Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. Aşağıda hücre ile ilgili olarak verilen kavram haritasındaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 p )

 

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına ‘D’ yanlış olanın yanına ‘Y’ yazınız. (10P)

………a)Hücre zarı seçici geçirgen özelliği ile hücreye madde giriş çıkışını sağlar.

………b) Sperm hareketli ve küçük yapılı iken yumurta büyük ve hareketsizdir.

………c) Sperm ve yumurta annenin yumurtalıkta birleşirler.

………d) Ergenlik döneminde insanlarda bedensel ve ruhsal değişikler meydana gelir.

………e) Kurbağalar yaşamına suda başlarlar ve başkalaşım geçirerek hayatına karada devam ederler.

………f)  Bütün canlılar (bilgi yelpazesi.net) doğurarak ürerler.

………g) Çanak yaprak çiçek gonca halindeyken çiçeği korumakla görevlidir.

………h) Polenlerdeki erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin birleşmesine tozlaşma denir.

………ı)Tohum çimlenirken güneş ışığına da gereksinim duyar.

………i)Tarım ilaçlarının ve gübrelerin kullanıldığı tarım organik tarım olarak adlandırılır

 

 

3.Aşağıdaki tabloda verilen canlılarla ilgili özellikleri işaretleyin.( 10P)

 

4.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime yada kelime gruplarını yazarak boşlukları doldurunuz. ( 10P)

•      Canlılık olaylarının gerçekleştiği canlının temel yapı birimine . . . . . . . . . denir.

•      Hücre;. . . . . . .. . , . . . . . . . . .. . . . ve çekirdekten oluşur.

•      Çiçekli bir bitki dört kısımdan oluşur.Bunlar; . . . .. . . . . ,. . . . . . .. . . ,. . .. . . . . . ..........ve. . . . .. .. ..  . .. ..dir.

•      Bitkilerde görülen . . .. . . .. .. . ..  . .. . evresi tohumun toprak altında faaliyete geçmesi ile başlar.

•      Hücre----Doku----Organ----. . . . .. . .. . . . .----Organizma

•      İnsanlarda spermler…………………………de,   yumurtalar…………………………………da   üretilir.

•      İlaç ve gübre gibi kimyasal maddelerin hiç kullanılmadığı tarım türüne …………………………… denir

•      Hücrenin ihtiyaç duyduğu enerji ……………………………………. Sağlanır

•      İnsanda  zigot gelişimini ……………………………………………da sürdürür.

•      Bitki hücresinde hücre zarının çevresinde ......................................................bulunur.

 

5.Aşağıdaki şekilde bir çiçek modeli görülmektedir. Şekil üzerinde numara ile gösterilmiş kısımların isimlerini yanına yazınız.(10P )

 

 

 

*Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda yalnız bir doğru seçenek vardır. Doğru seçeneği bulup işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.

 

1.

 

 

2.

Numaralı tablodaki verilen ergenlik dönemi değişimlerinden hangileri bedensel gelişimle ilgilidir?

A)    1-6-7                      B) 2-5-9                 C) 3-4-8                D) 2-6-9

 

4. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla ilgili bir olay yazılmamıştır?

A)Endoplazmik retikulum àmadde iletimi

B)Lizozom àprotein sentezi

C)Mitokondri àoksijen tüketimi

D)Golgi cisimciği àsalgı paketleme

 

5.  Çok enerji harcayan beyin ve kas hücrelerinde hangi organelin diğerlerine oranla fazla olması beklenir?

A) golgi cisimciği                        B) lizozom

C) mitokondri                              D) Sentrozom

 

6.

I.   Su

II.  Işık

III. Sıcaklık

IV. Karbondioksit

Yukarıdaki maddelerden hangileri tohumun çimlenmesi için gerekli değildir?

A)I, II, III                         B) II, III                   C)I, II, IV                 D)II, IV

 

7. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi üreme açısından diğerlerinden farklıdır.?

A) Eşek                         B) Kaplan             C) Şahin               D) Yarasa

 

8. Aşağıda verilen durumların hangisi başkalaşım olayına örnek olarak verilebilir?

A)Yumurtadan çıkan kuş yavrusunun büyümesi

B) Tırtıldan kelebek (bilgi yelpazesi.net) oluşması.

C) Yeni doğan aslanın avlanmayı öğrenmesi.

D) Bukalemunun ortama uyum sağlaması.

 

9. Aşağıdaki yapılardan hangisi yalnızca bitki hücresinde bulunur?

A) Hücre zarı                B.) Stoplazma      C.) Koful                D.) Hücre duvarı

 

10. Alttaki tabloda bir insanın yaşlara göre boy uzunluğu ve kütlesi yer almaktadır.

Tabloya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)    insanların boyu sürekli uzar.

B)    insanların boyu arttıkça kilosu artmaz

C)   insanların boyu yaşlarıyla paralel artar

D)   insanlar farklı dönemlerde farklı gelişir.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. Aşağıda hücre ile ilgili olarak verilen kavram haritasındaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 p )

 

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına ‘D’ yanlış olanın yanına ‘Y’ yazınız. (10P)

…D …a)Hücre zarı seçici geçirgen özelliği ile hücreye madde giriş çıkışını sağlar.

…D …b) Sperm hareketli ve küçük yapılı iken yumurta büyük ve hareketsizdir.

…Y …c) Sperm ve yumurta annenin yumurtalıkta birleşirler.

…D     d) Ergenlik döneminde insanlarda bedensel ve ruhsal değişikler meydana gelir.

…D     e) Kurbağalar yaşamına suda başlarlar ve başkalaşım geçirerek hayatına karada devam ederler.

…Y …f)  Bütün canlılar doğurarak ürerler.

…D… g) Çanak yaprak çiçek gonca halindeyken çiçeği korumakla görevlidir.

…Y     h) Polenlerdeki erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin birleşmesine tozlaşma denir.

…Y     ı)Tohum çimlenirken güneş ışığına da gereksinim duyar.

…Y …i)Tarım ilaçlarının ve gübrelerin kullanıldığı tarım organik tarım olarak adlandırılır

 

3.Aşağıdaki tabloda verilen canlılarla ilgili özellikleri işaretleyin.( 10P)

 

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime yada kelime gruplarını yazarak boşlukları doldurunuz. ( 10P)

•      Canlılık olaylarının gerçekleştiği canlının temel yapı birimine . .hücre. . denir.

•      Hücre;. . zar . , .stoplazma . .. . ve çekirdekten oluşur.

•      Çiçekli bir bitki dört kısımdan oluşur.Bunlar; çanak yaprak. ,.taç yaprak , dişi organ.ve erkek organdır.

•      Bitkilerde görülen  çimlenme evresi tohumun toprak altında faaliyete geçmesi ile başlar.

•      Hücre----Doku----Organ----. Sistem .----Organizma

•      İnsanlarda (bilgi yelpazesi.net) spermler testislerde,   yumurtalar yumurtalıklarda   üretilir.

•      İlaç ve gübre gibi kimyasal maddelerin hiç kullanılmadığı tarım türüne organik tarım denir

•      Hücrenin ihtiyaç duyduğu enerji mitekondride  Sağlanır

•      İnsanda  zigot gelişimini  döl yatağında sürdürür.

•      Bitki hücresinde hücre zarının çevresinde  hücre duvarı bulunur.

 

5.Aşağıdaki şekilde bir çiçek modeli görülmektedir. Şekil üzerinde numara ile gösterilmiş kısımların isimlerini yanına yazınız.(10P )

 

*Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda yalnız bir doğru seçenek vardır. Doğru seçeneği bulup işaretleyiniz. Her soru 5 puandır

 

2.

 

3. Numaralı tablodaki verilen ergenlik dönemi değişimlerinden hangileri bedensel gelişimle ilgilidir?

A) 1-6-7                         B) 2-5-9                 C) 3-4-8                D) 2-6-9

 

4. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla ilgili bir olay yazılmamıştır?

A)Endoplazmik retikulum àmadde iletimi

B)Lizozom àprotein sentezi

C)Mitokondri àoksijen tüketimi

D)Golgi cisimciği àsalgı paketleme

 

5.  Çok enerji harcayan beyin ve kas hücrelerinde hangi organelin diğerlerine oranla fazla olması beklenir?

A)golgi cisimciği                         B)lizozom

C) mitokondri                              D)Sentrozom

 

6.

I.   Su

II.  Işık

III. Sıcaklık

IV. Karbondioksit

Yukarıdaki maddelerden hangileri tohumun çimlenmesi için gerekli değildir?

A)I, II, III                         B) II, III                   C)I, II, IV                 D)II, IV

 

7. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi üreme açısından diğerlerinden farklıdır.?

A) Eşek                         B) Kaplan             C) Şahin               D) Yarasa

 

8. Aşağıda verilen durumların hangisi başkalaşım olayına örnek olarak verilebilir?

A)Yumurtadan çıkan kuş yavrusunun büyümesi

B) Tırtıldan kelebek oluşması.

C) Yeni doğan aslanın avlanmayı öğrenmesi.

D) Bukalemunun ortama uyum sağlaması.

 

9. Aşağıdaki yapılardan hangisi yanlızca bitki hücresinde bulunur?

A) Hücre zarı                                B.) Stoplazma                      C.) Koful                D.) Hücre duvarı

 

10. Alttaki  tabloda bir insanın yaşlara göre boy uzunluğu ve kütlesi yer almaktadır.

Tabloya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)    insanların boyu sürekli uzar.

B)    insanların boyu arttıkça kilosu artmaz

C)   insanların boyu yaşlarıyla paralel artar

D)   insanlar farklı dönemlerde farklı gelişir.


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

 

Yorumlar

......

34. **Yorum**
->Yorumu: ya emin değilim ama ben yinede beğendim güzel
->Yazan: dolunay......

33. **Yorum**
->Yorumu: bugün sınavım var inş 85 ve 100 arası alırımmmm
->Yazan:..

32. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site mail zorunlu değil ayrıca üye olmadan yorum yazılabiliyor
->Yazan: ELİF

31. **Yorum**
->Yorumu: daha çalışmadım sınavada girmedim ama aynı sorular çıkarmı bilmiyorum korkuyorum inşallah aynı sorular çıkar 
->Yazan: misafir

30. **Yorum**
->Yorumu: Salı günü yazılım vardı.100 almışım çok mutluyum . Bu siteyi aç ana çok teşekkür edetim
->Yazan: meri

29. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekürler 3 sınavımada çalışmama yardımcı oldu
->Yazan: İsimsiz şahıs

28. **Yorum**
->Yorumu: tesekürler çok sagolun beni çok mutlu ettiniz
->Yazan: napacan

27. **Yorum**
->Yorumu: benimde yarın yazılım var inşallah 100 alırım
->Yazan: sena

26. **Yorum**
->Yorumu: yapana ALLAH 1001 türlü sevap yazsın (amin)
->Yazan: adsız

25. **Yorum**
->Yorumu: çok ama çok teþekkür ederim 
->Yazan: gülderen.

24. **Yorum**
->Yorumu: saolun yarın fenden yazılım var çok güzel saolun işallah 100 alırm herkeze başarılar 
->Yazan: emre fehimli .

23. **Yorum**
->Yorumu: çok beğendim tam yazılılarda çıkan sorular gibi olmuş inşallah aynısı çıkarr sabahın 8.30 unda kalktım bugün yazılım var inşallah 85 ve100 arası alırım ya 
->Yazan: napimm .

22. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel inşalah katkıda bulunur bana
->Yazan: damla..

21. **Yorum**
->Yorumu: çokk güzel olmuş işşallah sınavıma yardımcı olur aminn
->Yazan: merve.

20. **Yorum**
->Yorumu: cok ıyı yasadık vallaha cok ıyısınız yaaaa 
->Yazan: canan gözbebek.
->Yazan : buket
->Yorumu: çok teşekkür ederim performans ödevimde çok işime  yaradı teşekkürler.
->Yazan : Mehmet Emre
->Yorumu: çok güzel hazırlamışsınız bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
->Yazan : gaye
->Yorumu: çok güzel yaziilima yardimci olacak harika.
->Yazan : uzay bilimci
->Yorumu: günsin arkasinda bir yiildiz var ve günesten büyük ,patlamak üzere patladiginda süpernova etkisi olacak ve bundan güneste etkilenecek.GÜNESIN KÜTLE ÇEKIMI BU ETKIYI KALDIRAMAZ...
ve günes kütle çekim kuvveti sayesinde yörüngede oldugu için yörüngeden ayrilacak...VEEEEEE DÜNYANIN GÜNESSIZ BIR YASAMI !!!!! (bu teoriye dünyanin yok olusu diyebiliriz)..
->Yazan : lolol
->Yorumu:  çok tesekkür ederim yapanin ellerine saglik.
->Yazan : buse
->Yorumu: sinavimda çok yararli olacak insallah.
->Yazan : AHMET VELI ÇAKMAK
->Yorumu: ÇOK ISIME YARADI BUNUN SAYESINDE 100 ALDIM.
->Yazan : halime
->Yorumu: çok güzel sorular  dersimize katkida bulanacagini  düsünüyorum  tesekürler.
->Yazan : zeynep
->Yorumu: sinavima çok yaradi çok tesekürler.
->Yazan : admin
->Yorumu: çok güzel bir yer burasi süper yazilar var sinavima çok yaradi tesekekkürler.
->Yazan : zeynep
->Yorumu: çok sagolun sizi çok seviyorum.
->Yazan : türkü (büsranur kar )
->Yorumu: yarin sinavim var burdan çalisiyorum çok tesekkürler.
->Yazan : betül
->Yorumu: bugün siniavim vr buunlar bna çok yardimci olcak kim yazdiysa elleerinize saglik olsun  çok tesekür.
->Yazan : MIHRIBAN
->Yorumu: Allah onlardan razi olsunn bütün sinav sorularini buldum.
->Yazan :  medine
->Yorumu: cok guzel olmus elerinize saglik cevap anahtarinizi yaptiginiz icin tesekkurler.
->Yazan : eren
->Yorumu: bunu yazanin ellerine saglik burdan çok kolay kopya çekiliyor ödev için.
>Yazan: zeynep ceren
>Yorum: yarin yani 17 kasimda yazilim var çok yardimici oldunuz kim yaptiysa tesekkür ederim yalniz birkaç soru fen 1. ünitenin bitimindeki ünite degerlendirmesi sorulariyla ama olsun yinede tesekkürler :) .
>Yazan: hülya
>Yorum: ögretmenimiz ödev vermisti soru hazirlayin diye bende burdakilerden kopya çektim kim hazirladiysa cevap anahtarida koydugu için allah ondan razi olsun.
>Yazan: Büşra
>Yorum: bunu kim yazdıysa ona çok teşekkür ederim bu çarşamba sınavım var bana çok yardımcı olacak bu sorular.
>Yazan: canberk kavala
>Yorum: teşekkürler. sorular çok güzel, cevaplarını da yazdığınız için daha da güzel olmuş.elinize sağlık

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: