Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 5. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (4)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 5/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- “Yakıtı biten bir otomobil çalışmaz.” Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temel ihtiyaç aşağıda-kilerden hangisidir?

a) para                                                         b) besin

c) oyuncak                                                   d) eğlence

 

2- “Büyüklerimiz, kış aylarında mandalina ve portakal yememiz konusunda ısrar ederler.” Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Portakal ve mandalina ülkemizde çok yetiştirilir.

b) Kış aylarında en çok ikisi bulunur.

c) Portakal ve mandalina C vitamini bakımından zengindir

d) Portakal ve mandalina kışın çok ucuzdur.

 

3- Aşağıda besinler ve besinlerin vücudumuzdaki önemli görevleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a) yağlar – enerji verici

b) vitaminler – yapıcı ve onarıcı

c) karbon hidratlar – düzenleyici

d) proteinler – koruyucu

 

4- “Su, bir halden başka bir hale geçerek yeryüzü ile atmosfer arasında dolanır.” Suyun yeryüzü ile atmosfer arasında devam eden bu dolanımına ne ad verilir?

a) su dengesi                                              b) su döngüsü

c) su kaynakları                                          d) suyun hal değiştirmesi

 

5-

I.  Bir enerji çeşididir.

II. Kalorimetre ile ölçülür.

III. Ölçü birimi kalori ve jouledür.

Yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir?

a) ısı                                                             b) ışık

c) sıcaklık                                                    d) yanma

 

6- Küçük bir elmanın vereceği enerji 17 kcal’dir. Bu enerji kaç kilojoule’dir?

(1 cal = 4 joule,  1 kcal = 4 kjoule)

a) 68                                                             b) 70

c) 78                                                             d) 80

 

7- “Ağzına kadar suyla dolu çaydanlıktaki su kaynamaya başlayınca su taşar. Gözlük çerçevelerine camlar, çerçeve ısıtıldıktan sonra takılır.”

Yukarıdaki olaylar aşağıda verilenlerden hangisine örnektir?

a) erime                                                       b) genleşme

c) ısınma                                                     d) yoğunlaşma

 

8- “Erime” ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

a) Katı maddeler yüksek sıcaklık olmadan erimez.

b) Her katı maddenin belli bir erime sıcaklığı vardır.

c) Katı maddeler, tamamen eriyinceye kadar sıcaklığı sabit kalır.

d) Katı maddenin miktarı, erime sıcaklığını değiştirmez.

 

9- “Demirden ve ağaçtan yapılmış sandalyelerin hacimleri eşit olduğu halde demir sandalyenin kütlesi daha fazladır. Bu nedenle demir ağaçtan daha yoğundur.”  Aşağıdaki maddelerden hangisi diğerlerine göre daha yoğundur?

a) pamuk                                                     b) tahta

c) kağıt                                                         d) bakır

 

10- Aşağıdaki verilenlerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvet değildir?

a) yer çekimi

b) mıknatısın etkisi

c) plastik tarağın kağıdı çekmesi

d) el arabası ile harç taşıma

 

11- “Mıknatıs……………………..maddesini çeker, …………… maddesini çekmez.”  Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılabilir?

a) cam - kobalt                                            b) demir - kömür

c) bakır – demir                                          d) çakıl – nikel

 

12-

Yukarıdaki çubuk mıknatıs üç parçaya bölünürse kaç tane S kutbu oluşur?

a) 1                                                               b) 2

c) 3                                                                d) 4

 

13- Aşağıdakilerin hangisinde mıknatıs kullanılmıştır?

a) ütü                                                            b) bisiklet

c) pusula                                                     d) ekmek kızartma aracı

 

14- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel temas sonucu oluşan kuvvet nedeniyle hareket eder?

a) daldan düşen (bilgi yelpazesi.net) elma

b) Ay’ın Dünya etrafında dolanması

c) mıknatısın toplu iğneleri çekmesi

d) rüzgarda yaprakların sallanması

 

15-

I.  itme kuvveti

II. çekme kuvveti

III. havanın direnç kuvveti

Yukarıdakilerden hangileri cisimlerin hareketini sağlar?

a) I – II                                                           b) II – III

c) I – III                                                          d) I – II – III

 

16- Mıknatıslarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Aynı cins kutuplar birbirini çeker.

b) Aynı cins kutuplar birbirini iter.

c) Farklı cins kutuplar birbirini çeker.

d) Mıknatıs bazı elektronik araçlara zarar verebilir.

 

17- Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin azalması sonucu meydana gelir?

a) masanın halı üzerinde hareket ettirilmesi

b) yağsız bisikletin sürücüyü çok yorması

c) Kapı menteşelerinin gıcırdaması

d) buzlu yolda kayarak düşmelerin çok olması

 

18-

Asılı olan iki mıknatıs yukarıdaki şekildeki gibi dengede duruyor. Mıknatısların numaralandırılmış kutupları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

       1              2             3             4

a) N                S             S             N

b) S                N             S             N

c) S                 N             N             S

d) S                S             N             N

 

19- Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Sürtünme kuvveti, temas gerektiren kuvvettir.

b) Sürtünme kuvveti hareketle zıt yöndedir.

c) Sürtünme harekete etki etmez.

d) Sürtünme kuvveti arttıkça hareket zorlaşır.

 

20-

I. Cisimlerin hareketini fiziksel temas olmadan sağlayan kuvvetlere temas gerektirmeyen kuvvetler denir.

II. Fiziksel temas sonucu cisimleri hareket ettiren kuvvetlere temas gerektiren kuvvetler denir.

Yukarıdaki tanımlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

a) ikisi de doğru                                         b) I. doğru, II. Yanlış

c) ikisi de yanlış                                         d) I. yanlış, II. Doğru

 

21- Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmaz?

a) yüzeylerin yağlanması

b) kışın otomobil tekerleklerine zincir takılması

c) kışın altı tırtırlı ayakkabı giyilmesi

d) dişleri silinen otomobil tekerleğinin değiştirilmesi

 

22-

I.  N kutbu, N kutbunu iter.

II. S kutbu, N kutbunu çeker.

III. S kutbu, S kutbunu iter.

Mıknatıs kutuplarının birbirlerine etkisi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) yalnız I.                                                    b) yalnız II.

c)  I – II – III                                                  d) I – II

 

23- Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliği değildir?

a) erime noktası                                        b) kaynama noktası

c) donma noktası                                      d) kütlesi

 

24- “kaynama – donma – erime – yoğuşma”

Madde dışarıya ısı verince yukarıdakilerden hangisi veya hangileri oluşur?

a) donma – yoğuşma                                               b) kaynama – donma

c) erime – yoğuşma                                  d) yoğuşma

 

25- “Yakıtlar çevreyi az veya çok kirletir.” Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi çevreyi en az kirletir?

a) odun                                                         b) kömür

c) doğal gaz                                                d) fuel oil

 

26- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ile doldurunuz.

 

yoğunluğu,  iter,  buharlaşma,  sürtünme gerektirmeyen, çeker,  yer çekimi kuvveti,  sürtünme,  genleşme,   kutup, sürtünme kuvveti

 

- Yaprağın yere düşmesini sağlayan kuvvet ……………..…………. bir kuvvettir.

 

- Tahta bir yüzeyin üzeri yağlanırsa……………… azalır.

 

- Mıknatısların çekim etkisinin güçlü olduğu yerlere …………….. denir.

 

- Mıknatısta aynı kutuplar birbirini ……………. .

 

- Mıknatısta (bilgi yelpazesi.net) zıt kutuplar birbirini ……………. .

 

- Hareket halindeki bir cisme cismin hareketi ile zıt yönde etki eden kuvvete .....…………… denir.

 

- Sıcaklığın etkisi ile maddelerin boyutlarındaki değişime …………………..denir.

 

- Kaynama sırasında sıvının her tarafında ……………….. olur.

 

- Suya atılan maddelerden ………………. fazla olan madde suyun dibine çöker.

 

- Havaya atılan bir cisim ……….......………… etkisiyle yere düşer.

 

 

27- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D,  yanlış olanların önüne Y yazınız.

 

(   ) Katılar; ısı alarak erir, sıvılar; ısı vererek donar.

 

(   ) Maddelerin sıcaklığını kalorimetre ile ölçeriz

 

(   ) Kaynama sırasında sıcaklık sabit kalır.

 

(   ) Kış aylarında elektrik telleri sarkar.

 

(   ) Islak çamaşırlar donarak kururlar.

 

Puanlama: İlk 25 soru 3’er puan, 26. soru 20 puan, 27.soru 5 puan değerindedir.

 

BAŞARILAR DİLERİM...


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: