Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (15) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 5/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:… PUAN:…

 

1.Kayaçlar ile ilgili,

1. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.

2. Yer kabuğunu oluşturan büyük taş kütleleridir.

3. Her kayaç aynı zamanda değerli bir madendir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3

 

2. Kayaç ve maden arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Madenler ekonomik değeri olan kayaçlardır.

B) Kayaçlar çok uzun, madenler kısa sürede oluşur.

C) Madenleri insanlar kullanabilir, kayaçları kullanamaz.

D) Kayaçlar doğada kendiliğinden oluşur, madenleri insanlar yapar

 

3. Aşağıdakilerden hangisi doğal anıt değildir?

A) Karain mağarası       B) Düden şelalesi

C) Travertenler              D) Atatürk Ormanı

 

4. Fosiller ile ilgili,

1.Hayvanların fosili olur, bitkilerinolmaz.

2. Yer kabuğunda gömülü olanfosillerfosilyakıtları oluşturur.

3.Fosillergeçmiştekicanlılarhakkındabilgiverir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3

 

5. Yer kabuğunda bulunan ve canlıların milyonlarca yıl öncesindengünümüze ulaşan kalıntılarına - - (?) - - denir.

Verilen cümlede “?” işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)mineral  B) kayaç  C) maden  D) fosil

 

6. Hipotez: Bir elektrik devresinde ampul sayısı değişirse parlaklığı da değişir.

Verilen hipotezi test etmek için yukarıdaki düzeneklerden hangi ikisi kullanılmalıdır?

A) 1 ve 3. B) 1 ve 4.C)  2 ve 3. D) 2 ve 4

 

7.

Şekildeki elektrik devresindeki ampulün parlaklığınıdeğiştirmek için,

1. Devreye anahtar eklemek

2. Ampul sayısını değiştirmek

3. Uç uca bağlanan pil sayısını değiştirmekişlemlerinden hangileri yapılabilir?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3

 

8

Şemada verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1. Çıkış  B) 2. ÇıkışC) 3. çıkış D) 4. Çıkış

 

9. Çevre sorunlarına neden olan,

1. Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı

2. Sanayi atıklarının akarsulara karışması

3. Orman yangınları

durumlarından hangileri bazı canlı türlerinin yok olmasına ya da tehlike altına girmesine neden olur?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3.

 

10. İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan çevre sorunlarındanbiri de su kirliliğidir.

Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden birisi olamaz?

A) Su kaynaklarının koruma altına alınması

B) Atık maddelerin yeniden kullanımının sağlanması

C) Yerleşim yerlerinin temiz su kaynaklarına yakın yerlere kurulması

D) Sanayi kuruluşlarının temiz su kaynaklarına uzak yerlere kurulması

 

11. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki yaşam alanlarına zarar veren insan davranışlarına örnek olamaz?

A. Nüfus artışı ve kentleşme

B. Sanayileşme

C. Hava, su ve toprak kirliliği

D. Ağaç dikme

 

12. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bir bitkinin bölümlerinden değildir?

A. kök  B. gövde  C. yaprak   D. Çiçek

 

13.

1.Devre açık olduğu zaman ampul ışık verir

2.Devre kapalı olduğu zaman ampul ışıkvermez

3.Devre kapalı ise ampul yanmaz

Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız 3      B) 1,2       C) 2,3       D) 1,2,3

 

14. Bitkiler karbondioksit ve su kullanarak besin ve oksijen üretirler. Bu olaya fotosentez denir ve bitkininyapraklarında gerçekleşir.

Fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlayan asıl kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A.Güneş   B. Mineraller     C. Su    D. Karbondioksit

 

15. Aşağıda verilen canlılardan hangisi üzüm suyunu sirkeye dönüşmesinde rol oynar?

A. Küf mantarı

B. Menekşe

C. Mikroskobik canlılar

D. Şapkalı mantarlar

 

16. Dinamometrelerin yapımında genellikle sarmal yaylarkullanılır. Bir dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri kullanılan bu yayların bazı özelliklerinebağlıdır.

Buna göre dinamometrelerde kullanılan yayların,

I. Cinsi

II. Kalınlığı

III. Boyu

özelliklerinden hangileri ölçülebilecek en büyük kuvvet değerini etkiler?

A) Yalnız I. B) I ve II.C) II ve III. D) I, II ve III.

 

17. Çiçekli bitkiler genel olarak dört kısımdan oluşur. Bunlar kök, gövde, yaprak ve çiçektir.

Çiçek ile ilgili,

I. Bitkinin üreyip çoğalmasını sağlar.

II. Suyu kökten alıp yapraklara taşır.

III. Bazıları güzel koku ve rengiyle canlıları kendine çekerek üremeye yardımcı olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.C) I ve III. D) II ve III.

 

18. Bir hayvana ait özellikler verilmiştir.

- Doğurarak çoğalır.

- Yavrularını sütle besler.

- Suda yaşar.

Buna göre, özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus B) Koyun C) Timsah D) Kurbağa

 

19. Buse alışveriş yaparken en sağlıklı besinleri almak için her zaman inceleme yapar.Hazır gıda alırken yaptığı incelemede ürünlerinüzerindeki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

A) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi

B) Koruyucu ve katkı maddesi içermediğine dair bilgi

C) Ürünlerin elde edildiği hayvanların doğum tarihleri

D) Ürünün belirlenen standartlara uygunluğunu içeren TSE damgası

 

20. Yeryüzünün derinliklerinde sıkışıp kalmış canlı kalıntılarına fosil denir. Fosiller bilim insanlarının birçok çalışmasına fayda sağlamaktadır.

Fosiller sağladığı faydalar ile ilgili,

I. Nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sağlar.

II. Bulunan bölgenin geçmiş coğrafi yapısı hakkında bilgi verir.

III. Gelecekte meydana gelebilecek depremlerin yerinin tespitini sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.C) II ve III. D) I, II ve III.

 

21. Aysun Öğretmen Fen Bilimleri dersinde öğrencilerle sigara ve alkol kullanımının insan vücuduna verdiği zararları tartışmaktadır.

Öğrencilerin hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Mert: Alkol (bilgi yelpazesi. com) kullanımı hafızayı güçlendirir.

B) Fatma: Sigaradaki karbonmonoksit kanın oksijen taşıma gücünü azaltır.

C) Ayşe: Sigara içinde bulunan nikotin kanın damarlarda dolaşımını yavaşlatır.

D) Hakan: Alkol kullanımı beyin ve sinir sistemini etkileyerekkişinin dengesini kaybetmesine sebep olur.

 

22. (1) Diyet aslında dengeli beslenmenin diğer adıdır. (2) Sağlıklı yaşayabilmek için ihtiyaç duyulan besin türlerindengerektiği kadar tüketmeye dengeli beslenmedenir. (3) Dengeli beslenmek için sadece protein içerikli besinler tüketilmelidir. (4) Sağlıklı beslenmek için bir günde sebze-meyve, et ve süt ürünleri ile tahıl ürünlerindenbelirli oranlarda tüketmek gerekir.

Paragraftaki sağlıklı beslenme ile ilgili numaralarla gösterilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

 

23.

 

24. Bir insan için aşağıdaki besin gruplarından hangisi öncelikli enerji kaynağıdır?

A) Yağ B) ProteinC) Vitamin   D)Karbonhidrat

 

25.

1. Hava saydam bir maddedir bu sayede güneş ışınları dünyaya ulaşabilir.

2. Evlerimizin pencerelerinde opak bir madde olduğu için cam kullanırız.

3.Bulutlu hava, yarı saydam bir madde gibi dünyaya gelen ışığın bir kısmını engeller.

Yukarıda ışığın yayılması ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.........

12. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site sizi tebrik ediyorum bende çok sevdim cok güzel bilgiler var artık sınavlarımı burdan çalısıcam her kimse güzel yazmıs süper like like love
->Yazan:

11. **Yorum**
->Yorumu: ne güzelmis artık sınavlarımı burdan çalısıcam saol
->Yazan: momo

10. **Yorum**
->Yorumu: TESTLER HARİKA BU SORULARIN HEPSİ SINAVDA ÇIKTI.
->Yazan: MERİ ÜLKER

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: