Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (4)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına  (Y) yazınız.(10 puan)

 

1.   (    ) Gözün beslenmesini sağlayan kan damarlarının bulunduğu kısım, ağ tabakadır.

 

2.   (    ) Dilin uç kısmı tatlı, arka kısmı acı tatların algılanmasını sağlar.

 

3.   (    ) İş yapabilme yeteneğine enerji denir.

 

4.   (    ) Yayın uzama miktarı yapıldığı telin kalınlığına bağlı değildir.

 

5.   (    ) Sinir sistemimiz merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölüme ayrılır

 

6.   (    ) Yaya uygulanan kuvvet artarsa yaydaki uzama miktarı azalır

 

7.   (    ) Hormonlar kana verilir, enzimler sindirim sistemi organlarına gönderilir.

 

8.   (    ) Mineraller vitaminler ve su sindirilmezler

 

9.   (    ) Karaciğer ürettiği safra salgısını incebağırsağa gönderir

 

10. (    ) Sinir hücrelerinde (nöronlarda) uyartının iletimi aksondan dentrite doğrudur

 

 

B. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız. .(10 puan)

 

1. Burunda koku almaçlarının yoğun olarak bulunduğu kısım …………… adını alır.

 

2. Uzağı iyi göremeyen göz kusuru…………………………………………dır.

 

3. Böbreklerimizin iç kısmında …………………. adı verilen özel süzme cisimcikleri bulunur.

 

4. Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına……………………enerji denir.

 

5. Kulaktan yutağa açılan yapıya ......................................... denir.

 

 

C. Aşağıda verilen tanımlarla, bu tanımların karşılığı olan sözcükler ile eşleştirin.(8 puan)

 

1. Sarı bölge                                (….) Sinir hücrelerini birbirine bağlayan uzantılardır.

 

2. Joule                                        (….) Bir boşaltım sistemi rahatsızlığıdır.

 

3. Omurilik soğanı                     (….) İşitme sinirlerinin bulunduğu organdır.

 

4. Albümin                                   (….) Heyecan, korku gibi durumlarda salgılanan hormon.

 

5. Dentrit                                      (….) Burunda koku sinirlerinin bulunduğu yer

 

6. Adrenalin                                 (….) İş birimidir.

 

7. Salyangoz                                (….) İsteğimiz dışında çalışan kasların kontrol merkezidir.

 

8. Omurilik

 

 

D•    Aşağıda boşaltım sistemine ait organların adını ve görevini yazınız.(12 puan)

 

 

E.Aşağıdaki soruların doğru olan seçeneğini işaretleyiniz.(10 puan)

 

1)

Şekildeki özdeş yaylar asılan birinci cismin ağırlığı 12N göstermektedir. M cisminin ağırlığı nedir?

A) 14                                             B) 15

C) 16                                             D) 20

 

2. Östaki borusunun görevi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Vücut dengesini sağlar

B)  Kulak zarını nemlendirir.

C) İşitmeyi sağlar

D)  İç basınç - Dış basınç dengesini sağlar

 

3. Deri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Boşaltıma ve solunuma yardımcıdır.

B)  Üst deri cilt rengini veren tanecikler içerir.

C)  Duyu almaçları alt deridedir.

D)  Üst deri her yerde aynı kalınlıktadır.

 

4. Kulak kepçesi --Kulak yolu --Kulak zarı—Çekiç-- Üzengi-- Örs --Oval pencere—salyangoz

Sıralamasında yanlış yere yazılan kısım hangisidir?

A) Salyangoz                               B) Örs                                   C) Kulak zarı                        D) Oval pencere

 

5.

Dinamometre ile yukarıdaki ölçümleri yapan bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır?

A) K ve L cisimleri eşit ağırlıktadır.

B) Ağırlığı en küçük olan cisim K’dır.

C) Ağırlığı en küçük olan cisim M’dir.

D) L ve M cisimleri eşit ağırlıktadır.

 

6. Bir insanın kanında şeker miktarı sürekli normalin üstünde bir seviyede bulunuyorsa aşağıdaki bezlerden hangisi hormonal salgısını tam olarak yapmıyordur?

A) Böbrek Üstü                            B) Pankreas                        C) Tiroit                                D) Hipofiz

 

7. Besin içeriklerinin kimyasal sindirimlerinin başladığı sindirim organları ile ilgili eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde (bilgi yelpazesi.net) doğru verilmiştir?

     Protein                                    Yağ                Karbonhidrat

A) İnce Bağırsak                         Ağız                              Mide

B) Ağız                                           İnce Bağırsak            Mide

C) Mide                                         İnce Bağırsak            Ağız

D) İnce Bağırsak                         Mide                             Ağız

 

8. Hangi seçenekte belirtilen organların tamamı atık maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasında görevlidir?

A)Karaciğer-dalak-akciğer

B)Karaciğer-deri-akciğer

C)İnce bağırsak-pankreas-deri

D)Akciğer-pankreas- ince bağırsak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal refleks değildir?

A) Okuma                     B)Hapşırma                         C)İrkilme               D)Göz kırpma

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde fen anlamında iş yapılmamıştır?

 

 

F.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

1. Görme olayını kısaca açıklayınız. .( 10 puan)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Yukarıda ağırlık-uzama miktarı grafiği verilen yay ile ilgili aşağıda soruları yanıtlayınız.( 15 puan)

 

a) 30N’luk kuvvet yayı kaç cm uzatır?

 

 

 

b)  Yayın 24cm uzaması için kaç Newtonluk kuvvet gerekir?

 

 

 

.c) Yaya 100N’luk kuvvet asılırsa yay kaç cm uzar?

 

 

3.Yaylara şekildeki gibi kuvvetler uygulanıyor. Sistemler dengede olduğuna göre, yayların uyguladığı kuvvetlerin yönünü ve büyüklüğünü gösteriniz.(10 puan)

 

4.

Ağırlıkları eşit olan K,L,M ve N cisimleri şekildeki yüksekliklerden serbest bırakılıyor.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız . .(15 puan)

 

Serbest bırakıldıkları an hangi cismin potansiyel enerjisi en büyüktür? Neden?

 

 

Yere çarptıkları an hangi cismin kinetik enerjisi en küçüktür? Neden?

 

 

L ve M cisimlerinden hangisinin enerjisi daha fazladır? Neden?

 

 

L ve N cisimlerinin enerjilerini karşılaştırınız

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (1)

.

->Yazan   : Selen
->Yorumu: Çok begendim çok isime yaradi tesekkür ederim..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: