Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (8)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A- Aşağıdaki doğru-yanlış sorularının başına doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz.( 10 puan)

 

……1) Erkek üreme hücresi spermdir.

 

……2) Ağırlık dinamometre ile ölçülür

 

……3) Fareler yumurtlayarak ürerler.

 

……4) Ağırlık birimi Newton’dur.

 

……5) Tohum çimlenirken güneş ışığına gereksinim duymaz.

 

……6) Döllenmiş yumurtaya embriyo denir.

 

……7) Hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.

 

……8)Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.

 

……9) Döllenme yumurta kanalında gerçekleşir

 

…..10)Kütle her yerde aynıdır,değişmez

 

 

B- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.( 10 puan)

 

1) Kuvvetin birimi …………………dur.

 

2) Ekvatordaki çekim kuvveti ,kutuplardan daha………….

 

3) Kuvvetin büyüklüğünü ……………………...ile ölçeriz.

 

4) Bir cisme etki eden birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete………………… denir

 

5) Durgun bir cismi hareket ettiren , hareket eden bir cismi durduran , cisimlerin yönünü ve şeklini değiştiren etkiye ………………………….. denir.

 

 

C- Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen bilgilere göre altlarındaki uygun yerlere yazınız.

 

1-Bir hareketliye ait Yol – Zaman tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre:

 

 

 

a)Yol – Zaman grafiğini çiziniz. (4 Puan)

 

 

 

b) Sürat kaç m/s dir?bulunuz.(4 puan)

………………………………………………………

 

 

 

2-Aşağıdaki X cismine etki eden net kuvvetin şiddetini ve yönünü bulunuz. (6 Puan)

 

 

 

 

Net kuvvetin şiddeti=………………………………..

 

Yönü=………………………………………………….

 

 

 

3-Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.(10 P)

 

 

 

4- Bir dinamometrenin uzaması ucuna asılan cismin ağırlı ile doğru orantılıdır. Cismin ağırlığı ne kadar fazla ise dinamometre o kadar fazla uzar.

Yukarıdaki şekilde K ve L cisminin asılı olduğu özdeş dinamometreler dengededir.

K cisminin asılı olduğu dinamometre 5 bölme, L cisminin asılı olduğu dinamometre 3 bölme uzamıştır.

K cisminin ağırlığı 100N olduğuna göre, L cisminin ağırlığı kaç N dur? ( 8 PUAN)

 

…………………………………………………………………….

 

 

5-Aşağıda F1 , F2 ,F3 ve F4 kuvvetleri verilmiştir.Buna göre boş bırakılan yerleri doldurunuz.( 8 puan)

 

=> F1 ve …………kuvvetleri aynı doğrultuludur.

 

=> Aynı yönlü kuvvetler…………… ve …………… dır.

 

=> F4 kuvvetinin doğrultusu……………………………,

 

 

D-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları üzerinde işaretleyerek yanıtlayınız. Her soru 4 puandır.

( 10 x 4 puan= 40 puan)

1-)

 

2-) Bir cismi Dünya’dan Ay’a götürdüğümüzde hangi özelliği değişir?

A)Kütlesi

B)Ağırlığı

C)Şekli

D)Hacmi

 

3-)

I.Koful

II. Kloroplast

III. Sentrozom

Verilen organellerden hangileri sadece hayvan hücresinde bulunur?

A)I ve III

B)Yalnız III

C)II ve III

D)I ve II

 

4-)Vücuttaki organların çalışması yavaşlar. Genellikle sağlık sorunları artar,üretkenlik azalır…

Yukarıda bazı özellikleri verilen (bilgi yelpazesi.net) gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)Bebeklik

B)Çocukluk

C)Yetişkinlik

D)Yaşlılık

 

5-)

A ve B şehirleri arası 280km dir. A şehrinden harekete başlayan bir otobüs 4 saat sonra B şehrine varıyor.

Buna göre aracın sürati kaç km/h dir?

A)50

B)70

C)80

D)90

 

6-) Kütle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Eşit kollu terazi ile ölçülür.

B)Bir cismin kütlesi bulunduğu yere bağlıdır.

C)Bir cisimdeki madde miktarını gösterir.

D)Farklı maddelerin kütleleri aynı olabilir.

 

7-)

 

8-)

Şekildeki kuvvetlerin etkisindeki cisim hangi yönde kaç Newton’luk bir kuvvetle hareket eder? (Net kuvveti bulunuz)

. Yönü                             Büyüklüğü (N)

A) Doğu                          40

B) Doğu                          80

C) Batı                            40

D) Batı                            80

 

10-)Çimlenme olayının gerçekleşmesi için gerekli olan koşulların tümü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?

A) Karbondioksit – Su – Pamuk

B) Işık – Su – Sıcaklık

C) Oksijen – Işık – Sıcaklık

D) Sıcaklık – Su – Oksijen

 

BAŞARILAR DİLERİM…

“FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: sınav çok basitti 100 aldım 
->Yazan:
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):