Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (10)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 5/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A. Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak kodlayınız (5x3=15 puan)

 

1.(….) Doğadaki en büyük enerji kaynağı güneştir

 

2.(….) Sıcaklık dinamometreyle ölçülür

 

3.(….) Isı bir enerji türüdür ve harekete dönüştürülebilir

 

4.(….) Yoğuşma genleşmenin tersidir

 

5.(….) Buharlaşma her sıcaklıkta olur

 

 

B. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yazınız (5x3=15 puan)

 

Yağmur – Sis – Odun - Erime –Donma – Buharlaşma – Kaynama - Yoğunluk – Genleşme

 

1. Havadaki su buharının yer yüzüne yakın yerlerde yoğuşmasıyla ………….. oluşur

 

2. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine …………………. denir

 

3. ………………… erimenin tersidir

 

4. Maddelerin ısı alarak hacimlerinin artmasına ……………………….. denir

 

5. Maddelerin birim hacminin kütlesine ………………………. denir

 

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz (10x6=60 puan)

 

1. Doğadaki su döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A) Erime – donma

B) Buharlaşma – yoğuşma

C) Kaynama - Yoğuşma

D) Genleşme – kaynama

 

2.

Yukarıdaki resimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su döngüsü

B) Suyun buharlaşması

C) Bulutların yağmur oluşturması

D) Suyun buharlaşıp yok olması

 

3.

Yukarıdaki tabloda bazı kavramlar verilmiştir. Bunlardan hangileri ısı kaynağı olarak kullanılabilir?

A) 1-3-4

B) 3-4-5

C) 2-4-6

D) 1-2-5

 

4. Ahmet okulda öğrendiği konuyu evde kanıtlamak için bir deney düzeneği hazırlıyor. Bu düzenekte kağıdı kıvrımlı şekilde kesiyor. Daha sonra kağıdı yanmayacak şekilde, yaktığı ispirto ocağının üstüne tutuyor. Belli bir süre sonra kağıdın hareket ettiğini gözlemliyor

Sizce Ahmet bu deneyde neyi gözlemlemek istemiştir?

A) İspito ocağının kağıdı nasıl yaktığını

B) İspirto ocağının çevreye nasıl ısı yaydığını

C) Isı enerjisinin harekete dönüşebileceğini

D) Isı enerjisinin sıcaklığa dönüşebileceğini

 

5. Aşağıda ısı birimlerinin dönüşümleri verilmiştir

1 cal = 4 J

1000 cal = 1kcal

1000 J = 1 kJ

Buna göre aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır?

A) 10 cal = 40 J

B) 20000 cal = 20 kcal

C) 60 J = 20 cal

D) 5000 J = 5 kJ

 

6. Bilgi: Isı alan maddelerin hacimleri genişler. Bu olaya genleşme denir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi genleşme örneğidir?

A) Ocaktaki yemeğin ısındıkça kaynaması

B) Elektrik tellerinin yazın uzaması

C) Şişirilen balonun soğukta büzülmesi

D) Suyun ısıtılınca buharlaşması

 

7. Aşağıdaki deney düzeneğinde özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verilen farklı miktarda su bulunmaktadır. Belli zaman aralıklarında bu (bilgi yelpazesi.net) suların sıcaklıkları termometreyle ölçülüyor.

Bu düzeneği hazırlayan öğrencinin amacı nedir?

A) Madde miktarının sıcaklık artışına etkisini gözlemlemek

B) Sıvılarda genleşmeyi gözlemlemek

C) Farklı sıvıların kaynama noktalarını bulmak

D) Isı kaynağının sıcaklık artışına etkisini gözlemlemek

 

8. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir?

A) Erime sıcaklığı

B) Kaynama sıcaklığı

C) Kütle

D) Yoğunluk

 

9.

1. Erime

2. Donma

3. Büzülme

4. Kaynama

5. Genleşme

6. Yoğuşma

Yukarıda verilen olaylar ısı alarak gerçekleşen ve ısı vererek gerçekleşen olarak guruplanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ısı birimi değildir?

A) Joule

B) Kalori

C) Kilogram

D) Kilojoule

 

11. Elimize kolonyağ döktüğümüzede neden soğukluk hissederiz? Açıklayınız (10puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

“FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: Çok iyi bir site ben yazılıma hep buradan çalışıyorum hocalardan bu siteden soruyorlar
->Yazan: Napıcaksınız.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):