Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (4)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A- AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI KUTUDAKİ UYGUN SÖZCÜKLERLE DOLDURUNUZ.(1X10=10)

 

Yerçekimi Kuvveti - Tozlaşma -  Kuvvet –  Sistem –Mitokondri- Dinamometre -  Yumurta- Organik Tarım – Bileşke (Net) -   Sürat

 

1. Çiçekli bir bitkide erkek üreme hücresinin dişi üreme organının tepeciğine taşınması olayına …………….. denir.

 

2. Ağırlık ………………… ile ölçülür.

 

3. Dişi üreme hücresine ………………………… denir.

 

4. İlaç ve gübre gibi kimyasal maddelerin kullanılmadığı tarım türüne  ……………………………… denir.

 

5. İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete ……………………….. kuvvet denir.

 

6. Yerin cisimlere uyguladığı kuvvete  ……………      denir.

 

7. Birim zamanda alınan yola …………….. denir.

 

8. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran , cismin yönünü, doğrultusunu ve şeklini değiştiren etki ………………… dir.

 

9. Aynı yapı ve görevdeki organlar bir araya gelerek ……………….  oluşturur.

 

10. Hücre içinde  enerji üreten organel ……………..   dir.

 

 

B. AŞAĞIDAKİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARINDA PARANTEZ İÇİNE SİZCE DOĞRU OLANLARA D,YANLIŞ OLANLARA Y HARFİ YAZINIZ.  (1X10=10)

 

() Tohumun çimlenebilmesi için ışık gereklidir.

 

() Sabit süratli hareket dengelenmiş kuvvetler sonucudur.

 

() Tüm canlılar aynı şekilde ürer.

 

() Kutuplara gidildikçe yer çekimi arttığından ağırlık artar.

 

() Yerçekimi kuvvetinin yönü Dünya’nın merkezine doğrudur.

 

() Bir cismin ağırlığı farklı gezegenlerde farklı olabilir.

 

() Çiçekli bitkilerin üreme organı çiçektir.

 

() Ergenlik döneminde bedensel gelişimin yanı sıra ruhsal değişimde görülür.

 

()  Kloroplast hayvan hücresinde bulunur.

 

()  Süratin birimi saniye/metre olabilir.

 

 

C. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDA UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ. (20X4= 80)

 

1.

 

2. Karanfil bitkisinin yaprak hücresi ile insana ait akciğer hücresi mikroskopta inceleniyor. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin benzer olduğu söylenebilir?

A) Hücre şekli                                                             B) Hücre zarının yapısı

C) Koful büyüklüğü ve sayısı                                   D) Kloroplast varlığı

 

3.

Yukarıdaki grafikte 0 – 20 yaş arasındaki kız ve erkeklerin yaşlarına göre ortalama boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) 5 – 7 yaş grubunda kızlar erkeklerden daha kısadır.

B) 11 – 15 yaş grubunda kızlar erkeklerden daha uzundur.

C) 16 – 20 yaş grubunda erkekler kızlardan uzundur.

D) 8 – 10 yaş grubundaki kız ve erkek sayısı eşittir.

 

4.

Aynı mesafeyi sabit süratle yarışan Utku, Can ve Cem damalı bayraktan geçerken resimdeki gibi bir sıralama ile (bilgi yelpazesi.net) geçiyorlar.

Buna göre bu kişilerin sürat zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 

5. Yerçekimi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Yerçekimi Yerin merkezine doğrudur.

B) Yerçekimi yerin merkezine doğru yaklaştıkça artar

C) Ayın yerçekimi dünyanın yerçekiminden fazladır.

D) Dünyanın her bölgesinde yerçekimi aynı değildir

 

6.Aşağıdaki olaylardan hangisinde kuvvetin döndürme etkisi vardır?

A)Bıçakla ekmek kesmek                                        B)Yazı yazmak

C)Bir anahtarla kilidi açmak                                    D)Bir yayı çekip uzatmak

 

7.

 

8.

Grafiğe göre hangi zaman aralığında sürati sabit kalmıştır?

A) 0–4                                                                          B) 2–6

C) 4–8                                                                          D) 0–8

 

9.

Şekildeki A cisminin ağırlığı 9 N ise; B cisminin ağırlığı kaç N dur? (Dinamometreler aynıdır)

A) 14                                                                             B) 12

C) 15                                                                            D)20

 

10.

Yukarıda verilen canlılarla ilgili hangisi yanlıştır?

A) 1. Canlıda yavru bakımı görülmez.

B) 2. Canlıda dış döllenme vardır.

C) 3. Canlının yavruları vücut dışında gelişir.

D) 2. canlı başkalaşım geçirir.

 

11.

Yukarıdaki kutucuklarda sperm ve yumurta hakkında bilgi verilmiştir ancak bir yerde hata yapılmıştır.

Bu hatanın düzeltilebilmesi için aşağıdakilerden hangileri yer değiştirilmelidir?

A)  a –  y                                                                       B) c – z  

C) b – y                                                                        D) b– x

 

12. Bir halat çekme oyununda 6/C sınıfından 80N, 70N ve 55N’luk kuvvet uygulayan üç öğrenci, 6/D sınıfından 50N, 40N ve 90N’luk kuvvet uygulayan üç öğrenci yarışmaktadır.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 6/C sınıfının uyguladığı kuvvetlerin bileşkesi 205N dur.

B) Yarışı 6/D sınıfı kazanır.

C) 6/D sınıfına 25N luk kuvvet eklenirse oyun berabere kalır.

D) İki sınıfın uyguladığı kuvvetlerin bileşkesi 25N dur.

 

13. Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sitoplazma                                                             B) Çekirdek

C) Koful                                                                        D) Hücre zarı

 

14.

I. Balık                           II. Kurbağa

III. İnsan                        IV. Kelebek

Yukarıdaki canlılardan hangileri başkalaşım geçirir?

A) II, IV                                                                          B) I,III

C) III, IV                                                                         D) II, III

 

15. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde sadece erkeklerde görülen bir özelliktir?

A) Boy uzaması                                                          B) Sivilce çıkması

C) Ses kalınlaşması                                                 D) Ter salgısının artması

 

16. I.Organ    II.Doku    III.Hücre     IV.Sistem

Yukarıda verilen yapıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-III-II-IV                                                                    B) II-III-IV-I

C) III-II-I-IV                                                                   D) III-I-II-IV

 

17.  Hamilelik bebeğin sağlıklı gelişimini etkileyen bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması hamilelikte bebeğe zarar vermez?

A) Yürüyüş yapmak                                                   B) Sigara ve alkol kullanmak

C) Röntgen çektirmek                                              D) Aşırı beslenme

18. Elif, 800 metrelik yolu 20 saniyede koşmuştur. Buna göre Elif’in sürati kaç  ’ dir?

A) 30                                                                             B) 40

C) 60                                                                            D) 80

 

19. Bir öğrenci aydaki kütle çekim kuvvetinin dünyadakinin altıda biri olduğunu biliyor. Buna göre bu öğrenciye dünyada (bilgi yelpazesi.net) 60 N ağırlığındaki bir cismin ayda kaç N ağırlığında olduğu sorulduğunda aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesini bekleriz?

A) 10N                                                                          B) 60N

C) 120N                                                                       D) 360N

 

20.   I.Rüzgar    II.Su    III.Böcekler    IV.Tarım ilaçları

Yukarıdaki etkenlerden hangileri tozlaşmada etkilidir?

A) I ve II                                                                        B) II ve III

C) I,II ve III                                                                    D) II,III ve IV

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

3. **Yorum**
->Yorumu: Soru çözsem de çözmesemde hep 100 alıyorum hep taktir aldım bu arada benim babam polis
->Yazan: Polis kızı

->Yazan   : deniz aktaş
->Yorumu: bu sorular gerçekten işime yaradı emeğinize sağlık çok güzel sorular :).

->Yazan   : amine
->Yorumu: AMİNE DİYORKİ :
      SEVGİLİ YAZILI SİTESİ ÇOK GÜZEL SORULAR BUNLAR SİZLERE ŞÜKRANLAR DUYUYORUM ELLERİİNİZE SAĞLIK NE KADAR EMEK VERDİYSENİZ BOŞA ÇIKMADI EMİN OLUN SEVGİLERLE AMİNE TEŞEKKÜRLER.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: