Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (12)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..…..… OKULU 4/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

ADI SOYADI:…………………… NU:….. PUAN:…

 

1) Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur?

A) Buz - su – süt

B) Su - buz - su buharı

C) Süt - yoğurt – peynir

D) Süt - peynir – su

 

2. Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı şekil değişikliğine neden olur?

A)   cam bardağa çekiçle vurmak

B)   yayı germek

C)   süngeri sıkmak

D)   balonu şişirmek

 

3. Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

A) tahta kaşık                 B) demir çivi

C) plastik top                   D) plastik tıpa

 

4. Hacim, aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

A. dereceli silindir          B. kilogram

C. terazi               D. Baskül

 

5)

Yukarıdaki dereceli silindire 300 ml su koyup, içine bir taş parçası bıraktığımızda, kaptaki suyun seviyesi 500 ml ’ye yükseliyor.

Buna göre, taşın hacmi kaç ml’ dir?

A) 800 ml                         B) 8 ml

C) 20 ml                           D) 200 ml

 

6) Aşağıdaki maddelerin hangisi suda yüzmez?

A) Poşet                            B) Çelik bilye

C) Tahta parçası            D) Plastik şişe

 

7)

I. Su                      II. Toz şeker

III. Zeytinyağı       IV. Un

Yukarıda verilen maddelerden hangileri sıvı olmadıkları halde konuldukları kabın şeklini alır?

A) Yalnız II   B) I ve II    C)  II ve IV     D) IV ve II

 

8) Verilen seçenekte hangisinde hacim birimleri çevrimi yanlıştır?

A) 4 L= 4000  mL            B) 5 L= 500 ml

C) 2000 mL= 2 L             D) 1000 mL= 1 L

 

9- Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

A) Tahta kaşık                 B) Demir çivi

C) Plastik top                   D) Plastik vida

 

10. Mıknatıslar, aşağıdakilerden hangisine yaklaştırılırsa o cisme zarar verebilir?

A) Banka kartı       B) Sehpa   C) Kitap           D) Para

 

11-  Kalemtıraşla kalem açarken kalemin yaptığı hareket hangisidir?

A) dönme  B) hızlanma   C) yavaşlama   D) itme

 

12) Bir sporcunun koşarken;

I.     Kalp atışı hızlanır.

II.    Nabız sayısı artar.

III.   Nabız sayısı azalır.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II

C) I-II                         D) I-III

 

13)

I. Ağaç yaprağı suda ..............

II. Basketbol topu suda .............

III. Taş suda ...............

Yukarıdaki cümlelerde noktalı yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?

A) batar, yüzer, batar

B) yüzer, batar, yüzer

C)  yüzer, yüzer, batar

D)  yüzer, batar, batar

 

14) Eşit kollu terazinin bir tarafında 1 kg demir, diğer tarafında 1 kg pamuk bulunmaktadır.

Bu durumla ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?

A)  Demirin kütlesi pamuğun kütlesinden ağırdır.

B) Demirin kütlesi pamuğun kütlesinden hafiftir.

C) Demirin ve pamuğun kütleleri eşittir.

D) Demirin ve pamuğun hacimleri eşittir.

 

15- Aşağıda verilen maddelerden hangisi katı maddelere örnektir?

A) Kola       B) Kolonya         C) Süt              D) Buz

 

16 -Kütleyi aşağıda verilenlerin hangisi ile ölçeriz?

A) metre     B) Cetvel   C) Mikroskop      D) Terazi

 

17-Kütlesi 4000 g olan bir çuval patates kaç kg gelir?

A) 400 kg      B) 4 kg          C) 40 kg          D) 4000 kg

 

18- İçinde 50 ml su bulunan kaba taş attığımızda suyun seviyesi 75 ml olmaktadır.

Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir?

A) 125 ml      B) 25 ml          C) 50 ml         D) 45 ml

 

19-Vücudumuzun oksijen alıp karbondioksit verme olayına ne denir?

A) Enerji üretme  B) Boşaltım   C) Solunum  D) Sindirim

 

20) “Abdullah’ın annesi 125 gram kütlesindeki kavanoza süt dolduruyor. Süt kavanozla (bilgi yelpazesi. com) birlikte tartıldığında 225gram geldiğine göre, Abdullah’ın annesinin kavanoza doldurduğu sütün ağırlığı kaç gramdır?

A) 170g    B) 75g      C) 95g         D) 100g

 

21) Nabız ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A)  Heyecanlanmak nabzı artırır.

B)  Korkmak nabzı azaltır.

C)  Yaşlıların nabız sayısı bebeklerden fazladır.

D)  Uyurken nabız sayımız fazladır

 

22)  Bir taş ısıtılarak su dolu bardağın içine atılıyor.  Bir süre sonra suyunda ısındığı gözleniyor.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Taştan suya ısı akışı olmuştur.

B) Sudan taşa ısı akışı olmuştur.

C) Taşın ısısı azalmıştır.

D) Suyun sıcaklığı artmıştır

 

23-

Yukarıdaki maddelerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisidir?

.         I                         II                        III

A) Esnek                 saydam               mat

B) Yumuşak            esnek                  sert

C) Esnek                 kırılgan              pürüzlü

D) Saydam              kırılgan             pürüzsüz

 

24) Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin şekil almış haline uygun bir örnek değildir?

 

25.İskeletin hangi bölümü kalbimizi korumakla görevlidir?

A) Eklem                          B) Göğüs kafesi

C) Omurga                       D) Kafatası

 

26- Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin halleri ile ilgili durumlarını ( X ) işareti koyarak belirtiniz. ( 5 P)

 

27. Rıfkı’nın temel bölümlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız. (8 Puan)

28) Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına doğru, yanlış olanların başına yanlış ifadesi koyunuz. ( 10 P)

(     )  Tahtadan yapılmış bir kaşık cisimdir.

(     ) Çelik, elmas gibi maddeler esnek maddelerdir.

(     ) Buz  suyun donmuş halidir.

(     ) Maddenin şekil almış haline  cisim denir.

(     ) Plastik tabak  suda  yüzer.

(     ) Nefes verdiğimizde oksijen dışarı veririz.

(     ) Madde ısıtıldığında sıcaklığı  yükselir.

(     ) Nefes alıp verirken kullandığımız hava bir gazdır.

(     ) Katıların belirli bir kütlesi vardır.

(     ) Mercimek ve un kabın şeklini alır

 

29-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz( 10 P)

eşit kollu terazi –  dereceli silindir – dara – eklem- hacim-

steteskop – cisim -madde -erime -mıknatıs

1-Demir , nikel , kobalt  gibi maddeler …………………  tarafından  çekilir.

2-Sıvıların hacmi  ……………………… ile ölçülür.

3-Kalbimizin sesini  dinleyen alete …………………. denir

4-Boş kabın kütlesine ……………………………… denir.

5-Maddelerin kapladığı alana……………….. denir

6-Bir maddenin kütlesi ……………… ….. ile ölçülür.

7- Kemiklerin birbirine bağlandığı yerlere ……… denir.

8-Katı  bir  maddenin   ısı  alarak  sıvı  hale  geçmesine ………………. denir.

9-Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan  bütün  varlıklara ……………………… denir.

10- Maddenin şekil almış hâline ……………… denir.

 

30- Aşağıdaki olayları yandaki noktalı yere yazınız. ( Isınır –Soğur) ( 6 P)

*Soğuk bir  fincana çay konulduğunda

Çay ………………            Fincan…………..

* Buzun elde tutulması

buz………………….              El……………

* Bir bardak meyve suyuna buz konulması

Buz ……………..               meyve suyu………….

 

31- Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin halleri ile ilgili durumlarını ( X ) işareti koyarak belirtiniz. ( 6 P)

 

32-Şekilde solunum organlarını yazınız. ( 5 P)

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: çok yararlı bir site 100 aldım herkese tavsiye ederim 
->Yazan: cool ece
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):