Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (1)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 7/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Aşağıdaki maddelerin hangi çeşitten olduğunu belirten kutucuğu X  ile işaretleyin. (8. Soruya  kadar  5`er puan)

2-

Yukarıdaki  tablodan yararlanarak aşağıdaki verilen soruları önlerinde verilen  boşluklara cevaplayınız.

 

Tabloda verilenlerden;

 

A) Hangileri  anyondur?……………………………………

 

B) Hangileri katyondur?……………………………………

 

C) Hangileri tek atomlu iyondur?………………………….

 

D) Hangileri çok atomlu iyondur?………………………...

 

 

3- Aşağıda iki farklı grupta verilen kavramları birbiriyle eşleştiriniz.Harflerini boşluğa yazınız.

 

4- Aşağıdaki kaplarda şekerli su vardır.Bunlardan ;

A) Hangisi en derişiktir? ..............................................

 

B) Hangisinin tatlılığı azdır?.............................................

 

C) 2. şekle (bilgi yelpazesi.net) göre seyreltik olan hangisidir?...............................

 

D) Hangisine su eklenirse tatlığı 2. kaptakine yaklaşır?....................

 

 

5- Aşağıda verilen atomların elektron dizilimini yapınız

 

a)          16S :  .............................................................

 

b)         7N :  ...............................................................

 

 

6-Yukarıdaki elementlerin kullanım alanlarını eşleştiriniz

 

7- Aşağıdaki şekilde Lityum atomu elektron vererek, Flor atomu da Lityumun verdiği elektronu alarak aralarında bir yakınlık oluşmuştur.Buna  göre;

a) Aralarındaki bu yakınlığa ne ad verilir?. ..............

 

b) Aralarındaki bu yakınlık sonucu hangi bağ oluşur?.....................

 

c)Neden elektron alışverişi yapmışlardır?...............................................................................................

 

d)Aralarındaki yakınlığı oluşmasını sağlayan atom parçacığı hangisidir? ......................................................

 

e) Aralarındaki etkileşimden sonra hangisinin çapı-hacmi küçülür? ...............................................................

 

 

8- Aşağıdaki elmentlerin değerlik elektron sayılarını bularak bileşik  formüllerini yazınız.

 

c.) 13Al ile 17Cl  ..............................................................

................................................

 

d.) 7N ile 16S    ................................................................

..................................................................

 

9-Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi yazınız. (Bu bölümdeki her soru 2 p)

 

1. ....... Basit şeker molekülünde ( C6H12O6 ) toplam 24 farklı atom vardır.

 

2. ........ Element en az iki çeşit atomdan oluşur.

 

3. ....... Çözeltiler homojendir.

 

4. ....... Nötronlar pozitif yüklü taneciklerdir.

 

5. ........ Periyodik tabloda yatay sıraya grup denir.

 

6. .........H elementi 1A  grubundadır ve  metaldir.

 

7. ........Tüm elementler kendilerini soygaza benzetmek İsterler , bu nedenle bileşik oluştururlar.

 

8. ........Negatif yüklü atom gruplarına katyon denir.

 

9. ........Süspansiyon , katı-sıvı olan homojen karışımlardır.

 

10....... Negatif yüklü cisimler birbirlerini çekerler

 

 

10- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara  uygun olanı kelimeleri  yazınız. ( Bu bölümdeki her soru 4 puandır. )

 

1. Son katmanındaki  e-  sayısı 8 olan atomlar ...................dır.

 

2. Anyon ve katyonlar arasında meydana gelen kimyasal bağa   ....................................  bağ denir.

 

3. Elektronların (bilgi yelpazesi.net) ortaklaşa kullanımıyla ........................bağ olur.

 

4. Karışımı oluşturan maddeler , karışımın her tarafına eşit miktarda dağılıyorsa ............................. karışımdır.

 

5. Kütle numarası , ........................ ve ......................... sayıları   toplamına  eşittir .

 

 

11-Aşağıda verilen atomlardan hangisi elektron vermeye yatkındır?   ( her soru 5  puandır. )

A) X )2 )8 )1          B)  X )2 )7        C)  X )2 )6         D)  X  )2 )8 )5

 

12- Aşağıdaki hangi elementler arasında bileşik oluşmaz?

A)    Na-Cl             B)     H-Br            C)   H-O                D)   Ar-I

 

13- Boşlukları doldurunuz.

14- Aşağıdaki formüllerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Demir oksit:  FeO                       Azot monoksit: NO2

Amonyak :   NH3                         Sodyum flor : NaF

BAŞARILAR..


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

4. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel faydalı bir site
->Yazan: gül


3. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site tavsiye ederim 
->Yazan: asena keskin


2. **Yorum**
->Yorumu: Fen soruları çok iyiymiş 
->Yazan: Edanur


1. **Yorum**
->Yorumu: Öğrencilik çok zor meslek 
->Yazan: Angel.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: