Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (35) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..… OKULU 6/… SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

1.

Yukarıda saf bir katı maddenin ısıtılması gösterilmektedir.

Isıtılmaya bağlı olarak maddenin 3 farklı fiziksel halinin tanecik modeller görseldeki gibi oluyor.

I. Tanecikler arası boşluk en fazla Y, en az se X görselinde yer almaktadır.

II. Taneciklerin sıcaklıkları arasındakiilişki Y>Z>X gibi olur.

III. Tanecikler arası çekim kuvvetinin en az olduğu halin tanecik model Y görselindeki gibi olur.

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) l ve II

C) II ve III

D) I, II ve III.

 

2. Hasan ve Medine kardeşlerin süratleriyandaki grafikte verilmiştir.

Aynı yönlü hareketlerine başlamadan önce Hasan’dan 10 m önde olan Medine’nin, harekete başladıktan 10 sn sonra Hasanile arasındaki uzaklık kaç metre olur?

A) 60m

B) 40m

C) 20m

D) 10m

 

3. Su ve buz maddenin katı ve sıvı hallerine örnektir. Su 0 C0’de dışarıya ısı vererek katı hale yan buz haline geçer. Buzda 0 C0’de erimeye başlar ve yeterli ısıyı aldığında suya dönüşür.Suyun bu şekildeki hal değişimi su altındaki yaşamı etkilemez. Soğuk havalarda akarsu, deniz ve göl gibi yerlerde suyun içinde ve altında canlılık devam eder.

Bu durumun neden;

I. Suyun donarken hacminin artması.

II. Suyun buz haline geçerken yoğunluğunun azalması.

III.Suyun donarken kütlesinin artması.

olaylarından hangileriile açıklanabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

4. Aşağıdaki temel olaylardan hangisi sesin oluşmasını sağlar?

A) Dalga

B) Rezonans

C) Titreşim

D) Salınım

 

5. Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ses havada bir engelle karşılaşmadığından daha süratli ilerler.

B) Katı maddelerin yoğunluğu arttıkça sesin yayılması zorlaşır.

C) Ses ışıktan daha süratli yayılır.

D) Oluşan ses her yöne doğru yayılır.

 

6. Denizde yüzen iki kişiden başı su seviyesinin üzerinde olan uzaktaki bir teknenin motor sesini duyamazken suyun altında olan teknenin motor sesini duyabilir.

Yukarıdaki örnekten çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ses kaynağının değişmesi sesin işitilmesini etkiler.

B) Ses kaynağının değişmesi sesin süratini etkiler.

C) Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sesin işitilmesini etkiler.

D) Sesin yansıması sesin işitilmesini etkiler.

 

7. Doğal gaz, yer altındaki boşluklarda petrolün üzerinde bulunan gazkarışımıdır. Doğal gaz, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Çok uzun zamandameydana gelir. Daha fazla ısı enerjisi verebilir. Yandığında kat atık bırakmadığı için en temiz …………. olarak kabul edilir.

Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) fosil yakıt

B) yenilenebilir

C) yenilenemez

D) biyogaz

 

8. Yerkabuğunun ulaşılabilir derinliklerinde birikmiş olan sıcak su ve buhardan elde edilen enerjidir.

Yukarıda tanımı verilen enerji çeşidi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk kullanım alanları kaplıcalardır.

B) Magmanın suyu ısıtmasıyla oluşur.

C) Ülkemizde sadece ısınmada kullanılır.

D) Ülkemizde jeotermal rezervleri çok fazladır.

 

9.

- Tanecikler sürekli hareket halindedir.

- Maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluklar bulunur. Bu boşluklar maddenin haline göre değişir.

- Kat maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır ve bu tanecikler birbirini çevrelemiştir. Tanecikler titreşim hareket yapar.

- Sıvı maddelerde tanecikler arası boşluk katılara göre daha azdır. Birbiriyle temas halinde olan sıvı tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareket yapar.

Yukarıdaki cümlelerdeki hangi kelime yanlıştır?

A) sürekli

B) boşluklar

C) azdır

D) öteleme

 

10.

Yukarıda verilen doğru-yanlış testinde, doğru ifadelere “D” ve yanlış ifadelere “Y” harfi yazan Serhat, her sorunun 5 puan olduğu testten toplam kaçpuan almıştır?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

 

11.

Sadi: bağımsız değişken olarak farklı seskaynaklarını kullanmıştır.

Rasim: Bağımsız değişken olarak sesin yayıldığıortamı kullanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadi metal kaşığı önce tahtaya sonra cama vurarak deney yapmıştır.

B) Rasimiki metal kaşığı havada ve suda birbirine vurmuştur.

C) Sadi’nin deneyinin amacı farklı ses kaynaklarından çıkan sesin farlı işitildiğiniispatlamaktır.

D) Rasim’in deneyi sonucunda işitilen sesleraynı olur.

 

12.

- Küresel ısınma, ...... etkisine neden olan gazların artması sonucunda meydana gelir.

- Santrallerde ……. dönmesi sonucu elektrik elde edilir.

- Hava titreşir ve …….. sonucunda ses dalgaları oluşur.

Yukarıdaki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

A) sera-motorların-bunun

B) zehir- türbin-bunun

C) türbin-sera-titreşim

D) sıcaklık- titreşim- motorların

 

13. Besinler çeşitli durumlarda enerji verici, yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak kullanılır. Bu durumlarda besinlerin kullanılması (parçalanması) sonucu biriktiği zaman vücudumuza zarar veren bazı (bilgi yelpazesi com) atık maddeler oluşur. Bu maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasınaboşaltım, boşaltım organlarının oluşturduğu sisteme de boşaltım sistemi denir.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Besinlerin vücudumuza zarar verici etkileri olabilir.

B) Böbrek, boşaltım sistemi organıdır.

C) Besinleri enerji verici ve onarıcı olarak gruplayabiliriz.

D) Boşaltım sistemindeki zararlıları idrar olarak atarız.

 

14. Ev içerisinde kapalı bir ortamdayken, sokaktaki işmakinesinin oluşturduğu sesin kulağımıza ulaşıncaya kadar sırasıyla iletildiği ortamlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Katı-Gaz-Katı

B) Gaz-Katı-Gaz

C) Katı-Katı-Gaz

D) Gaz-Gaz-Katı

 

15. Aşağıdaki tabloda farklı organlara ait kasların özellikleri verilmiştir

Buna göre şekillerin yerine hangileri yazılmalıdır?

 

16. Fosil yakıt kullanımının artması ile atmosfere salınansera gazları miktarı artmıştır. Bu durum sebebiyle dünyamız küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenen etkilerinden değildir?

A) Tarımsal üretimin azalması

B) İklim değişikliklerinin yaşanması

C) Deniz seviyesinin alçalması

D) Kutup buzullarının erimeye başlaması

 

17. Özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam ortasından kesilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor.

Buna göre, oluşan L ve M cisimlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl değişmiştir?

A) Değişmemiştir.

B) Yarıya inmiştir.

C) İki katına çıkmıştır.

D) Dört katına çıkmıştır.

 

18.

Buna göre, kavramlar ve tanımlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalmaktadır?

A)Göktaşı

B)Asteroit

C)Gezegen

D)Uydu

 

19. Sıcak havada tahta bankta oturan birisi tahta banktan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor.

Buna göre bankların hangi özelliği sıcaklıkların farklı hissedilmesinde etkili olmuştur?

A) Büyüklüğü

B) Kütlesi

C) Isı iletimi

D) Hacmi

 

20. Emirhan, bir ucu tıpa ile kapatılmış şırıngaların içine sırası ile hava, alkol vetahta koymuş ve pistonlarını itmiştir.

Yalnızca 1. pistonu hareket ettirebilen Emirhan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

A) Gaz maddeler sıkıştırılabilir.

B) 1. kapta alkol vardır.

C) Katı ve sıvı maddeler sıkıştırılamaz.

D) Gazların tanecikleri arasındaki boşlukçok fazladır.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: