Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (17) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 6/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:… PUAN:…

 

1. Hava Küre’nin görevleri ile ilgili,

1. Canlıların yaşaması için gerekli gazları bulundurur.

2. Dünya’yı Güneş’in zararlı ışınlarından korur.

3. Dünya’nın yaşam için uygun sıcaklıkta kalmasını sağlar.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) 1 ve 2  B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

 

2. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünü görürüz.

Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın daima aynı yüzünü görmemizin nedenini açıklar?

A) Güneş’in uyguladığı çekim kuvveti

B) Ay ve Dünya’nın aynı süratle dönmesi

C) Ay ve Dünya’nın şeklinin benzer olması

D) Ay’ın kendi ekseni ve Dünya etrafındaki dönme süresinin aynı olması

 

3. Su küre ile ilgili poster hazırlamak isteyen bir öğrenci,

1. Yer altı ve yer üstü sularından oluşur.

2. Pek çok canlının yaşaması için ortam sağlar.

3. Derinlere inildikçe sıcaklık artar.

ifadelerinden hangilerini kullanabilir?

A) 1 ve 2  B) 2 ve 3  C) 1 ve 3  D) 1, 2 ve 3.

 

4. Ampulün yapımında tungsten adlı çok uzun ve çok ince bir metalin kullanılmasının sebebini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Elektriksel direnci artırmak

B) Elektrik iletimini kolaylaştırmak

C) Ampul imalat masraflarını azaltmak

D) Yalıtım sağlayarak elektrik çarpmalarından korunmak

 

5. Bir öğretmen yaptığı kontrollü deneyde değişkenleri aşağıdaki gibi belirliyor:

Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı

Kontrol edilen: Ampul sayısı, pil sayısı, tellerin kesiti ve uzunluğu

Bağımsız değişken: Kullanılan tellerin yapıldığı maddeler

Bu öğretmenin araştırma sorusu ne olabilir?

A) Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?

B) Telin cinsi ampul parlaklığını etkiler mi?

C) Telin boyu ampul parlaklığını etkiler mi?

D) Ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?

 

6. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını artırmak isteyen bir öğrenci,

1. Telin kalınlığını azaltmak

2. Telin boyunu kısaltmak

3. Devreye bir ampul daha bağlamak

işlemlerinden hangilerini yapabilir?

A) Yalnız 2.  B) 1 ve 3   C) 2 ve 3.   D) 1, 2 ve 3

 

7. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir duruma

örnektir?

A) Bakım için elektrik direklerine çıkan işçilerin koruyucu başlık ve eldiven kullanması

B) Elektrik prizlerinin ve fişlerin üzerinin yalıtkan maddelerle kaplanması

C) Yüksek binaların çatısına paratoner (yıldırımsavar) takılması

D) Lambaların dışında cam, alt kısmında seramik kullanılması

 

8.

1. Plastik düğme

2. Metal para

3. Kurşun kalem ucu

4. Anahtar

Kurduğu elektrik devresinde kullandığı kablo yetmeyince

kalan boşluğa bir madde yerleştirip ampulü yakmak isteyen bir öğrenci yukarıdaki maddelerden hangisini seçebilir?

A) 1 ve 2. B) 2 ve 3.  C) 1 ve 4.  D) 2, 3 ve 4

 

9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir duruma örnektir?

A) Bakım için elektrik direklerine çıkan işçilerin koruyucu başlık ve eldiven kullanması

B) Elektrik prizlerinin ve fişlerin üzerinin yalıtkan maddelerle kaplanması

C) Yüksek binaların çatısına paratoner (yıldırımsavar) takılması

D) Lambaların dışında cam, alt kısmında seramik kullanılması

 

10. Doğal gaz ve soba zehirlenmeleri yüzünden pek çok insan hayatını kaybetmektedir. Bu durumun önüne geçmek için bazı tedbirler alınması gerekir.

Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangileri bu tedbirlerdendir?

1. Rüzgârlı havalarda sobaları yakmamalıyız.

2. Bacaların temizliğini düzenli olarak yaptırmalıyız.

3. Fosil yakıt kullanımını özendirmeliyiz.

A) 1 ve 2.   B) 1 ve 3.  C) 2 ve 3.  D) 1, 2 ve 3.

 

11. Fosil yakıtların insan sağlığına zararları konusunda sunum hazırlayan bir öğrenci,

1. Solunum rahatsızlıklarında artış

2. Cilt hastalıklarında artış

3. Soba zehirlenmeleri

örneklerinden hangilerini kullanabilir?

A) 1 ve 2.  B) 1 ve 3. C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3.

 

12. Hacmi 75 cm3 kütlesi 375 gram olan bir maddenin yoğunluğu kaç g/cm3 tür?

A) 3   B) 5  C) 7   D) 300

 

13. Fosil yakıt kullanımının artması ile atmosfere salınan sera gazları miktarı artmıştır. Bu durum sebebiyle dünyamız küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangileri küresel ısınmanın etkilerinden değildir?

A) Dünya sıcaklık ortalamasının düşmesi

B) İklim değişikliği

C) Deniz seviyesinin yükselmesi

D) Kuraklık

 

14.

1. Kuyruk bulundurma

2. Solunum şekli

3. Bacak bulundurma

Yukarıdakilerden hangisi ergin kurbağa ve larva arasındaki

farklardandır?

