Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (2)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 7/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

 

ADI SOYADI:…………………………NO…………..PUAN………

 

S.1) Bir bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvete ne ad verilir?

A)Kimyasal tepkime          B)Kimyasal olay

C)Kimyasal bileşik             D)Kimyasal bağ

 

S.2)-

Yukarıdaki devrede hangisi Anahtar olabilir?

a.1                  b. 2                         c. 3                         d. 4

 

S.3)

18X,  10Y,  12Z,  2K

Yukarıda numaraları verilen atomlardan hangileri elektron alış verişi yapmaz?

A) X ve Y               B) Y ve K

C) Y ve Z                D) X, Y ve K

 

S.4) Kütle numarası 36 olan Y elementinin nötür halde elektron sayısı 16 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?

A) 16      B) 18         C) 20           D)52

 

S.5) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Enerji iş yapabilme yeteneğidir.

B) Kuvvetin birimi “Newton” dur.

C) Duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket halindeki bir cismi durdurabilen ya da cisimlerin şekillerinde değişiklik yapabilen etkiye (bilgi yelpazesi.net) kuvvet denir.

D) Kuvvet terazi ile ölçülür.

 

S.6) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde iyonik bağ bulunur?

A) CO2     B) H20      C) NaCI      D) N2

 

S.7) Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Görüntü sarı benekte oluşur.

B) Sarı lekede görüntü düzdür.

C) Göz merceği ince kenarlıdır

D)Işık saydam tabakada kırılır

 

S.8) Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?

A)  Çivi    B)Makara   C) Maşa    D) Bilgisayar

 

S.9) Elektron sayısı, proton sayısından az olan atoma ………….. denir.?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Pozitif iyon          B) Negatif iyon

C) Nötr atom             D) Çözelti

 

S.10) Aşağıda modelleri çizilen atomlardan hangisi nötr haldedir?

S.11) Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir?

A)Göz        B)Kulak         C)Ağız            D)Deri

 

S.12) İç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlarla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Böbreküstü bezi — Adrenalin

B) Pankreas — Tiroksin

C) Tiroid — Glukagon

D) Hipofiz — insülin

 

S.13) Topraklanan yüklü bir cismin son yük durumu ile ilgili Hangisi doğru olur?

A) Zıt yükle yüklenirler

B) Nötrlenirler (bilgi yelpazesi.net)

C) Yük durumunda bir değişiklik olmaz

D) Yük miktarı artar.

 

S.14)Aşağıdakilerden hangisi iş birimidir?

A)Newton      B)Joule        C) m/sn      D)Kilogram

 

S.15)

Yukarıdaki reostada telin ucu hangi noktaya değdirilirse ampul en parlak yanar?

a. 1     b. 2          c. 3       d. 4

 

S.16) Bir bileşiğin formülü Al2(SO4)3 tür.Bileşikle ilgili;

I. 3 cins atom içerir

II. 8 tane atom içerir.

III.Daha basit maddelere ayrıştırılamaz.

Yargılardan hangileri doğrudur?

A)Yalnız I                  B) Yalnız II

C) I ve III                   D) I, II ve III

 

S.17)

Devrenin eş değer direnci kaç ohm  ( Ω ) dur?

a) 25                    b) 30           c) 40               d) 45

 

S.18) Atomu oluşturan parçacıkların yükleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

       Proton             Elektron             Nötron

a)    Pozitif                  yüksüz             Pozitif

b)    yüksüz                   Negatif          Pozitif

c)    Pozitif                     Negatif           yüksüz

d)    Negatif                Pozitif                yüksüz

 

S.19)

Yukarıdaki  X anahtar kapatılırsa ne olur? (cevabını yazınız)

Cevap: ………………………………………….

 

S.20) Aşağıda verilen olaylardan hangilerinde enerji dönüşümünden bahsedebiliriz?

I. Yayı gerilerek atılan ok

II. Futbolcunun yukarı yönde topa vurması

III. Yanmakta olan lamba

A) Yalnız I                  B) I, III ve III                                         C) II ve  III                  D) I ve III

 

S.21) Ağız → Yutak → ? → Mide →İnce bağırsak → ?

Yukarıda besinlerin sindirim sisteminde izlediği yol verilmiştir. Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Yemek borusu – Kalın Bağırsak

B-Soluk borusu – Anüs

C-Pankreas – Karaciğer

D-Soluk Borusu – Anüs

 

S.22) Sembolleri verilen elementlerin adlarını, adları verilen elementlerin sembollerini boşluklara yazınız.(5 Puan)

Ca  ……….………        Cu  …………………..…

Mg  ………………          O  …………………….

Cl…………………..

 

Azot …………                Karbon …………..

Sodyum ……………      Berilyum ……….…

Helyum  ……..

 

S.23) Sınıfta 4 arkadaş kendi aralarında sohbet ederken şu cümleleri kuruyorlar:

Fatma: Su ve minerallerin emilimi burada gerçekleşir

Ceyda: Sindirime uğrayan besinlerin kana geçtiği yerdir.

Burcu: Karbonhidratların sindirimi ilk burada başlar

Buket: Besinlerin parçalanması ve öğütülmesi işlemini yapar.

Bu bilgilere göre hangi iki öğrenci sindirim sisteminde görev alan aynı organdan bahsetmiştir?

A)-Fatma ve Ceyda             B)-Burcu ve Buket

C)-Ceyda ve Burcu             D)-Buket ve Fatma

 

S.24) Aşağıdaki paragrafta boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5 puan)

 

İzotop            -İyon-     iyon yükünü-elektron  - atom numarası-  nötron

 

Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısına ……………………….. denir. Eğer atom nötr ise proton sayısı her zaman ………………… sayısına eşittir. Proton (bilgi yelpazesi.net) sayısı ile ………………………. sayısını topladığımızda kütle numarasını elde ederiz. Bir atom elektron alıp verirse ………………… adını alır ……………………… bulmak için proton sayısından elektron sayısını çıkartmamız yeterlidir. Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı elementlere birbirinin ……………………… denir.

 

 

BAŞARILAR


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: güzel olmuş ama bana göre değl :(
->Yazan: ece.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: