Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ 4. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (10)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 4/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

ADI SOYADI:……………………… NU:….. PUAN:…

 

A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz. ( 11X 1 = 11 puan)

1-(……..) Kayalar kayaçlardan, kayaçlar minerallerden oluşur. Ekonomik değere sahip minarelerde madenleri oluşturur.

2- (……..) Oyuncaklarda kullanılan piller, şehir elektriğinden daha kuvvetli şekilde çarpar.

3- (……..) Toprağın rüzgâr, su gibi etmenlerle bir yerden başka bir yere taşınmasına erozyon denir.

4- (….….) İnsan vücudunda 3 çeşit kemik vardır.

5- (… ….) Demir ve talaş karışımı mıknatısla ayırılabilir.

6- (….. .. )  Dünya , Güneş ve kendi  etrafında dönerek hareket eder

7- (……..) Dünya’mızın ¼’ü sularla, ¾ ’ü karalarla çevrilidir.

8- (…….)  Kütlesi ve hacmi olan  herşeye madde denir.

9- (……. ) Yeryüzünün derinliklerine gidildikçe sıcaklık  azalır

10- (…...) Hava kürenin diğer adı atmosferdir.

11-(……) Fabrika bacalarından çıkan gazlar daha çok toprak kirliliği oluşturur.

 

B-) (küre – Güneş – gürültü – boşaltım - Piri Reis – nabız – katman – mikroskop - termometre – kuvvet )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, yukarda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız ?

( 10 X 2= 20 puan )

1-)  Dünya haritasını çizen Osmanlı denizci …………………………’tir.

2-) Dünya ‘ nın  şekli ……………………………… ye   benzer.

3-) Dünya beş ………………………..‘ dan  oluşur.

4-)………………………  olmasaydı Dünya yaşanmayacak kadar çok soğuk olurdu.

5-) Mikroskobik canlılar…………………………. ile görülebilirler.

6-) İstenmeyen rahatsız edici seslere ………………………………..................... denir.

7-)  ..............................itme ya da çekmedir.

8-) Hareket etmek, korkmak ve heyecanlanmak ………………… sayısını artırır.

9-) Maddelerin sıcaklıkları ……………………. ile ölçülür.

10-) Canlılar vücutlarındaki zararlı maddeyi………………………………………….yoluyla atarlar

 

C-) Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız? ( 5 x 2 = 10 puan)

1-…………………………………………………..

2-………………………………………………….

3-………………………………………………….

4-………………………………………………….

5-…………………………………………………

 

D-) Dünyanın katmanlarını yazınız ? ( 5 x 2 = 10 puan)

1-…………………………………………………..

2-………………………………………………….

3-………………………………………………….

4-………………………………………………….

5-…………………………………………………

 

E-) Aşağıdaki canlıların yaşam alanlarını işaretleyiniz. ( 5 x 1 = 5 puan )

 

F - ) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz? ( 22 x 2 = 44 puan )

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların neden olduğu bir olay değildir?

A) Ekmeğin küflenmesi            B) Yemeğin ekşimesi

C) Suyun kaynaması                D) Sütten yoğurt yapılması

 

2- ) Aşağıdaki canlılardan hangisinin boşaltım yapması diğerlerine göre farklıdır?

 

3-) Aşağıdaki canlılardan hangisi üreme şekli bakımından diğerlerinden farklılık gösterir?

A)Tavuk    B)Keçi                    C)Kurbağa      D)Ördek

 

4-) Elektrik akımına kapılan bir insanı kurtarmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir?

A)Demir Çubuk ile itmek

B)Kuru tahta ile itmek

C)Plastik çubuk ile itmek

D)Plastik eldiven ile itmek

 

5-) Kullanım süresi dolan piller ne yapılmalıdır?

A) Ateşe atılıp yakılmalıdır.

B)Toprağa gömülmelidir.

C)Denize atılmalıdır.

D)Pil kutularına atılmalıdır.

 

6-) Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlardan biri değildir?

A) Islak elle elektrik prizlerine dokunmak

B) Elektrik direklerine tırmanmak

C) Yıpranmış elektrik kablolarına dokunmak

D) Bozuk bir elektrikli aleti tamirciye götürmek

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapabilir?

A-)Tavşan                        B) Ayı            C) Menekşe              D) Balık

 

8-) Aşağıdakilerden hangisi doğal yaşam alanında yaşamamaktadır?

A)Akvaryumdaki balık

B)Taşın altındaki solucan

C)Su birikintisindeki kurbağa

D)Ormandaki aslan

 

9-) Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşam alanlarına verdiği zararlardan değildir?

A)Denizlere, akarsulara zehirli atık dökülmesi

B)Fabrika bacalarına filtrelerin kullanılmaması

C) Orman alanlarının yakılarak tarlaya dönüştürülmesi

D)Tarlaya (bilgi yelpazesi. com) ekin ekilmesi

 

10-) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?

A)Naylon torbalar           B)Plastik şişeler

C)Biten piller                   D)Çürüyen yapraklar

 

11-) Magmanın yeryüzüne çıkmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Yanardağlar               B) Ovalar

C) Vadiler                        D) Kaplıcalar

12-)

I. Uçak sesi

II. tren sesi

III. ağaçtaki kuşların ötmesi

IV. yağmur sesi

Yukarıdaki seslerin hangileri ses kirliliğine sebep olurlar?

A)  I ve IV               B)  I ve II

C) III ve IV             D)  II ve III

 

13-) Aşağıda verilenlerden hangisi hareket türü değildir?

A)  hızlanma                                B)  yavaşlama

C) durma                                      D)dönme

 

14-) Aşağıdakilerden hangisi uyku halindeki canlı varlıklardan biridir?

A) Civciv                                      B) Yılan

C) Kuru fasulye tanesi              D) Hamsi

 

15-) Aşağıdakilerden hangisi daha eski bir aydınlatma aracıdır?

A)Ampul         B)floresan    C)meşale      D)gaz lambası

 

16-) Aşağıda elektrik enerjisinin dönüştürdüğü enerji çeşitleri verilmiştir. Hangi dönüşüm yanlıştır?

A) Televizyon =>  ses ve görüntü

B) Buzdolabı  => hareket

C) Vantilatör  =>  hareket ve soğutma

D) Ampul   => ısı ve ışık

 

17-)

I. Güneş’in doğuş ve batış yönü

II .Limandan uzaklaşan geminin en son  bacasının gözden kaybolması

III. Hep aynı yöne hareket eden uçağın  tekrar hareket ettiği yere gelmesi

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlar?

A ) I-III         B) II-III      C) I-II-III      D) I-II

 

18-) Çevre kirliliğini önlemek amaçlandığında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olur?

A) Kaliteli yakıt kullanmak

B) Kanalizasyon atıklarını arıtmak

C) Deterjan kullanımını artırmak

D) Bacalara filtre takmak

 

19-)

I.Yağmur

II. Rüzgar

III.Sıcaklık farkları

Yukarıda verilenlerden hangileri toprak oluşumunda rol oynar?

A) Yalnız I              B) I ve II   C) II ve III     D) I, II ve III

 

20-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Burun       =>         Solunuma yardımcı olur.

B)  Eklem      =>        Kemiklerin bağlanmasını sağlar.

C)  İskelet      =>        Boşaltıma yardımcı olur.

D)  Kaslar      =>        Harekete yardımcı olur.

 

21-) Aşağıda verilenlerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir?

A)  Duran cisimleri harekete geçirir.

B) Cisimlerin şeklini değiştirir.

C)  Hareketli cisimlerin yönünü değiştirir.

D) Cisimlerin miktarını değiştirir.

 

22-) Aşağıdakilerden hangileri doğal ses kaynağıdır?

I. Ambulans sesi

II. Vızıldayan arı

III. Sallanarak hışırdayan ağaç yaprakları

A. I ve II      B. II ve III    C. I ve III      D. I, II ve III

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 4. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

4. **Yorum**
->Yorumu: iyi ve güzeldi işallah bu sorular gelir ve 100 alırım 
->Yazan: yorum


3. **Yorum**
->Yorumu: mükemmel yazılıdan 100 aldım 
->Yazan: yorum


2. **Yorum**
->Yorumu: mükemmel yazılıdan 100 aldım
->Yazan: asda.

1. **Yorum**
->Yorumu: İyidi Ve güzeldi İşAlah Bu sorular gelir ve 100 alırım 
->Yazan: Taha.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):