A) 1 ve 2.  B) 2 ve 3.  C) 1 ve 3.          D) 1, 2 ve 3

 

15. Tohum ile ilgili,

1. Embriyo ve besinden oluşur.

2. Tohum kabuğu, tohumu uygun olmayan koşullardan korur.

3. Bazı tohumların etrafı yumurtalığın geçirdiği değişimlerle

oluşan meyvelerle kaplıdır. Bu durum tohumun taşınmasını kolaylaştırır.

Bu ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2.  B) 1 ve 3.  C) 2 ve 3.          D) 1, 2 ve 3.

 

16. Çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme konulu sunumiçin bir çalışma hazırlayan Mete, bu süreçte gerçekleşen olayları sırayla anlatmak istiyor.

Buna göre sunumunda hangi sırayı izlemelidir?

A) Tozlaşma - Döllenme - Tohum oluşumu - Çimlenme - Yeni bitki

B) Çimlenme - Tozlaşma - Tohum oluşumu - Yeni bitki - Döllenme

C) Yeni bitki - Döllenme - Tohum oluşumu - Çimlenme - Tozlaşma

D) Döllenme - Tozlaşma - Tohum oluşumu - Çimlenme - Yeni Bitki

 

17. Aşağıdakilerden hangisi çimlenme sırasında ışığa ihtiyaç duyulmamasının nedenini açıklar?

A) Işık tohumun solunum yapmasını engeller.

B) Işık tohumun aldığı oksijen miktarını azaltır.

C) Işık tohum kabuğunun çatlamasını engeller.

D) Embriyo fotosentez yapamadığı için gerek duymaz.

 

18. Aşağıda döllenme sırasında gerçekleşen bazı olaylar karışık olarak verilmiştir.

1. Polenler dişicik tepesine ulaşır.

2. Başçıkta polenler üretilir.

3. Dişicik borusunun içine polen tüpü oluşturur.

4. Polen çekirdeği yumurtalığa ulaşır ve yumurta ile birleşir.

Bu olaylar gerçekleşme sırasına göre dizildiğinde hangi görünüm elde edilir?

A) 1 - 2 - 3 – 4       B) 2 - 3 - 4 - 1

C) 2 - 1 - 3 – 4        D) 3 - 1 - 2 – 4

 

19. Bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Kloroplast     B) Sentriyol       C) H. Duvarı     D)Çekirdek

 

20. Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için yapılması gereken davranışlardandır?

A) Kemiklerimizi güneş ışığından korumalıyız.

B) Güçlenmek için ağır egzersizler yapmalıyız.

C) Yaşımıza ve vücut yapımıza uygun ayakkabılar giymeliyiz.

D) Yerden herhangi bir şey alırken belimizi bükerek eğilmeliyiz.

 

21. D vitamini yetersizliği sonucu kemik mineral dengesinin bozulması ile ortaya çıkan bir kemik hastalığıdır. Kemiklerde (bilgi yelpazesi. com) giderek yumuşama ve yapısında bozulma görülür.

Bu hastalık ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bu hastalık raşitizmdir.

B) Süt ve süt ürünleri tüketimimizi azaltmalıyız.

C) Düzenli olarak her gün güneş ışığından faydalanmalıyız.

D) Yeterli D vitamini alacak şekilde beslenmeye dikkat etmeliyiz

 

22. Uzmanların tavsiyelerine göre burundan soluk almak ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

A) Burundaki kıllar havadaki tozları tutar.

B) Burundaki kılcal damarlar havayı ılıtır.

C) Burundaki mukus tabakası havayı nemlendirir.

D) Burundaki delikler havadan alınan oksijen miktarını kontrol eder.

 

23. Kan pulcukları aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar?

A) Oksijenin taşınmasında

B) Vücudumuza mikrop girdiğinde

C) Kan grubunun belirlenmesinde

D) Kanama, yaralanma gibi olaylarda

 

24. Büyük kan dolaşımıyla ilgili,

1. Oksijence zengin kanın vücuda taşınmasıdır.

2. Karbondioksitçe zengin kan toplanarak vücuda verilir.

3. Sol karıncıktan çıkan kan, sağ kulakçığa gelir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1. B) 1 ve 3.  C) 2 ve 3.  D) 1, 2 ve 3.

 

25. Alyuvarlar kırmızı kan hücreleridir. Görevi oksijen ve karbondioksiti taşımaktır. Olgunlaşmış alyuvarlar ise çekirdeklerini kaybederler. Bunun nedeni - - - - .

Yukarıdaki cümle hangi ifade ile tamamlanırsa doğru bilgi içeren bir paragraf olur?

A) çekirdeğin hemoglobine dönüşmesidir.

B) oksijen ve karbondioksit taşıma kapasitesini arttırmaktır.

C) çekirdeğin kanın pıhtılaşmasını sağlayarak akışını yavaşlatmasıdır.

D) yükseklere çıkıldıkça akyuvar miktarının artması gerektiğindendir.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 
“FEN BİLİMLERİ DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.........

13. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site emeğiniz için teşekkürler inşallah sınavdan yüksek alırım.
->Yazan: Şevval K

12. **Yorum**
->Yorumu: Beğendim hemde sınava hazırlık oluyor tavsiye ederim herkeze.
->Yazan: XD3TR

11. **Yorum**
->Yorumu: bu siteyi kuranın ellerinden öpeyim . Çok güzel bir site .. efsane olmuşş .........
->Yazan: Arda.15

10. **Yorum**
->Yorumu: Süper bir site inşallah sınavdan yüksek alırım
->Yazan: Lara

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: