Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 4. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (6)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 2. DÖNEM 4/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. YAZILISI

 

 

ADI SOYADI:…………………………NO…………..PUAN………

 

1-)

Yukarıdaki şekilde hangi solunum organı yanlış isimlendirilmiştir?

A) Burun                       C) Yutak

B) Gırtlak                      D) Soluk borusu

 

2-) Aşağıdaki yapılardan hangisi solunumla alınan havanın nemlendirilmesini sağlar?

A) Burundaki sümüksü sıvı

B) Burunla bağlantılı yutak

C) Burundaki kıkırdak doku

D) Koku almakla görevli hücreler

 

3-)

Bir öğrenci şekil-l’deki sopayı bükmekte zorlandığını görünce, sopayı ortadan ikiye kesip bir hortumla bu parçaları şekil - 2’deki gibi birleştiriyor. Bu (bilgi yelpazesi.net) şekliyle sopayı rahatça bükebildiğini görüyor. Hortumun sağladığı bu kolaylığı iskelet sistemimizde hangi yapılar gerçekleştirmektedir?

A) Kaslar                      B) Eklemler

C) Kemikler                 D) Omurlar

 

4-)

 

5.

1. Akışkan değillerdir.

2. Belirli bir şekilleri yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar.

3. Belirli bir hacimleri yoktur. Konuldukları kabın hacmini alırlar.

Gaz halindeki maddeler için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A) Yalnız 1                    B) Yalnız 2

C) 1 – 3                         D) 2 – 3

 

6. K ve L yarı saydam; M ve N opak maddelere örnek verilebilir.

Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)K, defter yaprağıdır.

B)L, buzlu camdır.

C)M, seramik tabaktır.

D)N, gözlük camıdır.

 

7.   1. Marangozun çeşitli eşyaları yapabilmek için kullandığı ağaç bir alettir.

2. Kereste, ağaca şekil verilerek elde edilen bir cisimdir.

3. Marangozun keresteden yaptığı masa bir eşyadır.

4. Marangozun masa yaparken kullandığı tutkal bir malzemedir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)1                 B)2                         C)3                         D)4

 

8.

Yukarıdaki K ve L kaplarında belirtilen sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Bu kaplara sıcaklığı 15°C olan sudan ilave edilirse, kaplardaki suların sıcaklıkları için ne söylenebilir? (Isı alışverişinin sadece sular arasında olduğu düşünülecek.)

      K                  L

A) Artar.         Artar.

B) Artar.         Azalır.

C) Azalır.       Azalır.

D) Azalır.       Artar.

 

9.

1. Bitkiler

2. İnsanlar

3. Hayvanlar

Yukarıda verilen canlılardan hangileri hareket edebilir?

A) Yalnız 1                    C) 1 - 3

B) 2 - 3                          D) 1 - 2 – 3

 

10.

İçlerinde şekil-l’ deki gibi eşit hacimde su bulunan dereceli kaplardan birine X, diğerine Y katısı atıldığında kaplardaki su seviyeleri şekil-2’deki gibi olmaktadır. Buna göre X ve Y katılarının hangi özelliklerinin farklı olduğu öncelikle söylenebilir?

A) Kütle                         C) Sıcaklık

B) Hacim                      D) Öz kütle

 

11.

1. Bitkiler hareket etmezler.

2. Cansız varlıklar dışarıdan bir etki olmadıkça hareket etmezler.

3. İnsanlar ve hayvanlar; (bilgi yelpazesi.net) koşma, atlama, yürüme ve yüzme gibi değişik türde hareketler yaparlar.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1                    C) 2 - 3

B) 1 - 2                          D) 1 - 2 – 3

 

12.Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir?

A) Hareket ettirme                      B) Yön değiştirme

C) Şekil değiştirme                    D) Buharlaştırma

 

13.

Ali, Aydan, Gamze ve Lale yukarıda belirtilen yolları eşit sürelerde alıyorlar. Buna göre hangi kişinin hareketi süresince daha hızlı olduğu söylenebilir?

A) Ali                                              C) Gamze

B) Aydan                       D) Lale

 

14.

Yukarıdaki şekilde Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi görülmektedir. Bu hareket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dönme hareketidir.

B) Sallanma hareketidir.

C) Uçma hareketidir.

D) Yuvarlanma hareketidir.

 

15.Aşağıdaki olayların hangisinde ses artış göstermektedir?

A)  Ambulans uzaklaştığında

B)  Ses kaynağından uzaklaşıldığında

C)  Çağlayana yaklaşıldığında

D)  Lunaparktan uzaklaşıldığında

 

16..Ses ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)  Ses bir maddedir.      B)  Ses bir cisimdir.

C)  Ses bir enerjidir.        D)  Ses yapay bir maddedir.

 

17.

Yukarıdaki şekilde sokak aydınlatmasında kullanılan ışık kaynakları görülmektedir.Bunlardan hangisi ya da hangilerinin konumları doğru aydınlatmaya uygundur?

A)  Yalnız II                                   B)  I - II

C)  I - III                                         D)  Yalnız III

 

18.

I.Alüminyum folyo, reflektör ışık kaynağıdır.

II.Başka bir ışık kaynağının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünen cisimler, ışık kaynağı değildir.

III.Işık kaynağı olmayan cisimler karanlık ortamlarda görünmez.

Yukarıdaki ifadelerle ilgili ne söylenebilir?

A)  I doğru II ve III yanlış

B)  II doğru I ve III yanlış

C)  I yanlış II ve III doğru

D)  I ve III doğru II yanlış

 

19.Aşağıdakilerden hangisi ışığın cisimler üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) cisimlerin görülebilmesi

B) ortam ısısının artması

C) cisimlerin ağırlığının artması

D) cisimlerin renginin solması

 

20.

I. Işığın kullanım yeri

II.  Miktarı

III. Yönü

IV. Zamanı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlış olursa ışık kirliliği oluşur?

A)  Yalnız I                                    B)  Yalnız II

C)  I, II ve III                                  D)  I, II, III ve IV

 

21. Ata bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında birçok gök cismi görüyor. Bunların bir kısmının  gezegen, bir kısmının yıldız olduğunu söylüyor ve gösteriyor.

Ata, hangi bilgiyi kullanarak gezegen ve yıldızları ayırt ediyor?

A) Büyük olanları yıldız, küçük olanlar gezegendir.

B) Yıldızlar Dünya’ya daha yakındır.

C) Kırpışan ışıklar yıldız, kırpışmadan sabit duranlar gezegendir.

D) Daha parlak görünenler yıldız, diğerleri gezegendir.

 

22.

Saydam camda kalemliğin görüntüsünü elde etmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Her iki ortam da aynı ölçüde aydınlatılmalı

B) Her iki ortam da aynı ölçüde karatılmalı

C) l. ortam aydınlatılıp, ll. ortam karatılmalı

D)  l. ortam karatılıp, ll. ortam aydınlatılmalı

 

23. İpek ve Buse evlerinin bir odasını ışık almayacak şekilde düzenliyorlar. Karanlık odada önce mum, sonra el feneri , daha sonra ampulle aydınlatıyorlar.

İpek ve Buse bu etkinliği yapmakla hangi soruya yanıt aramışlardır?

A) Işık olmadan görebilir miyiz?

B) Aşırı ışıktan niçin rahatsız oluruz?

C) Işığın yaşamımızdaki (bilgi yelpazesi.net) önemi nedir?

D) Yeterli ışık sağlayan araçlarla görme daha iyi olur mu?

 

24. Bir yaz gecesi  gökyüzüne bakıldığında yıldızlar, şehir merkezlerine göre küçük köylerde daha net görülür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehirlerde havanın kirli olması

B) Köylerde ışık kaynağının az olması

C) Köylerde ışık kaynağının olmaması

D) Şehirlerde gökyüzünün yüksek binalardan görülememesi

 

25.

I. dikkat dağınıklığı

II. baş ağrısı

III. görme bozukluğu

IV.  yüksek sesle konuşma

Gürültülü bir ortamda uzun süre çalışan bir kişide yukarıdaki olumsuzluklardan hangileri görülür?

A) I ve III                                        B) I, ll ve III

C) I, II, lll ve IV                              D) I, II ve IV


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 4. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok güzelmiş bagendim
->Yazan: ..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: