Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (9) (TEST)

 

…… – ……  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 5/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1-Aşağıdaki tabloda bazı besin içerikleriyle görevleri verilirken hata yapılmıştır.

Kaçıncı satırdaki besin içerikleri yer değiştirildiğinde tablo doğru olur?

A) I ve II     B) II ve IV

C) I ve IV   D) II  ve IV

 

2-Aşağıdaki dinamometrelerden hangisiyle 80 N ağırlığındaki bir cisim ölçülebilir?

 

3-Sürtünme kuvvetiyle ilgili,

I-Cisimlerin hızını artırır.

II-Cisimlerin ısınmasını sağlar.

III-Cisimlerin hızını azaltır.

Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) yalnız III             B) I ve II

C) II ve III                D) I, II ve III

 

4-Isı veren sıvı bir maddenin katı hale geçmesini ifade eden hal değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erime

B) Kaynama

C) donma

D) yoğuşma

 

5- Bir öğrenci aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğu cümle doğru ise ‘D’, yanlış ise ‘Y’ yönünde ilerliyor.

Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

A) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.

 

6- Bir öğrenci aşağıdaki tabloda verilen maddeleri saydam , opak ve yarı saydam olarak sınıflandırarak  + işaretiyle sınıflandırıyor.

Öğrencinin her hatasız değerlendirmesi 20 puandır.

Öğrencinin değerlendirmesi yukarıdaki gibi olduğuna göre etkinlikten kaç puan alır?

A) 80   B)  60  C) 40      D) 20

 

7-Mikroskobik canlılar ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı türleri hastalık yapar.

B) Besinlerin bozulmasına sebep olur.

C) Bitki ve hayvan artıklarının çürütülmesini sağlar.

D) Hepsi insan sağlığı için zararlıdır.

 

8-Bir maddenin ısı alışverişi yaptığında gerçekleştirebileceği bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

I. Buharlaşma

II. Genleşme

III. Donma

IV. Kaynama

Buna göre, verilenlerden hangisi maddenin ısı alması sonucu gerçekleşmez?

A) I    B)  II    C) III    D) IV

 

9- Aşağıdaki canlı türlerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Örümcek    B) Kedi

C) Yılan          D) Kertenkele

 

10-

Bu deney düzeneğinde sırayla K ve L değişiklikleri yapılıyor.

K=ışık kaynağı cisme yaklaştırılıyor.

L= Beyaz perde cisme yaklaştırılıyor.

Bu olaylar sonucunda duvarda oluşan tam gölgenin boyu nasıl değişir?

.      K                                 L

A)    Artar                      Azalır

B)    Artar                      Artar

C)    Azalır                      Azalır

D)   Azalır                      Artar

 

11-Aşağıdaki gibi dairesel bir cismin ortasında çalar saat vardır.

Ayşe’nin çalar saatin sesini en iyi duyması için ‘?’ ile gösterilen kısma aşağıdaki maddelerden hangisini koymasını gerekir?

A) Demir tozu   B) Su    C) Hava  D) Alkol

 

12-Yusuf, fen bilimleri dersi öğretmeninin sorusuna aşağıdaki gibi cevap veriyor. Yusuf’un verdiği cevap doğrudur.

Yusuf’un cevabı=  At kuyruğu, eğrelti otu ve kibrit otu

Buna göre öğretmenin sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Çiçeksiz bitkilere örnek verir misiniz?

B) Çiçekli bitkilere örnek verir misiniz?

C) Omurgalı hayvanlara örnek verir misiniz?

D) Omurgasız hayvanlara örnek verir misiniz?

 

13-Aşağıdaki elektrik devrelerinde verilen ve K harfi ile gösterilen lambalardan hangisi en parlak yanar?

 

14-‘Pil sayısı arttıkça lamba parlaklığı artar.’ Şeklindeki bir araştırma sorusunu cevaplamak için farklı elekrik devreleri kullanmalıdır.

Bu elektrik devrelerindeki değişken türleriyle ilgili;

I. Pil sayısı bağımsız değişkendir.

II. Lamba sayısı bağımlı değişkendir.

III. Lamba sayısı kontrol edilen değişkendir.

İfadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II

B)  I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

 

15- Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinde lambanın yanmamasının sebebi olamaz?

A) Anahtarın kapalı olması

B) Pilin olmaması

C) Bağlantı kablosunun kopuk olması

D) Lambanın bozuk olması

 

16-

Yukarıdaki elektrik devresinde birbirinden bağımsız olarak sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor:

I. Devreye lamba bağlanıyor.

II. Devreye pil bağlanıyor.

III. Devreye kapalı anahtar bağlanıyor.

I, II ve III. İşlemlerin sonucunda lamba parlaklığındaki değişimler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

.        I                     II                      III

A)    Değişmez      Artar           Azalır

B)    Artar            Artar           Azalır

C)    Azalır            Artar         Değişmez

D)    Artar             Azalır        Değişmez

 

17-

Yukarıdaki çizimi verilen elektrik devresindeki lamba yanmamaktadır.

Bu elektrik devresinin devre elemanlarının sembolleri kullanılarak oluşturulan devre şeması aşağıdakilerden (bilgi yelpazesi. com) hangisidir?

 

18-

----Fosilleri inceleyen bilim dalına  denir.

----Fosiller hakkında çalışmalar yapan bilim insanlarına  denir.

----Kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlara  denir.

Bu cümlelerdeki boşluklara yazılması gereken kavramlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 

19-Aşağıda ülkemizde bulunan bazı yapılara ait görseller verilmiştir.

Bu yapılarla ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?

A) Mustafa: K’nin yapımında insan emeği vardır.

B) Aleyna : L bir doğal anıttır.

C) Ahmet: K bir doğal anıttır.

D) Baran: L yerkabuğunun oluşum sürecinde ortaya çıkmıştır.

 

20- Furkan ve Özkan bazı madenlerle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor.

FURKAN: Elektriği iyi ileten kolay işlenebilen bir madendir.Elektrik kablosu yapımında kullanılır.

ÖZKAN: Termometre ve diş dolgusu yapımında kullanılır.

Furkan ve Özkan hangi madenlerle ilgili bilgi vermektedir?

.      FURKAN                   ÖZKAN

A)        Demir                                Mermer

B)        Bakır                                  Civa

C)        Mika                                  Kömür

D)       Kurşun                                Bor

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

3. **Yorum**
->Yorumu: İnşallah yarın ki sınavdan 100 alırım 
->Yazan:


2. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok güzel bir site.Emeği geçen geçmeyen herkese çok teşekkür ederim.Sizler sayesinde sınavlarım daha kolay ve güzel geçiyor.Gerçekten çok teşekkür ederim.
->Yazan: Aleyna İplikçi

1. **Yorum**
->Yorumu: Umarım sınavda bunlar çıkar
->Yazan: Konuyla ilgisi yok.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: