Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (9)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1-Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D / yanlış olanlara Y harfi koyunuz

 

2-Aşağıda verilen boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

Küçük dolaşım, kalp ile ……………………. arasında gerçekleşir. Küçük dolaşımın amacı, ………………………. Azalmış (kirli kan) kanı temizlemektir. Kan vücutta kirlenerek ………………………………….. gelir. Buradan kan, pompalanmak üzere ……………………………….. geçer. Sağ karıncıktan akciğerlere, ………………………….. atardamarı ile gönderilir. Akciğerde,kandaki …………………………. oksijenle yer değiştirir. Oksijence zenginleşmiş kan, …………………… toplardamarı ile kalbin ……………….. döner.

 

3-Şekildeki akciğer modelinde oklarla gösterilen kısımların karşısına solunum sisteminde temsil ettiği organın ismini yazınız

 

4-Aşağıda verilen uzun kemiğin kısımları ile yapı ve görevleri arasındaki ilişkiyi hangi öğrenci yanlış olarak eşleştirilmiştir.

Yanlış olanı düzeltiniz.

 

5-Tabloda özellikleri verilen yapıların adlarını numaralı yerlere yazınız.

 

6-Aşağıdaki kan hücreleri ve  kan damarlarını görevleri ile eşleştiriniz.

 

8-Aşağıda verilen organeller ve görevlerini eşleştiriniz.

.      Organel                                           Görevi

1. Mitokontri                                     Madde iletimi

2.Ribozom                                        Protein Üretimi

3.Endoplazmik Retikulum                  Enerji Üretimi

4.Lizozom                                         Salgı üretmek

5.Golgi Aygıtı                                    Hücre içi sindirim

 

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU ŞIKLARINI İŞARETLEYİNİZ

 

1-Büyük dolaşım kalbin hangi bölümünde başlar ve sona erer?

.       Başlama                Bitiş

A) Sağ kulakçık             Sol Kulakçık

B) Sol kulakçık             Sağ Karıncık

C) Sol Karıncık              Sağ Kulakçık

D)Sağ Karıncık             Sol Kulakçık

 

2-Aşağıdaki damarlardan hangisi temiz kan taşır?

A) Akciğer toplardamarı       B)  Akciğer atardamarı

C)  Üst ana toplardamar        D)  Alt ana toplardamarı

 

3-Hücreyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Bazı hücrelerde birden fazla çekirdek olabilir

B) Kofullar hayvan hücrelerinde büyük ve azdır

C) Hücre zarı canlı ve seçici-geçirgendir.

D) Hücre duvarı sadece bitki hücresinde vardır

 

4-Benzer görevdeki hücreler bir araya gelerek hangisini oluşturur?

A) Doku         B)Organ        C) Sistem        D) Organizma

 

5-Nefes aldığımızda havanın vücudumuzda izlediği yol aşağıdakilerin hangisi gibidir?

A) Burun-gırtlak-yutak-soluk borusu-bronş-bronşçuk-alveol

B) Burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-bronş-bronşçuk-alveol

C) Burun-gırtlak-soluk borusu-bronş-bronşçuk-yutak-alveol

D) Burun-yutak-bronş-soluk borusu-bronşçuk-alveol-gırtlak

 

6-

I- Vücuda şekil verir.

II- İç organlarımızı dış etkilerden korur.

III- Besinlerin sindirimini sağlar.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri iskeletin görevidir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II         C) I ve I       D) II ve III

 

7-Papatyanın hücrelerini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez?

A) Ribozom                         B) Hücre zarı

C) Sitoplâzma                    D) Sentrozom

 

8-Sedef Öğretmen, öğrencisi Sevda’dan hücre ile bir kasaba arasında ilişki kurmasını istemiştir.Sevda, kasabadaki (bilgi yelpazesi. com) belediye başkanlığını hücredeki yapılandan hangisiyle ilişkilendirmiştir?

A) Mitokondri       B) Kloroplast       C) Koful        D) Çekirdek

 

9.

 

10.

Yukarıda, vücudumuzda bulunan kas çeşitleri verilmiştir. Sırasıyla bu kas çeşitleri nelerdir?

.       1                             2                         3

A)çizgili kas                 düz kas                kalp kası

B)çizgili kas                 kalp kası               düz kas

C)düz kas                    çizgili kas             kalp kası

D)düz kas                    kalp kası              çizgili kas

 

11-Aşağıdakilerin hangisi yarı oynar ekleme örnektir?

A) Kafatası kemiği              B) Alt çene kemiği

C) Üst çene kemiği            D) Omurlar

 

12-Akciğerlerin yapısında bulunan alveollerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gaz değişimini sağlamak

B) Havayı nemlendirmek

C) Mikropları tutmak

D) Sesi oluşturmak

 

12.

2, 3 ve 4 numaralı kutucuklara hangi kavramları yazdığımızda hücre ile organizma arasındaki ilişki tamamlanır?

.            2                       3                          4

A)   doku                   sistem                    organ

B)   sistem                  organ                   doku

C)    doku                   organ                    sistem

D)    organ                   sistem                 doku

 

14-Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklardan değildir?

A) Hayvan hücresi köşeli, bitki hücresi yuvarlaktır

B) Hayvan hücresinde kloroplast yok, bitki hücresinde vardır

C) Bitki hücresi besin üretir, Hayvan hücresi üretmez

D) Bitki hücresinin hücre duvarı vardır. Hayvan hücresinin yoktur

 

15-.                  Aylin       Kerem      Deniz     Yankı      Ezgi

Kan Grubu   0 Rh+      AB Rh+     B Rh+     0 Rh+      B Rh–

Yukarıda kan grupları verilen beş kişiden hangi ikisi birbirine kan verebilir?

A) Aylin-Yankı                  B) Deniz-Kerem

C) Deniz-Ezgi                   D) Aylin - Ezgi

 

16-Büyük dolaşımda kanın izlediği yol verilmiştir boşlukları doldurunuz.(2P)

 

Sol karıncık-………………………-Atar Damarlar-Kılcal Damarlar-Toplar Damarlar-Üst Alt Ana Topar Damar-………………………

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: Bu siteye ölüyorum çok iyi ya yazılıdaki tüm sorular burda var yuh şok oldum tebrikler 
->Yazan: gece
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):