Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (3) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1) Katı sıvı ve gazların tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

      KATI                         SIVI                        GAZ

A)  Sıkıştırılabilir          Sıkıştırılabilir        Sıkıştırılamaz

B)  Sıkıştırılamaz         Sıkıştırılabilir        Sıkıştırılamaz

C)  Sıkıştırılamaz       Sıkıştırılamaz       Sıkıştırılabilir

D)  Sıkıştırılabilir         Sıkıştırılabilir        Sıkıştırılabilir

 

2) Dünyadaki kütlesi 60 kg olan AYŞE’nin Ay’daki kütlesi kaç kg’dır?

A) 450 kg                                                     B) 10 kg

C) 6 kg                                                         D) 45 kg

 

3) Aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir?

A) m / km                                                     B) km / m

C) s / m                                                        D) m / s

 

4)

Yol (m) - Zaman (t) grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin hızı kaç m/s’dir?

A) 5 m/s                                                       B) 10 m/s

C) 15 m/s                                                    D) 30 m/s

 

5) Ağırlıkla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dinamometre ile ölçülür.

B) Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin etkisiyle oluşur.

C) Ağırlık bir kuvvet çeşididir.

D) Ağırlık; değişmeyen madde miktarıdır.

 

6) Aşağıdaki sembolik gösterimlerden hangisi moleküler yapılı bir elementi temsil etmektedir?

 

7) Fotosentez olayı bitkinin hangi kısmında gerçekleşir?

A)  Yaprakta                                                 B)  Kökte

C) Çiçekte                                                   D)  Gövdede

 

8) Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi atomla ilgili çalışma yapmamıştır?

A) Mendel                                                    B) Einstein

C) Becquerel                                              D) Dalton

 

9) Atom ile ilgili;

I.   Bölünemez.

II.  Kendisinden daha küçük yapı birimleri vardır.

III.  Her maddede bulunur.

IV. Hücreden daha büyüktür.

Verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve III                                                        B) I, II ve IV

C) II ve IV                                                      D) I ve IV

 

10)

 

11) Bir koşucu 6000 metrelik bir yolu 120 dakikada alıyorsa bu koşucunun sürati kaç km/h dir?

A) 3 km/h                                                     B) 5 km/h

C) 40 km/h                                                   D) 50 km/h

 

12)

- Mercedes 150 km yolu 2 saatte gidiyor,

- BMW ise 400 km yolu 4 saatte gidiyor,

- Renault ise 360 km yolu 3 saatte gidiyor.

Bu araçların en süratli olandan en yavaş olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BMW > Mercedes > Renault

B) Renault > Mercedes> BMW

C) Mercedes > BMW > Renault

D) Renault > BMW > Mercedes

 

13) Yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak elde edilen ölçme aracı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinamometre                                        B) Eşit kollu terazi

C) Cetvel                                                      D) Termometre

 

14) Maddenin halleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taneciklerden meydana gelmişlerdir.

B) Hepsi (bilgi yelpazesi.net) akışkandır.

C) Katının belli bir şekli ve hacmi vardır.

D) Sıvı ve gazın belli bir şekli yoktur.

 

15) Bu cisimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

 

16) Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?

A) Bileşik                                                     B) Karışım

C) Element                                                  D) Çözelti

 

18) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye neden olmaz?

A) Küflenme                                                B)Çürüme

C) Yanma                                                    D)Donma

 

19) Aşağıdaki durumlardan hangisinde elektriğin çarpma riski var?

A) Elektrik deneylerinde pil kullanma

B) Islak elle elektrik anahtarını açıp kapama

C) Kablosu sıyrılmış elektrikli araçları kullanmama

D) Elektrik direklerinden uzak durma

 

20) Aşağıdaki elektrik devresinde, A ile B noktaları arasına, şeklin altında verilen maddelerden kaç tanesi yerleştirilirse; R lambası ışık verir?

Demir – Altın – Kuru Tahta – plastik – Kumaş - Gümüş kaşık – Cam - Kurşun levha - Alüminyum

A) 5                                                               B) 6

C) 7                                                                              D) 8

 

21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi maddenin katı hali için yanlıştır?

A) Belirli şekil ve hacmi vardır.

B) Öteleme hareketi yapar.

C) Tanecikleri birbirine çok yakındır.

D) Genleşebilir.

 

22) Elektrik çarpmalarından korunmak için aşağıdaki maddelerin hangilerinden yararlanırız?

 

I.Plastik        II. Beton    III. Kauçuk        IV. Toprak

 

A)I, II, III          B)I, II, IV   C)II, III, IV  D)I, II, III, IV

 

23)Aşağıdaki sıvılardan hangisi iletken, hangisi yalıtkandır?

I.   Asitli su

II.  Limonlu su

III. Şekerli su                I

V. Tuzlu su

      İletken                     Yalıtkan

A)    I, II, IV                     III

B)    I, II, III                     IV

C)   II, III, IV                   I

D)   I, II, III                     IV

 

24) Aşağıdaki olayların hangisi kimyasal bir değişimdir?

A) Ekmek hamurunun pişmesi.

B) Şekerli suyun kaynatılması.

C) Portakal suyunun soğutulması.

D) Salataya tuz eklenmesi.

 

25)Hangi seçenekte verilen maddelerin tamamı iletkendir?

A) Bakır – Demir – Altın

B) Plastik – Tahta – Demir

C) Tahta – kâğıt - Tuzlu su

D) Gümüş – kumaş - silgi

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: ÇooOOK beğendim kim yaptıysa ellerine sağlık
->Yazan: Dej 12


1. **Yorum**
->Yorumu: Bence güzel zaten tüm sınavların yüz ortalamam şimdiden 99 
->Yazan: gizli
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: