Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ 4. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (33)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……….……..… OKULU 4/… SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..……………

NU:….

 

A-AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA “D” YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA “Y” HARFİ YAZINIZ. (10X2=20 PUAN)

1. (....) Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı sonucu mevsimler oluşur.

2. (....) Güneş,Dünya’mızın etrafında dolanır.

3. (....) Karbonhidratların öncelikli görevi vücudumuza enerji vermektir.

4. (....) Gün içinde en uzun gölge boyu öğlen saatlerinde olur.

5. (....) Katkı maddeli yiyecekler tercih edilmelidir.

6. (....) Dünyanın kendi etrafında dönmesinden gece gündüz oluşur.

7. (....) Yağlar düzenleyici olarak görev yapar bizi hastalıklardan korur.

8. (....) Fosillerin günümüzde yaşayan canlı kalıntılarından oluşur.

9. (....) Dünya’mız kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner.

10. (....) Her maden bir kayaçtır ama her kayaç maden değildir.

 

B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE NOKTALI YERLERE TABLODA VERİLEN SÖZCÜK YA DA SÖZCÜK GRUPLARIN¬DAN DOĞRU OLANI YAZINIZ. (10X2=20 PUAN)

Dünya'nın dönmesi - mineral - kendi etrafında - Güneş etrafında Paleontoloji - yağ - su - mevsimler - bir gün - protein

1. Fosillerle uğraşan bilim dalına ............................. denir.

2. Dünya' nın kendi etrafındaki bir tam dönüşüne  ............................. denir.

3. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu  ............................. meydana gelir.

4. Gün içinde  ............................. ne bağlı olarak gölge boyları değişir.

5. Dünya'nın  ............................. dolanma süresi bir yıldır.

6. Güneş'in konumunun değişimi Dünya'nın  ............................. dönmesinden kaynaklanır.

7. Vücudumuzun dörtte üçünü oluşturan  ............................. vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol oynar.

8. Yaraların iyileşmesinde görev alan  ............................. et ürünlerinde bol miktarda bulunur.

9. Zeytin, ceviz, ayçiçeği gibi besinler  ............................. bakımından zengin içerikli besinlerdir.

10. Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini sağlayan  ............................. vücutta düzenleyici olarak görev yapar.

 

C. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDA DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ. (20X3=60)

 

1. Aşağıda fosillerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

I.   Üst üste biriken kayaçlar içerisinde oluşur.

II.  Kısa sürede oluşur.

III. Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış kalıntılarıdır.

Buna göre, verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A. I ve II

B. I ve III

C. II ve III

D. I, II ve III

 

2. Fosilleşmenin gerçekleşebilmesi için kalıntıların hava ile temasının hemen kesilmesi gerekmektedir.

Buna göre aşağıdaki ortamların hangisinde fosilleşme gerçekleşmez?

A. Buzul Ortam

B. Bitki Reçinesi

C. Kireç Taşı

D. Toprak Yüzeyi

 

3. Fosillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Bitki ve hayvan kalıntılarından oluşur.

B. Sadece deniz tabanlarında oluşur.

C. Fosile dönüşmek milyonlarca yıl sürer.

D. Fosilleşme rastlantıya bağlı bir süreçtir.

 

4. Fosilleşme aşağıdakilerinin hangisinde gerçekleşmez?

A) Buzullar arasında

B) Bataklıklarda

C) Kayaçlar arasında

D) Magma içerisinde

 

5.

I. Dünya’mız kendi etrafında bir tur dönüşünü 24 saatte tamamlar.

II. Dünya’mız doğudan batıya doğru döner.

III. Dünya’mız güneş etrafında elips şeklinde bir yönergede döner.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. Yalnız I

B. I ve III

C. II ve III

D. I,II ve III

 

6. Aşağıda cümlelerin hangisinde satın aldığımız ürünler için yanlış bir bilgi verilmiştir?

A. Ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmalıyız.

B. Reklamı yapılan ürünleri tercih etmeliyiz.

C. Ürünlerin taze olmasına dikkat etmeliyiz.

D. Yiyeceklerin ambalajlarını kontrol etmeliyiz.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?

A) Kömür

B) Demir

C) Taş

D) Bor

 

8.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Gece ve gündüz Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle oluşur.

B. Dünya, Güneş’in etrafını 24 saatte dolanır.

C. Dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir.

D. Mevsimler Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasıyla oluşur

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş’in etrafındaki dolanımı sonucunda gerçekleşen olaylardan biridir?

A. Gece gündüz oluşumu

B. Gölge boylarının oluşumu

C. Rüzgarların oluşumu

D. Mevsimlerin oluşumu

 

10.Fosilleri inceleyen bilim adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkeolog

B) Biyolog

C) Jeolog

D) Paleontolog

 

11. Mineraller - Vitaminler - Su

Yukarıda verilen besin içeriklerinin ortak özelliği hangi seçenekte verilmiştir?

A. Enerji verici olmaları

B. Yapıcı ve onarıcı olmaları

C. Düzenleyici olmaları

D. Soğuktan korumaları

 

12. Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Dolanma hareketi sonucu gece ve gündüz oluşur.

B. Dolanma hareketi 1 hafta sürer

C. Dönme hareketi dolanma hareketinden daha uzun sürer.

D. Dönme hareketini tamamlama süresi 1 gündür.

 

13.

I – Zeytin

II - Yumurta

III – Süt

IV - Makarna

Yukarıdaki besinlerden hangileri protein bakımından zengindir?

A) I - II

B) II - III

C) III - IV

D) I - IV

 

14.İzmir'de yaşayan birinin Kars'ta yaşayan bir insana göre Güneş'i daha geç görmesinin nedeni nedir?

A) Dünya'nın kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi

B) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi

C) Dünya'nın küre şeklinde olması

D) Dünya'nın yörüngesinin elips olması

 

15.

- Satın aldığımız ürünlerde TSE işaretinin olması gerekir.

- Satın aldığımız ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz.

- Cips, ketçap, boyalı şeker gibi gıdalarda katkı maddeleri bulunur.

- Teknolojinin gelişimi ile besin çeşitleri artış göstermiştir.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

16. Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.

B) Kayaçlar, birçok mineralin bir araya gelmesiyle oluşur.

C) Kayalar, kayaçların parçalanmasıyla oluşur.

D) Ekonomik değeri olan kayaçlara taş denir.

 

17.Aşağıdakilerden hangisi fosillerin yararlarından değildir?

A) Nesli tükenmiş veya eski zamanlarda yaşamış canlıların hakkında bilgi vermez.

B) Fosil yakıtların (bilgi yelpazesi com) oluşmasını sağlar.

C) O bölgenin geçmişteki durumunun anlaşılmasını sağlar.

D) Yer kabuğunda oluşan değişimler hakkında bilgi verir.

 

18.

- Makarna, pilav, ekmek gibi besinlerde bol miktarda bulunur.

- Enerji sağlar.

- Temel besin maddelerimizdendir.

Yukarıda özellikleri verilen besin içeriği hangisidir?

A) Karbonhidratlar

B) Yağlar

C) ProteinlerD) Mineraller

 

19.Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir?

A) kayaç –kaya- taş – çakıl – kum

B) taş –kaya- çakıl – kayaç – kum

C) çakıl – kayaç – kum – taş -kaya

D) kayaç – taş – kum – çakıl – kaya

 

20.

1.Milyonlarca yıl sonra toprağın aşınmasıyla yeryüzüne çıktı.

2.Canlı öldükten sonra yumuşak kısımları çürüdü.

3.Sıkışma ve sertleşme sonucunda canlı kalıntısı taşlaştı.

4.Kemiklerin üzeri çakıl ve çamurla örtüldü.

Yukarıda fosil oluşum sürecinde gerçekleşen olaylar karışık olarak verilmiştir.

Buna göre, fosillerin oluşumu hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) 4- 3 - 1 -2

B) 3 - 1 - 2 -4

C) 2 -4 - 3 – 1

D) 1 - 2 -4- 3

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 
“FEN BİLİMLERİ DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: