Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (1)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 2. DÖNEM 5/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.) Canlıların kaç sınıfa ayrıldığını yazınız.

 

*.................................................                           *...................................................

 

*.................................................                           *...................................................

 

 

2.) Mantarların kaç sınıfa ayrıldığını yazınız.

 

*.................................................                           *....................................................

 

*.................................................                           *...................................................

 

 

3.) Mıknatısların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı mıknatısların tek kutbu vardır.

B) Zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker, aynı adlı kutuplar birbirini iter.

C) Mıknatısın uyguladığı kuvvet, temas gerektirmeyen kuvvettir.

D) Mıknatıs günlük yaşantımızı kolaylaştıran birçok alette kullanılmıştır

 

4.) Ay ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Güneş ve Dünya Ay’ın çevresinde döner.

B) Ay’ın çapı Dünya’nın çapından büyüktür

C) Ay’ın kendi ışığı (bilgi yelpazesi.net) vardır

D) Ay Dünya’ya Güneş’ten daha yakındır.

 

5.) Aşağıdaki canlılar sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

A)Yarasa                      B)  Balina                             C) Fok                   D) Kelebek

 

6.)Dünya, Güneş ve Ay’ın küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Güneş – Dünya – Ay                             B) Dünya – Güneş – Ay

C) Ay – Dünya – Güneş                            D) Dünya – Ay - Güneş

 

7.) Mantarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Besinlerin küflenmesine neden olurlar         B) Bazıları topraklarda bazıları ağaçlarda yaşarlar.

C) Hamurun kabarmasında rol oynarlar.          D) Kendi besinlerini oluştururlar.

 

8.) Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevlerinden değildir?

A) Besin yapma          B) Tozlaşma        C) Solunum         D) Terleme

 

9.) Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır?

A)Arı               B) Köpek Balığı                   C) Kelebek           D) Toprak Solucanı

 

10.) Mıknatısların uyguladığı kuvvet nasıl bir kuvvettir?

A) Cisimler arasındaki sürtünme kuvvetidir.        B) Hava direncidir.

C) Su direncidir.                                                         D) Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.

 

11.)Aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerinden farklı bir özellik söz konusudur?

A)Elektrik direklerindeki tellerin yazın sarkık, kışın gergin olması.

B)Sıkışmış konserve kapağının sıcak suya tutularak açılması.

C)Bir lastiğin çekildiğinde boyunun uzaması, bırakıldığında kısalması.

D)Demiryolu raylarının döşenirken aralarında boşluk bırakılması

 

12.) Bitkilerde su kaybı hangi olayla gerçekleşir?

A)Solunum                   B) Terleme                      C) Boşaltım              D)  Fotosentez

 

13.) Aşağıdakilerin hangisi çiçeğin yapısında bulunmaz?

A)Dişi organ                B) Taç yaprak       C) Çanak yaprak                 D) Emici tüyler

 

14.) Mıknatısların uyguladığı kuvvet nasıl bir kuvvettir?

A) Cisimler arasındaki sürtünme kuvvetidir.        B) Hava direncidir.

C) Su direncidir.                                                         D)Temas gerektirmeyen bir kuvvettir

 

15.) Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?

A)Kömür                       B) Petrol                               C)  Doğalgaz                       D)  Odun

 

16.) A sütununda çeşitli canlı isimleri verilmiştir. B sütununda ise bu canlıların yer aldığı grupları verilmiştir. Uygun olanları birbirleri ile eşleştiriniz. (10 Puan)

 

 

17) Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.(20 Puan / her biri 2şer puan)

 

a) Bitkileri…………………..…..... ....ve ….……………….bitkiler olmak üzere iki grupta inceleriz.

 

b.) Çiçekli bitkiler,çanak yaprak,…………………….................................dişi organ ve…………………………....... olmak üzere dört bölümden oluşur.

 

c.) Dünya’nın kendi etrafında  tam dönmesini tamamladığı süre bir………………...............................

 

d.) Elektrik devresinde açma ve kapama görevini ……………………….......................gerçekleştirir

 

e.) Bir elektrik devresinde …………………...................gibi elektrik enerjisi kaynağına ihtiyaç vardır.

 

f.) Havaya atılan her cisim ……………………………..................................................etkisiyle yere düşer.

 

g.) Sıvıların ısı alarak gaz hale geçmesine……………………………….......................................denir.

 

h.) Bulutlarda oluşan su damlacıklarının yeryüzüne düşmesine………………….............................denir.

 

ı.) Sindirilmiş besinler (bilgi yelpazesi.net) vücudumuzda……………………..................................yolu ile taşınır.

 

i.) Vitaminler vücudumuzda …………………………………...............................olarak görev yapar.

 

 

18) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10 puan / her biri 1 er puan)

 

(     )Yarasalar yavrularını sütle besler

 

(     ) Mikroskobik canlılardan bazıları toprağa karışan canlı artıklarını çürütür.

 

(     ) Memeli hayvanların hepsinin vücutları tüylerle kaplıdır.

 

(     ) Yaprağın görevi bitkinin dik durmasını sağlamaktır.

 

(     ) Canlılar sınıflandırılırken benzerlikleri ve farklılıkları dikkate alır.

 

(     ) Ay hem kendi çevresinde döner hem de Dünya’nın çevresinde dolanır.

 

(     ) Dünya’dan Ay’ın tüm yüzeyi gözlenebilir.

 

(     ) Ampul, basit elektrik devresindeki pilin enerjisini ışık enerjisi olarak tüketir.

 

(     ) Yaprağın yere düşmesini sağlayan kuvvet temas gerektiren bir kuvvettir.

 

(     ) Sürtünme kuvveti her zaman hayatımızı zorlaştırır.

 

NOT:1 den 16 ya kadar olan sorular 4 puan değerindedir


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.....

4. **Yorum**
->Yorumu: bence bunlardan hoca aynısını sorar çünkü bizim hoca herlade internetten bakıyor ne kadar şanslıyız yha bn bunları hemen deftere geçiriyorum 
->Yazan: hazal


3. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site 
->Yazan: 

2. **Yorum**
->Yorumu: öğretmenin söyledikleri yani bu siteye bakmalısınız
->Yazan: nad nac

1. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site 
->Yazan: öykü..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: