı  da tek bir ağaç gibi hür ve kardeşçe yaşayan bir ormana benzetmiştir.

 

9. Şu ana kadar gördüğümüz Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları çerçevesinde düşündüğümüzde hangi edebi akımların etkili olduğunu görürüz, yazınız. 10P

Parnasizim, sembolizim, fütürizm

 

BAŞARILAR DİLERİM…

  


“TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.....

10. **Yorum**
->Yorumu: Saolun Türkçe hocam burdan sormuş hepsini yaptım
->Yazan: gizlikişi

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):