Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (11)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A)   AŞAĞIDAKİ SORULARDAKİ DOĞRU ŞIKLARI İŞARETLEYİN. (20X3P=60 PUAN)

 

1. Kütleleri ve süratleri eşit olan cisimlerin hangi enerjileri kesinlikle eşittir?

A) Mekanik            B) Potansiyel          C) Kinetik           D) Isı

 

2. İnsan derisinde aşağıdaki uyarılardan hangisini algılayan hücreler bulunmaz?

A) Ağrı-Isı                         B) Soğuk-Sıcak

C) Işık-Ses                       D) Sertlik-Yumuşaklık

 

3.

Yukarıdaki şekilde X noktasından harekete başlayan araba T noktasına kadar çıkıyor.

Buna göre arabanın çekim potansiyel enerjisinin sıfır olduğu noktalar hangisidir?

A) X ve T                           B) Yalnız Z

C) Yalnız T                        D) Y ve Z

 

4. Hareketli iki cismin kütleleri ve potansiyel enerjileri eşit ise aşağıda verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?

A) Her iki cismin de hızları aynıdır.

B) Cisimlerin mekanik enerjileri eşittir.

C) Cisimler aynı yükseklikte bulunmaktadırlar.

D) Cisimlerin kinetik enerjileri de aynı olur.

 

5. Uzağı iyi görür, yakını iyi göremezler.

Yukarıdaki göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

A)Miyop     B)Katarakt    C) Astigmatizm    D)Hipermetropluk

 

6. Hormonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanla taşınırlar.             B) Proteinden yapılmışlardır.

C) Etkisi uzun sürelidir.                D) Besinlerle dışarıdan alınabilir.

 

7.

I. Basit makinelerde uygulanan kuvvet çıkış kuvvetidir.

II. Dişliler kuvvetin yönünü ve hızını değiştirmede kullanılırlar.

III. Sürtünme kuvveti basit makinelerde enerji kaybına yol açar.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) Yalnız III          C) I ve II       D) II ve III

 

8.

Şekildeki makara için aşağıdaki  hangi açıklama doğrudur?

A) Kuvvetten kazanç sağlar.

B) Yoldan kazanç sağlar.

C) Kuvvetin yönünü değiştirir.

D) İşten kazanç sağlar

 

9. Küçük bir bebek olan Eda’nın kurmalı bir oyuncağı vardır. Oyuncak kurulunca içindeki yay sıkışıyor, bırakıldığında ise yay eski haline dönerken oyuncak ileri geri hareket ediyor.

Buna göre oyuncak kurulduğunda yayın sahip olduğu enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Potansiyel enerji                   B) Mekanik enerji

C) Kinetik enerji                         D) Yay enerjisi

 

10. Nötr bir cisim pozitif (+) yükle yüklendiğinde cismin pozitif ve negatif yük durumu nasıl değişir?

A) Pozitif yük sayısı artar, negatif yük sayısı değişmez.

B) Pozitif yük sayısı artar, negatif yük sayısı azalır.

C) Pozitif yük sayısı değişmez, negatif yük sayısı değişmez.

D) Pozitif yük sayısı değişmez, negatif yük sayısı azalır.

 

11. (+) yüklü bir cisme (-) yüklü bir cisim dokunduruluyor. Sonrası için aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?

A) (+) yüklü cisimden (-) yüklü cisme yük geçişi olur.

B) (-) yüklü cisimden (+) yüklü cisme yük geçişi olur.

C) Önce nötrleşme olur, sonra fazlalık yükler dağılır.

D) (+) yüklü cisim nötr olur, (-) yüklü cismin yükü azalır.

 

12. Aşağıdaki olaylardan hangisi elektrik yüklerinin etkisiyle oluşmaz?

A) Şimşek     B) Yıldırım     C) Gök gürültüsü    D) Gökkuşağı

 

13.

Şekilde verilen kaldıraçta kitapları yukarıya doğru en az kuvvetle kaldırabilmek için kaç numaralı bölgeden kuvvet uygulanmalıdır?

A) 1                       B) 2                C) 3                D) 4

 

14. Enerji hakkında verilen aşağıdaki bilgi¬lerden hangisi yanlıştır?

A) Enerji birimi Joule’dür.

B) Gerilmiş bir yayın potansiyel enerjisi vardır.

C) Basit makinelerde enerji kazancı yoktur.

D) Hızı artan bir cismin potansiyel ener¬jisi de artar.

 

15. Aşağıdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancı yoktur?

A) Hareketli makara                   B) Eğik düzlem

C) Kaldıraç                                  D) Sabit makara

 

16. İpek kumaşa sürtülmüş cam çubuk, nötr K ve L kürelerine dokundurulup ayrılıyor. Küreler yalıtkan ipliklerle asılırsa denge durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 

17. Pozitif (+) yüklü K küresi ile negatif (–) yüklü L küreleri topraklanıyor. Bir süre sonra toprak bağlantısı kesiliyor.

Son durumda K ve L kürelerinin yükleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) K pozitif, L negatif                 B) K nötr, L nötr

C) K nötr, L negatif                    D) K negatif, L nötr

 

18.

Hakan, yaprakları biraz açık bulunan K elektroskopunun topuzuna L cismini şekildeki gibi dokundurduğunda K elektroskopunun yapraklarının önce kapanıp sonra tekrar açıldığını gözlemliyor.

Buna göre K ve L'nin birbirine dokundurulmadan önceki yük durumları hangisindeki gibi olabilir?

.      K         L

A)   Nötr    -

B)   -           +

C)   +          +

D)   -           -

 

19. Yıldırım düşme tehlikesi olan bir havada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Saç kurutma makinesi, traş makinesi gibi elektrikli aletler kullanmamak

B) Tel örgüler, metal (bilgi yelpazesi. com) mutfak araçları gibi elektrik enerjisini iletebilen cisimlerden uzak durmak

C) Bir tepe üstünde, veya açık bir alanda durmamak

D) Gölde balık oltasıyla balık avlamak

 

20. Yanan sobaya dokunan, sonuçta elini çeken ve acı hisseden bir insanda, hangi organlar etkin rol alır?

A) Omurilik – Beyin                   B) Beyin – Beyincik

C) Omurilik soğanı – Omurilik D) Beyincik – Omurilik

 

B) AŞAĞIDAKİLERİ EŞLEŞTİRİNİZ. ( 5X2P=10 PUAN)

->    Guatr hastalığına neden olan bez? ( 5Puan)

 

 

 

 

 

 

->    Desteğin ortada olduğu kaldıraca 2 örnek veriniz. ( 5 puan)

 

 

 

 

 

 

->    Kinetik enerji nelere bağlıdır? ( 5 puan)

 

 

 

 

 

 

->    Yıldız kaymasını sağlayan etkinin adı nedir? (5 puan)

 

 

 

 

 

 

->    Sürtünme kuvvetini azaltan kuvvet nedir? ( 5 puan)

 

 

 

 

 

 

->    Elektriklenmede hareket eden yük nedir? ( 5 puan)

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 
“FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site hazırlayanların ellerine sağlık:) 
->Yazan: ecem sür


1. **Yorum**
->Yorumu: iyi bir site çok beğendim
->Yazan: iyisin tabi..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):